Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: Sondes

2021/S 65-164682  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Gala?i: Sondes 2021/S 065-164682 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen? "Sfântul Apostol Andrei" Numéro national d'identification: 3126853 Adresse postale: Str. Br?ilei nr. 177 Ville: Gala?i Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800578 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Birou achizi?ii, ec. Lehnic Lumini?a Courriel: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro Téléphone: +40 236317232 Fax: +40 236317232 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulurgentagalati.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Unitate sanitar
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Seringi u.f. 10 ml; ace sering unic folosin??; sonde; cateter venos central, set aspira?ie în circuit închis cu conector în Y Numéro de référence: 1010048
II.1.2) Code CPV principal 33141641 Sondes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare de seringi u.f. 10 ml; ace seringa unica folosinta; sonde;cateter venos central, set aspiratie in circuit inchis cu conector in Y.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 187 536.20 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde Tieman
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr. 177 Galati
II.2.4) Description des prestations:
 - Din PVC sanitar flexibil, cu lungimea de 40 cm, fara balonas, iar extremitatea distala sa fie inchisa plina, indoita sub forma de carje in care prezinta 2 ochi laterali, - Marimi: CH -uri diferite - Domeniul de utilizare - in dilatatia ureterala sau cateterizare vezicala in urologie, - Sa fie sterile - Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: marcaj CE,data de productie, data expirarii, nr.de lot, - Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata, - Valabilitate min.6 luni de la livrare. In vederea livrarii se va avea in vedere acoperirea tuturor dimensiunilor solicitate in referatul de necesitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde flexometalice cu balonas
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
 - Confectionate din material atraumatic, - Sonda de intubatie traheala cu ramforsare metalica si balonas, - Ramforsare metalica pentru evitarea indoirii si blocarea lumenului, - Marime:6;7; 7,5; 8, - Sa fie sterile, marcaj CE, - Gradatie din 2 in 2 cm, - Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde Foucher
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177
II.2.4) Description des prestations:
Se utilizeaza pentru alimentarea artificiala la copii si adulti si pentru spalaturi gastrice. Sonda este fabricata din silicon sau PVC plastifiat de uz medical, atoxic si apirogen. Extremitatea distala a sondei este inchisa atraumatic, prezinta doi ochi laterali. Extremitatea proximala este prevazuta cu racord pâlnie (godet). - Marimi: CH -uri diferite - Lungimea sondei este de 800 mm. Lungimea godet este de 30 - 34 mm, - Sa fie sterile, - Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: data de productie, data expirarii, nr.de lot; marcaj CE, - Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata, - Valabilitate min.6 luni de la livrare. In vederea livrarii se va avea in vedere acoperirea tuturor dimensiunilor solicitate in referatul de necesitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cateter vevos central triplulumen
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cathéters
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Impregnat cu substanta antimicrobiana (clorhexidina/ sulfadiazina argentica, impregnate in suprafata externa a corpului cateterului si in toata partea interna), pentru prevenirea infectiilor la bolnavii din Terapie Intensiva/ Arsi/ Unitati de hemodializa Material: poliuretan biocompatibilitate de cel mai inalt grad rezistenta mare la extensie rezistenta la uzura tromborezistente rezistenta la numeroase substante chimice rezistenta la indoire / strivire delicat (moale) in interiorul organismului constructie cu pereti foarte subtiri numar lumene: 3 radioopace - sa fie impregnate la exterior cu sulfadiazina argentica si clorhexidina pentru prelungirea timpului posibil de mentinere a cateterului, - utilizate pentru a se putea realiza simultan: administrarea medicatiei transfuzii si recoltari de sange pentru analize perfuzii, nutritie parenterala monitorizare - prin aceste catetere sa se poata administra simultan mai multe terapii intermitente sau continuu prin acelasi abord vascular (chiar daca intre ele exista incompatibilitate) - lumenele sa fie complet separate in interiorul cateterului si cu porturi individuale (chiar si la capatul distal) - la capatul distal, porturile lumenelor din portiunea terminala a cateterului sa se afle situate la distanta unele fata de celelalte si rotite cu 900 la nivelul circumferintei cateterului, pentru evitarea amestecarii substantelor introduse prin fiecare port - la capatul proximal, porturile lumenelor sa fie marcate prin cod de culoare, pentru o usoara identificare, si conectate cu tuburi de extensie individuale - la capatul distal cateterul sa fie prevazut cu un varf flexibil (portiune usor identificabila printr-o culoare diferita fata de restul cateterului) pentru a se reduce si mai mult riscul traumatismului vascular - posibilítate de flectare in cazul atingerii peretelui vascular - portiunea terminala a varfului cateterului sa fie tronconica, astfel incat sa formeze un varf dilatator, compatibil cu
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Sistem de aspiratie dublu lumen, in circuit inchis, de unica utilizare, destinat aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala fara a necesita deconectarea pacientului de la aparatul de ventilatie. Setul este compus din urmatoarele componente, ambalate steril: Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, termosensibil la temperatura corpului ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului adaptandu-se la anatomia particulara a fiecarui pacient.Gradata din maxim 20 in 20 mm incepand de la maxim 100 mm de capatul distal, cu marcaj radioopac la maxim 40mm de capatul distal, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare de minim 50 cm lungime. Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva pentru controlul aspirarii. Cu lumen suplimentar situat in interiorul peretelui sondei care sa permita injectarea de apa distilata in vederea fluidizarii secretiilor prevazut la capatul proximal cu capacel de protective. Dimensiuni necesare atat pentru adulti cat si pentru copii. Ambalaj original pe care sa fie inscriptionat:nume producator, marime, marcaje CE, metoda de sterilizare, data de productie, data expirarii, nr.de lot;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cateter venos central monolumen
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cathéters
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Impregnat cu substanta antimicrobiana Cateterul din poliuretan radioopac impregnat cu clorhexidina/sulfadiazina argentica (impregnate in suprafata externa a corpului cateterului si in toata partea interna), pentru prevenirea infectiilor de cateter asociate biocompatibilitate de cel mai inalt grad asigura un efect combinat care reduce coloniile microbiene de pe suprafata cateterelor inclusiv liniile de extensie si de injectare rezistenta mare la extensie rezistenta la uzura tromborezistente rezistenta la numeroase substante chimice rezistenta la indoire / strivire delicat (moale) in interiorul organismului constructie cu pereti foarte subtiri numar lumene: 1 radioopace - cateterele cu 1 lumen: cu ac introductor diferite dimensiuni, lungime de 16-20cm - radioopac - firghid de
   0. 032", cu un varf in J si celalalt varf drept, prevazut cu un sistem de protectie si de introducere facila, posibil de efectuat cu o singura mana - cu seringa prevazuta cu piston canelat cu orificiu lateral si cu sistem de valve interior pentru a permite insertia firului ghid prin interiorul canalului central al pistonului si pentru prevenirea riscului de aparitie a emboliilor - cu ac introductor ecogenic de 16 G si 18G - cu dilatator - utilizate pentru: administrarea tratamentelor continuu sau intermitent in situatii acute sau pentru tratamente pe termen lung pentru administrarea de fluide, a suportului nutritiv (TPN), a antibioterapiei sau a chimioterapiei - sterile, unica folosinta. Unitatea pentru care se raporteaza cantitatea si pretul=1 buc
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles à usage médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177
II.2.4) Description des prestations:
Ace hipodermice sterile de unica folosinta 18 G (1,2 x 40 mm) (roz) de dimensiunea diametrul exterior 1,2 x 40 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 20 G (0,9 x 40 mm)(galben) de dimensiuna diametrul exterior 0,9 x 40 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 21 G (0,8 x 40 mm) (verde)de dimensiunea diametrul exterior 0,8 x 40 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 22 G (0,7 x 40 mm) (negru) de dimensiunea diametrul exterior 0,7 x 40 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 24 G (0,55 x 25 mm) (violet) de dimensiunea diametrul exterior 0,55 x 25 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 25 G (0,5 x 25 mm) (portocaliu) de dimensiunea 0,5 x 25 mm si foarte bine ascutit. Ace hipodermice sterile de unica folosinta 26G (0,45 x 16 mm) (maro) de dimensiunea 0,45 x 16 mm si foarte bine Ace hipodermice sterile de unica folosinta 27 G (0,4 x 12 mm) (gri) de dimensiunea diametrul exterior 0,4 x 12mm si foarte bine ascutit. Ascutit. Ambalajul sa fie original, inscriptionat corespunzator, termen de valabilitate minim 1an de la data receptiei. Caracteristici tehnice pentru toate tipurile de ace hipodermice sterile de unica folosinta solicitate: Ambalajul trebuie sa fie inscriptionat cu marcaj CE, datele de identificare a produsului, data expirarii, nr.lot etc. In vederea livrarii, cantitatile pe dimensiuni se vor stabili in functie de necesitati. Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate pentru toate tipurile de ace = 1 bucata. In vederea livrarii se va avea in vedere acoperirea tuturor dimensiunilor solicitate in referatul de necesitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cateter venos central dublulumen
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141200 Cathéters
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Impregnat cu substanta antimicrobiana (clorhexidina/ sulfadiazine argentica, impregnate in suprafata externa a corpului cateterului si in toata partea interna) Realizate din poliuretan, pentru a avea urmatoarele avantaje conferite de acest material: biocompatibilitate de cel mai inalt grad asigura un efect combinat care reduce coloniile microbiene de pe suprafata cateterelor inclusiv liniile de extensie si de injectare rezistenta mare la extensie rezistenta la uzura tromborezistente rezistenta la numeroase substante chimice rezistenta la indoire / strivire delicat (moale) in interiorul organismului constructie cu pereti foarte subtiri numar lumene: 2 radioopace - sa fie impregnate la exterior cu sulfadiazina argentica si clorhexidina pentru prelungirea timpului posibil de mentinere a cateterului, - utilizate pentru a se putea realiza simultan: administrarea medicatiei transfuzii si recoltari de sange pentru analize perfuzii, nutritie parenterala monitorizare - prin aceste catetere sa se poata administra simultan mai multe terapii intermitente sau continuu prin acelasi abord vascular (chiar daca intre ele exista incompatibilitate) - lumenele sa fie complet separate in interiorul cateterului si cu porturi individuale (chiar si la capatul distal) - la capatul distal, porturile lumenelor din portiunea terminala a cateterului sa se afle situate la distanta unele fata de celelalte si rotite cu 900 la nivelul circumferintei cateterului, pentru evitarea amestecarii substantelor introduse prin fiecare port - la capatul proximal, porturile lumenelor sa fie marcate prin cod de culoare, pentru o usoara identificare, si conectate cu tuburi de extensie individuale - la capatul distal cateterul sa fie prevazut cu un varf flexibil (portiune usor identificabila printr-o culoare diferita fata de restul cateterului) pentru a se reduce si mai mult riscul traumatismului vascular - posibilítate de flectare in cazul atingerii peretelui vascular - portiunea
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Cilindru si piston: - Material din polipropilena /polietilena, - Pereti transparent, - Interval gradatie 0,1 ml, - Gradatia sa fie vizibila, amboul de tip luer slip, excentric, - Extensie de scala seringa de 10ml sa poata fi utilizata pana 12 ml. Acul: - Dimensiune 21G (0,8-x35-40mm), - Prevazut cu capac de protectie, - Sa fie bine ascutit, - Sa fie separat de seringa. Produsul sa fie latex free. Ambalajul sa se desfaca din dreptul pistonului. Sterilizare E.O. Ambalare si etichetare conform EU-MDD(EU- medical Devices Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de setrilizare, dimensiuni. adresa producator, etc.) - Unitatea pentru care se raporteaza cantitatea si pretul=1 bucata. Cantitati minime si maxime se regasesc in caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde nazogastrice
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177
II.2.4) Description des prestations:
 - Atraumatic, cu orificii laterale, un singur lumen,material PVC cu grad inalt de puritate, plastifiat de uz medical aspirogen sau silicon, - Cu marcaje de masurare a adancimii, - Vizibila pe radiografie, cu linie radioopaca, - Sa fie sterile, - Marimi: CH -uri diferite - Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: marcaj CE,data de productie, data expirarii, nr. de lot, - Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata, - Valabilitate min.6 luni de la livrare. In vederea livrarii se va avea in vedere acoperirea tuturor dimensiunilor solicitate in referatul de necesitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sonde rectale
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
 - - Cu doi ochi laterali, de unica folosinta, din PVC sanitar transparent flexibil, cu lungimea de 40 cm, - Tub din PVC uz medical atoxic,aspirogen, - Sa fie sterile - Marimi: CH -uri diferite - Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: marcaj CE, data de productie, data expirarii, nr. de lot, - Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata, - Valabilitate min.6 luni de la livrare. In vederea livrarii se va avea in vedere acoperirea tuturor dimensiunilor solicitate in referatul de necesitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare "Durata de livrare", cu o valoare de 40 de puncte din totalul de 100 de puncte si cu o pondere de 40 % din totalul criteriului de atribuire, se vor acorda dupa cum urmeaza: a) Pentru oferta admisibila cu cea mai redusa durata de livrare (minim 3 zile lucratoare) - 40 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: Pdurata de livrare(n) = Durata de livrare(min) / Durata de livrare(n) x 40,unde: Pdurata de livrare (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Durata de livrare (min) cea mai redusa dintre duratele de livrare ale ofertelor admisibile; Durata de livrare (n): durata de livrare a ofertei admisibile aflata sub evaluare / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 026-057457
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2094
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 120.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 120.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1057
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 640.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9528
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 712.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 712.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10162
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 280.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7184
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 238.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 238.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12540
Lot nº: 9 Intitulé:
Cateter venos central dublulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9911
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 245.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 245.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7977
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 42 984.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 38694
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6156
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 240.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 240.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7184
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 238.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 238.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7183
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 130.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 130.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5202
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 618.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 618.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2464
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 517.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 517.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2513
Lot nº: 7 Intitulé:
Sonde Tieman
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: THREE PHARM Numéro national d'identification: RO 26361386 Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540545 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@threepharm.ro Téléphone: +40 265268670 Fax: +40 265268670 Adresse internet: www.threepharm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 78.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11693
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 280.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11924
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 140.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 140.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10213
Lot nº: 6 Intitulé:
Sonde rectale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 805.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 805.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11177
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 517.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 517.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9972
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 334.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 334.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11180
Lot nº: 7 Intitulé:
Sonde Tieman
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: THREE PHARM Numéro national d'identification: RO 26361386 Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540545 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@threepharm.ro Téléphone: +40 265268670 Fax: +40 265268670 Adresse internet: www.threepharm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 78.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10812
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 232.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 232.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11003
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 236.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 236.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10901
Lot nº: 8 Intitulé:
Cateter venos central monolumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 950.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 950.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9410
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 472 437.00 RON Offre la plus basse: 188 974.80 RON / Offre la plus élevée: 350 953.20 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9409
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 145 800.00 RON Offre la plus basse: 32 400.00 RON / Offre la plus élevée: 129 600.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9413
Lot nº: 7 Intitulé:
Sonde Tieman
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: THREE PHARM Numéro national d'identification: RO 26361386 Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540545 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@threepharm.ro Téléphone: +40 265268670 Fax: +40 265268670 Adresse internet: www.threepharm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 260.00 RON Offre la plus basse: 2 808.00 RON / Offre la plus élevée: 10 260.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9405
Lot nº: 9 Intitulé:
Cateter venos central dublulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 200.00 RON Offre la plus basse: 81 000.00 RON / Offre la plus élevée: 81 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9405
Lot nº: 10 Intitulé:
Cateter vevos central triplulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 106 200.00 RON Offre la plus basse: 95 400.00 RON / Offre la plus élevée: 95 400.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9408
Lot nº: 4 Intitulé:
Sonde Foucher
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL GRUP Numéro national d'identification: RO 17845905 Adresse postale: Strada Orastie, Nr. 10 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400689 Pays: Roumanie Courriel: dandutu@medicalgrup.ro Téléphone: +40 374468283 Fax: +40 374468284 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 980.00 RON Offre la plus basse: 42 984.00 RON / Offre la plus élevée: 46 440.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9405
Lot nº: 8 Intitulé:
Cateter venos central monolumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 25 200.00 RON / Offre la plus élevée: 25 200.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9403
Lot nº: 5 Intitulé:
Sonde nazogastrice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 58 320.00 RON Offre la plus basse: 28 512.00 RON / Offre la plus élevée: 42 768.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9402
Lot nº: 3 Intitulé:
Sonde flexometalice cu balonas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA BRIO MEDICAL S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15788340 Adresse postale: Strada Foi?orului, Nr. 146 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031184 Pays: Roumanie Courriel: office@alphabrio.ro Téléphone: +40 213086025 / 739563463 Fax: +40 213086026 Adresse internet: www.alphabrio.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 816.00 RON Offre la plus basse: 4 464.00 RON / Offre la plus élevée: 4 608.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9403
Lot nº: 6 Intitulé:
Sonde rectale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 160.00 RON Offre la plus basse: 4 248.00 RON / Offre la plus élevée: 11 160.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9407
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 494 000.00 RON Offre la plus basse: 404 820.00 RON / Offre la plus élevée: 410 400.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13562
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 249.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 249.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12773
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 340.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 340.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12769/12773
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3606
Lot nº: 9 Intitulé:
Cateter venos central dublulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 250.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3201
Lot nº: 9 Intitulé:
Cateter venos central dublulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2577
Lot nº: 10 Intitulé:
Cateter vevos central triplulumen
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med Numéro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com Téléphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 820.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 820.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4193
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 240.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 240.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2574
Lot nº: 5 Intitulé:
Sonde nazogastrice
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 298.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 298.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2929
Lot nº: 6 Intitulé:
Sonde rectale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 620.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 620.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1748
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1824
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 392.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 392.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3116
Lot nº: 3 Intitulé:
Sonde flexometalice cu balonas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA BRIO MEDICAL S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15788340 Adresse postale: Strada Foi?orului, Nr. 146 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031184 Pays: Roumanie Courriel: office@alphabrio.ro Téléphone: +40 213086025 / 739563463 Fax: +40 213086026 Adresse internet: www.alphabrio.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 62.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12769
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4049
Lot nº: 3 Intitulé:
Sonde flexometalice cu balonas
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA BRIO MEDICAL S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15788340 Adresse postale: Strada Foi?orului, Nr. 146 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031184 Pays: Roumanie Courriel: office@alphabrio.ro Téléphone: +40 213086025 / 739563463 Fax: +40 213086026 Adresse internet: www.alphabrio.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 240.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 240.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3194
Lot nº: 11 Intitulé:
Sistem aspiratie in circuit inchis cu conector in y
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18258178 Adresse postale: Strada Armoniei, Nr. 4, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020725 Pays: Roumanie Courriel: valentin@grazy-price.ro Téléphone: +40 212124649 Fax: +40 212124683 Adresse internet: www.grazy-price.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 498.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 498.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12769
Lot nº: 2 Intitulé:
Ace seringa unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 190.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 190.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7510
Lot nº: 6 Intitulé:
Sonde rectale
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM Numéro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro Téléphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 310.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 310.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10035
Lot nº: 7 Intitulé:
Sonde Tieman
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: THREE PHARM Numéro national d'identification: RO 26361386 Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540545 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@threepharm.ro Téléphone: +40 265268670 Fax: +40 265268670 Adresse internet: www.threepharm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 808.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 808.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13381
Lot nº: 7 Intitulé:
Sonde Tieman
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: THREE PHARM Numéro national d'identification: RO 26361386 Adresse postale: Strada Evreilor Martiri, Nr. 4 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540545 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@threepharm.ro Téléphone: +40 265268670 Fax: +40 265268670 Adresse internet: www.threepharm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 808.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 808.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 17030
Lot nº: 1 Intitulé:
Seringi 10ml streile, unica folosinta cu ac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NOVITRADE Numéro national d'identification: RO 15011423 Adresse postale: Strada Andrei Muresanu, Nr. 81 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900373 Pays: Roumanie Courriel: office@novitrade.ro Téléphone: +40 241690033 / +40 241839933 Fax: +40 241690033 Adresse internet: www.novitrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 996.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 996.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141200 - Cathéters 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141641 - Sondes 
33186000 - Circulation extracorporelle (CEC)