Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Fours de fusion

2023/S 227-714596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Cluj-Napoca: Fours de fusion 2023/S 227-714596 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA NumÈro national d'identification: 4288306 Adresse postale: Strada: Memorandumului, nr. 28 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400114 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian Munceanu Courriel: Utcn.licitatie@utcluj.ro TÈlÈphone: +40 264-401398 Fax: +40 264594831 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.utcluj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului NumÈro de rÈfÈrence: 4288306_2023_PAAPD1402583
II.1.2) Code CPV principal 42330000 Fours de fusion
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului, conform caietului de sarcini, in vederea dezvoltarii infrastructurii digitale Ón scop educa?ional ?i pentru cercetare. 13 tipuri de produse cu caracteristici diferite: Cuptor de temperatura Ónalt? cu camer? Moara multimaterial Balanta analitica Microscop metalografic inversat Calculator tip workstation Stand didactic pentru energie fotovoltaica Stand didactic pentru energie termal? Stand didactic pentru energie noua Stand didactic energie eoliana Stand didactic energie solara Stand didactic tehnologia celulei de combustie Stand didactic pentru e-mobilitate Anemometru -Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. -Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Garantia de participare totala: 2740.00 lei.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 168 138.21 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic pentru energie fotovoltaica
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic pentru energie fotovoltaica, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Modul solar
   0. 5 V, minim 420 mA (3 bucati) ï Modul solar
   0. 5 V, minim 840 mA ï Modul de iluminat, diod?, rezistor, poten?iometru, motor cu angrenaj ï Modul solar
   1. 5 V, 280 mA ï Modul motor ï Discuri color, filtre de culoare ï Set de acoperire cu celule solare (4 buc??i) ï Modul condensator minim 220 mF,
   2. 5V ï Min. 1 multimetru digital inclus ï Test plumb negru 25 cm, 50 cm (2 bucati) ï Test plumb ro?u 25 cm, 50 cm (2 bucati) ï Acest kit include toate echipamentele auxiliare necesare, cum ar fi echipamentele de m?surare, ?i este livrat Óntr-o carcas? de aluminiu cu inser?ii de spum? rezistente. ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Multimetru - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Modul solar -componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic energie eoliana
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic energie eoliana, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Plac? de baz? cu cadru de montare pentru instrumentele de m?surare ?i cutii de experiment ï Ventilator cu surs? de alimentare reglabil? ï Turbin? eolian? cu rotor axial, generator f?r? angrenaje cu generator de vitezometru, butuc pentru men?inerea lamelor de 2, 3 ?i 4, unghi arip? reglabil ï Lame plate, lame curbate ï Hot? de protec?ie, vizier? de v'nt, unealt? ï Cutie de Ónc?rcare cu motor electric ?i lamp? cu incandescen?? ï Cutie de depozitare cu baterie NiMH ?i diode de blocare ï Cutie de m?surare cu rezisten?? pentru curbe caracteristice ï Standul permite realizarea cercet?rilor experimentale legate de generarea de energie electric? cu ajutorul turbinelor eoliene. Se pot studia cantitatea de energie generat? Ón func?ie de forma aripa elicei eoliene, Ón func?ie de num?rul elicelor, pozi?ia cercevelei, etc. ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Turbin? eoliana Savonius - componenta de calitate, pondere 40%, reprezentand 40 puncte. / PondÈration: 40 CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Multimetru - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic tehnologia celulei de combustie
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic tehnologia celulei de combustie, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Poten?iometru modul ï Modul motor f?r? angrenaj ï Modul solar
   2. 5 V, 420 mA ï H2 OEnc?rc?tor, H2 Depozitare, Supap? pentru H2 Depozitare ï Modul de stocare a gazului ï Modul de celule de combustibil ï Modul electrolitic ï Lamp? cu clem? de mas? modul de clem? de combustibil etanol ï Elice, Suflanta, Generator ï Multimetru digital ï Test de plumb negru si ro?u ï Tub silicon ï Pile duble de combustie, oxigen/hidrogen ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Multimetru - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Celule de combustibil - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Calculator tip workstation
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc- Calculator tip Workstation, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Stocare de minim SSD 2 x 1TB, ï Memorie minim 128 GB RAM ï Procesor ñ Intel Core I9-12900K
   3. 2Ghz sau echivalent ï Placa de baza: Intel W680 sau echivalent ï Placa grafic? tip Nvidia RTX A4500 20GB sau echivalent ï Tastatura si mouse incluse ï Monitor, 27 inch, 2560x1440, 5ms GTG, Black-Silver sau echivalent ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Procesor - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: SSD - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Memorie - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cuptor de temperatura Ónalt? cu camer?
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc- Cuptor de temperatura Ónalt? cu camer?, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Temperatura minim 1700 grade C ï Dimensiuni interioare de minim 150 x 300 x 150 mm ï Volumul camerei de lucru min. 9 litri ï Dimensiuni exterioare maxim 470 x 810 x 760 + 260 mm (gabarit necesar pentru amplasare in spatiu) ï OEnc?rc?tur?, minim de
   8. 0 kW ï Conexiune electrica 3 faze ï Alimentare 380 V / 50Hz ï Timpul la care se ajunge la temperatura maxima este intre 40-50 minute ï Elemente de Ónc?lzire din siliciura de molibden ï Carcasa fabricata din tabla cu textura din otel inox ï Design compact cu usa cu deschidere manuala in partea de sus ï Port de admisie aer ñ ajustabil ï Deschidere pentru evacuarea aerului ñ in partea de sus ï Termocuplu tip B; ï NTLog Basic pentru controlerul de la cuptor, este important pentru Ónregistrarea datelor procesului cu un USB flash drive, compatibilitate cu echipamentul solicitat ï Interfa?a de comunicare RS 485 (se poate conecta la computerul, poate controla pornirea, oprirea, suspendarea Ónc?lzirii. Poate seta curba de temperatur?) ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Volumul camerei de lucru ñ componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Temperatura ñ componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Moara multimaterial
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc- Moara multimaterial, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Moara cu o capacitate min. 50 kg/h ?i max. 160 kg/h ï Grup de clapete de protec?ie, extractibile, capabile sa elimine efectul de fly-back in bunc?r (n.3 clapete) ï Indicator de Ónclinare a bunc?rului, control manual ï Suport structura din otel. Toate componentele camerei de t?iere sunt asamblate cu ?tifturi ?i ?uruburi ï Camer? de t?iere cu t?iere Ón unghi dublu (Ñfoarfec?î dimensiune minima 170 X 380) ï Camera de t?iere cu auto-r?cire ï Rotor deschis, echipat cu (3) lame rotative, minim 450 rpm ï Motor electric ñ min. 4 kW, 380 V ï Materiale cu?ite ñ materialul la cu?ite s? fie din o?el de duritate 54 - 56 HRC ï Doua contralame, reversibile, dotate cu dispozitiv de compensare a uzurii ï Suport grila deta?abil, pentru a avea o cur??are u?oar? ï Grila reversibila ï Tablou electric conform normelor CE cu carcas? angrenaj electric de control de siguran?? ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Rotirea camerei de t?iere - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Materiale cu?ite - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Motor - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic pentru e-mobilitate
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic pentru e-mobilitate, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Poten?iometru modul 110 Ohm ï Modul baterie NiMH 3xAAA sau echivalent ï Modul condensator - se urm?re?te procesul de Ónc?rcare/desc?rcare a unui condensator ï Modul rezistor (triplu) ï Element plug rezistor 1 Ohm ï Element de dop rezistor 10 Ohm (2 buc??i) ï Ma?in? model electric miniatur? ï Element dop rezistor minim 100 Ohm ï NiZn-baterie AAA. Proces de Ónc?rcare a diferitelor tipuri de baterii: baterie NiMH, baterie NiZn, baterie LiFePo, baterie cu plumb ï Comportamentul dependent de temperatura a celulei litiu-polimer ï Celul? de combustie reversibil? ï Posibilitatea tras?rii caracteristicilor I-V ale urm?toarelor tipuri de baterii: baterie unic? NiMH, NiZn, LiFePo, baterie cu plumb, baterie litiu-polimer, modul triplu baterie NiM. ï Posibilitatea determin?rii capacit??ii modulului de baterie, eficien?a bateriilor. ï Producerea hidrogenului Óntr-o celul? reversibil?, determinarea curbelor caracteristice ale electrolizorului, curba caracteristic? ?i eficien?a celulei de combustie. ï M?surarea capacit??ii modulelor de baterii reÓnc?rcabile. ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Conexiunea in serie a surselor de tensiune - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Baterii - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Microscop metalografic inversat
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 38513100 Microscopes inversÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitioa 1 buc- Microscop metalografic inversat, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï M?riri: 100x, 200x, 500x si 1000x. ï Turel? cu obiective rotative cvadruple ï Iluminare: incidental? (episcopic?), K^lher sau echivalent ï Sursa de lumina rece, cu fibra optica, culoare constanta ï Adaptor montare camera CCD, marire de 0,5x si marire de 1x ï Camera digitala 3Mpx pentru microscoape LED, USB, include software achizitie imagine, se adapteaz? direct la portul binocular sau trinocular ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Iluminare - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 de puncte. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Soft de analiza imagine ñ componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 de puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Balanta analitica
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 38310000 Balances de prÈcision
