Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Équipements médicaux

2021/S 179-465448  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Craiova: Équipements médicaux 2021/S 179-465448 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spital Clinic Municipal "Filantropia" Craiova Numéro national d'identification: 5002177 Adresse postale: Strada: Nicolae Titulescu, nr. 40 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Pays: Roumanie Point(s) de contact: Catalin Margineanu Courriel: filantropiacraiova@gmail.com Téléphone: +40 251307535 Fax: +40 251307535 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.filantropia.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127523 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizitie Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2021 Numéro de référence: 13399/27.07.2021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitie Lista Obiectivelor de investitii pe anul 2021
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 917 646.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 10 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cazan Caldura 1 buc
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39715210 Matériel de chauffage central
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
1 Parametrii tehnici si functionali: Cazan abur inalta presiune 1000 kg/h complet echipat Caracteristici: - Generatorul de abur de inalta presiune cu trei trasee(drumuri) de fum cu inversarea flacarii in camera de ardere este de tip monobloc cu ardere sub presiune. - Productie de abur: 1000 kg/h - Puterea focarului: 769 kW - Putere nominala: 692 kW - Contrapresiune focar: 6 mbar - Presiune max de lucru: 11.5 bar - Presiune min de lucru: 6 bar - Presiune nominala: 11.8 bar - Grad de protectie: IP 54 - Temperatura apa alimentare: 70 °C - Volum apa nivel de lucru: 960 litri - Volum total apa: 1410 litri - Diametru cos fum: 250 mm - Latime:
   1. 81 m - Inaltime:
   1. 69 m - Adancime:
   2. 539 m - Greutate: 2800 kg - Eficienta: 90% - Corp cazan construit in intregime din otel P265GH UNI EN 10028-2 si P275GH UNI EN 10028-3, sudat si testat de personal autorizat si marcat CE conform directiva PED 2014/68/UE - Tuburi de fum din otel P235GH UNI EN 10216-2 si UNI EN 10217-2, mandrinate si sudate la placile de otel - Turbulatori elicoidali - Turbulatori din otel INOX - Termostat fum - Indicatoare de nivel cu robineti de izolare si golire - Presostat de siguranta - Presostate de functionare - Grup de golire - Sonde de siguranta Tablou electric automatizare cazan ce controleaza: - -gestionare alarme optice si sonore - -sonda reglare nivel ON/OFF - -alimentare arzator - -alimentare si gestiune electropompe de alimentare cu apa - -schimbator automat al electropompei - -circuite auxiliare 24V AC - -sonde de siguranta nivel minim - Panou de comanda pozitionat conform cerinte lampa de semnalizare blocarea pompelor - lampa de semnalizare functionare pompe automat - lampa de semnalizare arzator - lampa de semnalizare functionare pompe (manual) - lampa de semnalizarea blocarii pt.n ivelul de siguranta - lampa de semnalizare blocare pt. presostatul de siguranta - dispositive sonore de alarma cu intrerupator - Corpul cazanului standar predispus pentru sistemul de supraveghere nepermanenta - Control temperatura gaze arse, camera fum, - Separator de picaturi priza de abur in furnitura standard - Sistem de supraveghere nepermanenta 24/72h - Protectie tablou IP 54/55 - Dimensiuni racord circuit abur: 50 mm - Racord gaze arse: 250 mm, Arzator cu aer insuflat cu 2 trepte de putere Tun de ardere cu lungime normala Caracteristici: - Putere treapta min tr.1 200 kw - Putere treapta min/max tr.2 581-1163 kw - Consum G.20 min tr.1 20 Nm³/h - Consum G.20 min/max tr.2 58.4-117 Nm³/h - Presiune minima racord gaz 1 ½" 37 mbar - Presiune minima racord gaz 2" 32 mbar - Presiune maxima admisibila racord gaz 360 mbar - Putere motor arzator
   2. 7 kw - Temperatura maxima aer 60 °C - Nivel zgomot la 1 m UNI EN ISO 3746 : 81-82 dB(A) - Disponibil presiune la 800 Mcal:
   8. 0 mbar; - Tubulatura racord gaze arse la cos existent Tubulatura izolata racord gaze arse la cosul de fum existent din inox dublu perete (DP) este o structura metalica cu pereti dubli,format din doua tubulaturi concentrice cu strat izolator intre acestea. Tuburile sunt sudate continuu pe generatoare pe masina automata WIG. Materialul tubului interior este tabla inox
   1. 4301(AISI304) cu grosimea
   0. 5mm pentru Di<400mm. Materialul tubului exterior este tabla inox W1.4301(AISI304) cu grosimea de
   0. 5mm. Materialul izolator este vata minerala bazaltica sub forma de cochilii cu grosimea de 40mm si conductivitate de
   0. 038w/mK produsa de Rockwool. Racordul sa aiba certificare CE. Se va atasa placuta de inmatriculare conform SR EN 1443 fixata pe cos pe toata durata de functionare. 2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare: - Certificat de calitate eliberat de producator 3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - produse înso?ite de certificate de conformitate - manual tehnic cu instructiuni de instalare- utilizare, intretinere in limba romana 4 Conditii de garantie si postgarantie: - garan?ie minim 24 luni - service specializat contra cost, post garan?ie 5 Alte conditii cu caracter tehnic: - durata de via? minim 10 ani;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 235 294.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires prescriptii ISCIR obligatorii: PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de ap fierbinte, supraînc?lzitoare ?i economizoare independente PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune-nu este cazul, pentru sudarea repararea boilerului de preparare Apa calda PT C 9-2010 "Cazane de ap cald ?i cazane de abur de joas presiune PT C 10-2010 "Conducte de abur ?i con... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Aparat anestezie 1 buc
