Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Matériel et fournitures informatiques

2023/S 200-627037  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Roumanie-Cluj-Napoca: Matériel et fournitures informatiques 2023/S 200-627037 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Numéro national d'identification: 4288306 Adresse postale: Strada: Memorandumului, nr. 28 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400114 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian Munceanu Courriel: adrian.munceanu@staff.utcluj.ro Téléphone: +40 264401398 Fax: +40 264594831 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.utcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Echipamente pentru Centrul de invatare si perfectionare in VDC (Virtual Design and Construction) Numéro de référence: 4288306_2023_PAAPD1402559
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare echipamente pentru Centrul de invatare si perfectionare in VDC (Virtual Design and Construction) , conform caietului de sarcini, in vederea dezvoltarii infrastructurii digitale în scop educa?ional ?i pentru cercetare. 15 tipuri de produse cu caracteristici diferite: Sistem integrat de calcul si proiectare VDC Scaner 3D-Sta?ie total? robotizat? cu set de lucru Sta?ie total? realtime operating system cu compensare pe 2 axe Imprimant? 3D pentru past? Dron? tip 1 Dron? tip 2 Imprimant? 3D Scanner 3D color Ochelari de realitate virtuala tip 1 Ochelari de realitate virtuala tip 2 Computer portabil Sistem de videoconferin?? Pachet software GIS pentru utilizatori multipli Pachet software avansat pentru proiectarea durabil? în ingineria construc?iilor Program software de modelare ?i proiectare algoritmic? 3D -Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. -Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Garantia de participare totala: 8821.00 lei.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sistem integrat de calcul si proiectare VDC
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se vor achizitiona 1 buc - Sistem integrat de calcul si proiectare VDC , conform caietului de sarcini compus din 4 componente Specifica?ii tehnice minimale:
   1. 1 Sta?ie grafic? de tip desktop (28 buc.) Carcasa cu sursa de min 1000W Stocare min. 512GB tip TLC SSD Memorie min. 32 GB - min. DDR4 sau superior Procesor minim Intel Xeon W-2223
   3. 6GHz 2666MHz 4C 120W, sau echivalent Placa grafic? tip AMD Radeon GFX (sau echivalent) min. 4GB GDDR5 128 bit, cu minim 4 monitoare suportate Conectori o Min. 4 x USB
   3. 0 Conectare Wireless o Intel AX211 Wi-Fi 6E vPro 160 MHz sau echivalent Bluetooth
   5. 3 Accesorii o Mouse o Tastatur? Sistem de operare - cu sistem de operare Windows 11 Pro 64 sau echivalent
   1. 2 Sta?ie grafic? mobil? (de tip laptop) (2 buc.) Ecran o Dimensiune min. 15.6" o Rezolu?ie FHD (1920*1080), Anti-Glare Stocare min. 512GB tip TLC SSD NVMe Memorie min. 16 GB - min. DDR5 Procesor mini - i7-12800H sau echivalent Sistem de operare - cu sistem de operare Windows 11 Pro 64 sau echivalent Baterie min. 83 WHr Plac? grafic? NVIDIA® Quadro® T600 sau echivalent (memorie dedicat? minim 4 GB , GDDR6 )
   1. 3 Monitor 28" UHD (60 buc.) IPS, diagonala - min. 28" Rezolu?ie - min. UHD (3840x2160) Raport imagine: 16:9 Luminozitate: minima 300 nits Contrast: min. 1000:1 Timp de r?spuns: max. 4ms Rezolu?ia spa?ial?: min. 157.35 dpi/ppi
   1. 4 Server Procesor tip AMD 7702P 2GHz, 64C/128T, 256M, 200W, 3200 sau echivalent Memorie minim? - 64GB RAM ECC UDIMM Spa?iu de stocare: 1 x 960GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512
   2. 5in Hot-plug AG RAID Controller 2 x 16 FH + 2 x 16 LP PCIe slot Controler re?ea: Broadcom 57416 Dual Port 10 GbE BaseT Network LOM Mezz Card, sau echivalent Surs?: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W Tip tower:
   4. 5U 8x LFF (3.5 inch) Garan?ie min. 24 luni pentru întreg sistemul
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 24 luni, în urm?toarele intervale fixe: 36 luni - 3 puncte, 48 luni - 6 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Memoria grafic? a componentei
