Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Dej: ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration

2021/S 178-463475  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Roumanie-Dej: ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration 2021/S 178-463475 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020 NumÈro national d'identification: 4349187 Adresse postale: Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Mun. Dej, Judet: Cluj Ville: Dej Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 405200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sectia Achizitii Courriel: achizitii.01020@forter.ro TÈlÈphone: +40 264212689 Fax: +40 264212577 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mapn.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ia de echipamente pentru dotarea blocurilor alimentare NumÈro de rÈfÈrence: 4349187_2021_PAAPD 1296966
II.1.2) Code CPV principal 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitia de echipamente pentru dotarea blocurilor alimentare. Orice operator economic interesat in a depune oferta se poate adresa, autoritatii contractante, solicitari de clarificari pana in a 18-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cantitatile minime/maxime ale AC, respectiv cantitatile minime/maxime ale CS sunt detaliate in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, respectiv in cadrul loturilor din documentatia de atribuire. Contractele-subsecvente se vor incheia trimestrial/semestrial/anual si in functie de creditele bugetare alocate. Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru fiecare LOT in parte. Valoarea estimata a suplimentarii este
   5. 170.291,88 lei, acesta fiind limita ?i natura modific?ri, la care se recurge si care nu va afecta caracterul general al contractului de achizi?ie public?. Optiunea de suplimentare este motivata de: - cre?terea num?rului de blocuri alimentare Ón contextul trecerii la hranire a intregului personal din cadrul unit??ilor militare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 666 321.51 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termos cu suprafa?a din inox a 5 l
Lot n : 82
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare termos cu suprafa?a din inox a 5 l, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 100 buc./maxima= 560 buc. CS, cantitate minima= 100 buc./maxima= 200 buc. AC, valoare minim = 11.900,00 lei / maxim = 66.640,00 lei CS, valoare minim = 11.900,00 lei / maxim = 23.800,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 82. Valoarea estimata a suplimentarii este de 33.201,00 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Farfurii suport din por?elan
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare farfurii suport din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   9. 783 buc./maxima= 25.277 buc. CS, cantitate minima=
   9. 783 buc./maxima= 19.566 buc. AC, valoare minim =117.787,32 lei / maxim = 304.335,08 lei CS, valoare minim = 117.787,32 lei / maxim = 235.574,64 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 37. Valoarea estimata a suplimentarii este de 152.149,48 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Bascule semiautomate a 100 Kg.

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare bascule semiautomate a 100 Kg. conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 25 buc./maxima= 100 buc. CS, cantitate minima= 25 buc./maxima= 50 buc. AC, valoare minim = 49.895,00 lei / maxim = 199.580,00 lei CS, valoare minim = 49.895,00 lei / maxim = 99.790,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   4.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 97.794,20 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termos 1 l
Lot n : 81
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare termos 1 l, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 146 buc./maxima=
   1. 548 buc. CS, cantitate minima= 146 buc./maxima= 292 buc. AC, valoare minim =
   6. 748,56 lei / maxim = 71.548,56 lei CS, valoare minim =
   6. 748,56 lei / maxim = 13.496,24 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 81. Valoarea estimata a suplimentarii este de 35.728,06 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Prajitor electric p'ine profesional
Lot n : 56
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare prajitor electric p'ine profesional, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 250 buc./maxima=
   1. 000 buc. CS, cantitate minima= 250 buc./maxima= 500 buc. AC, valoare minim = 294.117,50 lei / maxim =
   1. 176.470,00 lei CS, valoare minim = 294.117,50 lei / maxim = 588.235,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 56. Valoarea estimata a suplimentarii este de 587.058,53 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Butuc pentru transat carne, cu blat din polietilen?, cadru de inox
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare butuc pentru transat carne, cu blat din polietilen?, cadru de inox, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 31 buc./maxima= 124 buc. CS, cantitate minima= 31 buc./maxima= 62 buc. AC, valoare minim = 39.791,91 lei / maxim = 159.167,64 lei CS, valoare minim = 39.791,91 lei / maxim = 79.583,82 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   8.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 78.300,21 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Scafe
Lot n : 64
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare scafe, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 33 buc./maxima= 103 buc. CS, cantitate minima= 33 buc./maxima= 66 buc. AC, valoare minim = 748,77 lei / maxim =
   2. 337,07 lei CS, valoare minim = 748,77 lei / maxim =
   1. 497,54 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 64. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   1. 134,50 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dispenser pentru ambalat alimente
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare dispenser pentru ambalat alimente, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 65 buc./maxima= 190 buc. CS, cantitate minima= 65 buc./maxima= 130 buc. AC, valoare minim = 91.709,80 lei / maxim = 268.074,80 lei CS, valoare minim = 91.709,80 lei / maxim = 183.419,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 32. Valoarea estimata a suplimentarii este de 132.626,48 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
T?vi inox pentru copt cozonaci
Lot n : 73
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare t?vi inox pentru copt cozonaci, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 281 buc./maxima= 628 buc. CS, cantitate minima= 281 buc./maxima= 562 buc. AC, valoare minim =
   6. 493,91 lei / maxim = 14.513,08 lei CS, valoare minim =
   6. 493,91 lei / maxim = 12.987,82 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 73. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 233,43 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Crati?e din o?el inoxidabil a 10 l cu capac
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare crati?e din o?el inoxidabil a 10 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 45 buc./maxima= 96 buc. CS, cantitate minima= 45 buc./maxima= 90 buc. AC, valoare minim =
   9. 743,85 lei / maxim = 20.786,88 lei CS, valoare minim =
   9. 743,85 lei / maxim = 19.487,70 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 23. Valoarea estimata a suplimentarii este de 10.176,91 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Spumiere