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33172100 Appareils d'anesthésie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
DESCRIERE APARAT DE ANESTEZIE - Vaporizor pentru Sevoflurane; - Analizor concentratie gaze anestezice (O2, CO2, Sevo, Iso, N2O) cu senzor paramagnetic pentru oxygen - Livreaza un amestec controlat de O2, Aer si Sevoflurane, include ventilator mecanic pneumatic (actionat de oxigen sau aer comprimat) Ansamblu echipament: - carucior mobil compact pentru spatii inguste - trei sertare mari pentru accesorii - pedala centrala actionare frana - roti cu protectie la trecerea peste cabluri - sistem de evacuare a gazelor anestezice, maner frontal, furtunuri de alimentare pentru toate gazele, brat pentru managementul cablurilor - circuit tubulatura adulti, autoclavabila - sistem de aspiratie bronsica cu recipient autoclavabil, - masa de lucru iluminata integrata, - brat pentru sustinerea ecranului aparatului de anestezie precum si a monitorului de functii vitale, care permite rotirea si inclinarea simultana a celor doua monitoare precum si pozitionarea mai aproape sau mai departe de medicul anestezist - iesire auxiliara suplimentara pentru terapia cu oxigen a pacientilor prin livrarea a unui amestec Aer-O2 cu debitul si concentratia dorite, cu conector conic pentru kit-urile cu masti sau canule nazale pentru terapia cu O2 - sistem pentru decuplarea si umplerea rapida a canistrei reutilizabile de calce sodata in timpul anesteziei, care nu permite pierderi de gaze in momentul decuplarii - conector USB pentru salvare jurnale alarme, jurnale erori, jurnale comenzi, etc. Configuratia: Instrumente clinice pentru asigurarea protectiei pulmonare intra-anestezice: 1) Minitrend grafic pentru complianta pulmonara afisat pe ecran, simultan cu parametrii si curbele monitorizate 2) Afisarea in timp real a valorii pentru complianta pulmonara 3) Mod de ventilatie PSV (pressure support ventilation) cu comutare automata in SIMV si revenire automata inapoi in PSV, in functie de perioadele de apnee sau respiratie spontata ale pacientului 4) Mod de ventilatie CPAP cu suport de presiune PS si cu frecventa minima garantata (daca frecventa respiratiilor spontane ale pacientului intr-un minut este mai mica decat frecventa minima garantata, ventilatorul completeaza diferenta cu respiratii obligatorii). 5) afisarea in timp real a valorii pentru rezistenta in caile respiratorii cu un senzor de flux montat la piesa Y pentru ca monitorizarea sa nu fie influentata de rezistenta circuitului de furtunuri 6) afisarea grupata a valorilor pentru volum curent inspirator, volum curent expirator, minut volum inspirator, minut volum expirator Siguranta in utilizare: Alarme: - in faza de inductie (ventilatie pe masca) utilizatorul poate dezactiva complet alarmele legate de volume si de concentratia de CO2, prin apasarea unei taste - in momentul inceperii ventilatiei mecanice alarmele legate de volume si de concentratia de CO2 devin active automat - posibilitatea de activare sau dezactivare a tastei care permite ca utilizatorul sa inchida alarmele de apnee de volum in timpul ventilatiei manuale - tasta suplimentara care seteaza automat, simultan, limitele de alarma pentru volume (tidal, minut) si concentratie CO2, in timpul anesteziei Alarme pentru: - deconectare, ocluzie, depasire limite parametrii, erori de operare - presiune negativa in caile respiratorii, PEEP mare - debit inspirator sens invers, debit expirator sens invers - volumul curent expirator este mai mare decat cel inspirator Verificari: - mesajul care indica necesitatea verificarii preanestezice zilnice a echipamentului dispare doar dupa efectuarea testarii si reapare dupa 24 de ore - autotestare automata la pornire Protocol pentru verificarea preanestezica, ghidat prin imagini si texte in limba romana, care include urmatoarele testari: - testare scurgeri (verificare ventilator, burduf, surse alimentare cu gaz, scurgeri circuit de respiratie in timpul ventilatiei mecanice, complianta tubulatura pacient) - testare scurgeri vaporizor activ - verificare unitate reglare debite gaze - verificare scurgeri tubulatura si balon ventilatie manuala Etapele testarii preanestezice se pot efectua si separat (ex. doar verificare scurgeri balon ventilatie manuala) Siguranta livrare gaze: optional aplicatie software pentru evitare hipoxiei in cazul anesteziei cu flux scazut, care sa afiseze grupat pe ecran, simultan cu parametrii si curbele de anestezie, urmatoarele informatii: - optional fluxul minim aproximativ de oxigen necesar pentru mentinerea unei concentratii inspiratorii de oxigen FiO2 preselectata de catre utilizator (valoare si grafic) - optional flux O2 setat, flux total O2 (valoare si grafic), flux gaz proaspat, flux Sevoflurane pe ora (valoare si grafic), Tasta pentru intreruperea curgerii gazului din circuit pentru un minut, in vederea deconectarii pacientului. Ventilatia mecanica reincepe cu ultimele setari dupa trecerea perioadei de un minut sau dupa o a doua apasare a tastei. Ecran touchscreen cu diagonala de 15" - tasta fixa pentru blocarea functiilor touchscreen in vederea curatarii - optional permite afisarea simultana pe ecran a trei forme de unda (ex. presiune-timp, flux-timp, etCO2-timp) cu trei minitrenduri