   1. 2 - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Memoria grafic? a componentei
   1. 1 - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Memoria RAM a componentei
   1. 1 - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Program software de modelare ?i proiectare algoritmic? 3D
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 pac - Pachete software ?i sisteme informatice conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: poate crea, modifica, analiza, crea documenta?ie, randa, anima si procesa curbe NURBS, suprafe?e, solide, nori de puncte ?i mesh-uri poligonale, ofer? func?ii de modelare 3D f?r? limite, compatibil cu aplica?ii CAD, CAM, CAE, aplica?ii de randare sau generatoare de anima?ii. cite?te ?i repar? mesh-uri ?i fi?iere IGES complexe, pentru cazurile în care proiectele 3D încep cu relevee ale unor elemente existente, aplica?ia suporta fi?iere mari de tip point-cloud ?i scan?ri 3D pentru terenuri ob?inute cu tehnologia LiDAR include un plug-in complementar pentru prelucrarea 3D a terenurilor in diferite scopuri, modelele 3D realizate pot fi analizate ?i inspectate pentru prevenirea defectelor cu func?ii speciale de analiz? a continuit??ii curbelor, analiza suprafe?elor, devia?ia maxim acceptat?, arii, volume, momente de iner?ie, muchii, analiza hidrostatic?, etc. include editor grafic de algoritm ce permite utilizatorilor s? dezvolte generatoare de geometrie personalizate, f?r? a avea cuno?tin?e speciale de programare, Valabilitate licen?? minimum 1 an, Minimum 15 utilizatori. Garan?ie ?i valabilitate licen?? min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului ?i valabilitate licen?? - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 15 puncte, 60 luni - 20 puncte - maxim 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Se puncteaz? dac? num?rul de utilizatori este mai mare de 15 / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Scaner 3D-Sta?ie total? robotizat? cu set de lucru
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc-,Scaner 3D-Sta?ie total? robotizat? cu set de lucru conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Rezolu?ie/acurate?e unghiular? de m?surare minim?: 3 Arc Seconds (3") Distan?a de m?surare minim?: 6000 m Timpi de m?surare (maximi): o Fine:
   0. 9 sec o Rapid:
   0. 6 sec o Tracking:
   0. 4 sec Camera ?i porturi de comunica?ii o Min. 5 megapixel (video sau foto) o USB
   2. 0 Slot (Host + Slave) o RS-232C Serial Display Color Touch TFT o Minim 240 x 320 rezolu?ie Grad de protec?ie ap?, praf: IP65, Temperatura de operare -20°C la 50°C Set de lucru pentru o persoan? Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 3 puncte, 36 luni - 5 puncte, 48 luni - 8 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ie ecran - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Timpi de m?surare - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Distan?a de m?surare - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Scanner 3D color
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 38520000 Scanners
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc Scanner 3D color - conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: Sursa lumina: Infrarosu VCSEL = tehnologia laserului structurat cu emisie vertical? la suprafa?? Siguranta: Clasa I (pentru ochi) Reproducerea/adâncimea culorii: minim 24 bit Rata de m?surare: Pana la 1,500,000 puncte/s Acurate?e punct modelat: între
   0. 200 mm ?i 3 mm; Acurate?e punct citit: pana la
   0. 1 mm Format fi?iere: cel pu?in: OBJ, STL, PLY, ASC, SK 3D printing: Suportat Conectivitate: USB
   3. 0 Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 3 puncte, 36 luni - 5 puncte, 48 luni - 8 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Acurate?ea punctului - componenta de calitate pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Reproducerea/adâncimea culorii - componenta de calitate pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Imprimant? 3D pentru past?