Lot n : 69
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare spumiere, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 161buc./maxima= 472 buc. CS, cantitate minima= 161 buc./maxima= 322 buc. AC, valoare minim =
   4. 364,71 lei / maxim = 12.795,92 lei CS, valoare minim =
   4. 364,71 lei / maxim =
   8. 729,42 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 69. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   6. 370,85 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru ?ampanie
Lot n : 50
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru ?ampanie, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 500 buc./maxima= 18.448 buc. CS, cantitate minima=
   2. 500 buc./maxima=
   5. 000 buc. AC, valoare minim = 21.000,00 lei / maxim = 154.963,20 lei CS, valoare minim = 21.000,00 lei / maxim = 42.000,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 50. Valoarea estimata a suplimentarii este de 77.473,20 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Furculi?e pentru buc?tari
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare furculi?e pentru buc?tari, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 43 buc./maxima= 102 buc. CS, cantitate minima= 43 buc./maxima= 86 buc. AC, valoare minim = 939,12 lei / maxim =
   2. 227,68 lei CS, valoare minim = 939,12 lei / maxim =
   1. 878,24 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 38. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   1. 092,00lei, acesta fiind limita ?i natura modi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru vin ro?u
Lot n : 54
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru vin ro?u, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 503 buc./maxima= 21.014 buc. CS, cantitate minima=
   2. 503 buc./maxima=
   5. 006 buc. AC, valoare minim = 19.623,52 lei / maxim = 164.749,76 lei CS, valoare minim = 19.623,52 lei / maxim = 39.247,04 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 54. Valoarea estimata a suplimentarii este de 82.367,04 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cu?it pentru taiat carne
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cu?it pentru t?iat carne, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 190 buc./maxima= 458 buc. CS, cantitate minima= 190 buc./maxima= 380 buc. AC, valoare minim = 14.975,80 lei / maxim = 36.0999,56 lei CS, valoare minim = 14.975,80 lei / maxim = 29.951,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 31. Valoarea estimata a suplimentarii este de 17.970,96 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Crati?e din o?el inoxidabil a 50 l cu capac
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare crati?e din o?el inoxidabil a 50 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 53 buc./maxima= 161 buc. CS, cantitate minima= 53 buc./maxima= 106 buc. AC, valoare minim = 26.722,60 lei / maxim = 81.176,20 lei CS, valoare minim = 26.722,60 lei / maxim = 53.445,20 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 25. Valoarea estimata a suplimentarii este de 39.831,80 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termometre pentru camer
Lot n : 80
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare termometre pentru camer?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 130 buc./maxima= 314 buc. CS, cantitate minima= 130 buc./maxima= 260 buc. AC, valoare minim =
   9. 831,90 lei / maxim = 23.747,82 lei CS, valoare minim =
   9. 831,90 lei / maxim = 19.663,80 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 80. Valoarea estimata a suplimentarii este de 11.798,28 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru vin alb
Lot n : 53
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru vin alb, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 808 buc./maxima= 21.943 buc. CS, cantitate minima=
   2. 808 buc./maxima=
   5. 616 buc. AC, valoare minim = 22.014,72 lei / maxim = 172.033,12 lei CS, valoare minim = 22.014,72 lei / maxim = 44.029,44 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 53. Valoarea estimata a suplimentarii este de 86.004,80 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ciocan din o?el inoxidabil pentru ?ni?ele
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare ciocan din o?el inoxidabil pentru ?ni?ele, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 78 buc./maxima= 159 buc. CS, cantitate minima= 78 buc./maxima= 156 buc. AC, valoare minim =
   7. 243,08 lei / maxim = 14.764,74 lei CS, valoare minim =
   7. 243,08 lei / maxim = 14.486,16 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 16. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 243,08 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Presa/storc?tor usturoi
Lot n : 57
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare presa/storc?tor usturoi, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 33 buc./maxima= 90 buc. CS, cantitate minima= 33 buc./maxima= 66 buc. AC, valoare minim = 879,78 lei / maxim =
   2. 399,40 lei CS, valoare minim = 879,78 lei / maxim =
   1. 759,56 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 57. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   1. 173,04 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru coniac
Lot n : 51
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru coniac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 671 buc./maxima= 21.634 buc. CS, cantitate minima=
   2. 671 buc./maxima=
   5. 342 buc. AC, valoare minim = 22.463,11 lei / maxim = 181.941,94 lei CS, valoare minim = 22.463,11 lei / maxim = 44.926,22 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 51. Valoarea estimata a suplimentarii este de 90.962,56 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
C?rucior pentru transport materiale
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare c?rucior pentru transport materiale, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 33 buc./maxima= 76 buc. CS, cantitate minima= 33 buc./maxima= 66 buc. AC, valoare minim =
   6. 239,64 lei / maxim = 14.370,08 lei CS, valoare minim =
   6. 239,64 lei / maxim = 12.479,28 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 13. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   6. 995,96 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Chafing dish
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Chafing dish, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 98 buc./maxima= 490 buc. CS, cantitate minima= 98 buc./maxima= 196 buc. AC, valoare minim = 98.000,00 lei / maxim = 490.000,00 lei CS, valoare minim = 98.000,00 lei / maxim = 196.000,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini. Se vor achizitiona echipamente 50% cu incalzire cu metanol si 50% cu incalzire electrica.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 17. Valoarea estimata a suplimentarii este de 242.000,00 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cupe din sticl pentru Ónghe?at
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cupe din sticl pentru Ónghe?at?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   1. 000 buc./maxima=
   6. 417 buc. CS, cantitate minima=
   1. 000 buc./maxima=
   2. 000 buc. AC, valoare minim =
   7. 300,00 lei / maxim = 46.844,10 lei CS, valoare minim =
   7. 300,00 lei / maxim = 14.600,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 26. Valoarea estimata a suplimentarii este de 23.411,10 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termobox-container izoterm-termoizolant (lad termoizolant?)