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc. - Balanta analitica, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Tip: analitic ï Dimensiuni platan minim ¯ 90 mm ï Unitati de masura: oz, lb, ct, G ï Precizie minim
   0. 0001 g ï Linearitate minim
   0. 0003 g ï Reproductibilitate minim
   0. 0002 g ï Rezolutie minim
   1. 200.000 g ï Calibrare Interna / Externa ï Timp de stabilizare maxim
   3. 0 s ï Conditii ambientale de utilizare: o Temperatura de func?ionare: 10 - 35 C o Umiditate: 20 - 85 % ï Afisaj LED, cu Ón?l?imea cifrelor de minim 18 mm ï Functii o Functie de numarare si determinare procentuala o Functie stand-by o Functie TARA o Functie de mentinere a valorii masurate o Cantarire procentuala, o Functie de numarare, o Cantarire totala neta, o Cantarire dinamica ï Accesorii incluse o Adaptor multi de retea ï Interfata PC RS232 ï Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dispozitiv sub c'ntar - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Calibrare - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Masa anti vibra?ii - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Anemometru
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 38121000 AnÈmomËtres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Anemometru, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Gama de m?surare a vitezei v'ntului: minim intre 0,2 m/s ñ 20 m/s ï Toleran??: maxim 5% ï Unit??i de m?sur?: mph, km/h, m/s sau noduri ï Memorie maxim? de vitez? a v'ntului ï Afi?aj LCD iluminare de fundal ï Auto alimentare impermeabil? ï Inclunde baterie ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 60%, reprezentand 60 puncte. / PondÈration: 60 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic energie solara
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic energie solara, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Trus? pentru recuperarea energiei solare ï Ampermetru ï Modul fotovoltaic ï Baterie cu gel de plumb 12 V,
   4. 5 Ah ï Voltmetru ï Consumatori (priz? de joas? tensiune, lamp? E27) ï OEnc?rc?tor ï Lamp? LED de 12 V, bec ï Linie MC albastr? de minim 15x ï Siguran?? de rezerv? minim 3 x
   7. 5 A ï Sonerie ï Multimetru digital ï Trepied cu fascicul de halogen sau echivalent ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Diod? - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Modul fotovoltaic - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic pentru energie termal?
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc- Stand didactic pentru energie termal?, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: ï Panoul colector solar ï Modul motor f?r? angrenaj ï Reflector parabolic ï Tub absorbant ï Modul obiectiv sau modul de jonc?iune ï Modul absorbant pentru lentil? ï Modul de pompare, Modul Peltier, termogenerator ï Schimb?tor de c?ldur? ap? ï Parafin? schimb?tor de c?ldur? ï Furtun-set sau cablu de conectare ï Elice ï Plumb de testare de siguran?? ï Iluminant infraro?u sau echivalent ï Dop de siguran?? ï Pahar cu o capacitate mai mare dec't 200 ml ï Adaptor de siguran?? priz? de siguran?? SA 4000 (minim 6 buc??i) ï Adaptor priza de siguran?a SA 4000 negru (minim 4 buc??i) ï Min. 1 - multimetru digital inclus ï Senzor de m?surare a temperaturii ï Pad de r?cire ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Modulul - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Multimetru - componenta de calitate, pondere 30%, reprezentand 30 puncte. / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Stand didactic pentru energie noua
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42330000 Fours de fusion 39162000 MatÈriel d'enseignement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? Ón ordinul de Óncepere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Stand didactic pentru energie noua, conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: ï Modul solar minim
   0. 5 V, 840 mA ï Modul de iluminat ï Poten?iometru ï Modul fonic Buzzer, bec ï Discuri de culoare ï Set de acoperire a celulelor solare (4 buc??i) ï Modul solar
   2. 5 V, 420 mA ï Modul condensator
   5. 0F/5.4V ï LED-modul 2mA, ro?u ï Set rotor eolian ï Modul turbin? eolian? ï Ma?in? model electric miniatur? ï Modul turbin? de ap?, AV-Module ï Test plumb negru 25 cm, ro?u 25 cm ï Test plumb negru 50 cm, ro?u 50 cm ï Dop de scurtcircuit (2 bucati) ï Celul? de combustibil reversibil? ï Garan?ie min. 24 de luni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Garan?ia produsului - componenta de calitate, pondere 10%, reprezentand 10 puncte. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Generator - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Modul solar - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Modul solar - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 puncte. / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 134-427533
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37587
Lot n : 9 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 730.25 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 730.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37599
Lot n : 10 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 883.19 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 883.19 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37589
Lot n : 8 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 712.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 712.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37590
Lot n : 7 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 736.13 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 736.13 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37596
Lot n : 12 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 346.21 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 346.21 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37593
Lot n : 6 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 106.72 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 106.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37595
Lot n : 13 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 511.76 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 511.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37597
Lot n : 11 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRD NumÈro national d'identification: RO27907347 Adresse postale: Strada Stefan Cel Mare, Nr. 152-154 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550321 Pays: Roumanie Courriel: trdsibiu@gmail.com TÈlÈphone: +40 369408948 Fax: +40 369408948
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 382.35 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 382.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37074
Lot n : 5 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLADE SOLUTIONS SRL NumÈro national d'identification: RO24770066 Adresse postale: Strada EUGEN IONESCO, Nr. 47 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400496 Pays: Roumanie Courriel: calin@bladesolutions.ro TÈlÈphone: +40 364401990 Fax: +40 364401465 Adresse internet: www.bladesolutions.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 599.15 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 579.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37075
Lot n : 4 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EAST CORP NumÈro national d'identification: RO 27238978 Adresse postale: Strada Petalelor, Nr. 1 Ville: Lunca Cetatuii Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 707085 Pays: Roumanie Courriel: office@eastcorp.ro TÈlÈphone: +40 734230676 Fax: +40 734230676 Adresse internet: www.eastcorp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 827.73 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37077
Lot n : 2 IntitulÈ:
Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Laptop Aid SRL NumÈro national d'identification: RO27443484 Adresse postale: Strada Teilor, Nr. 13F Ville: Floresti Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407280 Pays: Roumanie Courriel: office@laptopaid.ro TÈlÈphone: +40 722267784 Adresse internet: www.laptopaid.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 51 173.10 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 51 150.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 - Tipul de finantare: fonduri nerambursabile, proiectul este finan?at de Uniunea European?, Next GenerationEU, din Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?? ñ PNRR. Titlul proiectului: -ÑTransformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALLî. Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022. - Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici participanti la procedura vor fi completate corect si complet in SEAP in mod direct, dupa autentificare cu informa?iile aferente situa?iei lor. Vezi Notificarea ANAP din 08.04.2019. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. - OEn cazul Ón care autoritatea contractant? nu poate Óncheia contractul cu ofertantul a c?rui ofert? a fost stabilit? ca fiind c'?tig?toare, din cauza faptului c? ofertantul Ón cauz? se afl? Óntr-o situa?ie de for?? major? sau Ón imposibilitatea fortuit? de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractant? are obliga?ia s? declare c'?tig?toare oferta clasat? pe locul urm?tor, Ón condi?iile Ón care aceasta exist? ?i este admisibil? conform art. 207 alin. (2) din Legea 98/2016. Livrarea unor produse de ultima generatie, similare cu cele care fac obiectul contractului initial, poate fi posibila daca Promitentul furnizor a lansat pe piata in timpul derularii contractului o versiune mai performanta a produselor contractate initial, cu respectarea preturilor prevazute in contract, urmarindu-se astfel realizarea principalelor cerinte de calitate si performanta stabilite in contractul de achizitie initial. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ìsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic al UTCN Adresse postale: str. Memorandumului nr. 28 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400114, Pays: Roumanie Courriel: adelina.popovici@staff.utcluj.ro TÈlÈphone: +40 264202588 Fax: +40 264597074 Adresse internet: www.utcluj.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Echipamente pentru Centrul pentru digitalizare in ingineria materialelor si a mediului 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
38121000 - Anémomètres 
38310000 - Balances de précision 
38513100 - Microscopes inversés 
39162000 - Matériel d'enseignement 
42330000 - Fours de fusion