alaturate formelor de unda si cu bucla presiune-volum (PV loop) - afisare parametrii standard anestezie (presiuni, volume, concentratii gaze, etc) - setare luminozitate ecran si luminozitate butoane aditionale, pe diferite niveluri de intensitate - viteza formelor de unda pe ecran reglabila pe doua niveluri - afisare valoare MAC - monitorizare consum agent anestezic precum si volume de O2, Aer si N2O consumate - afisare cronometru cu functie de pornire/oprire/resetare Salvare configuratii presetate pentru inceperea anesteziei: - ordinea si culoarea formelor de unda pe display - parametrii de ventilatie (mod de ventilatie, valori de pornire, limite de alarma de inceput, etc) cu care sa inceapa anestezia corespunzatoare tipului de pacient ales (adult, pediatric, etc) - detectie automata agent anestezic utilizat - baterie (acumulator) pentru 90 de minute de functionare Moduri de ventilatie: - Volume Controlled, Pressure Controlled (PCV) - In PCV aparatul permite livrarea de volume incepand cu 5 ml, conform cu setarile efectuate - PCV cu volum garantat - SIMV controlat in volum, cu suport de presiune pentru respiratia spontana PS - SIMV controlat in presiune, cu suport de presiune pentru respiratia spontana PS - SIMV controlat in presiune, cu volum garantat si cu suport de presiune pentru respiratia spontana PS Circuitul pacient autoclavabil: - urmatoarele componente ale circuitului pacient sunt dezinfectabile: senzorii de flux (inspir, expir), canistra pentru var sodat, circuitul de furtunuri de ventilatie, valva APL, burduful de ventilatie mecanica - incalzire electrica integrata in senzorii de flux pentru evitarea acumularii de condens in interiorul acestora - volum redus al circuitului pacient, 3000 ml +- 10% inclusiv cu canistra autoclavabila pentru calcea sodata, pentru o viteza de reactie cat mai mare in cazul necesitatii modificarii amestecului de gaze anestezice - balonul pentru ventilatia manuala este decuplat automat din circuit cand se comuta pe ventilate mecanica obligatorie Interfata pentru controlul amestecului de gaze anestezice (O2, Aer, Sevoflurane) Debitmetre mecanice cu mixer electromecanic pentru livrare O2 si Aer: - valoarea fluxului setat pentru O2 si Aer este afisata pe un display electronic, deasupra butoanelor de control Pe display-ul touchscreen al aparatului de anestezie sunt afisate grupat urmatoarele informatii descre amestecul de gaze livrat: - bargraph pentru fluxul de O2 si Aer - valorile setate pentrul fluxul de O2 si Aer - fluxul total de gaz proaspat (O2+Aer) Debitmetru mecanic de siguranta pentru indicarea fluxului total de gaz proaspat (O2+Aer) optional iesire auxiliara suplimentara pentru livrarea direct catre pacient a unui amestec Aer-O2 cu debitul si concentratia dorite, cu functiile: - comutator pentru trecerea rapida de la circitul inchis de ventilatie la iesirea auxiliara pentru amestecul de Aer+O2 - tasta rapida livrare 100% O2 - tasta rapida livrare amestec Aer+O2 - afisare debit total Aer+O2 si procentul de O2 din debitul de gaz Transportul vaporizorului incarcat cu Sevoflurane se poate realiza in orice pozitie, inclusiv intors 180 grade, fara risc de pierderi gaz anestezic DESCRIERE TEHNICA MONITOR FUNCTII VITALE Caracteristici generale: - Software de operare si mesaje de alarma in limba romana - Ecran touchscreen capacitiv cu diagonala de 12 inch si rezolutie 1280 x 800 pixeli - Sase canale pentru formele de unda, afisate simultan - Inregistrari pentru 168 de ore: - trenduri grafice - trenduri tabelare - scala reglabila de la 20 de minute pana la 168 de ore si cursor pentru parcurgerea trendurilor - Monitorul inregistreaza evenimentele de alarma impreuna cu data, ora si motivul generarii evenimentului - Utilizatorul poate seta ca anumite evenimente de alarma sa creeze si o imagine video cu forma de unda (snapshot) - tasta pentru inregistrarea manuala a unui snapshot (instantaneu) cu functiile vitale monitorizate - memorie pentru 200 de snapshoturi (instantanee) - posibilitate afisare continuua minitendinte de 5 sau 30 de minute - Portabilitate: - baterie care asigura 3 ore de functionare - maner integrat pentru transport
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 134 454.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Defibrilator 2 buc
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33182100 Défibrillateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Specificatii tehnice Defibrilator cu mod operare semi/ full automat Forma de unda bifazica (Trunchiata exponentiala) Dispune de teste automate: la fiecare pornire, zilnic, lunar, bianual Semnal ECG si inregistrare evenimente Comenzi vocale in limba romana Latime banda intre 2-25 Hz Energie Adult: 150 - 200J - 200J Pediatric: 50J - 50J - 50J Durata incarcare de la "Shock Advised" maxim 10 secunde Analiza ECG maxim 7 secunde Fast shock maxim 10 sec Detectie Pacemaker Masaj cardiac Detectie miscare Capacitate baterie aprox. 200 socuri Capacitate de stocare: Semnal ECG, Evenimente, Inregistrare voce Operare simpla (doua butoane) Teste automate: la fiecare pornire, zilnic, lunar, bianual Comenzi vocale in limba romana Semnal ECG si inregistrare evenimente Specificatii de livrare Defibrilator Set padele
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 13 445.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Autoutilitara 1 buc
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particulières
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Specificatii tehnice Cilindree max 2000 cm3 Combustibil motorina Putere min 120 CP Cutie de viteze manuala 6+1 Norma de poluare Euro