Lot n : 78
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare termobox-container izoterm-termoizolant (lad termoizolant?), conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 300 buc./maxima= 1200 buc. CS, cantitate minima= 300 buc./maxima= 600 buc. AC, valoare minim = 222.843,00 lei / maxim = 891.372,00 lei CS, valoare minim = 222.843,00 lei / maxim = 445.686,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 78. Valoarea estimata a suplimentarii este de 444.943,19 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Solni?e din por?elan
Lot n : 67
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare solni?e din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   1. 840 buc./maxima=
   5. 148 buc. CS, cantitate minima=
   1. 840 buc./maxima=
   3. 680 buc. AC, valoare minim = 20.019,20 lei / maxim = 56.010,24 lei CS, valoare minim = 20.019,20 lei / maxim = 40.038,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 67. Valoarea estimata a suplimentarii este de 27.994,24lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cuptoare cu microunde
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cuptoare cu microunde, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 73 buc./maxima= 143 buc. CS, cantitate minima= 73 buc./maxima= 130 buc. AC, valoare minim = 28.453,94 lei / maxim = 55.738,54 lei CS, valoare minim = 28.453,94 lei / maxim = 50.671,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 27. Valoarea estimata a suplimentarii este de 27.284,60 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
C?rucior pentru transport hran
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare c?rucior pentru transport hran?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 78 buc./maxima= 405 buc. CS, cantitate minima= 78 buc./maxima= 156 buc. AC, valoare minim = 36.771,54 lei / maxim = 190.929,15 lei CS, valoare minim = 36.771,54 lei / maxim = 73.543,08 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 12. Valoarea estimata a suplimentarii este de 94.757,43 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Termohigrometre
Lot n : 79
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare termohigrometre, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 132 buc./maxima= 313 buc. CS, cantitate minima= 132 buc./maxima= 264 buc. AC, valoare minim = 11.647,68 lei / maxim = 27.619,12 lei CS, valoare minim = 11.647,68 lei / maxim = 23.295,36 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 79. Valoarea estimata a suplimentarii este de 13.677,20 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Site pentru cernut fain alb
Lot n : 65
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare site pentru cernut fain alb?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 42 buc./maxima= 119 buc. CS, cantitate minima= 42 buc./maxima= 84 buc. AC, valoare minim =
   1. 552,74 lei / maxim =
   4. 399,43 lei CS, valoare minim =
   1. 552,74 lei / maxim =
   3. 105,48 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 65. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   2. 144,26 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ceainic din por?elan
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare ceainic din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 1889 buc./maxima= 5431 buc. CS, cantitate minima= 1889 buc./maxima= 3778 buc. AC, valoare minim = 141.278,31 lei / maxim = 406.184,49 lei CS, valoare minim = 141.278,31 lei / maxim = 282.556,62 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 15. Valoarea estimata a suplimentarii este de 202.980,06 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Farfurii ad'nci din por?elan
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare farfurii ad'nci din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   7. 692 buc./maxima= 11.983 buc. CS, cantitate minima=
   7. 692 buc./maxima= 10.000 buc. AC, valoare minim = 69.304,92 lei / maxim = 107.966,83 lei CS, valoare minim = 69.304,92 lei / maxim = 90.100,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 33. Valoarea estimata a suplimentarii este de 53.969,90 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Plan?ete pentru Óntins aluatul
Lot n : 58
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare plan?ete pentru Óntins aluatul, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 49 buc./maxima= 146 buc. CS, cantitate minima= 49 buc./maxima= 98 buc. AC, valoare minim =
   5. 435,08 lei / maxim = 16.194,32 lei CS, valoare minim =
   5. 435,08 lei / maxim = 10.870,16 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 58. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 986,24 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Linguri?e din o?el inoxidabil pentru mas
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare linguri?e din o?el inoxidabil pentru mas?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   3. 302 buc./maxima=
   7. 196 buc. CS, cantitate minima=
   3. 302 buc./maxima=
   6. 604 buc. AC, valoare minim = 12.316,46 lei / maxim = 26.841,08 lei CS, valoare minim = 12.316,46 lei / maxim = 24.632,92 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 41. Valoarea estimata a suplimentarii este de 13.416,81 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oale din o?el inox a 50 l cu capac
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare oale din o?el inox a 50 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 60 buc./maxima= 144 buc. CS, cantitate minima= 60 buc./maxima= 120 buc. AC, valoare minim = 30.084,00 lei / maxim = 72.201,60 lei CS, valoare minim = 30.084,00 lei / maxim = 60.168,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 46. Valoarea estimata a suplimentarii este de 35.599,40 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ma?in electric pentru tocat carne
Lot n : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare ma?in electric pentru tocat carne, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 49 buc./maxima= 98 buc. CS, cantitate minima= 49 buc./maxima= 90 buc. AC, valoare minim = 56.823,34 lei / maxim = 113.646,68 lei CS, valoare minim = 56.823,34 lei / maxim = 104.369,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 42. Valoarea estimata a suplimentarii este de 55.663,68 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru ap
Lot n : 49
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru ap?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   7. 940 buc./maxima= 17.488 buc. CS, cantitate minima=
   7. 940 buc./maxima= 15.880 buc. AC, valoare minim = 37.794,40 lei / maxim = 83.242,88 lei CS, valoare minim = 37.794,40 lei / maxim = 75.588,80 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 49. Valoarea estimata a suplimentarii este de 41.616,68 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oale din o?el inox a 5 l cu capac
Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare oale din o?el inox a 5 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 45 buc./maxima= 102 buc. CS, cantitate minima= 45 buc./maxima= 90 buc. AC, valoare minim =
   4. 852,80 lei / maxim = 10.999,68 lei CS, valoare minim =
   4. 852,80 lei / maxim =
   9. 705,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 43. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   5. 392,00 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
T?vi din o?el inoxidabil pentru servit
Lot n : 72
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare t?vi din o?el inoxidabil pentru servit, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=265 buc./maxima= 2312 buc. CS, cantitate minima=265buc./maxima= 530 buc. AC, valoare minim = 15.921,20 lei / maxim = 138.904,96 lei CS, valoare minim = 15.921,20 lei / maxim = 31.842,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 72. Valoarea estimata a suplimentarii este de 69.392,40 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tig?i din inox cu coad
Lot n : 76
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare tig?i din inox cu coad?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 76 buc./maxima= 147 buc. CS, cantitate minima= 76 buc./maxima= 120 buc. AC, valoare minim = 13.773,48 lei / maxim = 26.640,81 lei CS, valoare minim = 13.773,48 lei / maxim = 21.747,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 76. Valoarea estimata a suplimentarii este de 13.048,56 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Strecur?tori
Lot n : 70
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare strecur?tori, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 53 buc./maxima= 141 buc. CS, cantitate minima= 53 buc./maxima= 106 buc. AC, valoare minim =
   1. 551,84 lei / maxim =
   4. 128,48 lei CS, valoare minim =
   1. 551,84 lei / maxim =
   3. 103,68 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 70. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   2. 020,32 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Arz?tor pentru autoclave
Lot n : 48
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare arz?tor pentru autoclave, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 10 buc./maxima= 112 buc. CS, cantitate minima= 10 buc./maxima= 20 buc. AC, valoare minim =
   1. 260.50 lei / maxim = 14.117,60 lei CS, valoare minim =
   1. 260,50 lei / maxim =
   2. 521,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 48. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   6. 932,75 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Crati?e din o?el inoxidabil a 5 l cu capac
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare crati?e din o?el inoxidabil a 5 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 52 buc./maxima= 141 buc. CS, cantitate minima= 52 buc./maxima= 104 buc. AC, valoare minim =
   6. 467,24 lei / maxim = 17.536,17 lei CS, valoare minim =
   6. 467,24 lei / maxim = 12.934,48 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 22. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   8. 581,53 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cafetier
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cafetier?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 73 buc./maxima= 181 buc. CS, cantitate minima= 73 buc./maxima= 146 buc. AC, valoare minim = 17.636,80 lei / maxim = 43.729,60 lei CS, valoare minim = 17.636,80 lei / maxim = 35.273,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   9.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 21.502,40 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Farfurii Óntinse din por?elan
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare farfurii Óntinse din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 10.065 buc./maxima= 12.738 buc. CS, cantitate minima= 10.065 buc./maxima= 11.000 buc. AC, valoare minim =109.909,80 lei / maxim = 139.098,96 lei CS, valoare minim = 109.909,80 lei / maxim = 120.120,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 36. Valoarea estimata a suplimentarii este de 69.538,56 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teluri din s'rm
Lot n : 75
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare teluri din s'rm?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 37 buc./maxima= 143 buc. CS, cantitate minima= 37 buc./maxima= 74 buc. AC, valoare minim = 912,05 lei / maxim =
   3. 524,95 lei CS, valoare minim = 912,05 lei / maxim =
   1. 824,10 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 75. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   1. 725,50 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
T?vi pentru autoservire
Lot n : 74
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare t?vi pentru autoservire, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   8. 413 buc./maxima= 16.138 buc. CS, cantitate minima=
   8. 413 buc./maxima= 12.000 buc. AC, valoare minim = 90.692,14 lei / maxim = 173.967,64 lei CS, valoare minim = 90.692,14 lei / maxim = 129.360,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 74. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 233,43 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Boluri din por?elan pentru felul I
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare boluri din por?elan pentru felul I, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   3. 862 buc./maxima=
   9. 110 buc. CS, cantitate minima=
   3. 862 buc./maxima=
   7. 724 buc. AC, valoare minim = 29.196,72 lei / maxim = 68.871,60 lei CS, valoare minim = 29.196,76 lei / maxim = 58.393,44 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 34. Valoarea estimata a suplimentarii este de 34.428,24 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oliviere din inox a 4 piese
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare oliviere din inox a 4 piese, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 018 buc./maxima=
   5. 295 buc. CS, cantitate minima= 2018 buc./maxima=
   4. 036 buc. AC, valoare minim = 59.006,32 lei / maxim = 154.825,80 lei CS, valoare minim = 59.006,32 lei / maxim = 118.012,64 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 47. Valoarea estimata a suplimentarii este de 77.369,04 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Polonice a 0,150 l din o?el inoxidabil
Lot n : 59
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare polonice a 0,150 l din o?el inoxidabil, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 500 buc./maxima=
   4. 156 buc. CS, cantitate minima= 500 buc./maxima=
   1. 000 buc. AC, valoare minim = 30.950,00lei / maxim = 257.256,40 lei CS, valoare minim = 30.950,00 lei / maxim = 61.900,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 59. Valoarea estimata a suplimentarii este de 128.566,30 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Polonice a 1,4 l pentru buc?tari din o?el inoxidabil
Lot n : 60
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare polonice a 1,4 l pentru buc?taridin o?el inoxidabil, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 116 buc./maxima= 354 buc. CS, cantitate minima= 116 buc./maxima= 232 buc. AC, valoare minim = 11.307,68 lei / maxim = 34.507,92 lei CS, valoare minim = 11.307,68 lei / maxim = 22.615,36 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 60. Valoarea estimata a suplimentarii este de 17.153,48 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
C'ntare electronice mic capacitate (1-10 kg.)
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare c'ntare electronice mic capacitate (1-10 kg.), conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 118 buc./maxima= 472 buc. CS, cantitate minima= 118 buc./maxima= 236 buc. AC, valoare minim = 47.100,88 lei / maxim = 188.403,52 lei CS, valoare minim = 47.100,88 lei / maxim = 94.201,76lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 14. Valoarea estimata a suplimentarii este de 93.802,60 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cu?it pentru deschis conserve
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Cu?it pentru deschis conserve, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 85 buc./maxima= 283 buc. CS, cantitate minima= 85 buc./maxima= 170 buc. AC, valoare minim =
   2. 403,80 lei / maxim =
   8. 003,24 lei CS, valoare minim =
   2. 403,80 lei / maxim =
   4. 807,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 29. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   3. 959,20lei, acesta fiind limita ?i natura modi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Co?uri din inox pentru servit p'inea
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare co?uri din inox pentru servit p'inea, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 506 buc./maxima=
   5. 975 buc. CS, cantitate minima=
   2. 506 buc./maxima=
   5. 012 buc. AC, valoare minim = 55.132,00 lei / maxim = 131.450,00 lei CS, valoare minim = 55.132,00 lei / maxim = 110.264,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 20. Valoarea estimata a suplimentarii este de 65.692,00 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Borcane pentru probe de m'ncare
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare borcane pentru probe de m'ncare, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 211 buc./maxima= 738 buc. CS, cantitate minima= 211 buc./maxima= 422 buc. AC, valoare minim =4.477,42 lei / maxim = 15.660,36 lei CS, valoare minim =
   4. 477,42 lei/ maxim =
   8. 954,84 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   7.  Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 808,96 lei, acesta fiind limita ?i natura modi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cle?ti din o?el inoxidabil pentru cuburi de ghea?
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cle?ti din o?el inoxidabil pentru cuburi de ghea??, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 125 buc./maxima= 500 buc. CS, cantitate minima= 125 buc./maxima= 250 buc. AC, valoare minim =
   1. 242,50 lei / maxim =
   4. 970,00 lei CS, valoare minim =
   1. 242,50 lei / maxim =
   2. 488,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 18. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   2. 475,06 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Farfurii desert din por?elan
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare farfurii desert din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   5. 556 buc./maxima= 13.252 buc. CS, cantitate minima=
   5. 556 buc./maxima= 11.112 buc. AC, valoare minim = 65.116,32 lei / maxim = 155.313,44 lei CS, valoare minim = 65.116,32 lei / maxim = 130.232,64 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 35. Valoarea estimata a suplimentarii este de 77.645,00 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pahare sticl pentru ?uic
Lot n : 52
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare pahare sticl pentru ?uic?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 786 buc./maxima= 21.543 buc. CS, cantitate minima=
   2. 786 buc./maxima=
   5. 572 buc. AC, valoare minim = 13.400,66 lei / maxim = 103.621,83 lei CS, valoare minim = 13.400,66 lei / maxim = 26.801,32 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 52. Valoarea estimata a suplimentarii este de 51.803,70 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cutii (recipien?i) din material plastic cu capac, diferite capacit??i pentru p?strat alimente
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cutii (recipien?i) din material plastic cu capac, diferite capacit??i pentru p?strat alimente conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 750 buc./maxima= 1216 buc. CS, cantitate minima= 750 buc./maxima= 1000 buc. AC, valoare minim =
   9. 435,00 lei / maxim = 15.297,28 lei CS, valoare minim =
   9. 435,00 lei / maxim = 12.580,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 28. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   7. 636,06 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Suluri din lemn pentru Óntins aluatul
Lot n : 71
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare suluri din lemn pentru Óntins aluatul , conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 63 buc./maxima= 128 buc. CS, cantitate minima= 63 buc./maxima= 126 buc. AC, valoare minim =
   1. 270,71 lei / maxim =
   2. 581,76 lei CS, valoare minim =
   1. 270,71 lei / maxim =
   2. 541,42 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 71. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   1. 270,71 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oale din o?el inox a 20 l cu capac
Lot n : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare oale din o?el inox a 20 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 48 buc./maxima= 90 buc. CS, cantitate minima= 48 buc./maxima= 60 buc. AC, valoare minim = 10.756,32 lei / maxim = 20.168,10 lei CS, valoare minim = 10.756,32 lei / maxim = 13.445,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 45. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   9. 859,96 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
R?z?toare pentru alimente
Lot n : 61
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare r?z?toare pentru alimente, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 63 buc./maxima= 197 buc. CS, cantitate minima= 63 buc./maxima= 126 buc. AC, valoare minim =
   2. 195,55 lei / maxim =
   6. 865,45 lei CS, valoare minim =
   2. 195,55 lei / maxim =
   4. 391,10 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 61. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   3. 380,45 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Platouri din por?elan
Lot n : 55
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare platouri din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   2. 093 buc./maxima=
   5. 376 buc. CS, cantitate minima=
   2. 093 buc./maxima=
   4. 186 buc. AC, valoare minim = 107.287,18 lei / maxim =275.573,76 lei CS, valoare minim = 107.287,18 lei / maxim = 214.574,36 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 55. Valoarea estimata a suplimentarii este de 137.735,62 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Bidoane aluminiu 10 l cu capac
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare bidoane aluminiu 10 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 62 buc./maxima= 187 buc. CS, cantitate minima= 62 buc./maxima= 124 buc. AC, valoare minim = 19.381,82 lei / maxim = 58.458,07 lei CS, valoare minim = 19.381,82 lei / maxim = 38.763,64 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 5 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   5.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 28.760,12 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oale din o?el inox a 10 l cu capac
Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare oale din o?el inox a 10 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 45 buc./maxima= 75 buc. CS, cantitate minima= 45 buc./maxima= 60 buc. AC, valoare minim =
   7. 626,15 lei / maxim = 12.710,25 lei CS, valoare minim =
   7. 626,15 lei / maxim = 10.168,20 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 44. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   6. 100,92 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Supiere din por?elan
Lot n : 68
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare supiere din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   1. 860 buc./maxima=
   4. 892 buc. CS, cantitate minima=
   1. 860 buc./maxima=
   3. 720 buc. AC, valoare minim = 194.593,20 lei / maxim = 511.801,04 lei CS, valoare minim = 194.593,20 lei / maxim = 389.186,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 68. Valoarea estimata a suplimentarii este de 255.795,90 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lad congelare capacitate 500 l
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare lad congelare capacitate 500 l, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 82 buc./maxima= 178 buc. CS, cantitate minima= 82 buc./maxima= 164 buc. AC, valoare minim = 103.671,78 lei / maxim = 225.043,62 lei CS, valoare minim = 103.671,78 lei / maxim = 207.343,56 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 40. Valoarea estimata a suplimentarii este de 111.257,52 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usc?tor electric pentru m'ini
Lot n : 84
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare usc?tor electric pentru m'ini, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 140 buc./maxima= 450 buc. CS, cantitate minima= 140 buc./maxima= 280 buc. AC, valoare minim = 52.941,00 lei / maxim = 170.167,50 lei CS, valoare minim = 52.941,00 lei / maxim = 105.882,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 84. Valoarea estimata a suplimentarii este de 84.705,60 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lad conservare capacitate 300-500 l
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare lad conservare capacitate 300-500 l, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 127 buc./maxima= 396 buc. CS, cantitate minima= 127 buc./maxima= 254 buc. AC, valoare minim = 144.021,81 lei / maxim = 449.075,88 lei CS, valoare minim = 144.021,81 lei / maxim = 288.043,62 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 39. Valoarea estimata a suplimentarii este de 223.403,91 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vase din tabl zincat pentru sp?lat alimentele
Lot n : 83
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare vase din tabl zincat pentru sp?lat alimentele, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 139 buc./maxima= 713 buc. CS, cantitate minima= 139 buc./maxima= 278 buc. AC, valoare minim = 13.238,36 lei / maxim = 67.906,12 lei CS, valoare minim = 13.238,36 lei / maxim = 26.476,72 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 83. Valoarea estimata a suplimentarii este de 33.810,20 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tirbu?oane
Lot n : 77
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare tirbu?oane, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 100 buc./maxima= 2775 buc. CS, cantitate minima= 100 buc./maxima= 200 buc. AC, valoare minim =
   4. 258,00 lei / maxim = 118.159,50 lei CS, valoare minim =
   4. 258,00 lei / maxim =
   8. 516,00 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 77. Valoarea estimata a suplimentarii este de 59.015,88 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aspirator pentru buc?t?rie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
UM 01020, Dej, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, loc. Dej, Jud. Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare aspirator buc?t?rie, conform anexei 1 la caietul de sarcini: AC, cantitate minima= 48 buc./maxima= 500 buc. CS, cantitate minima= 48 buc./maxima= 96 buc. AC, valoare minim = 10.393,44 lei / maxim = 108.265,00 lei CS, valoare minim = 10.393,44 lei / maxim = 20.786,88 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   3.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 53.915,97 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Blaturi din polipropilen
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare blaturi din polipropilen?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 69 buc./maxima= 274 buc. CS, cantitate minima= 69 buc./maxima= 137 buc. AC, valoare minim =
   4. 407,03lei / maxim = 17.500,38 lei CS, valoare minim =
   4. 407,03 lei / maxim =
   8. 814,06 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   6.  Valoarea estimata a suplimentarii este de
   8. 686,32 lei, acesta fiind limita ?i natura modi... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cu?it pentru cura?at zarzavaturi
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cu?it pentru cura?at zarzavaturi, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 236 buc./maxima= 856 buc. CS, cantitate minima= 236 buc./maxima= 472 buc. AC, valoare minim =
   6. 147,80 lei / maxim = 22.298,80 lei CS, valoare minim =
   6. 147,80 lei / maxim = 12.295,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 30. Valoarea estimata a suplimentarii este de 11.123,35 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sat're
Lot n : 63
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare sat're, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 47 buc./maxima= 132 buc. CS, cantitate minima= 47 buc./maxima= 94 buc. AC, valoare minim =
   6. 971,04 lei / maxim = 19.578,24 lei CS, valoare minim =
   6. 971,04 lei / maxim = 13.942,08 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 63. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   9. 640,80 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Site pentru cernut fain m?lai
Lot n : 66
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare site pentru cernut fain m?lai, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 40 buc./maxima= 124 buc. CS, cantitate minima= 40 buc./maxima= 80 buc. AC, valoare minim =
   1. 478,80 lei / maxim =
   4. 584,28 lei CS, valoare minim =
   1. 478,80 lei / maxim =
   2. 957,60 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 66. Valoarea estimata a suplimentarii este de
   2. 255,17 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dispenser prosoare/?erve?ele h'rtie
Lot n : 85
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare dispenser prosoare/?erve?ele h'rtie, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 108 buc./maxima= 341 buc. CS, cantitate minima= 108 buc./maxima= 216 buc. AC, valoare minim = 10.255,68 lei / maxim = 32.381,36 lei CS, valoare minim = 10.255,68 lei / maxim = 20.511,36 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 85. Valoarea estimata a suplimentarii este de 16.048,24 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Compotiere
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare compotiere, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   8. 411 buc./maxima= 26.997 buc. CS, cantitate minima=
   8. 411 buc./maxima= 16.821 buc. AC, valoare minim = 39.363,48 lei / maxim = 126.345,96 lei CS, valoare minim = 39.363,48 lei / maxim = 78.726,96 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 19. Valoarea estimata a suplimentarii este de 63.165,96 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Can cu farfurioar por?elan pentru ceai
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Can cu farfurioar por?elan pentru ceai, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 6852 buc./maxima= 27.408 buc. CS, cantitate minima= 6852 buc./maxima= 13.704 buc. AC, valoare minim = 69.684,84 lei / maxim = 278.739,36 lei CS, valoare minim = 69.684,84 lei / maxim = 139.369,68 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 10. Valoarea estimata a suplimentarii este de 139.359,51 lei, acesta fiind limita ?i natura m... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aragaz (2-4 ochiuri) cu cuptor ?i rotisor
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Aragaz (2-4 ochiuri) cu cuptor ?i rotisor conform anexa 1la caietul de sarcini: AC, cantitate minima= 14 buc./maxima= 37 buc. CS, cantitate minima=14 buc./maxima= 28 buc. AC, valoare minim = 12.791,38 lei / maxim = 33.805,79 lei CS, valoare minim = 12.791,38 lei / maxim = 25.582,76 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   2.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 16.446,06 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aparat electic pentru ascu?it cu?ite
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 01020, Adresa:Strada: Tudor Vladimirescu, nr. 1, Localitate:Dej, Judetul Cluj, Cod Postal:405200.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare aparate electrice pentru ascu?it cu?ite ,conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 49 buc./maxima= 254 buc. CS, cantitate minima= 49 buc./maxima= 97 buc. AC, valoare minim =
   5. 950,07 lei / maxim = 30.843,22 lei CS, valoare minim =
   5. 950,07 lei / maxim = 11.900,14 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT
   1.  Valoarea estimata a suplimentarii este de 15.300,18 lei, acesta fiind limita ?i natura mod... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Salatiere din por?elan
Lot n : 62
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare salatiere din por?elan, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima=
   8. 164 buc./maxima= 21.937buc. CS, cantitate minima=
   8. 164 buc./maxima= 16.328 buc. AC, valoare minim = 53.474,20 lei / maxim = 143.687,35 lei CS, valoare minim = 53.474,20 lei / maxim = 106.948,40 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 62. Valoarea estimata a suplimentarii este de 71.833,85 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Co?uri pentru transportat p'inea
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare co?uri pentru transportat p'inea, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 205 buc./maxima= 625 buc. CS, cantitate minima= 205 buc./maxima= 410 buc. AC, valoare minim = 11.197,10 lei / maxim = 34.137,50 lei CS, valoare minim = 11.197,10 lei / maxim = 22.394,20 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 21. Valoarea estimata a suplimentarii este de 16.986,82 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
C?ni din sticl pentru ap
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare c?ni din sticl pentru ap?, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 1693 buc./maxima= 6770 buc. CS, cantitate minima= 1693 buc./maxima=
   3. 386 buc. AC, valoare minim = 30.524,79 lei / maxim = 122.063,10 lei CS, valoare minim = 30.524,79 lei / maxim = 61.049,58 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 11. Valoarea estimata a suplimentarii este de 61.013,52 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Crati?e din o?el inoxidabil a 20 l cu capac
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000 ...quipement de cuisine, articles de maison, articles mÈnagers et fournitures de restauration
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
U. M. 01020, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Loc. Dej, Jud. Cluj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare crati?e din o?el inoxidabil a 20 l cu capac, conform anexei 1 la caietul de sarcini AC, cantitate minima= 47 buc./maxima= 146 buc. CS, cantitate minima= 47 buc./maxima= 94 buc. AC, valoare minim = 15.561,23 lei / maxim = 48.339,14 lei CS, valoare minim = 15.561,23 lei / maxim = 31.122,46 lei Specificatiile tehnice minime / cerintele minime sunt detaliate in anexa nr. 2 la caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Avand in vedere art.221/alin1/lit.a/Legea 98/2016, si Instructiunea ANAP nr. 1 din 2021, acordul-cadru initial poate fi suplimentat cu inca 50 % din cantitatile maxime AC (prin raportare la fiecare produs in parte) prevazute in anexa nr. 1 la caietul de sarcini, pentru LOT 24. Valoarea estimata a suplimentarii este de 23.838,48 lei, acesta fiind limita ?i natura mo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 084-214167
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 73
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 64
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 32
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 80
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 13
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 48
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 71
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 40
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 39
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 149
Lot n : 37 IntitulÈ:
Farfurii suport din por?elan
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CENSUS GROUP NumÈro national d'identification: RO22623735 Adresse postale: Strada Irisului, Nr. 15, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 033072 Pays: Roumanie Courriel: paul@censusgroup.ro TÈlÈphone: +40 772140755 Adresse internet: www.censusgroup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 583 074.44 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 196 698.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 147
Lot n : 55 IntitulÈ:
Platouri din por?elan
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 23
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HORECA EQUIPMENT NumÈro national d'identification: RO33338785 Adresse postale: Strada Bicaz, Nr. 34 Ville: stefanestii de Jos Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077175 Pays: Roumanie Courriel: office@dactrust.ro TÈlÈphone: +40 213613720 Fax: +40 318155474 Adresse internet: www.dactrust.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 972 611.97 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 171 277.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 146
