Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Foc?ani:Services de transport routier public

2023/S 193-600512  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Roumanie-Foc?ani: Services de transport routier public 2023/S 193-600512 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) NumÈro national d'identification: 4350394 Adresse postale: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620098 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentina Harabor Courriel: harabor.valentina@cjvrancea.ro TÈlÈphone: +40 372372446 Fax: +40 372372447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjvrancea.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Delegare a gestiunii serviciului public jude?ean de transport de persoane prin curse regulate, Ón aria teritorial? de competen?? a jude?ului Vrancea, pentru perioada 2023 - 2029 NumÈro de rÈfÈrence: 0
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul prezentului Contract Ól constituie delegarea sarcinilor ?i responsabilit??ilor c?tre Operator cu privire la prestarea propriu-zis? a Serviciului public de transport pe raza administrativ-teritorial? a jude?ului Vrancea, inclusiv dreptul ?i obliga?ia de a administra ?i de a exploata infrastructura de transport aferent? serviciului. Serviciul cuprinde un num?r de 27 de loturi, dup? cum urmeaz?: Lot 1 Traseul 001 Focsani-Bolotesti-Vidra Traseul 001 Viisoara-Vidra-Serbesti Traseul 002 Focsani-Bolotesti-Vidra-Serbesti Traseul 003 Focsani-Bolotesti-Tifesti Traseul 004 Focsani-Ivancesti-Vitanesti Lot 2 Traseul 005 Focsani-Vidra-Soveja Traseul 006 Focsani-Vidra-Vizantea Lot 3 Traseul 007 Focsani-Soseaua Vrancei-Tulnici Traseul 008 Focsani-Soseaua Vrancei-Coza Traseul 010 Focsani-Soseaua Vrancei-Lepsa Manastire Lot 4 Traseul 011 Focsani-Soseaua Vrancei-Nereju Traseul 012 Focsani-Soseaua Vrancei-Plostina Lot 5 Traseul 009 Focsani-Soseaua Vrancei-Negrilesti Traseul 013 Focsani-Odobesti-Gresu Traseul 014 Focsani-Odobesti-Tulnici Traseul 015 Focsani-Odobesti-Paulesti Lot 6 Traseul 016 Focsani-Odobesti-Vrancioaia-Spinesti Traseul 017Focsani-Odobesti-Herastrau-Bradetu Traseul 018 Focsani-Odobesti-Nereju-Bradacesti Lot 7 Traseul 019 Focsani-Odobesti-Jaristea Traseul 020Focsani-Odobesti-Varsatura Traseul 021Focsani-Odobesti-Scanteia Traseul 027Focsani-Unirea-Odobesti Traseul 027A Focsani-Unirea-Cartier Sturza-Odobesti Lot 8 Traseul 022 Focsani-Odobesti-Butucoasa Traseul 023Focsani-Odobesti-Andreiasu Traseul 024Focsani-Odobesti-Milcovelul Lot 11Traseul 028 Focsani-Carligele-Blidari Traseul 029 Focsani -Carligele-Dalhauti Lot 12 Traseul 031 Focsani-Cotesti-Poiana Cristei-Odobasca-Mahriu Traseul 032 Focsani-Cotesti-Budesti Traseul 033 Focsani-Cotesti-Tabara Cotesti Traseul 034 Focsani-Urechesti-Terchesti, Lot 13 Traseul 035 Focsani-Dragosloveni-Lacul lui Baban Lot 14 Traseul 036 Focsani-Dumbraveni-Dumitresti Traseul 037 Focsani -Dumbraveni-Vintileasca Bahnele Traseul 038 Focsani -Dumbraveni-Bordesti Lot 15 Traseul 039 Focsani -Dumbraveni-Tamboiesti Traseul 040 Focsani -Slobozia Bradului-Coroteni Traseul 041 Focsani -Dumbraveni-Sihlea-Voetin Lot 16 Traseul 042 Focsani-Urechesti Ramnificatie-Urechesti Traseul 043 Focsani -Popesti Ramnificatie-Terchesti Lot 17 Traseul 045 Focsani-Dumbraveni-Gugesti-Oreavu Lot 18 Traseul 044 Focsani-Gologanu-Mihalceni-Balesti Traseul 047 Focsani-Milcovul-Tataranu Traseul 048 Focsani-Tataranu-Ciorasti-Codresti Traseul 049 Focsani-Tataranu Ramnificatie-Salcia Noua-Ciorasti Lot 19 Traseul 050 Focsani-Vulturu-Maluri Traseul 051 Focsani-Nanesti-Satu Nou Traseul 052 Focsani -Vulturu-Nanesti-Stupina Traseul 053 Focsani -Maicanesti-Ramniceni Lot 20 Traseul 055 Focsani-Suraia-Vadu Rosca Traseul 056 Focsani -Pod Putna-Suraia pct Botosu Traseul 057 Focsani -Sasu-Biliesti Lot 22 Traseul 061 Focsani-Garoafa-Doaga Traseul 062 Focsani -Tisita-Adjud Lot 23 Traseul 063 Panciu-Tisita-Marasesti Lot 24 Traseul 065 Focsani-Panciu-Gura Vaii Traseul 066 Soveja-Panciu-Focsani Traseul 067 Panciu-Tisita-Focsani Traseul 068 - Panciu-Racoasa-Soveja Lot 25 Traseul 069 Focsani-Garoafa-Iresti Traseul 070 Focsani -Bizighesti-Batinesti Lot 26 Traseul 071 Panciu-Campuri-Livezile Traseul 072 Panciu-Movilita-Fitionesti Pisc Lot 27 Traseul 073 Panciu-Tifesti-Sarbi-Clipicesti Traseul 074 Panciu-Tifesti-Sarbi Lot 28 Traseul 075 Adjud-Paunesti-Viisoara Traseul 076 Adjud-Ruginesti-Copacesti Traseul 077 Adjud-Ruginesti-Anghelesti Lot 29 Traseul 078 Adjud-Tanasoaia-Boghesti Traseul 079 Adjud-Lespezi-Ploscuteni Traseul 080 Adjud-Corbita-Tanasoaia Lot 30 Traseul 081 Adjud-Burcioaia-Ciorani Detalii suplimentare cu privire la serviciile ce urmeaz? s? fie prestate se g?sesc Ón documenta?ia de atribuire. Nr de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. EC va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 6: Traseul 016 - Focsani Autogara-Odobesti-Vrancioaia-Spinesti, Traseul 017- Focsani Autogara-Odobesti-Herastrau-Bradetu, Traseul 018 - Focsani Autogara-Odobesti-Nereju-Bradacesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 23
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 23: Traseul 063 - Panciu-Tisita-Marasesti, Traseul 064 - Focsani Autogara-Bolotesti-Panciu-Muncelu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 25
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 25: Traseul 069 - Focsani Autogara-Garoafa-Iresti, Traseul 070 - Focsani Autogara-Bizighesti-Batinesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 19
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 19: Traseul 050 - Focsani Autogara-Vulturu-Maluri, Traseul 051 - Focsani Autogara-Nanesti-Satu Nou, Traseul 052 - Focsani Autogara-Vulturu-Nanesti-Stupina, Traseul 053 - Focsani Autogara-Maicanesti-Ramniceni
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 20
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 20: Traseul 055 - Focsani Autogara-Suraia-Vadu Rosca, Traseul 056 - Focsani Autogara-Pod Putna-Suraia pct.Botosu, Traseul 057 - Focsani Autogara-Sasu-Biliesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 29
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 29: Traseul 078 - Adjud-Tanasoaia-Boghesti, Traseul 079 - Adjud-Lespezi-Ploscuteni, Traseul 080 - Adjud-Corbita-Tanasoaia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 22
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 22: Traseul 061 - Focsani Autogara-Garoafa-Doaga, Traseul 062 - Focsani Autogara-Tisita-Adjud
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 30
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 30: Traseul 081 - Adjud-Burcioaia-Ciorani
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 12
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 12: Traseul 031 - Focsani Autogara-Cotesti-Poiana Cristei-Odobasca-Mahriu, Traseul 032 - Focsani Autogara-Cotesti-Budesti, Traseul 033 - Focsani Autogara-Cotesti-Tabara Cotesti, Traseul 034 - Focsani Autogara-Urechesti-Terchesti,
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 3: Traseul 007 - Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Tulnici, Traseul 008 - Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Coza, Traseul 010 - Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Lepsa Manastire
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 15
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 15: Traseul 039 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Tamboiesti, Traseul 040 - Focsani Autogara-Slobozia Bradului-Coroteni, Traseul 041 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Sihlea-Voetin
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 16
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 16: Traseul 042 - Focsani Autogara-Urechesti Ramnificatie-Urechesti, Traseul 043 - Focsani Autogara-Popesti Ramnificatie-Terchesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 2: Traseul 005 - Focsani Autogara-Vidra-Soveja, Traseul 006 - Focsani Autogara-Vidra-Vizantea
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 24
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 24: Traseul 065 - Focsani Autogara-Panciu-Gura Vaii, Traseul 066 - Soveja-Panciu-Focsani Autogara, Traseul 067 - Panciu-Tisita-Focsani, Traseul 068 - Panciu-Racoasa-Soveja
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 26
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 26: Traseul 071 - Panciu-Campuri-Livezile, Traseul 072 - Panciu-Movilita-Fitionesti Pisc
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 4: Traseul 011- Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Nereju, Traseul 012 - Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Plostina
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 11
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 11: Traseul 028 - Focsani Autogara-Carligele-Blidari, Traseul 029 - Focsani Autogara-Carligele-Dalhauti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 8: Traseul 022 - Focsani Autogara-Odobesti-Butucoasa, Traseul 023 - Focsani Autogara-Odobesti-Andreiasu, Traseul 024 - Focsani Autogara-Odobesti-Milcovelul
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 17
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 17: Traseul 045 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Gugesti-Oreavu
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 5: Traseul 009 - Focsani Autogara-Soseaua Vrancei-Negrilesti, Traseul 013 - Focsani Autogara-Odobesti-Gresu, Traseul 014 - Focsani Autogara-Odobesti-Tulnici, Traseul 015 - Focsani Autogara-Odobesti-Paulesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 7: Traseul 019 -Focsani Autogara-Odobesti-Jaristea, Traseul 020 - Focsani Autogara-Odobesti-Varsatura, Traseul 021 - Focsani Autogara-Odobesti-Scanteia, Traseul 027 - Focsani Autogara-Unirea-Odobesti, Traseul 027 - Focsani Autogara-Unirea-Cartier Sturza-Odobesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 14
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 14: Traseul 036 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Dumitresti, Traseul 037 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Vintileasca Bahnele, Traseul 038 - Focsani Autogara-Dumbraveni-Bordesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 1 Traseul 01 - Focsani Autogara ñ Bolotesti -Vidra Traseul 01A - Vidra - Viisoara - Vidra - Serbesti Traseul 02 - Focsani Autogara - Bolotesti-Vidra - Serbesti Traseul 03 - Focsani Autogara ñ Bolotesti -Tifesti Traseul 04- Focsani Autogara ñ Ivancesti -Vitanesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 27
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 27: Traseul 073 - Panciu-Tifesti-Sarbi-Clipicesti, Traseul 074 - Panciu-Tifesti-Sarbi
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 28
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 28: Traseul 075 - Adjud-Paunesti-Viisoara, Traseul 076 - Adjud-Ruginesti-Copacesti, Traseul 077 - Adjud-Ruginesti-Anghelesti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 18
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 18: Traseul 044 - Focsani Autogara-Gologanu-Mihalceni-Balesti, Traseul 047 - Focsani Autogara-Milcovul-Tataranu, Traseul 048 - Focsani Autogara-Tataranu-Ciorasti-Codresti, Traseul 049 - Focsani Autogara-Tataranu Ramnificatie-Salcia Noua-Ciorasti
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 13
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:

Lot 13: Traseul 035 - Focsani Autogara-Dragosloveni-Lacul lui Baban
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Capacitatea de transport / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Norma de poluare a autobuzului / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt defini?i Ón Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Dotarea cu instala?ie de aer condi?ionat / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Clasificarea autobuzelor / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Vechimea medie a parcului de autobuze / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires OEn cazul Ón care exist? punctaje egale Óntre ofertan?ii clasa?i pe primul loc, departajarea acestora se face Ón func?ie de punctajul ob?inut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare, respectiv Nivelul tarifului
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 137-437359
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 24
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   2.  Se accept? vehicule cu orice norm? de poluare, punctajul aferent factorului de evaluare Norma de poluare a autobuzului, urm'nd a fi acordat potrivit algoritmului prev?zut la Sec?iunea II.2.5. Astfel, se acord? 0 puncte pentru vehicule (autobuze/microbuze) cu norm? de poluare EURO4 sau inferioar? acesteia.
   3.  Ofertan?ii vor prezenta pentru vehiculele declarate Ón propunerea tehnic? (autobuze/microbuze) documente justificative cu privire la forma de dispunere. Autoritatea contractant? nu condi?ioneaz? prezentarea Ón ofert? a unei anumite forme de dispunere, ofertan?ii declara?i c'?tig?tori urm'nd ca Ón perioada de mobilizare s? prezinte documentele de de?inere, respectiv act de proprietate sau contract de leasing Ón concordan?? cu prevederile art. 4, alin 1), lit. d din Legea nr. 92/2007. Concret, Ón situa?ia Ón care la data depunerii ofertei, ofertantul nu de?ine Ón proprietate sau leasing vehiculele declarate, Ón cadrul ofertei va prezenta documente justificative cu privire la modalitatea de de?inere (contract de comodat, Ónchiriere etc.) ?i angajamentul sub forma unei declara?ii pe propria r?spundere c? Ón perioada de mobilizare va face dovada de?inerii acestora Ón proprietate sau leasing.
   4. Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP). Prezenta procedura se deruleaza integral prin mijloace electronice in SEAP. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP pana la data si ora de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Se vor respecta toate indicatiile privind completarea in SEAP a documentelor de calificare, ofertei tehnice si financiare astfel cum sunt prevazute de Legea 99/2016 si HG 394/2016. Nu se accepta fisiere incomplete sau care nu pot fi deschise, fiind obligatia ofertantilor sa se asigure ca au incarcat fisiere complete si care pot fi accesate. Riscurile transmiterii ofertei respectiv forta majora cad in sarcina operatorului economic.
   5. Sub sanctiunea respingerii ofertei conform art. 143 alin (2) lit j) din HG 394/2016, toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP numai de catre operatorii economici inregistrati.
   6. Pretul ofertei este obligatoriu sa fie completat in campul special atribuit pe SEAP, in caz contrar autoritatea contractanta fiind in imposibilitate de a evalua oferta. De asemenea, pretul total aferent lotului pentru care se depune oferta este obligatoriu de a fi transmis in SEAP conform formularelor ata?ate Documentatia de atribuire, pentru a se verifica concordanta cu toate cerintele documentatiei de atribuire.
   7. Referitor la dovada constituirii garantiei de participare se vor respecta deasemenea si cele mentionate la sectiunea III.1.5, a prezentului document, garantia fiind constituita pentru fiecare lot in parte pentru care se depune oferta.
   8. Se solicita operatorilor economici sa procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care insosesc oferta, astfel incat aceasta sa poata fi identificata in mod facil.
   9. Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 10.In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat. 11.Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor informatiilor si documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. 12.Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 13.Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre entitatea contractanta. 14.Dac? Ón urma aplic?rii crit. atribuire Ñ Cel mai bun raport pre?-calitate î se constat? c? dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Achizitii Publice Adresse postale: Strada Dimitrie Cantemir nr. 1 Ville: Foc?ani Code postal: 620098 Pays: Roumanie Fax: +40 372372461 Adresse internet: www.cjvrancea.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Delegare a gestiunii serviciului public jude?ean de transport de persoane prin curse regulate, Ón aria teritorial? de competen?? a jude?ului Vrancea, pentru perioada 2023 - 2029 06/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public