Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Dej:Antiseptiques et désinfectants

2022/S 181-511963  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Roumanie-Dej: Antiseptiques et désinfectants 2022/S 181-511963 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PENITENCIAR SPITAL DEJ Numéro national d'identification: 9709368 Adresse postale: Strada: Parcului, nr. 18 Ville: Dej Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 405200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Negrea Amalia Courriel: ojs@e-licitatie.ro Téléphone: +40 0264214123 Fax: +40 0264212699 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.penitenciarulspitaldej.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru furnizare dezinfectanti pentru 24 luni Numéro de référence: PAAPD1334092
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta, Penitenciarul Spital Dej, va incheia acorduri cadru pentru furnizarea de dezinfectanti in vederea asigurarii cu dezinfectantii necesari unitatii si celor 8 unitati penitenciare arondate, atat pentru persoanele private de libertate cat si pentru personalul propriu pentru o perioada de 24 de luni. Autoritatea contractanta va finaliza procedura de licitatie deschisa prin incheierea de acorduri cadru cu 3 ofertanti, fara reluarea competitiei. Contractele subsecvente vor fi incheiate cu frecventa trimestriala sau la nevoie in functie de creditele bugetare aprobate. Cantitatile minime si maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent sunt detaliate in anexa 2 la caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesati: cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 826 756.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant detergent concentrat deDezinfectant detergent concentrat de nivel intermediar pentru suprafe?e semicritice cu pomp? dozatoare ata?at? nivel intermediar pentru suprafe?e semicritice cu pomp? dozatoare ata?at?
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 2500 Total cantitate maxima acord cadru- 4800 Total cantitate minima contract subsecvent -300 Total cantitate maxima contract subsecvent -600 Valoare maxima contract subsecvent - 24000 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Detergent enzimatic pentru instrumentar ?i echipamente medicale
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 190 Total cantitate maxima acord cadru- 310 Total cantitate minima contract subsecvent -25 Total cantitate maxima contract subsecvent - 40 Valoare maxima contract subsecvent - 1920 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant detergent concentrat de nivel ?nalt pentru suprafe?e critice cu pomp? dozatoare ata?at?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 600 Total cantitate maxima acord cadru- 1020 Total cantitate minima contract subsecvent -70 Total cantitate maxima contract subsecvent -130 Valoare maxima contract subsecvent - 7800 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru aeromicoflora suspendata si depusa (Dezinfectant pentru dezinfectia aeromicloflorei , suprafetelor si dispozitivelor medicale compatibil cu nebulizatorul AEROSEPT 500M)
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 70 Total cantitate maxima acord cadru- 200 Total cantitate minima contract subsecvent -10 Total cantitate maxima contract subsecvent -25 Valoare maxima contract subsecvent - 3500 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Antiseptic pentru dezinfec?ia chirurgical? a mâinilor prin sp?lare cu ingrediente de protec?ie a pielii cu pomp? dozatoare ata?at?
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 870 Total cantitate maxima acord cadru- 1370 Total cantitate minima contract subsecvent -100 Total cantitate maxima contract subsecvent -170 Valoare maxima contract subsecvent - 8160 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Antiseptic pe baza de alcool pentru dezinfec?ia igienic? ?i chirurgical? a mâinilor prin frecare cu ingrediente de protec?ie a pielii cu pomp? dozatoare ata?at?
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 1770 Total cantitate maxima acord cadru- 2850 Total cantitate minima contract subsecvent -220 Total cantitate maxima contract subsecvent -400 Valoare maxima contract subsecvent - 19200 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant detergent concentrat pentru sistemele de aspiratie ale unitului dentar
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 150 Total cantitate maxima acord cadru- 220 Total cantitate minima contract subsecvent -15 Total cantitate maxima contract subsecvent -30 Valoare maxima contract subsecvent - 1350 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant clorigen
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 291000 Total cantitate maxima acord cadru- 465000 Total cantitate minima contract subsecvent -36000 Total cantitate maxima contract subsecvent -60000 Valoare maxima contract subsecvent - 30000 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lavete dezinfectante gata de utilizare impregnate cu dezinfectant de nivel înalt
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 273000 Total cantitate maxima acord cadru- 461200 Total cantitate minima contract subsecvent -34000 Total cantitate maxima contract subsecvent -57000 Valoare maxima contract subsecvent - 28500 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant concentrat de nivel înalt prin imersie pentru instrumentar ?i dispozitive medicale cu pompa dozatoare ata?at?
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Penitenciar Spital Dej, cu sediul pe strada Parcului nr. 18, jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Total cantitate minima acord cadru - 190 Total cantitate maxima acord cadru- 370 Total cantitate minima contract subsecvent -25 Total cantitate maxima contract subsecvent -50 Valoare maxima contract subsecvent - 3000 lei fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 055-140938
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36414
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 65 760.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 586.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36409
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 192 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 39 520.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36408
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 760.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36411
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 232 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 41 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36413
Lot nº: 6 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36412
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 136 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 724.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36416
Lot nº: 10 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KLINTENSIV Numéro national d'identification: RO29359178 Adresse postale: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 544 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@klintensiv.com Téléphone: +40 214481499 / 0722237459 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.klintensiv.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 230 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 488.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34052
Lot nº: 7 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KLINTENSIV Numéro national d'identification: RO29359178 Adresse postale: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 544 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@klintensiv.com Téléphone: +40 214481499 / 0722237459 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.klintensiv.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 65 760.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 32 880.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34054
Lot nº: 5 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 136 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 76 950.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34055
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 232 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 186 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34053
Lot nº: 6 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 880.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 160.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34056
Lot nº: 3 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 19 166.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34057
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 192 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 182 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34058
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC KLINTENSIV SRL (S.C. PRO INTEGRATOR S.R.L.) Numéro national d'identification: 29359178 Adresse postale: Strada: Soseaua Alexandriei, nr. 544, Sector: -, Judet: Ilfov, Localitate: Bragadiru, Cod postal: 07025 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: office@prointegrator.ro Téléphone: +40 214481499 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.prointegrator.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 61 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34050
Lot nº: 10 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC KLINTENSIV SRL (S.C. PRO INTEGRATOR S.R.L.) Numéro national d'identification: 29359178 Adresse postale: Strada: Soseaua Alexandriei, nr. 544, Sector: -, Judet: Ilfov, Localitate: Bragadiru, Cod postal: 07025 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: office@prointegrator.ro Téléphone: +40 214481499 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.prointegrator.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANITARY & HOSPITAL SOLUTIONS SRL Numéro national d'identification: 36972786 Adresse postale: Strada PRIVIGHETORILOR, Nr. 25 Ville: Magurele Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077125 Pays: Roumanie Courriel: shs.vanzari@gmail.com Téléphone: +40 745344774 Fax: +40 374090085
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 230 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 230 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34051
Lot nº: 9 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 26 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36410
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 227.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 36415
Lot nº: 9 Intitulé:
Contract subsecvent
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GB INDCO S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10421821 Adresse postale: Strada Cantemir Dimitrie, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: contact@gbindco.ro Téléphone: +40 213361212 Fax: +40 213363887 Adresse internet: www.gbindco.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Penitenciar Spital Dej Adresse postale: Dej, str. Parcului, nr.18, jud Cluj Ville: Dej Code postal: 405200 Pays: Roumanie Courriel: psdej@anp.gov.ro Téléphone: +40 264214121 Fax: +40 264212699 Adresse internet: www.penitenciarulspitaldej.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Roumanie-Dej: Antiseptiques et désinfectantsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants