Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i: Sondes

2021/S 65-164499  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Gala?i: Sondes 2021/S 065-164499 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen? ÑSf'ntul Apostol Andreiî NumÈro national d'identification: 3126853 Adresse postale: Str. Br?ilei nr. 177 Ville: Gala?i Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800578 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Birou achizi?ii, ec. Lehnic Lumini?a Courriel: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro TÈlÈphone: +40 236317232 Fax: +40 236317232 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalulurgentagalati.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Unitate sanitar
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Seringi sterile de u.f. cu ac; sonde sterile ?i ace spinale NumÈro de rÈfÈrence: PAAP1012888
II.1.2) Code CPV principal 33141641 Sondes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare seringi sterile de u.f. cu ac; sonde sterile si ace spinale.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 547.80 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde endotraheale cu dublu lumen pentru partea dreapta-stanga
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Dimensiuni diferite, sterile, ó din latex free cu valva pentru luer si luer lock, ó prevazuta cu sistem de pensare si valva ó X marker continuu, pe toata lungimea sondei, ó manseta de joasa presiune si balon pilot incolore, ó manseta de joasa presiune si balon pilot de culoare albastra, ó stilet cu system de fixare, ó conectori semi pozitionati, gradati. Componenta sondei contine: ó tub endobronhial din PVC, stg.-dr, ó 2 sonde de aspiratie, ó 2 conectori angulari, ó un conector in Y. Ambalaj original pe care sa fie inscriptionat:producator, marcaj CE, data de productie, data expirarii, nr.de lot; Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde alimentatie copii Ch 5
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Unica folosinta cu varf rotund si ochi laterali,sterile cu luer ó Ambalaj original pe care sa fie inscriptionate: data de productie,data expirarii,nr. de lot,marcaj C.E, ó Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate=1buc, ó Valabilitate minim 6 luni de la livrare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Braile nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Diferite marimi, sterile se utilizeaza pentru alimentarea artificiala la adulti si copii. ó componente: tub din PVC sanitar transparent flexibil cu lungimea de 1250 mm si godet din PVC cu lungimea de 30 - 34 mm. Extremitatea distala a sondei este inchisa atraumatic, prezinta 4 ochi laterali, ó Sa fie sterilizate, ó Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: data de productie, data expirarii, nr. de lot; marcaj CE, ó Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde endotraheale cu balonas
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Sterile diferite dimensiuni Conectoarele din capatul distal sa fie bine fixate; Sa nu se cudeze atunci cand sunt indoite. Ambalaj original pe care sa fie inscriptionate: data de productie, data expirarii, nr.de lot; marcaj CE; Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate = 1 bucata. Valabilitate min.6 luni de la livrare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde Nelaton
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Braile nr.177,Galati
II.2.4) Description des prestations:
Sterile,de unica folosinta cu ochi laterali cu varf rotund, diferite dimensiuni,din PVC flexibil sterile si lungimea de 40 cm. Sa fie ambalate individual in folie blister pe care sa fie inscriptionate: data de productie,data expirarii,nr.de lot;marcaj CE Valabilitate min.6 luni de la livrare. Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate= 1 bucata.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringi sterile de u.f. de 2ml cu ac
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Sa aiba gradatie vizibila,etanseitatea pistonului pe corpul seringii sa fie perfecta, pistonul sa culiseze usor nu in salturi si sa fie prevazut cu garnitura de cauciuc; ó Seringa sa fie prevazuta cu ac bine ascutit cu dimensiunea 0,8x35 mm-40mm, ó Amboul sa nu prezinte filet ó Ambalajul original pe care sa fie inscriptionate: marcaj CE, data de productie, data expirarii, numar de lot, ó Unitatea pentru care se raporteaza cantitatea si pretul=1 bucata
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringi insulina, sterile, unica folosinta, cu ac incastrat
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Seringi de insulina 1 ml de 100 unitati, sterile, sa aiba gradatie vizibila,etanseitatea pistonului pe corpul seringii sa fie perfecta, pistonul sa culiseze usor nu in salturi, producatorul sa fie trecut vizibil pe seringa, seringa sa fie prevazuta cu ac incastrat bine ascutit de dimensiuni 0,33x12,77mm/29Gx1/2" ó ambalaj original pe care sa fie inscrptionate:producator,marcaj CE, data productie,data expirarii,numar de lot ó unitatea pentru care se raporteaza cantitatea si pretul = 1 bucata.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sonde alimentatie copii Ch 6
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141641 Sondes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177,Galati
II.2.4) Description des prestations:
Unica folosinta cu varf rotund si ochi laterali,sterile cu luer ó Ambalaj original pe care sa fie inscriptionate: data de productie,data expirarii,nr. de lot,marcaj C.E, ó Unitatea pentru care se face raportarea pret si cantitate=1buc, ó Valabilitate minim 6 luni de la livrare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace spinale cu varf Quincke 18;22;23;25;26;27
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Ace spinale (rahieanestezie) sterile ñ 18 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 1,20 x 90 mm - roz si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 22 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,70 x 90 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 23 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,60 x 90 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile ñ 25 G; cu varf ÑQuinckeî cu dimensiunea acului de 0,33 x 90 mm ñ portocaliu - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 26 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,45 x 90 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahianestezie) sterile- 27 G;cu varf tip ÑQuinckeî de 0,40x90 mm- si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Toate acele trebuie sa aiba urmatoarele caract
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace spinale cu varf Sprotte (pencil point) 22;25;27;Ace spinale cu varf Sprotte (pencil point) 22;25;27;
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 22 G; cu varf ÑSprotteî (tip pencil point)cu dimensiunea acului de 0,70 x 90 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile ñ 25 G; cu varf ÑSprotteî (tip pencil point) cu dimensiunea acului de 0,33 x 90 mm ñ portocaliu - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahianestezie) sterile-27 G;cu varf tip Ñpencil pointî (Sprotte) de 0,40x90 mm- si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; ó Cu protectie impotriva PDPH (cefalee post punctie durala), ó Sa nu existe deformari ale varfului chiar dupa contactul cu osul, ó Ambalaj original pe care sa fie inscriptionat: numele produsului, producator si adresa, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, etc, marcaj CE, ó Valabilitate minim 1 an de la data livrarii, ó Unitatea pentru care se va face raportarea pret si cantitate = 1 bucata
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace spinale cu varf Quincke 22;23;25;26;27Ace spinale cu varf Quincke 22;23;25;26;27
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exÈcution:
Str. Brailei nr.177, Galati
II.2.4) Description des prestations:
Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 22 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,70 x120 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 23 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,60 x 120 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile ñ 25 G; cu varf ÑQuinckeî cu dimensiunea acului de 0,50 x 120 mm ñ portocaliu - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahieanestezie) sterile - 26 G; cu varf ÑQuinckeîcu dimensiunea acului de 0,45 x 120 mm ñ negru - si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; Ace spinale (rahianestezie) sterile- 27 G; cu varf ÑQuinckeî cu dimensiunea acului de 0,40x120 mm- si foarte bine ascutit, sterile, iar mandrenul sa poata fi scos cu usurinta; otel de cea mai buna calitate ce permite o trauma minima a tesuturilor; ambou transparent pentru vizualizarea rapida a LCR;ambou cu design ergonomic, usor de manipulat; ó Cu protectie impotriva PDPH (cefalee post punctie durala), ó Sa nu existe deformari ale varfului chiar dupa contactul cu osul, ó Ambalaj original pe care sa fie inscriptionat: numele produsului, producator
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 243-597032
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11756
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 738.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 738.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14074
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 910.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 910.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1710
Lot n : 7 IntitulÈ:
Sonde alimentatie copii Ch 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 277.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 277.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9713
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 456.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 456.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13766
Lot n : 11 IntitulÈ:
Ace spinale cu varf Sprotte (pencil point) 22;25;27;Ace spinale cu varf Sprotte (pencil point) 22;25;27;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARTISANA MEDICAL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 22742850 Adresse postale: Strada Teleajen, Nr. 50, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021468 Pays: Roumanie Courriel: silvia@artisana.ro TÈlÈphone: +40 212522418 Fax: +40 212522419 Adresse internet: www.artisana.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 515 556.00 RON Offre la plus basse: 107 568.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 107 568.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14836
Lot n : 6 IntitulÈ:
Sonde alimentatie copii Ch 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 12668
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 768.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 768.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13765
Lot n : 5 IntitulÈ:
Sonde endotraheale cu balonas
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA NED 2000 EXIM NumÈro national d'identification: RO 13393416 Adresse postale: Strada Calea Grivitei, Nr. 188, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010816 Pays: Roumanie Courriel: doru.andrei@xnet.ro TÈlÈphone: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678 Fax: +40 212319450 / +40 212319451 Adresse internet: www.produse-euromed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 230 976.00 RON Offre la plus basse: 122 832.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 122 832.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13770
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 017.60 RON Offre la plus basse: 33 163.20 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 33 163.20 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13771
Lot n : 1 IntitulÈ:
Seringi insulina, sterile, unica folosinta, cu ac incastrat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO NumÈro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului, Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro TÈlÈphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 300.00 RON Offre la plus basse: 14 580.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 14 580.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13777
Lot n : 2 IntitulÈ:
Seringi sterile de u.f. de 2ml cu ac
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Superfood Company NumÈro national d'identification: RO 6045338 Adresse postale: Strada Izlazului, Nr. 3 Ville: Pantelimon Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077145 Pays: Roumanie Courriel: office@superfood.ro TÈlÈphone: +40 021/3520168 Fax: +40 021/3520161/021/3520164 Adresse internet: www.superfood.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 100 800.00 RON Offre la plus basse: 64 800.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 64 800.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13768
Lot n : 8 IntitulÈ:
Sonde endotraheale cu dublu lumen pentru partea dreapta-stanga
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Balton Med NumÈro national d'identification: RO 17494065 Adresse postale: Strada Camil Ressu, Nr. 38, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031755 Pays: Roumanie Courriel: baltonmed@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722683909 Fax: +40 213484831 Adresse internet: www.balton.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 273 240.00 RON Offre la plus basse: 179 280.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 179 280.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 767
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sonde duodenale Levin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805 Adresse internet: WWW.CRIO2.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 898.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 898.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141641 - Sondes