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 42664100 Matériel de fusion pour plastique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitioa 1 buc- Imprimant? 3D pentru pasta , conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Volum de stocare a datelor de intrare: minim 32GB Volum de printare minim: 40x45x50 cm Ecran: touch screen Transfer date: Wi-Fi Senzor IR de nivel Extruder din o?el inoxidabil Kit de printare, con?inând: o Capul de printare (Print head with nozzles) o Ram extruder L, de o capacitate de
   1. 5L de past? o Unitate de control cu surs? de alimentare o Furtune, cabluri adaptoare necesare func?ion?rii o Set Micro Printing o Material (past?) pentru 5 aliment?ri ale extruderului, pentru realizarea testelor de func?ionare. Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 20 puncte, 48 luni - 25 puncte, 60 luni - 30 puncte - maxim 30 puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Volumul de printare - pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Volumul de stocare a datelor - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sta?ie total? realtime operating system cu compensare pe 2 axe
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc. Sta?ie total? realtime operating system cu compensare pe 2 axe, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Acurate?e EDM: o Min. 2mm + 2ppm cu reflector o Min. 3mm + 2ppm f?r? reflector Rezolu?ie/acurate?e unghiular? de m?surare minim?: 2 Arc Seconds (2") Distan?a maximal? de m?surare: minim 600 m Num?r minim de puncte: 20000 Capacitate minim? a memoriei externe tip SD CARD (inclus?): 32GB Real-time Operating System Protec?ie la praf ?i ap?: IP65 Interval de temperaturi de operare: de la -20°C la +50°C Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 20 puncte, 48 luni - 25 puncte, 60 luni - 30 puncte - maxim 30 puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia/acurate?ea de m?surare - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Distan?a de m?surare - componenta de calitate, pondere 20%, reprezentand 20 de puncte. / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Imprimant? 3D
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 42664100 Matériel de fusion pour plastique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc- Imprimant? 3D conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Tehnologie de imprimare: Fused Filament Fabrication (FFF) Extrudare singulara< diverse materiale (ABS, HIPS, Nailon, PET-G, PET-T, PLA, Policarbonat, PVA, Compozitii metalice flexibile, Compozitii din lemn, Fibra de carbon) Conectivitate: Wi-Fi, LAN, USB Duze din alama si otel inoxidabil. Timpul de incalzire a duzei: < 2 minute Volumul minim de constructie: 200 x 250 x 200 mm Zgomot: maxim 65 dBA Consumabile incluse: o FILAMENT WINKLE PLA RECYCLED LIGHT COLOR
   1. 75 (1000G) sau echivalent - 10 buc. o FILAMENT WINKLE PLA HD MAUVE
   1. 75 (1000G) sau echivalent - 10 buc. o FILAMENT WINKLE PLA HD DESERT SAND
   1. 75 MM (1000G) sau echivalent - 10 buc. Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Nivelul de zgomot în func?ionare - componenta de calitate pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Volumul de construc?ie - componenta de calitate pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 3 puncte, 36 luni - 5 puncte, 48 luni - 8 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dron? tip 2
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 34711200 Aéronefs sans pilote
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 2 buc - Dron? tip 2, conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Raza de ac?iune: minim 3km Dotat cu camer? foto/video cu: o rezolu?ie foto minim 3840 x 2160 pixeli o rezolu?ie video minim 1280 x 720 pixeli Comutare automat? în timp real între frecven?ele de 2,4 GHz ?i 5 Ghz Timp maxim de zbor de minim 25 min Vitez? maxim?: minim 8 m/s Capacitate minim? a memoriei externe tip SD CARD (inclus?): 32G Timp operare emitor: minim
   2. 5 ore Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 3 puncte, 36 luni - 5 puncte, 48 luni - 8 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia video a camerei - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia foto a camerei - componenta de calitate pondere10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Viteza maxim? - componenta de calitate pondere10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Timp maxim de zbor - componenta de calitate pondere10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Raza de ac?iune - componenta de calitate pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pachet software GIS pentru utilizatori multipli
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 pac - Pachet software GIS pentru utilizatori multipli conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: Analiz? spa?ial? - pachetul software ofer? posibilitatea unei analize spa?iale pentru a g?si cea mai bun? loca?ie pentru amplasarea unei noi afaceri, pentru administrarea unei comunit??i smart sau pentru luarea celor mai bune decizii în cazul unor situa?ii de urgen??, Imagini satelitare & teledetec?ie - necesare pentru a gestiona ?i extrage informa?ii de la imagini ?i de la date de teledetec?ie. Include instrumente ?i fluxuri de lucru pentru vizualizarea ?i analiza imaginilor ?i acces la cea mai mare colec?ie de imagini a lumii, Cartografiere & vizualizare - necesare pentru identificarea modelelor spa?iale în date astfel încât s? poate fi luate decizii eficiente. Se ofer? posibilitatea de a crea, utiliza ?i distribui h?r?i pe orice dispozitiv, GIS în timp real - pachetul ofer? op?iunea de GIS-ul în timp real, necesar pentru monitorizarea oric?rei loca?ii folosind orice tip de senzor sau dispozitiv, îmbun?t??ind timpul de r?spuns, optimizând siguran?a ?i îmbun?t??ind activit??ile opera?ionale indiferent dac? sunt statice sau dinamice, GIS 3D - necesar pentru a completa componenta contextual? a lumii reale în h?r?ile ?i datele disponibile. Aplica?ia poate transforma instant datele în modele 3D inteligente care s? ajute la realizarea unor analize spa?iale, Culegerea & gestionarea datelor - pachetul software permite culegerea, stocarea, accesarea ?i partajarea datelor în mod eficient ?i sigur. Aplica?ia permite integrarea datelor provenite din alte sisteme de business ?i activarea din punct de vedere geografic. Datele pot fi exportate în formate de fi?iere ce pot fi re-utilizate în alte aplica?ii software Garan?ie ?i valabilitate licen?? min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului ?i valabilitate licen?? - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 15 puncte, 60 luni - 20 puncte - maxim 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Ofer? API-uri ?i SDK-uri pentru realizarea de aplica?ii de vizualizare ?i analiz?, personalizate atât pentru web, mobil cât ?i pentru desktop - 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Se puncteaz? dac? num?rul de utilizatori este mai mare de 15 - maxim 30 puncte, / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pachet software avansat pentru proiectarea durabil? în ingineria construc?iilor
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 pac - Pachet software avansat pentru proiectarea durabil? în ingineria construc?iilor conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: pachetul software reprezint? un set integrat de instrumente/utilitare de înalt? productivitate pentru a ajuta la proiectarea durabil? a cl?dirilor ?i pentru a ob?ine credite cu scheme de mediu precum LEED ?i BREEAM, pachetul poate permite alegeri de proiectare care optimizeaz? eficien?a energetic?, confortul ?i costul. Module incluse: o Modelator 3D ? Permite importul modele din diverse software-uri BIM, ? Permite crearea rapida a geometriei. o Modul vizualizare ? Permite rand?ri realistice, cu verificarea luminii solare si a umbririi pentru orice moment al zilei ?i orice zi a anului, ? Permite verificarea zonelor vitrate de pe întregul model, ? Permite realizarea de videoclipuri ce prezinta lumina solara si umbrirea, pentru orice zi a anului. o Modul analiza energetica ? Permite simulare termic? dinamic? avansat? la intervale sub-orare, ? Date exacte de performan?? de mediu, cum ar fi consumul de energie, emisiile de carbon, confortul camerei la intervale anuale, lunare, zilnice, orare ?i sub-orare, ? Raportarea beneficiilor/câ?tigurile solare pe suprafe?e, temperaturile de suprafa?? ?i schimburile de radia?ii, ? Evaluarea performan?ei pasive, a masei termice ?i a distribu?iei temperaturii, ? Evaluarea performantei la supraînc?lzirea de var?, ? Analiza CFD (Computation Fluid Dynamics) detaliat?, ? Dimensionare sisteme de incalzire si racire, ? Evaluarea costurilor opera?ionale ale cl?dirii ?i a costurilor întregului ciclu de via?? folosind metode de calcul standard din industrie, o Modul lumina naturala ? Calcularea creditelor de zi pentru schemele de certificare LEED, BREEAM, WELL ?i Green Star, ? Generarea diagramelor de contur de înalt? calitate pentru a ilustra disponibilitatea luminii naturale ?i str?lucirea în fiecare zon?, blocare sau t?iere prin întreaga cl?dire, ? Condensarea rezultatelor legate de iluminatul natural în rapoarte tabelare, ? Simulare precis? a luminii de zi cu mai multe zone, inclusiv transmiterea luminii prin ferestrele exterioare ?i interioare ?i reflectarea de pe toate suprafe?ele. o Modul HVAC ? Dimensioneaz? ?i simuleaz? sisteme HVAC tipice ?i inovatoare ?i sisteme mixte folosind ?abloane pentru proiectare timpurie ?i detaliat?. Modelele de sistem detaliate cu modele de control personalizabile imit? performan?a real? a sistemului. Modulul permite vizualizarea performan?ei pân? la nivelul componentei. Posibilitate de utilizare în lucr?ri de cercetare/dezvoltare Garan?ie ?i valabilitate licen?? min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului ?i valabilitate licen?? - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 15 puncte, 60 luni - 20 puncte - maxim 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Se puncteaz? dac? num?rul de module este mai mare de 5: / Pondération: 40 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ochelari de realitate virtuala tip 2
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 7 buc - Ochelari de realitate virtuala tip 2 conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: Rezolu?ie minim? de ecran: 1440x1440 per ochi Ajustare distan?? interpupilar? Frecven??: 90 Hz Compatibilitate cu: SteamVR sau echivalent ?i Windows Mixed Reality sau echivalent Masc? facial? Difuzoare Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 5 puncte, 36 luni - 10 puncte, 48 luni - 20 puncte, 60 luni - 30 puncte - maxim 30 puncte / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia - componenta de calitate pondere 30%, reprezentand 30 de puncte / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Computer portabil
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 30213100 Ordinateurs portables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 5 buc - Computer portabil conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: Display 12.4" o tehnologie touchscreen o Resolution: minim 1536 x 1024 (148 PPI) o Aspect ratio: 3:2 Memorie: minim 8GB LP DDR4 x-SDRAM Stocare: minim 256 GB SSD Procesor: minim i5, minim genera?ia 10 sau echivalent Plac? grafic? integrata Intel UHD Graphics sau echivalent 2 microfoane Camera web frontala cu rezolu?ie minim? 1280 x 720 Pixeli Garan?ie min. 24 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia ecranului - componenta de calitate pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 24 luni, în urm?toarele intervale fixe: 36 luni - 10 puncte, 48 luni - 15 puncte, 60 luni - 20 puncte - maxim 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Rezolutia camerei frontale- componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Spa?iul de stocare - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Memoria RAM - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dron? tip 1
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques 34711200 Aéronefs sans pilote
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
 - Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc-, Dron? tip 1 conform caietului de sarcini Specifica?ii tehnice minimale: Autonomie minim? de zbor: 35 minute Raza de ac?iune minim?: 15 km transmisie video în 1080p pe un sistem de trei canale stop comutare automat? în timp real între frecven?ele de 2,4 GHz ?i 5,8 Ghz Timp maxim de zbor: minim 55 min Viteze maxime: minim 23m/s orizontal?; 7m/s pe vertical? Plafon de serviciu: minim 7000 m Rezisten?a maxim? la vânt: minim la 15 m/s Rezisten?a la ap? IP45; Temperaturi de operare între -20°C ?i +50°C Asigurare Shield 12 luni (tip CASCO) INCLUDE ?i o camer? compatibil? (ce se poate monta pe dron?) de minim 45MP Full-Frame cu gimbal/stabilizare pe 3 axe, dimensiune pixel de max.
   4. 4 ?m, TimeSync
   2. 0m, sau echivalent Garan?ie min. 12 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 3 puncte, 36 luni - 5 puncte, 48 luni - 8 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Rezolutia camerei - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Rezistenta la vânt - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Plafon de serviciu - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Viteza maxim? - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Timp maxim de zbor - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Raza de ac?iune - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL", Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ochelari de realitate virtuala tip 1
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 3 buc - Ochelari de realitate virtuala tip 1 conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: Capabilit??i de lucru: urm?rire 6DoF (6 grade de libertate), cartografiere spa?ial?, captur? de realitate mixt? Instrumente de lucru: o accelerometru, magnetometru, senzor giroscopic, o 4 camere cu lumin? vizibil? o 2 camere IR, o senzor de adâncime 1-MP ToF o microfon cu 5 canale o difuzoare Surround (spa?ial) redare în rezolu?ie mimim 8 megapixeli; video 1920 x 960pixeli, la 30fps Conectivitate: wireless IEEE 802.11ac, Bluetooth
   5. 0; 1 buc. conector USB-C Spa?iu de stocare: minim 64 GB Afi?are holografic?: rezolu?ie 2k 3:2; densitate holografic? > 2,5k radian?i (puncte de lumin? per radian) Baterie: tehnologie litiu, durat? minim 2 ore de utilizare activ? CPU: tip Snapdragon 850 cu unitate de procesare Microsoft holografic? personalizat? de a doua genera?ie, sau echivalent Memorie RAM: minim 4 GB Garan?ie min. 24 luni
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 24 luni, în urm?toarele intervale fixe: 36 luni - 3 puncte, 48 luni - 6 puncte, 60 luni - 10 puncte - maxim 10 puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Memoria RAM - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Durata de viata a bateriei - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Memoria -- componenta de calitate pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Rezolu?ia - componenta de calitate pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sistem de videoconferin??
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Magazia Central? a UTCN, str. Observatorului nr. 36 Cluj-Napoca, sau la una din loca?iile UTCN precizat? în ordinul de începere
II.2.4) Description des prestations:
Se va achizitiona 1 buc - Sistem de videoconferin?? conform caietului de sarcini. Specifica?ii tehnice minimale: 12.1 Sistem de videoconferin?? (1 buc.) Interfete de Intrare o min. 1 HDMI o min. 2 x USB-A
   3. 0 o min. 1 x USB-C o min. 1 x RJ 45 Interfete de ie?ire o min. 2 x HDMI Camera o unghi de vizualizare min. H - 82°, V - 52° o Zoom min. 7 Rezolu?ie suportata camera integrata o 4K - 30 fps o 1080p - 30 fps o 720p - 30 fps Rezolu?ie interfa?? ie?ire HDMI - cel pu?in 1920 x 1080p FHD Zoom tip active speaker Wireless integrat Microfon inclus cu distanta de acoperire min. 7 m Noise suppression disponibil pentru microfoane Difuzoare stereo Acces la interfa?? de administrare prin interfata web sau interfata API dedicate Sistem de control tip tableta cu posibilitate de selectie rapida a unui meeting programat Compatibilitate nativa cu solu?ia de comunicare Microsoft Teams utilizat? la nivel institu?ional 12.2 Ecran interactiv (1 buc.) - are are ?i rol de monitor pentru sistemul de videoconferinta de la 12.1 Diagonala ecran 75", Rezolu?ie 4K UHD, Tehnologie D - LED, Luminozitate 370 nits (cd/m2), Raport contrast 1200:1 Unghi de vizualizare min. 178° Timp de raspuns max. 8ms Difuzoare stereo integrate Multitouch min. 20 puncte Sistem de operare Android
   8. 0 sau echivalent 2 x pen-uri incluse Touch screen tip pen ?i finger Interfata wireless Conectori intrare o Min. 2 HDMI o Min. 1 VGA o Min. 1 DisplayPort o Min. 4 USB o Min. 1 Audio
   3. 5 mm o Min. 1 RJ 45 Conectori de ie?ire o Min. 1 HDMI Telecomanda control inclusa Sistem de prindere/pozitionare pe perete inclus Garan?ie min. 12 luni pentru întreg sistemul
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta 12.1 Unghiul camerei - componenta de calitate pondere 10%, reprezentand 10 de puncte / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Garan?ia produsului - se puncteaz? dac? modelul ofer? garan?ie mai mare de 12 luni, în urm?toarele intervale fixe: 24 luni - 10 puncte, 36 luni - 15 puncte, 60 luni - 20 puncte - maxim 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Componenta 12.2 Diagonala ecranului - componenta de calitate pondere 20%, reprezentand 20 de puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Se puncteaz? dac? sistemul permite ad?ugarea unei camere suplimentare pe unul dintre conectorii de intrare existen?i - 10 puncte / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Transformarea ecosistemului universitar prin tranzi?ia digital? c?tre un viitor european sustenabil - eUT4ALL" Cod proiect e-PNRR: 1277457265, Contract de finan?are nr. 14067/16.09.2022.,
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 135-430519
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023 Echipamente pentru Centrul de invatare si perfectionare in VDC (Virtual Design and Construction) 17/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
34711200 - Aéronefs sans pilote 
38520000 - Scanners 
42664100 - Matériel de fusion pour plastique 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information