Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de défrichement

2021/S 37-093685  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Cluj-Napoca: Services de défrichement 2021/S 037-093685 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. Numéro national d'identification: RO14476722 Adresse postale: Str. Ilie M?celaru nr. 28A, jude Cluj Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400380 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Mihaiela Oltean Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro Téléphone: +40 264205435 Fax: +40 264205425 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.edtn.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de între?inere culoare de trecere a liniilor electrice aeriene 110 kV - MT-JT Numéro de référence: 14476722-2018-XIII-01
II.1.2) Code CPV principal 77211300 Services de défrichement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii de intretinere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene 110 kV - MT-JT" din zone cu vegetatie arboricola in perioada/perioadele convenite, in conformitate cu obligatiile asumate prin contract si conform specificatiilor caietului de sarcini. Pentru cuantificarea cantitatilor ce se vor defrisa se utilizeaza unitatile de masura: - "100 m2" reprezinta suprafata efectiva pe care se intervine pentru defrisare pentru serviciile de taiere arbori cu diametrul sub 10 cm; - "Bucati" reprezinta serviciul de taiere bucati arbori cu diametrul peste 10 cm. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16. Termenul-limita la care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare este a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, prevazuta in anuntul de participare publicat in SEAP.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 038 617.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 920.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si
   2. 220 buc, max.
   3. 384 sute mp si 12.763 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max:
   1. 104 sute mp si
   4. 162 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 300.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO111 Bihor Lieu principal d'exécution:
Jud. Bihor
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene: Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 120.000 RON si maxim 570.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 441 sute mp. si
   1. 665 buc, max.
   2. 097 sute mp si
   7. 907 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 110 sute mp si 416 buc, max: 736 sute mp si
   2. 775 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 200.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene: Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 120.000 RON si maxim 280.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 441 sute mp. si
   1. 665 buc, max.
   1. 030 sute mp si
   3. 884 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 110 sute mp si 416 buc, max: 368 sute mp si
   1. 387 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 100.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 4-Sucursala Satu-Mare
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
Jud. Satu-Mare
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene: Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 80.000 RON si maxim 290.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 294 sute mp. si
   1. 110 buc, max.
   1. 067 sute mp si
   4. 023 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 74 sute mp si 277 buc, max: 368 sute mp si
   1. 387 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 100.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO114 Maramure Lieu principal d'exécution:
Jud. Maramures
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 920.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si
   2. 220 buc, max.
   3. 384 sute mp si 12.763 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max:
   1. 104 sute mp si
   4. 162 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 300.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Lieu principal d'exécution:
Jud. Bistrita-Nasaud
II.2.4) Description des prestations:
Efectuarea periodica/accidentala a lucrarilor de intretinere (defrisare a vegetatiei existente / crescute) in culoarul de protectie si siguranta a liniilor electrice aeriene: Valoarea estimata a acordului cadru este: minim 160.000 RON si maxim 620.000 lei Cantitati estimate pentru acordul cadru: min 589 sute mp. si
   2. 220 buc, max.
   2. 281 sute mp si
   8. 601 buc. Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent: min 147 sute mp si 555 buc, max: 736 sute mp si
   2. 775 buc Valoarea maxima posibila pentru un contract subsecvent este de: 200.000 RON.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Timpul minim de interventie este de 2 ore. Timpul maxim de interventie este de 6 ore. Pentru un timp ofertat sub timpul minim de interventie, acesta nu va fi punctat suplimentar, punctajul maxim oferit va fi tot de 10 puncte. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 225-515763
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4662
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 74 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 74 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1588
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 340 357.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 340 357.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 487
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 45 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 53
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 300 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1372
Lot nº: 6 Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 125 325.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 125 325.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1255
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 916
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 238
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1-Sucursala Cluj
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 31 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 31 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 31
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 600 000.00 RON Offre la plus basse: 2 897 153.00 RON / Offre la plus élevée: 2 897 153.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 273, 274, 275, 276, 277, 278
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 31 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 31 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 31
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 200 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 200 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 54
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2-Sucursala Oradea
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 258 726.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 258 726.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 679
Lot nº: 6 Intitulé:

Lot 6-Sucursala Zalau
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1276
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3-Sucursala Baia-Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 140 357.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 140 357.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1503
Lot nº: 5 Intitulé:

Lot 5-Sucursala Bistrita
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 98 984.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 98 948.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1642
Lot nº: 4 Intitulé:

Lot 4-Sucursala Satu-Mare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AVRIL Numéro national d'identification: RO 2825969 Adresse postale: Strada Livezilor, Nr. 37 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: avril@avril.ro Téléphone: +40 260610765 Fax: +40 260610765 Adresse internet: www.avril.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 133 404.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 133 404.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul achizi?ii ?i logistic Adresse postale: Str. Ilie M?celaru nr. 28A Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400380 Pays: Roumanie Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro Téléphone: +40 264205435 Fax: +40 264205425 Adresse internet: www.edtn.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
77211300 - Services de défrichement