Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Consommables médicaux : Furnizare Materiale Sanitare Diverse pentru UPU+SMURD+SPITAL+MEDICINA LEGALA 2020"

2024/S 2024-081622  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
81622-2024 - Résultats
Roumanie – Consommables médicaux – Furnizare Materiale Sanitare Diverse pentru UPU+SMURD+SPITAL+MEDICINA LEGALA 2020"
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Furnizare Materiale Sanitare Diverse pentru UPU+SMURD+SPITAL+MEDICINA LEGALA 2020"
Description: Spitalul judetean de urgenta Satu Mare doreste achizitionarea de "Materiale sanitare Diverse pentru UPU-SMURD-SPITAL-MEDICIN LEGALA 2020” . In realizarea obiectivelor specifice ale institutiei este indispensabil rolul materialelor sanitare, deoarece influen?eaza în mod direct actul medical, gradul de satisfac?ie al pacientului ?i rezultatele ob?inute. Nu ne putem permite punerea in pericol a sanatatii si vietii pacientilor prin expunerea la riscurile asociate lipsei materialelor sanitare. Autoritatea contractanta a decis ca pentru fiecare lot in parte, procedura sa se finalizeze prin incheierea unui acord cadru cu mai multi ofertanti, numarul maxim 3, fara reluarea competitiei, pentru o perioada de 36 luni. Pentru achizitia acestor produse s-a primit referatul de necesitate cu nr. 15179/07.09.2020 apobat de conducerea SJUSM, prin care se solicita achizitionarea de materiale sanitare necesare tratarii pacientilor internati in spital. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa CS: anual sau ori de cate ori este necesar, in functie de numarul de internari. AC: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, val est min si max a unui CS in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; Pentru fiecare lot in parte, Cantitatea celui mai mare contract subsecvent=cantitatea maxima pe 12 luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale acordurilor cadru se regasesc in Anexa la caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
Identifiant de la procédure: 62f0509f-f5c0-4d7c-85c4-d38c13862c9b
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 405 100,64 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Ace punctie abdominala 14 G x 100mm Ace punctie abdominala 14 G x 50 mm
Description: Ace punctie abdominala 14 G x 100mm CANT MIN/36 LUNI 720 BUC CANT MAX/36 LUNI 1800 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2604 RON Ace punctie abdominala 14 G x 50 mm CANT MIN/36 LUNI 360 BUC CANT MAX/36 LUNI 720 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1041,60 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Bazinet de UF
Description: CANT MIN/36 LUNI 3600 BUC CANT.MAX/36 LUNI 18000 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 26100,00 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Trusa de perfuzie gravitationala cu umplere automata si port de injectare fara latex
Description: CANT MIN/36 LUNI 360 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 4320 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Fir autostatic USP 0 polidioxanona Fir autostatic USP 2/0 polidioxanona ac dublu Fir autostatic USP 2/0 polidioxanona ac simplu Fir autostatic USP 3/0 polidioxanona Fir autostatic USP 0 polipropilena Fir autostatic USP 2/0 polipropilena
Description: Fir autostatic USP 0 polidioxanona CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT MAX/36 LUNI 432 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 12528 RON Fir autostatic USP 2/0 polidioxanona ac dublu CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT MAX/36 LUNI 432 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 13536 RON Fir autostatic USP 2/0 polidioxanona ac simplu CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT MAX/36 LUNI 432 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 13824 RON Fir autostatic USP 3/0 polidioxanona CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT MAX/36 LUNI 216 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 6984 RON Fir autostatic USP 0 polipropilena CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT MAX/36 LUNI 216 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 6264 RON Fir autostatic USP 2/0 polipropilena CANT MIN/36 LUNI 72 BUC CANT MAX/36 LUNI 216 BUC VAL.CELUI MAI AMRE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 6264 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Ac+fir de sutura nonabsorbabil 3-0 19mm 3/8 RC Ac+fir de sutura nonabsorbabil 4-0 19mm 3/8 RC Ac+fir de sutura nonabsorbabil 5-0 15mm 1/2 C Ac+fir de sutura absorbabil 6-0 13mm 1/2 C
Description: Ac+fir de sutura nonabsorbabil 3-0 19mm 3/8 RC CANT MIN/36 LUNI 432 SET CANT MAX/36 LUNI540 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1080 RON Ac+fir de sutura nonabsorbabil 4-0 19mm 3/8 RC CANT MIN/36 LUNI 432 SET CANT MAX/36 LUNI 432 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1080 RON Ac+fir de sutura nonabsorbabil 5-0 15mm 1/2 C CANT MIN/36 LUNI 432 SET CANT MAX/36 LUNI 540 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1141.20 RON Ac+fir de sutura absorbabil 6-0 13mm 1/2 C CANT MIN/36 LUNI 432 SET CANT MAX/36 LUNI 540 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1170 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Sort autopsie din piele ecologica
Description: CANT MIN/36 LUNI 72 BUC CANT MAX/36 LUNI 144 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2880 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Pahar Erlenmeyer cu slif si dop rodat, de 100 ml
Description: CANT. MIN /36 LUNI 108 BUC CANT MAX/36 LUNI 252 BUC VAL MAX A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3360 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Pipete de plastic nesterile de 1 ml
Description: CQANT MIN/36 LUNI 18000 BUC CANT MAX/36 LUNI 54000 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3600 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Trusa perfuzie cu micropicuratori
Description: CANT MIN/36 LUNI 900 BUC CANT MAX/36 LUNI 1800 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 19686 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Targa mobila cu 6 manere
Description: CANT MIN/36 LUNI 216 BUC CANT.MAX/36 LUNI 468 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 43680 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Ventuze cauciuc set a 12 buc
Description: CANT MIN/36 LUNI 72 BUC CANT.MAX/36 LUNI 252 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 18480 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Seringa goala cu tub de umplere Hand-FilTM , pentru injectomatele CT tip OptiOne, CT9000ADV, Optivantage DH Racord de joasa presiune , spiralat sau drept, pentru seringa compatibila cu injectomatele pentru CT tip Optivantage Dual Head, CT9000ADV, OptiOne Conector in Y cu doua supape de unic sens
Description: Seringa goala cu tub de umplere Hand-FilTM , pentru injectomatele CT tip OptiOne, CT9000ADV, Optivantage DH CANT MIN/36 LUNI 1260 BUC CANT.MAX/36 LUNI 2520 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 42000 RON Racord de joasa presiune , spiralat sau drept, pentru seringa compatibila cu injectomatele pentru CT tip Optivantage Dual Head, CT9000ADV, OptiOne CANT MIN/36 LUNI 27000 BUC CANT.MAX/36 LUNI 54000 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 234000 RON Conector in Y cu doua supape de unic sens CANT MIN/36 LUNI 1800 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 34800 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Sonda Tieman cu balonas 12 CH Sonda Tieman cu balonas 14 CH Sonda Tieman cu balonas 16 CH
Description: Sonda Tieman cu balonas 12 CH CANT MIN/36 LUNI 720 BUC CANT.MAX/36 LUNI 1080 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 7020 RON Sonda Tieman cu balonas 14 CH CANT MIN/36 LUNI 720 BUC CANT.MAX/36 LUNI 1080 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 7020 RON Sonda Tieman cu balonas 16 CH CANT MIN/36 LUNI 720 BUC CANT.MAX/36 LUNI 1080 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 7020 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Gluga protectie intraoperatorie, de unica folosinta
Description: CANT MIN/36 LUNI 4032 BUC CANT.MAX/36 LUNI 9000 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 240000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Cotiere sterile UF
Description: CANT MIN/36 LUNI 1800 BUC CANT.MAX/36 LUNI 7200 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 7200 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Protectie pentru sonda de temperatura
Description: CANT MIN/36 LUNI 1800 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 7800 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Suport pentru tuburi si canule
Description: CANT MIN/36 LUNI 360 BUC CANT.MAX/36 LUNI 720 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2498.40 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Parafilm
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 ROLA CANT.MAX/36 LUNI 2160 ROLA VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 170640 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Lanceta laser ; Capac UF pentru protectia lancetei laser
Description: Lanceta laser ANT MIN/36 LUNI 72 BUC CANT.MAX/36 LUNI 144 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 100320 RON Capac UF pentru protectia lancetei laser ANT MIN/36 LUNI 3600 BUC CANT.MAX/36 LUNI 7200 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1440 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Ace Seringa Subcutanate (Hipodermice) Unica Folosinta , marime 24G (0.55mm x 25mm), mov
Description: CANT MIN/36 LUNI 540 BUC CANT.MAX/36 LUNI 720 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 67.20 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0021
Titre: Pansament ocular autoadeziv100x72 mm
Description: CANT MIN/36 LUNI 1800 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1800 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0022
Titre: Banda pentru ochi cu sticla de ceas
Description: CANT MIN/36 LUNI 144 BUC CANT.MAX/36 LUNI 2160 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 10800 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0023
Titre: Camp operator steril oftalmologic
Description: CANT MIN/36 LUNI 2880 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 18000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0024
Titre: Colorant capsular
Description: CANT MIN/36 LUNI 432 BUC CANT.MAX/36 LUNI 540 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 4140 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0025
Titre: Substanta oftalmica viscoelastica
Description: CANT MIN/36 LUNI 2880 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3600 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 44400 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0026
Titre: Cutit oftalmologic ptr incizii 2,3mm; Cutit oftalmologic ptr. incizii1,1 mm; Cutit oftalmologic ptr incizii 2,2 mm
Description: Cutit oftalmologic ptr incizii 2,3mm CANT MIN/36 LUNI 36 BUC CANT.MAX/36 LUNI 72 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 175.92 RON Cutit oftalmologic ptr. incizii1,1 mm CANT MIN/36 LUNI 124 BUC CANT.MAX/36 LUNI 468 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1560 RON Cutit oftalmologic ptr incizii 2,2 mm CANT MIN/36 LUNI 324 BUC CANT.MAX/36 LUNI 468 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1560 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0027
Titre: Ace seringa 30 G
Description: CANT MIN/36 LUNI 540 BUC CANT.MAX/36 LUNI 720 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 38.40 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0028
Titre: Electrozi multifunctionali de unica folosinta compatibili cu defibrilator Life-Point AED
Description: CANT MIN/36 LUNI 72 SET A 2 BUC CANT.MAX/36 LUNI 576 SET A 2 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 86400 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0029
Titre: Dializor tip Sureflux
Description: CANT MIN/36 LUNI 1872 BUC CANT.MAX/36 LUNI 3744 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 87360 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0030
Titre: Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale5x5cm; Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale5x7.5cm; Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale10x10cm; Pansament hemostatic noncompresiv pentru tarumatisme 8x20 cm
Description: Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale5x5cm CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT.MAX/36 LUNI 360 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 18000 RON Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale5x7.5cm CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT.MAX/36 LUNI 360 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 22200 RON Pansament hemostatic noncompresiv ptr interventii chiruirgicale10x10cm CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT.MAX/36 LUNI 360 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 25200 RON Pansament hemostatic noncompresiv pentru tarumatisme 8x20 cm CANT MIN/36 LUNI 108 BUC CANT.MAX/36 LUNI 180 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 14880 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0031
Titre: Fir de sutura monofilemant lent resorbabil 5/0; Fir de sutura monofilemant lent resorbabil 6/0
Description: Fir de sutura monofilemant lent resorbabil 5/0 CANT MIN/36 LUNI 432 BUC CANT.MAX/36 LUNI 864 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2727.36 RON Fir de sutura monofilemant lent resorbabil 6/0 CANT MIN/36 LUNI 432 BUC CANT.MAX/36 LUNI 864 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2620.80 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0032
Titre: Set cateter venos central copil dublu lumen 4 F/8 cm; Set cateter venos central copil dublu lumen 5 F/8 cm
Description: Set cateter venos central copil dublu lumen 4 F/8 cm CANT MIN/36 LUNI 36 BUC CANT.MAX/36 LUNI 72 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3120 RON Set cateter venos central copil dublu lumen 5 F/8 cm CANT MIN/36 LUNI 36 BUC CANT.MAX/36 LUNI 72 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3120 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0033
Titre: Filtre ptr aspirator Eschman
Description: CANT MIN/36 LUNI 360 BUC CANT.MAX/36 LUNI 1080 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3600 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0034
Titre: Electrod neutru ptr.generator de radiofrecventa
Description: CANT MIN/36 LUNI 36 SET A 2 BUC CANT.MAX/36 LUNI 72 SET A 2 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 22320 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0035
Titre: Fixator extern antebrat
Description: CANT MIN/36 LUNI 72 SET CANT.MAX/36 LUNI 360 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 108000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0036
Titre: Fixator extern femur/tibie
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 SET CANT.MAX/36 LUNI 540 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 360000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0037
Titre: Fixator extern tip Delta
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 SET CANT.MAX/36 LUNI 540 SET VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 270000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0038
Titre: Lama shaver artroscopie
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT.MAX/36 LUNI 720 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 132000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0039
Titre: Catetere pentru punctie sinusala; Tub pentru lavaj sinusal
Description: Catetere pentru punctie sinusala CANT MIN/36 LUNI 144 BUC CANT.MAX/36 LUNI 216 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3816 RON Tub pentru lavaj sinusal CANT MIN/36 LUNI 144 BUC CANT.MAX/36 LUNI 216 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2448 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0040
Titre: Masca supraglotica I-gel nr.2,5
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT.MAX/36 LUNI 360 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 6240 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0041
Titre: Flacoane de plastic de capacitate 15-20ml fara anticoagulant sau gel,cu capac cu inchidere prin infiletare
Description: CANT MIN/36 LUNI 2160 BUC CANT.MAX/36 LUNI 2520 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1260 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0042
Titre: Sonda endotrahela fara balonas nr.2
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT.MAX/36 LUNI 540 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 720 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0043
Titre: Lama ferestrau oscilant
Description: CANT MIN/36 LUNI 36 BUC CANT.MAX/36 LUNI 72 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3600 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0044
Titre: Fixator ptr doua catetere nou nascuti
Description: CANT MIN/36 LUNI 180 BUC CANT.MAX/36 LUNI 252 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3612 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
5.1.
Lot: LOT-0045
Titre: Fir acid poliglicolic USP 0 ; Fir acid poliglicolic USP 1; Fir acid poliglicolic USP 2
Description: Fir acid poliglicolic USP 0 CANT MIN/36 LUNI 9000 BUC CANT.MAX/36 LUNI 10800 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 37800 RON Fir acid poliglicolic USP 1 CANT MIN/36 LUNI 12600 BUC CANT.MAX/36 LUNI 14400 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 50400 RON Fir acid poliglicolic USP 2 CANT MIN/36 LUNI 16200 BUC CANT.MAX/36 LUNI 18000 BUC VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 63000 RON
Identifiant interne: 3963722_2020_PAAPD1150258
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33140000 Consommables médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SJUSM
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0031
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 16 044,48 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: RAFI MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 9245101
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 14 584,32 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2426
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 9 192,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11098
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ROMBIOMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 8936885
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 11 508,48 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2426
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 9 192,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4675
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 9 192,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2426
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0031/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0031
Valeur du résultat: 9 192,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7154
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse8 138,88 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée14 584,32 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 131 040,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5682
Date de conclusion du marché: 16/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2858
Date de conclusion du marché: 11/02/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4655
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16300
Date de conclusion du marché: 19/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 9442
Date de conclusion du marché: 18/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDIMPACT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0010/CIF: RO 13720895
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 126 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2439
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse126 360,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée126 360,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0029
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 262 080,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 938
Date de conclusion du marché: 13/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 260
Date de conclusion du marché: 05/01/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12550
Date de conclusion du marché: 30/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 6793
Date de conclusion du marché: 12/04/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 6422
Date de conclusion du marché: 24/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2429
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 19710
Date de conclusion du marché: 07/10/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 14077
Date de conclusion du marché: 28/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7600
Date de conclusion du marché: 10/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4450
Date de conclusion du marché: 11/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0029/CIF: RO 2456853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0029
Valeur du résultat: 235 872,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22545
Date de conclusion du marché: 10/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse235 872,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée235 872,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0045
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 453 600,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 104 544,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2413
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 104 544,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11097
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 104 544,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4661
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: RO 14934994
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2413
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: RO 4133530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 104 544,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12421
Date de conclusion du marché: 07/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TOP TRADE MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0045/CIF: 24168606
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0045
Valeur du résultat: 180 180,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2413
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse104 544,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée395 280,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0023
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 54 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 16623412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 23 184,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4975
Date de conclusion du marché: 10/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 16623412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 23 184,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4647
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 42 768,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2433
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 16623412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 23 184,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11122
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 12284240
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 33 660,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2433
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 16623412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 23 184,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16686
Date de conclusion du marché: 25/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0023/CIF: RO 16623412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur du résultat: 23 184,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2433
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse23 184,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée42 768,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 932 400,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 16574751
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 253 152,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4654
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 16574751
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 253 152,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2438
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 16574751
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 253 152,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11123
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 26560036
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 265 683,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2438
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 16574751
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 253 152,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4780
Date de conclusion du marché: 08/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: 16574751
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 253 152,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7135
Date de conclusion du marché: 03/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: THREE PHARM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0012/CIF: RO 26361386
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 932 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2438
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse253 152,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée932 400,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0037
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 810 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12405
Date de conclusion du marché: 28/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 9378
Date de conclusion du marché: 17/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7213
Date de conclusion du marché: 19/04/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16704
Date de conclusion du marché: 25/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21494
Date de conclusion du marché: 13/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16765
Date de conclusion du marché: 25/08/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7332
Date de conclusion du marché: 04/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11218
Date de conclusion du marché: 26/05/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24229
Date de conclusion du marché: 13/11/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21279
Date de conclusion du marché: 23/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3976
Date de conclusion du marché: 02/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2421
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0037/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 766 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11666
Date de conclusion du marché: 27/05/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse388 800,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée766 800,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0038
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 396 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1572
Date de conclusion du marché: 26/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4973
Date de conclusion du marché: 10/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2420
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21668
Date de conclusion du marché: 28/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 8741
Date de conclusion du marché: 10/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0038/CIF: 33711808
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0038
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3974
Date de conclusion du marché: 02/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse302 400,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée302 400,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 720 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0014/CIF: 12704530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 630 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4653
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0014/CIF: 12704530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 630 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 10350
Date de conclusion du marché: 31/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0014/CIF: 12704530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 630 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1337
Date de conclusion du marché: 13/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0014/CIF: 12704530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 630 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 13358
Date de conclusion du marché: 20/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0014/CIF: 12704530
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 630 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2437
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse630 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée630 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0042
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 2 160,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDTRONIC ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: 35182347
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 1 242,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 3
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2419
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: RO 12284240
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 945,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4662
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: RO 12284240
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 945,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12422
Date de conclusion du marché: 07/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: RO 12284240
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 945,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11099
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: RO 14934994
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 1 188,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2419
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0042/CIF: RO 12284240
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0042
Valeur du résultat: 945,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2419
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse945,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée2 365,20 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 201,60 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0020/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 136,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2434
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0020/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 136,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7133
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0020/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 136,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4651
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse136,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée136,80 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 78 300,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDITECH S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0002/CIF: RO 14779840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 38 700,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2444
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDITECH S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0002/CIF: RO 14779840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 38 700,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4660
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0002/CIF: RO 31266046
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 39 600,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2444
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDITECH S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0002/CIF: RO 14779840
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 38 700,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7159
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse38 700,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée39 600,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0043
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 10 800,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0043/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0043
Valeur du résultat: 10 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2418
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0043/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0043
Valeur du résultat: 10 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1608
Date de conclusion du marché: 26/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0043/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0043
Valeur du résultat: 10 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 13049
Date de conclusion du marché: 06/07/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0043/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0043
Valeur du résultat: 10 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12021
Date de conclusion du marché: 25/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse10 800,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée10 800,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 7 495,20 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0017/CIF: RO 31266046
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 6 408,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 15657
Date de conclusion du marché: 26/07/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0017/CIF: RO 31266046
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 6 408,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2436
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0017/CIF: RO 31266046
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 6 408,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4652
Date de conclusion du marché: 17/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse6 408,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 408,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 59 058,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5525
Date de conclusion du marché: 14/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4779
Date de conclusion du marché: 08/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4656
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7155
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11124
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0009/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 54 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2440
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse54 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée54 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0025
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 133 200,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0025/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur du résultat: 133 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11120
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0025/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur du résultat: 133 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2431
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0025/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur du résultat: 133 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4676
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse133 200,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée133 200,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0040
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 18 720,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11100
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7331
Date de conclusion du marché: 04/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4663
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 14438
Date de conclusion du marché: 01/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2414
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3185
Date de conclusion du marché: 15/02/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 26950950
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 17 820,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2414
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0040/CIF: RO 17845905
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0040
Valeur du résultat: 15 976,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3949
Date de conclusion du marché: 22/02/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse15 976,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée17 820,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 178 200,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0004/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 159 788,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2442
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0004/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 159 788,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11095
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0004/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 159 788,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 12419
Date de conclusion du marché: 07/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0004/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 159 788,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7157
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0004/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 159 788,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4658
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse159 788,16 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée159 788,16 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 305 280,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0019/CIF: RO 13362380
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 303 840,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2859
Date de conclusion du marché: 11/02/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0019/CIF: RO 13362380
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 303 840,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16274
Date de conclusion du marché: 19/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0019/CIF: RO 13362380
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 303 840,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 9404
Date de conclusion du marché: 17/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0019/CIF: RO 13362380
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 303 840,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4648
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0019/CIF: RO 13362380
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 303 840,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2435
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse303 840,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée303 840,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0032
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0032/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 17 280,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7134
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0032/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 17 280,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2417
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0032/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 17 280,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4974
Date de conclusion du marché: 10/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0032/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 17 280,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22120
Date de conclusion du marché: 20/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0032/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 17 280,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4665
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse17 280,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée17 280,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0030
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 240 840,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20461
Date de conclusion du marché: 13/09/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 8725
Date de conclusion du marché: 20/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7153
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 9405
Date de conclusion du marché: 17/05/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 16287
Date de conclusion du marché: 19/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2428
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1586
Date de conclusion du marché: 26/01/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0030/CIF: RO 9384088
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0030
Valeur du résultat: 218 278,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4674
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse218 278,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée218 278,80 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0036
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 1 080 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0036/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0036
Valeur du résultat: 831 600,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2422
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0036/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0036
Valeur du résultat: 831 600,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3975
Date de conclusion du marché: 02/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0036/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0036
Valeur du résultat: 831 600,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7333
Date de conclusion du marché: 04/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse496 800,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée831 600,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0035
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 324 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0035/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0035
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2424
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0035/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0035
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7212
Date de conclusion du marché: 19/04/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0035/CIF: RO 9625593
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0035
Valeur du résultat: 302 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7334
Date de conclusion du marché: 04/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse159 840,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée302 400,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 12 960,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0003/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 240,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11096
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0003/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 240,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4777
Date de conclusion du marché: 08/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0003/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 240,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4659
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0003/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 240,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2443
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0003/CIF: RO 11080242
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 240,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7156
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse12 240,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée12 240,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 8 640,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7158
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4778
Date de conclusion du marché: 08/03/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11125
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2441
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24341
Date de conclusion du marché: 10/12/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4657
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0006/CIF: 25003460
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 8 640,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1446
Date de conclusion du marché: 21/01/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse8 640,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée8 640,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0024
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 12 420,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0024/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur du résultat: 12 420,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2432
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0024/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur du résultat: 12 420,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 11121
Date de conclusion du marché: 09/06/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0024/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur du résultat: 12 420,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 13359
Date de conclusion du marché: 20/06/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OFTAMEDICA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0024/CIF: RO 1363594
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur du résultat: 12 420,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4646
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse12 420,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée12 420,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0039
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 18 792,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0039/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0039
Valeur du résultat: 18 792,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7336
Date de conclusion du marché: 04/04/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0039/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0039
Valeur du résultat: 18 792,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4664
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0039/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0039
Valeur du résultat: 18 792,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2423
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse18 792,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée18 792,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0028
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 259 200,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0028/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0028
Valeur du résultat: 259 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2430
Date de conclusion du marché: 09/02/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1051259/LOT-0028/CIF: 23100700
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0028
Valeur du résultat: 259 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4673
Date de conclusion du marché: 15/03/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse259 200,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée259 200,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0041
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0034
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0026
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0033
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0044
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0027
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Numéro d’enregistrement: 3963722
Adresse postale: Strada: Prahova, nr. 1  
Ville: Satu Mare
Code postal: 440192
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Point de contact: SABO COMAN IOANA
Adresse électronique: achizitiispital@yahoo.com
Téléphone: +40 261727259
Télécopieur: +40 261727259
Adresse internet: https://www.sjusm.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9023
Nom officiel: TOP TRADE MEDICAL
Numéro d’enregistrement: 24168606
Adresse postale: Strada VIGILENTEI, Nr. 6, Sector: 5  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050129
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: TOPTRADEMEDICAL@GMAIL.COM
Téléphone: +4 0213186775
Télécopieur: +4 0213186775
Adresse internet: https://www.top-medicale.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0045
8.1.
ORG-9004
Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 13362380
Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 2, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 013594
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ramona.constantin@sanprodmed.ro
Téléphone: +40 0212424477
Télécopieur: +40 0212430588
Adresse internet: https://www.sanprodmed.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0019
8.1.
ORG-9010
Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT
Numéro d’enregistrement: RO 9625593
Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011098
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@ortovit.eu
Téléphone: +40 212228067-68-69
Télécopieur: +40 212228072
Adresse internet: https://www.ortovit.eu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0037 LOT-0036 LOT-0035
8.1.
ORG-9008
Nom officiel: DUTCHMED S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 2456853
Adresse postale: Strada Alba Iulia, Nr. 112A  
Ville: Sibiu
Code postal: 550052
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@dutchmed.ro
Téléphone: +40 0269253078
Télécopieur: +40 0269253058
Adresse internet: https://www.dutchmed.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0029
8.1.
ORG-9024
Nom officiel: MEDTRONIC ROMANIA
Numéro d’enregistrement: 35182347
Adresse postale: Strada sos.bucuresti-ploiesti, Nr. 42-44  
Ville: Bucuresti
Code postal: 031692
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: corina.dobrescu@medtronic.com
Téléphone: +40 372188000
Télécopieur: +40 372251031
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0042
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: CO&CO Consumer 2002 S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 14934994
Adresse postale: Strada Preciziei, Nr. 1, Sector: 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 062202
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: spital@co-co.ro
Téléphone: +40 213164455
Télécopieur: +40 213164455
Adresse internet: https://www.consumer2002.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0042 LOT-0045
8.1.
ORG-9013
Nom officiel: OFTAMEDICA
Numéro d’enregistrement: RO 1363594
Adresse postale: Strada Cameliei, Nr. 15  
Ville: Ploiesti
Code postal: 100091
Subdivision pays (NUTS): Prahova (RO316)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: oftamedica.ro@gmail.com
Téléphone: +40 724395731
Télécopieur: +40 244595206
Adresse internet: https://www.oftamedica.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0025 LOT-0024
8.1.
ORG-9012
Nom officiel: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 9384088
Adresse postale: Strada Biharia, Nr. 67-77, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021173
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@tridentmedical.ro
Téléphone: +40 214109484
Télécopieur: +40 214100400
Adresse internet: https://www.tridentmedical.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0030
8.1.
ORG-9022
Nom officiel: MEDICAL TECHNOLOGIES INFINITY
Numéro d’enregistrement: 33711808
Adresse postale: Strada Calea 13 Septembrie, Nr. 206D  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050751
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: mravariu@mt-intl.ro
Téléphone: +40 213301130
Télécopieur: +40 213301930
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0038
8.1.
ORG-9017
Nom officiel: DR K MEDICAL LEGIST S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 25003460
Adresse postale: Strada TUTEA PETRE, Nr. 8  
Ville: Iasi
Code postal: 700730
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sia_ro_2000@yahoo.com
Téléphone: +40 753960493
Télécopieur: +40 332460299
Adresse internet: https://www.doctork.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0043 LOT-0006
8.1.
ORG-9007
Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL
Numéro d’enregistrement: RO 11080242
Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1  
Ville: Sanandrei
Code postal: 307375
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@bbraun.com
Téléphone: +40 256284905
Télécopieur: +40 256284907
Adresse internet: https://www.bbraun.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0020 LOT-0009 LOT-0004 LOT-0032 LOT-0003
8.1.
ORG-9014
Nom officiel: STRYKER ROMANIA
Numéro d’enregistrement: 12704530
Adresse postale: Strada Maniu Iuliu, Nr. 7, Sector: 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 060044
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@stryker.com
Téléphone: +40 215299115
Télécopieur: +40 215299199
Adresse internet: https://www.stryker.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0014
8.1.
ORG-9005
Nom officiel: RAFI MEDICAL
Numéro d’enregistrement: RO 9245101
Adresse postale: Strada Foisorului, Nr. 9, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 031173
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii.rg@rafi.ro
Téléphone: +40 213227121
Télécopieur: +40 213227123
Adresse internet: https://www.rafi.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0031
8.1.
ORG-9006
Nom officiel: ROMBIOMEDICA
Numéro d’enregistrement: RO 8936885
Adresse postale: Strada Paris, Nr. 48  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011815
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@rombiomedica.com
Téléphone: +40 212302390
Télécopieur: +40 212302391
Adresse internet: https://www.rombiomedica.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0031
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 4133530
Adresse postale: Strada Brezeanu Iancu, Nr. 15, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011053
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: vodimedicor@yahoo.com
Téléphone: +40 213125120
Télécopieur: +40 213125120
Adresse internet: https://www.vodimedicor.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0045 LOT-0031
8.1.
ORG-9025
Nom officiel: ZENMED SOLUTIONS
Numéro d’enregistrement: 16574751
Adresse postale: Strada Mihaileanu Stefan, Nr. 1  
Ville: Bucuresti
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: officezenmed@gmail.com
Téléphone: +40 738192333
Télécopieur: +40 316405968
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0012
8.1.
ORG-9011
Nom officiel: THREE PHARM
Numéro d’enregistrement: RO 26361386
Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4  
Ville: Targu Mures
Code postal: 540545
Subdivision pays (NUTS): Mures (RO125)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@threepharm.ro
Téléphone: +40 265268670
Télécopieur: +40 265268670
Adresse internet: https://www.threepharm.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0012
8.1.
ORG-9018
Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO
Numéro d’enregistrement: 26560036
Adresse postale: Strada Str. Atelierului , Nr. 5  
Ville: Iasi
Code postal: 700154
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: megaconsbrillago@yahoo.ro
Téléphone: +40 742856204
Télécopieur: +40 332818643
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0012
8.1.
ORG-9009
Nom officiel: MEDIMPACT
Numéro d’enregistrement: RO 13720895
Adresse postale: Strada Lunetei, Nr. 14  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400504
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@medimpactco.ro
Téléphone: +40 264430891
Télécopieur: +40 264439412
Adresse internet: https://www.medimpactco.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0010
8.1.
ORG-9015
Nom officiel: MEDITECH S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 14779840
Adresse postale: Strada Transilvaniei, Nr. 2A  
Ville: Baia Mare
Code postal: 430014
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@meditech.ro
Téléphone: +40 262274161
Télécopieur: +40 372876471
Adresse internet: https://www.meditech.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-9021
Nom officiel: NOVOMED INTERNATIONAL SRL
Numéro d’enregistrement: RO 31266046
Adresse postale: Strada Ramuri Tei, Nr. 20  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020355
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@novomedint.ro
Téléphone: +40 735219216
Télécopieur: +40 372895648
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0017 LOT-0002
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE
Numéro d’enregistrement: RO 16623412
Adresse postale: Strada Gladitei, Nr. 42, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 041211
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@coramedmp.ro
Téléphone: +40 269561474
Télécopieur: +40 269206352
Adresse internet: https://www.coramedmp.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0023
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: STERIL ROMANIA
Numéro d’enregistrement: RO 12284240
Adresse postale: Strada Metalurgiei, Nr. 3-5, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 041831
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sales@steril.ro
Téléphone: +40 214600779
Télécopieur: +40 214600014
Adresse internet: https://steril.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0042 LOT-0023
8.1.
ORG-9016
Nom officiel: VALDOMEDICA TRADING
Numéro d’enregistrement: 23100700
Adresse postale: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32  
Ville: Bucuresti
Code postal: 062326
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: valdomedica.licitatii@gmail.com
Téléphone: +40 214344299
Télécopieur: +40 214344299
Adresse internet: https://www.valdomedica.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0023 LOT-0039 LOT-0028
8.1.
ORG-9019
Nom officiel: TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER
Numéro d’enregistrement: RO 26950950
Adresse postale: Strada Splaiul Unirii , Nr. 86, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 040038
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@topmedicals.ro
Téléphone: +40 213313333
Télécopieur: +40 213313334
Adresse internet: https://www.topmedicals.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0040
8.1.
ORG-9020
Nom officiel: MEDICAL GRUP
Numéro d’enregistrement: RO 17845905
Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400095
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: dandutu@medicalgrup.ro
Téléphone: +40 374468283
Télécopieur: +40 374468284
Adresse internet: https://www.medicalgrup.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0040
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a0744d22-ed0a-430b-8a51-ed66d1b81d71 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 13:51:25 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/02/2024 12:17:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 81622-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux