Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Ballast

2020/S 69-163829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Craiova: Ballast 2020/S 069-163829 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Calea Severinului nr. 17, DRDP Craiova Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Code postal: 200768 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dina Ramona Marina Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 251408735 Fax: +40 251482231 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.drdpcv.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.drdpcv.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru - achizi?ie balast 0-63 mm (24 de luni): lot 1 - SDN Craiova, lot 2 - SDN Drobeta-Turnu Severin, lot 3 - SDN Târgu Jiu, lot 4 - SDN Râmnicu Vâlcea, lot 5 - SDN Slatina Numéro de référence: 16054368/2019/72P
II.1.2) Code CPV principal 14212310
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 1 - 200 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 1 - 2 000 tone; - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 2 - 930 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 2 - 9 300 tone; - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 3 - 370 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 3 - 3 700 tone; - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 4 - 600 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 4 - 6 000 tone; - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 5 - 300 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 5 - 3 000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 1 - 100 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 1 - 1 000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 2 - 465 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 2 - 4 650 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 3 - 190 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 3 - 1 900 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 4 - 300 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 4 - 3 000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 5 - 150 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 5 - 1 500 tone. Conform notei privind determinarea valorii estimate a achizitiei, intocmit de Departamentul mentenanta, Serviciul productie si a raportului privind acordarea vizei valorii estimate a achizitiei. Termenul-limita pana la care operatorul economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 478 080.00 RON / Offre la plus élevée: 478 080.00 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 - SDN Craiova
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Lieu principal d'exécution:
DRDP Craiova - SDN Craiova.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 1 - 200 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 1 - 2 000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 1 - 100 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 1 - 1 000 tone.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa 1 + 2 "Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere + venituri proprii pentru intretinere".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 5 - SDN Slatina
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO414 Lieu principal d'exécution:
DRDP Craiova - SDN Slatina.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 5 - 300 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 5 - 3 000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 5 - 150 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 5 - 1 500 tone.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa 1 + 2 "Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere + venituri proprii pentru intretinere".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 4 - SDN Râmnicu Vâlcea
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO415 Lieu principal d'exécution:
DRDP Craiova - SDN Râmnicu Vâlcea.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 4 - 600 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 4 - 6000 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 4 - 300 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 4 - 3 000 tone.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa 1 + 2 "Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere + venituri proprii pentru intretinere".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 3 - SDN Târgu Jiu
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO412 Lieu principal d'exécution:
DRDP Craiova - SDN Târgu Jiu.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 3 - 370 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 3 - 3 700 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 3 - 190 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 3 - 1 900 tone.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa 1 + 2 "Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere + venituri proprii pentru intretinere".
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 - SDN Drobeta-Turnu Severin
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14212310
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Lieu principal d'exécution:
DRDP Craiova - SDN Drobeta-Turnu Severin.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru sunt: - cantitatile minime aferente acordului-cadru: lot 2 - 930 tone; - cantitatile maxime aferente acordului-cadru: lot 2 - 9 300 tone; - cantitatile minime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 2 - 465 tone; - cantitatile maxime aferente unui singur contract subsecvent din cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru - lot 2 - 4 650 tone.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa 1 + 2 "Transferuri de la bugetul statului pentru intretinere + venituri proprii pentru intretinere".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 141-346946
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 40
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - SDN Drobeta-Turnu Severin
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tak Trans Numéro national d'identification: RO 18156232 Adresse postale: Str. ?incai nr. 38 Ville: Drobeta-Turnu Severin Code NUTS: RO413 Code postal: 220093 Pays: Roumanie Courriel: taktrans@gmail.com Téléphone: +40 742037957
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 544 515.00 RON Offre la plus basse: 478 080.00 RON / Offre la plus élevée: 478 080.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Craiova Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul juridic - DRDP Craiova Adresse postale: Calea Severinului nr. 17 Ville: Craiova Code postal: 200768 Pays: Roumanie Courriel: jurist@drdpcv.ro Téléphone: +40 251408723 Fax: +40 251482231 Adresse internet: http://craiova.cnadnr.ro/ http://craiova.cnadnr.ro/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
14212310 - Ballast