   6. 2 Garantie min 5 ani sau 160.000 km Asistenta rutiera gratuita min 5 ani Volum min 6 m3 Sarcina Utila (kg) min 1300 Masa Total autorizata (kg) min 3000 Usa laterala Perete despartitor tip panou intre zona pasagerilor si spatiul despartitor Usi spate cu deschidere la 180 grade Pregatire crlig de remorcare Janate otel min R16C Roata de rezerva dimensiuni normale Inchidere centralizata cu telecomanda Asitenta la franare Airbag-uri frontale Sistem de apelare de urgenta ABS Controlul stabilitatii Asistenta la plecarea din rampa Pilot automat Limitator viteza Senzor de ploaie Sistem monitorizare presiune in pneuri Senzor lumina faruri Scaun sofer cu reglare pe inaltime si lombara Radio usb + bluetooth Geamuri electrice fata Priza 12 V pentru zona de incarcare Coorase fata
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 106 723.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Monitor functii vitale 15 buc
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195100 Moniteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Monitor functii vitale Se pot monitoriza urmatorii parametrii: ECG, Respiratie, Temperatura - 2 canale, SpO2, Tensiune Arteriala (NIBP), Rata Pulsului. Caracteristici generale: Ecran LCD TFT de 12,1 inch de mare rezolutie 800x600 pixeli 3 LED-uri pentru atentionare: 1 LED de alarma (portocaliu/rosu), 1 LED de alimentare cu energie electrica (verde), 1 LED de incarcare a bateriei (galben) Afisare maxim 8 forme de unda Interfata intuitiva cu afisare in limba romana, engleza etc Comenzile se opereaza prin intermediul tastelor si butoanelor ergonomice ECG: pe 2 canale 7 derivatii: I, II, III, avR, avL, AvF, V Pe ecran se pot afisa 7 derivatii ECG simultan Frecventa cardiaca: 15-300 bpm. SpO2:0-100 %, precizie: ±2 % intre 7-100 %. Analiza aritmiilor si a segmentului S-T Valori limite: 10-270 Hgmm Respiratie: 0-120/min adulti, 0-150/min la copii Limite de masurare temperatura: 0-50 C° Tensiunea arteriala se masoara cu metoda oscilometrica manual, automat sau continu Memorie pentru 500 de valori TA, 72 de situatii de alarma (cu toti parametrii) Functie de analiza a variabilitatii frecventei cardiace (HRV) Alarmare: sonor (3 moduri de sunet corespunzatoare modului de alarma) si vizual Parametrii pot fi revazuti grafic si tubular pentru ultimele 72 de ore Vizualizare 71 de evenimente de alarma pentru toti parametrii si 60 de evenimente de alarma de aritmie Functie de calculare a concentratiei medicamentelor Datorita formei sale se reduce posibilitatea de contaminare incrucisata, putand fi usor de curatat si manevrat Baterie Litiu reincarcabila de 3500 mAh,
   7. 4 V Poate fi folosit in retea (LAN) ECG Mod Derivatii: 3/5 Canale Mod 5 derivatii (R, L, F, N, C sau RA, LA, LL, RL, V) Selectarea canalului de referinta: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Forma de unda: 2 canale Mod 3 derivatii (R, L, F sau RA, LA, LL) Selectarea canalului de referinta: I, II, III, Forma de unda: 1 canal Interval de Masura si Alarma pentru segmentul ST: -
   2. 0 mV +
   2. 0 mV Sensibilitatea: 2,5 mm/mV, 5,0 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV Viteza de scanare: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Interval de Masura si Alarma pentru HR: Adult 15 ~ 300 bpm ; Neonatologie/Pediatric 15 ~ 350 bpm Precizie ± 1% sau ± 1bpm Rezolutie 1 bpm Sensibilitate> 200 uV P-P Impedanta de intrare diferentiala> 5 M RESPIRATIA Metoda: Impedanta intre R-F (RA-LL) Impedanta de intrare diferentiala: > 2,5 M Intervalul de masurare a impedantei: 0,3 ~ 5,0 Linia de baza a Intervalului de impedanta: 0,1 K?- 2,5 K Latime de banda: 0,3 ~ 2,5 Hz Viteza de scanare:
   6. 25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s Rata respiratiei Masurarea si domeniul de alarmare: Adult 0 ~ 120 rot/min ; Neonatologie/Pediatric 0 ~ 150 rot/min Rezolutie: 1 rpm Precizie: ± 2 rpm Alarma de apnee: 10 ~ 40 s Intervalul limita de alarma (rpm) Limita mare de alarma: (limita mica + 1) ~ 150 Alarma limita mica: Adulti: 0 ~ (limita mare-1) - Pediatrie si nou-nascut: 0 ~ (limita mare-1) Intervalul limita de alarma Pasul (rpm): 1 SATURATIA DE OXIGEN DIN SANGE (SpO2) Interval de masurare 0 ~ 100% Interval de alarma 0 ~ 100% Rezolutie 1% Precizie: 70% ~ 100% ± 2% ; 0% ~ 69% - nespecificat Interval de actualizare: aproximativ 1Sec. Intarziere de alarma: 10 sec. Viteza de scanare: 12.5mm/s, 25mm/s Pulsul Masurarea si domeniul de alarma 30 ~ 250bpm Rezolutia 1bpm Precizie ± 2bpm TENSIUNEA ARTERIALA NIBP Metoda: Oscilometrica Moduri: Manual/AUTO/Continuu Interval de masurare in modul AUTO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480, 960 Min Perioada de Masurare in modul Continuu: 5 minute Tip de alarma SYS, DIA, Mediu Interval de masurare si alarma: Modul Adult SYS 40 ~ 270 mmHg DIA 10 ~ 215 mmHg Mediu 20 ~ 235 mmHg Modul Pediatric SYS 40 ~ 200 mmHg DIA 10 ~ 150 mmHg Mediu 20 ~ 165 mmHg Modul Neonatal SYS 40 ~ 135 mmHg DIA 10 ~ 100 mmHg Mediu 20 ~ 110 mmHg Eroare medie: ± 5mmHg Abaterea standard maxima: 8mmHg Protectie impotriva suprapresiunii Mod adult: 297 ± 3 mmHg Mod pediatric: 240 ± 3 mmHg Mod neonatal: 147 ± 3 mmHg Protectie duala pentru software si hardware Manseta: Selectare pentru: adulti, pediatric si neonatal, in functie de necesitate. TEMPERATURA Canale: Doua Canale Masurarea si intervalul de alarma 0 ~ 50 Rezolutie 0,1 Precizie ± 0,1 Interval de actualizare aproximativ 1 sec. Timp mediu constant rogramme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cazan Caldura 1 buc
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39715210 Matériel de chauffage central
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Monitor functii vitale Se pot monitoriza urmatorii parametrii: ECG, Respiratie, Temperatura - 2 canale, SpO2, Tensiune Arteriala (NIBP), Rata Pulsului. Caracteristici generale: Ecran LCD TFT de 12,1 inch de mare rezolutie 800x600 pixeli 3 LED-uri pentru atentionare: 1 LED de alarma (portocaliu/rosu), 1 LED de alimentare cu energie electrica (verde), 1 LED de incarcare a bateriei (galben) Afisare maxim 8 forme de unda Interfata intuitiva cu afisare in limba romana, engleza etc Comenzile se opereaza prin intermediul tastelor si butoanelor ergonomice ECG: pe 2 canale 7 derivatii: I, II, III, avR, avL, AvF, V Pe ecran se pot afisa 7 derivatii ECG simultan Frecventa cardiaca: 15-300 bpm. SpO2:0-100 %, precizie: ±2 % intre 7-100 %. Analiza aritmiilor si a segmentului S-T Valori limite: 10-270 Hgmm Respiratie: 0-120/min adulti, 0-150/min la copii Limite de masurare temperatura: 0-50 C° Tensiunea arteriala se masoara cu metoda oscilometrica manual, automat sau continu Memorie pentru 500 de valori TA, 72 de situatii de alarma (cu toti parametrii) Functie de analiza a variabilitatii frecventei cardiace (HRV) Alarmare: sonor (3 moduri de sunet corespunzatoare modului de alarma) si vizual Parametrii pot fi revazuti grafic si tubular pentru ultimele 72 de ore Vizualizare 71 de evenimente de alarma pentru toti parametrii si 60 de evenimente de alarma de aritmie Functie de calculare a concentratiei medicamentelor Datorita formei sale se reduce posibilitatea de contaminare incrucisata, putand fi usor de curatat si manevrat Baterie Litiu reincarcabila de 3500 mAh,
   7. 4 V Poate fi folosit in retea (LAN) ECG Mod Derivatii: 3/5 Canale Mod 5 derivatii (R, L, F, N, C sau RA, LA, LL, RL, V) Selectarea canalului de referinta: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Forma de unda: 2 canale Mod 3 derivatii (R, L, F sau RA, LA, LL) Selectarea canalului de referinta: I, II, III, Forma de unda: 1 canal Interval de Masura si Alarma pentru segmentul ST: -
   2. 0 mV +
   2. 0 mV Sensibilitatea: 2,5 mm/mV, 5,0 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV Viteza de scanare: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s Interval de Masura si Alarma pentru HR: Adult 15 ~ 300 bpm ; Neonatologie/Pediatric 15 ~ 350 bpm Precizie ± 1% sau ± 1bpm Rezolutie 1 bpm Sensibilitate> 200 uV P-P Impedanta de intrare diferentiala> 5 M RESPIRATIA Metoda: Impedanta intre R-F (RA-LL) Impedanta de intrare diferentiala: > 2,5 M Intervalul de masurare a impedantei: 0,3 ~ 5,0 Linia de baza a Intervalului de impedanta: 0,1 K?- 2,5 K Latime de banda: 0,3 ~ 2,5 Hz Viteza de scanare:
   6. 25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s Rata respiratiei Masurarea si domeniul de alarmare: Adult 0 ~ 120 rot/min ; Neonatologie/Pediatric 0 ~ 150 rot/min Rezolutie: 1 rpm Precizie: ± 2 rpm Alarma de apnee: 10 ~ 40 s Intervalul limita de alarma (rpm) Limita mare de alarma: (limita mica + 1) ~ 150 Alarma limita mica: Adulti: 0 ~ (limita mare-1) - Pediatrie si nou-nascut: 0 ~ (limita mare-1) Intervalul limita de alarma Pasul (rpm): 1 SATURATIA DE OXIGEN DIN SANGE (SpO2) Interval de masurare 0 ~ 100% Interval de alarma 0 ~ 100% Rezolutie 1% Precizie: 70% ~ 100% ± 2% ; 0% ~ 69% - nespecificat Interval de actualizare: aproximativ 1Sec. Intarziere de alarma: 10 sec. Viteza de scanare: 12.5mm/s, 25mm/s Pulsul Masurarea si domeniul de alarma 30 ~ 250bpm Rezolutia 1bpm Precizie ± 2bpm TENSIUNEA ARTERIALA NIBP Metoda: Oscilometrica Moduri: Manual/AUTO/Continuu Interval de masurare in modul AUTO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480, 960 Min Perioada de Masurare in modul Continuu: 5 minute Tip de alarma SYS, DIA, Mediu Interval de masurare si alarma: Modul Adult SYS 40 ~ 270 mmHg DIA 10 ~ 215 mmHg Mediu 20 ~ 235 mmHg Modul Pediatric SYS 40 ~ 200 mmHg DIA 10 ~ 150 mmHg Mediu 20 ~ 165 mmHg Modul Neonatal SYS 40 ~ 135 mmHg DIA 10 ~ 100 mmHg Mediu 20 ~ 110 mmHg Eroare medie: ± 5mmHg Abaterea standard maxima: 8mmHg Protectie impotriva suprapresiunii Mod adult: 297 ± 3 mmHg Mod pediatric: 240 ± 3 mmHg Mod neonatal: 147 ± 3 mmHg Protectie duala pentru software si hardware Manseta: Selectare pentru: adulti, pediatric si neonatal, in functie de necesitate. TEMPERATURA Canale: Doua Canale Masurarea si intervalul de alarma 0 ~ 50 Rezolutie 0,1 Precizie ± 0,1 Interval de actualizare aproximativ 1 sec. Timp mediu constant rogramme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires prescriptii ISCIR obligatorii: PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de ap fierbinte, supraînc?lzitoare ?i economizoare independente PT C 4-2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune-nu este cazul, pentru sudarea repararea boilerului de preparare Apa calda PT C 9-2010 "Cazane de ap cald ?i cazane de abur de joas presiune PT C 10-2010 "Conducte de abur ?i con... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Soft Holter EKG 3 canale 2 buc
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Descriere tehnica DA NU Corespondenta cu suportul tehnic, observatii, comentarii (nr. pag.) A. CONFIGURATIE
   1.  Recordere (unitati de pacient):_________
   2.  Software
   3.  Un incarcator, doua seturi baterii reincarcabile tip AAA
   4.  Cablu ECG 4 fire (NEHB)
   5.  CabluriECG: 1 buc 7 fire
   6.  Interfata bluetooth dedicata
   7.  Cablu USB de citire date B. CARACTERISTICI TEHNICE Caracteristici tehnice recorder
   1.  Memorarea continua a traseelor ECG si a frecventei cardiace pe una, doua, trei canale independente sau NEHB timp de 1-7 zile (full disclosure).
   2.  Detectarea impulsurilor de Pacemaker.
   3.  Achizitia semnalelor prin 3/4/5/7 fire
   4.  Comunicarea cu calculatorul prin modul Bluetooth via USB standard (programare, transmitere de date)
   5.  Dimensiuni maxima: 5,5 x 7 x 2 cm, greutate maxima 50g
   6.  Buton pentru semnalarea evenimentelor de catre pacient
   7.  Frecventa de esantionare: reglabila minim intre limitele 300Hz - 2000 Hz
   8.  Frecventa de stocare reglabila minim intre 150 - 1000 Hz
   9.  Monitor LCD cu rezolutia minima de 160 x 100 pixeli 10. Memorie: minim 2 GB 11. Sursa de alimentare: baterii sau baterii reincarcabile 1buc tip AAA 12. Posibilitatea schimbarii bateriilor in timpul monitorizarii fara intreruperea monitorizarii 13 Rezolutie A/D minim 16 bit 14. Banda dinamica: minim +/- 20mV 15 Monitorizarea efortului fizic (Senzor de miscare 3D) 16. Monitorizarea starii bateriilor 17. Monitorizare apnee de somn Software
   1.  Software si rapoarte automate in limba romana
   2.  Platforma software comuna pentru Holter ECG, Holter TA, Holter combinat ECG + TA, test de efort, spirometru, ergospirometru cu posibilitatea abgradarii ulterioare
   3.  Operarie in retea
   4.  Baza de date cu datele generale ale pacientilor
   5.  Monitorizarea on-line a semnalelor ECG pe monitorul calculatorului (via blue-tooth) si pe LCD propriu
   6.  Posibilitatea pornirii inregistrarii si independent de calculator
   7.  Analiza ST: elevatie , depresie, panta (slope)
   8.  Analiz QT, QTc
   9.  Analiz Pacemaker 10. Analiza completa de forma, clasificarea automata a evenimentelor 11. Analiza completa de ritm, clasificarea automata a evenimentelor 12. Posibilitatea divizarii grupelor de forme pe criterii grafice 13. Posibilitatea superviz?rii de c?tre utilizator a clasific?rilor automate 14. Variabilitate de frecventa cardiaca în domeniu timp 15. Variabilitate de frecven? cardiac în domeniu fercven?a. 16. Detectarea episoadelor de fibrilatie atrial 17. Statistici orare si totale 18. Afisarea tabelara si grafica a distributiei evenimentelor ectopice 19. Calcularea medianelor din 60 in 60 sec. si posibilitatea derularii lor rapide 20. Determinarea incarcaturii ischemice 21. Vectorcardiograma 22. Monitorizarea calitatii semnalelor ECG memorate 23. Monitorizarea efortului fizic (Senzor de miscare 3D) 24. Posibilitatea intocmirii si tiparirii unor rapoarte intr-o structura create de utilizator 25. Arhivarea fiselor pacientilor (cu inregistrarile integrale) fara pierdere de date. 26. Interfata GDT, DICOM, HL-7 Tehnica de calcul necesara Configuratie minima: procesor i5, 4 GHz; 4 GB RAM; HDD 500GB Imprimanta Lasser
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 55 462.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Soft Holter EKG 12 canale 1 buc
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
.A. CONFIGURATIE Recorder holter 12 canale Software de evaluare sub WIN 8, WIN 10 sau echivalent, Incarcator, doua seturi baterii reincarcabile / recorder Cabluri ECG:, 10fire (12 canale standard, FRANK Vector), 4 fire (NEHB-3 canale)/ recorder Cablu de citire date via USB Recorderele sa fie compatibile cu sistemul Cardiospy aflat in dotarea spitalului B. CARACTERISTICI TEHNICE I. Caracteristici tehnice recorder Memorarea continua a traseelor ECG (full disclosure) si a frecventei cardiace pe doua sau trei canale independente timp de 1-30 zile sau12 canale standard 24-72 ore Detectarea impulsurilor de Pacemaker (in mod continuu). Posibilitatea achizitionarii semnalelor prin 4/5/7/10 fire ( 2, 3, 12 canale) Comunicarea cu calculatorul prin modul Blue-tooth via USB standard (programare, transmitere de date) Dimensiuni maxima: 5,5 x 7 x 2 cm, greutate maxima 50g Buton pentru semnalarea evenimentelor de catre pacient Frecventa de esantionare: reglabila minim intre limitele 300Hz - 2000 Hz Frecventa de stocare : reglabila minim intre 150Hz - 1000 Hz Monitor LCD cu rezolutia minima de 160 x 100 pixeli pentru afisarea traseelor ECG si a mesajelor de comunicare Memorie interna: minim 4 GB Sursa de alimentare: baterii sau baterii reincarcabile 1buc tip AAA Posibilitatea schimbarii bateriilor in timpul monitorizarii fara intreruperea inregistrarii. Rezolutie A/D: minim 16 bit Banda dinamica: minim +/- 20 mV Monitorizarea starii bateriilor Monitorizarea efortului fizic al pacientului (senzor de miscare 3D) modul de monitorizare a respiratiei II. Caracteristici Software Software si rapoarte automate in limba romana Platforma Software integrat, capabil sa gestioneze inregistrari Holter ECG, Holter TA, Holter combinat ECG+TA, test de efort, spirometrie Posibilitatea operarii in retea Baza de date cu datele generale ale pacientilor Monitorizarea on-line a semnalelor ECG pe monitorul calculatorului (via blue-tooth) in timpul programarii si pe LCD propriu (pentru varificarea calitatii semnalelor ECG Posibilitatea proniri monitorizarii si independent de calculator. Vizualizare full ECG Rigla electronica pentru masuratori Analiza ST: elevatie , depresie, panta (slope) Analiz QT, QTc Analiz Pacemaker Analiza completa de forma, clasificarea automata a evenimentelor, coduri de culori. Analiza completa de ritm, clasificarea automata a evenimentelor, coduri de culori. Posibilitatea superviz?rii de c?tre utilizator a clasific?rilor automate Variabilitate de frecventa cardiaca în domeniu timp Variabilitate de frecven? cardiac în domeniu fercven? Detectarea episoadelor de fibrilatie atrial Statistici orare si totale Afisarea tabelara si grafica a distributiei evenimentelor ectopice Calcularea medianelor din 60 in 60 sec. si posibilitatea derularii lor rapide Determinarea incarcaturii ischemice Analiza Turbulenta HR Vectorcardiografie Determinarea episoadelor de apnee de somn Parametrii de analiza ajustabili. Posibilitatea rularii repetate a analizei automate cu parametrii modificati. Monitorizarea calitatii semnalelor ECG memorate Posibilitatea intocmirii si tiparirii unor rapoarte intr-o structura creata de utilizator Arhivarea fiselor pacientilor. Posibilitatea transmiterii inregistrarilor prin mail direct din program Interfata GDT, DICOM, HL-7
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 27 731.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Soft Holter TA 1 buc
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123000 Matériel pour exploration cardio-vasculaire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
Descriere tehnica DA NU Corespondenta cu suportul tehnic, observatii, comentarii (nr. pag.) Configuratie Recorder Interfata USB / mini USB Manseta adult normala Software pentru programare, analiza, baza de date Gentuta portaparat Manual de utilizare in limba romana Caracteristici tehnice recorder Alimentare: 2 baterii reînc?rcabile tip AA sau 2 baterii normale tip AA Greutate maxima: 200 g fara baterii Dimensiuni Maxime: 99x70x30 mm Eroare de masurare +/- 3mm Hg Comunicarea cu calculatorul (programare, desc?rcare) prin cablu USB/miniUSB Posibilitatea program?rii manuale a aparatului (f?r calculator) Mod de m?surare: oscilometric, tolerant la mi?care (dezumflare în trepte). Validari: ESH-IP, BHS - A/A( British Hypertension Society), ANSI si AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) Umflare - pomp controlat automat. Detectarea automata a dimensiunilor mansetei (pediatric, adult, obez) Valva de siguranta pentru evitarea suprapresiunii Protectie depasire timp de masurare Protectie umiditate: IP22 Memorie: minim`600 m?sur?tori (sistolic, diastolic, puls, dat?/timp). Memorie nevolatil?. Interval de masurare TA: 30 - 280 mmHG Interval de masurare puls: 40 - 240 bpm Interac?iunea cu pacientul: butoane distincte pentu declan?area manual a m?sur?torilor (buton pornit/oprit), marcarea evenimentelor, schimbarea frecventei de masurare (alternanta zi / noapte). Posibilitatea intreruperii manuale a unei m?sur?tori în curs de desf??urare. M?surarea ?i afi?area tensiunii pe surs pe LCD propriu. Display LCD mare- 40x22mm - cu posibilitatea interzicerii afi??rii rezultatelor m?sur?torii. Afisare pe LCD in timp real: SYS, DIA, P, ora Afisarea starii bateriilor pe display (tensiunea pe sursa) Presiunea maxim de umflare: 300 mmHg - limitabil din program. Reglarea automat a presiunii de umflare în func?ie de valorile m?surate Valori masurate: presiunea sistolica (SYS), diastolica (DIA), puls (P) Valori calculate:presiunea arteriala medie (MAP), presiunea pulsului (PP), Intervale de m?surare selectabile (minim 5 min. sau orice alt multiplu de 5 min.) cu posibilitatea diferentierii frecventei de masurare pe perioada activa , pasiva si perioade speciale Perioada de monitorizare: liber selectabil intre 24-51 ore Inregistrator vocal incorporat - inregistrari de mesaje vocale de 15 sec. (in loc de jurnal de evenimente) Posibilitatea programarii manuale Tehnologie SleepWell (algoritm special de masurare nocturn) implementata pentru cea mai mic perturbare a somnului, si o distribu?ie optim de m?surare Caracteristici software Software pentru programare, analiza ?i baza de date in limba romana Platforma software comuna pentru sisteme Holter TA, Holter ECG, Holter combinat ECG&TA, Loop ecorder, Holter TA&SPO2 Posibilitatea individualizarii criteriilor de evaluare in functie de pacient (limite de normotensiune, modificarea limitelor intervalelor active si pasive) Statistici: perioada totala, perioada activa, perioada pasiva, perioade speciale Parametri statistici: -medii (simple sau ponderate), -valori extreme, -deviatie standard (SD) -indice diurnal (DI) -Indice de timp hiprtensiv / hipotensiv (PTE-HPTE) -Impact hiperbaric / hipobaric, Posibilitatea afisarii grafice si tabelare a oricarei evaluari statistice Calcularea AASI (Ambulatory Arterial Stiffness Index) Calcularea cresterii de dimineata (morning surge) Histograme de distributie Posibilitatea intocmirii si tiparirii unui raport itr-o structura creata de utilizator Tiparirea si exportarea rapoartelor create in diferite formate: PDF, EXCEL Posibilitatea arhiv?rii / rearhiv?rii datelor Posibilitatea program?rii salv?rilor de siguranta
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 403.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Combina Frigorifica Tip Banca de sange - Plasma omologata, capacitate maxim 170 l 1 buc
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37414200 Bacs à glace
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
STR Filantropiei nr1
II.2.4) Description des prestations:
SPECIFICATII TEHNICE SOLICITATE Structura exterioar si interioara în o?el zincat la cald, tratat anti-coroziv ?i acoperit cu film PVC. Scotch-Brite din o?el inoxidabil. Izola?ie de 60 mm ob?inut prin injec?ia de spum f?r poliuretan ecologic de înalt densitate pentru o excelent conservare a produsului ?i o economie optim a energiei Dou u?i solide cu închidere automat pentru garnitur magnetic pliabil pe patru p?r?i pentru o închidere perfect?. Deschiderea mâinii drepte sau mâna stâng la cerere. Blocabile cu cheia LED (economie de energie pân la 70%, ecologic) cu comutator automat la deschiderea u?ii în compartimentul frigider. Comutarea manual a panoului de control Compartimentat cu 8 rafturi din otel inoxidabil, reglabile în în?l?ime Dou compresoare ermetice complet etan?e, silen?ioase ?i extrem de eficiente ?i dou condensatoare de aer ventilate (potrivite ?i pentru ??rile tropicale). Evaporator interior ventilat în compartimentul frigiderului. Sistem care for?eaz circula?ia aerului si asigur asigurarea unei temperaturi uniforme în interiorul frigiderului chiar ?i în cazul deschiderilor frecvente ale u?ilor. Ventilatorul evaporatorului se opre?te în timpul deschiderilor u?ilor. Evaporator static în compartiment congelator. Agent frigorific f?r CFC Capacitate Refrigerare intre : 195 - 200 L , Congelator intre : 97 -100 L Voltaj 230V/50Hz (la cerere 230V/60Hz, 115V/60Hz) Consum parte frigider : 240 W Parte congelator : 240 W Gaz CFC free, R404a Panou de control cu microprocesor cu ecran tactil LCD color de 4,3 "?i 4 taste. Afi?aj cu rezolu?ie 0,1 ° C. Monitorizarea temperaturii detectat de dou sonde PT1000 independente. Grafic de temperatur în timp real (care va fi activat de utilizatorul final). Senzor de umiditate. Port de comunicare RS 485. Calibrare digital a sondelor. Alarme vizuale ?i sonore de temperatur înalt ?i joas (prin sond independent?), u? deschis?, eficien?a condensatorului, sonde deteriorate, întreruperea aliment?rii la recuperarea electricit??ii, întreruperea aliment?rii cu înregistrarea datelor ?i a alarmelor ( prin intermediul bateriei de rezerv op?ionale), baterie deteriorat sau desc?rcat Memoria ultimelor alarme vizibile pe afi?aj. Date logger Folosit pentru înregistrarea temperaturile ?i alarmele înregistrate în ultimele 30 de zile. Datele pot fi descarcate pe stick USB cu vizualizarea urmatorior parametrii : temperatura zilnica, tip decongelare manual sau automat, durata ciclu de functionare, timp de pornire si oprire. Set livrare : Unitate centrala 4 rafturi din o?el inoxidabil Scotch-Brite pentru compartiment frigorific 4 sertare glisante din o?el inoxidabil Scotch-Brite pentru compartiment congelator cu l??ime frontal ?i rulmen?i telescopici Kit ro?i cu dou frâne frontale 2 încuietori cu cheie 2 cabluri de alimentare cu muf de tip Schuko (muf britanic la cerere) Manual utilizare limba romana Filtru RFI Comutatorul principal de alimentare cu parola 2 panouri de control electronice cu sistem de alarm Contact de la distan? (uscat, f?r tensiune) pentru alarm port USB Memorie pentru ultimele alarme Divizoare interne Plexiglas pentru sertare Baterie de rezerv care alimenteaz energie electric pe panoul de control, pentru a genera alarme în caz de avarie Alarma GSM pentru a trimite mesaje de alarm prin SMS care indic data, ora, temperatura cabinetului ?i tipul de alarm Port LAN pentru conectarea aparatului prin internet pe PC pentru monitorizarea func?ion?rii corecte Orificiu port (Ø 25 mm.) Dimensiuni acceptate : Latime: minim 597 mm Maxim 600 mm Adancime : minim 597 mm Maxim 600 mm Inaltime : minim 1965 mm Maxim 1970 mm Greutate : Minim 125 kg Maxim 130 kg Echipament în conformitate cu: Directiva de joas tensiune 2014/35 / UE, Directiva de compatibilitate electromagnetic 2014/30 / UE, Declaratie de conformitate
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 21 008.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 4 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ter?ii sus?in?tori) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul aces rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; d) declara?ie pe propria r?spundere a reprezentantul legal al operatorului economic cu privire de?in?torii/beneficiarii reali ai ac?iunilor la purt?tor, sub sanc?iunile prev?zute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare (în situa?ia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant, ter sus?in?tor sau subcontractant la procedur este de societate pe ac?iuni, cu capital social reprezentat prin ac?iuni la purt?tor) e) alte documente edificatoare, dup caz.
   2.  Ofertan?ii (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ter?ii sus?in?tori) nu trebuie s se g?seasc în situatiile prev?zute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Dr. Radu Liviu Ionut - Manager Dr. Florescu Cristina Dr. Aftinescu Liviu Cezar Dr. Boldeanu Virgil Ing Dumitrascu Ion Ec . Titoasa Luminita Ing Margineanu Catalin Ec Preda Georgeta Jr Popescu Madalina Nota: -Dac un grup de operatori economici depune oferta comun aceste cerin?e trebuie îndeplinite de fiecare membru alasocierii. Aten?ie: -Documentele care reprezint motive de excludere se solicit ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât ?i ter?ului sus?in?tor. - Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Încadrarea în situa?iile prev?zute la art.164, art. 165 si art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, atrage excluderea din procedura. -Oferta depus cu nerespectarea prevederilor art.60 alin. (1) lit.d) ?i e) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,raportat la data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor ?i/sau oricând pe parcursul evaluarii acestora atrage respingerea acesteia ca neconform?. - In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens. - Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ter?ii sus?in?tori) cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ?i va cuprinde informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate (codurile CAEN) inscrise in documentele prezentate In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Note: - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru alasocierii. - In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desf??oare partea sa de contract. - Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire a cerintei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ter?ii sus?in?tori) cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ?i va cuprinde informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniile de activitate (codurile CAEN) inscrise in documentele prezentate In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Note: - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru alasocierii. - In cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desf??oare partea sa de contract. - Cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33123000 - Matériel pour exploration cardio-vasculaire 
33172100 - Appareils d'anesthésie 
33182100 - Défibrillateur 
33195100 - Moniteurs 
34110000 - Voitures particulières 
37414200 - Bacs à glace 
39715210 - Matériel de chauffage central