Lot n : 76 IntitulÈ:
Tig?i din inox cu coad
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 14
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BILANCIA EXIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3968479 Adresse postale: Strada strada balantei, Nr. 46 Ville: Petresti Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077067 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@bilancia.ro TÈlÈphone: +40 213528888 Fax: +40 213523333 Adresse internet: www.bilancia.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 190 778.45 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 85 675.26 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 137
Lot n : 79 IntitulÈ:
Termohigrometre
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M.A.CRISTINA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4255520 Adresse postale: Strada SOS.NATIONALA , Nr. 194 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700242 Pays: Roumanie Courriel: office@market-pharma.com TÈlÈphone: +40 724251860 Fax: +40 0232704046 Adresse internet: www.market-pharma.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 74 463.22 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 64 103.83 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 139
Lot n : 74 IntitulÈ:
T?vi pentru autoservire
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 103 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 103 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 103
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRADE EUROPE INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: 32652363 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 184 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021343 Pays: Roumanie Courriel: tradeeuropeinternational@gmail.com TÈlÈphone: +40 787574744 Adresse internet: www.trade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 040 794.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 271 227.37 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 134
Lot n : 37 IntitulÈ:
Farfurii suport din por?elan
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CENSUS GROUP NumÈro national d'identification: RO22623735 Adresse postale: Strada Irisului, Nr. 15, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 033072 Pays: Roumanie Courriel: paul@censusgroup.ro TÈlÈphone: +40 772140755 Adresse internet: www.censusgroup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 583 074.44 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 498 376.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 135
Lot n : 8 IntitulÈ:
Butuc pentru transat carne, cu blat din polietilen?, cadru de inox
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 14 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 14
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BILANCIA EXIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3968479 Adresse postale: Strada strada balantei, Nr. 46 Ville: Petresti Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077067 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@bilancia.ro TÈlÈphone: +40 213528888 Fax: +40 213523333 Adresse internet: www.bilancia.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 190 778.45 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 168 516.99 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 136
Lot n : 55 IntitulÈ:
Platouri din por?elan
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 23
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HORECA EQUIPMENT NumÈro national d'identification: RO33338785 Adresse postale: Strada Bicaz, Nr. 34 Ville: stefanestii de Jos Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077175 Pays: Roumanie Courriel: office@dactrust.ro TÈlÈphone: +40 213613720 Fax: +40 318155474 Adresse internet: www.dactrust.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 972 611.97 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 583 475.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 138
Lot n : 45 IntitulÈ:
Oale din o?el inox a 20 l cu capac
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 93 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 93 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 93
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXIGEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6219272 Adresse postale: Strada Laboratorului, Nr. 29B Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100070 Pays: Roumanie Courriel: laura.bodea@maxigel.ro TÈlÈphone: +40 244510891 Fax: +40 244599438 Adresse internet: www.maxigel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 476 433.82 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 080 621.82 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 145
Lot n : 72 IntitulÈ:
T?vi din o?el inoxidabil pentru servit
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 103 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 103 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 103
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TRADE EUROPE INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: 32652363 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 184 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021343 Pays: Roumanie Courriel: tradeeuropeinternational@gmail.com TÈlÈphone: +40 787574744 Adresse internet: www.trade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 040 794.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 808 154.38 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 144
Lot n : 31 IntitulÈ:
Cu?it pentru taiat carne
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 85 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 85 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 85
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXIGEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6219272 Adresse postale: Strada Laboratorului, Nr. 29B Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100070 Pays: Roumanie Courriel: laura.bodea@maxigel.ro TÈlÈphone: +40 244510891 Fax: +40 244599438 Adresse internet: www.maxigel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 192 619.64 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 726 799.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 148
Lot n : 79 IntitulÈ:
Termohigrometre
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: M.A.CRISTINA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4255520 Adresse postale: Strada SOS.NATIONALA , Nr. 194 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700242 Pays: Roumanie Courriel: office@market-pharma.com TÈlÈphone: +40 724251860 Fax: +40 0232704046 Adresse internet: www.market-pharma.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 74 463.22 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 142.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39220000 - Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration