Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Accessoires de tuyauterie divers

2022/S 89-245630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Roumanie-Ia?i: Accessoires de tuyauterie divers 2022/S 089-245630 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Apavital SA Iasi Numéro national d'identification: 1959768 Adresse postale: Strada: Cost?chescu Mihai, nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700495 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Andrei Diaconu Courriel: andrei.diaconu@apavital.ro Téléphone: +40 372329202 Fax: +40 232205230 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apavital.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FITINGURI Lot 1-7 Numéro de référence: 1959768_2021_PAAPD1173426
II.1.2) Code CPV principal 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A. din prezentul caiet de sarcini a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal. NOTA: Num?rul zile pana la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limita de depunere a ofertelor: 16. La solicitarile de clarificari/informatii suplimentare se va raspunde in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici in termenul stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 2 777 054.20 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fitinguri din fonta zincate, bronz si alama
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fitinguri pentru conducte de PVC
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fitinguri pentru tevi din pexal, polipropilena si cupru
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Coliere pentru conducte din materiale diverse (O?el, Font?, PEHD, Azbociment)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cuplaje universale pentru tevi din PVC
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cuplaj universal pentru tevi din PAFSIN
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44167000 Accessoires de tuyauterie divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Livrarea va fi LOCO ENTITATE CONTRACTANT? - APAVITAL S.A. - Strada Aurel Vlaicu Nr.78A - Ia?i.
II.2.4) Description des prestations:
Necesitatea achizi?ion?rii acestor FITINGURI, pentru asigurarea continuitatii desf??ur?rii activit??ii de între?inere, exploatare ?i extinderi a re?elelor de ap? potabil? ?i canalizare precum si realizarea conexiunilor intre bransamentelor noi construite si conductele ce apartin retelei publice de distributie a apei ale APAVITAL S.A., a fost creat? de motivatia optimiz?rii costurilor de exploatare eficienta ?i in conditii de siguranta a obiectivelor existente din cadrul sectoarelor de explotare, precum si optimizarea cheltuielilor privind modernizarea si extinderea retelelor de apa-canal.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 250-664693
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 138
Lot nº: 1 Intitulé:
Fitinguri pentru conducte de polietilena PE100
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 8529679 Adresse postale: Strada Preciziei, Nr. 28 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062204 Pays: Roumanie Courriel: liviu.coarna@valrom.ro Téléphone: +40 213173800 Fax: +40 213173810 Adresse internet: www.valrom.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 620 128.23 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 619 715.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 141
Lot nº: 4 Intitulé:
Fitinguri pentru conducte de PVC
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Valplast Industrie S.R.L.
Numéro national d'identification: 14368402 Adresse postale: B-dul Preciziei, nr.9 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062202 Pays: Roumanie Courriel: office@valplast.ro Téléphone: +40 0213179172 Fax: +40 0213179172 Adresse internet: www.valplast.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 42 798.27 RON Valeur totale du marché/du lot: 40 392.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 143
Lot nº: 7 Intitulé:
Cuplaje universale pentru tevi din PVC
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL Numéro national d'identification: 18613440 Adresse postale: Strada: BVD. MUNCII , nr. 22A, Sector: -, Judet: Brasov, Localitate: Brasov, Cod postal: 500269 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500269 Pays: Roumanie Courriel: hti@hti-romania.ro Téléphone: +40 368440745 Fax: +40 368440746 Adresse internet: www.hti-romania.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 156 474.40 RON Valeur totale du marché/du lot: 109 793.03 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 142
Lot nº: 6 Intitulé:
Cuplaj universal pentru tevi din PAFSIN
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRING SRL Numéro national d'identification: RO12693784 Adresse postale: Strada Libert??ii, Nr. 37 Ville: Buzau Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 120212 Pays: Roumanie Courriel: info@string.ro Téléphone: +40 0238726280 Fax: +40 0238715800 Adresse internet: www.string.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 138 345.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 119 946.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 140
Lot nº: 3 Intitulé:
Fitinguri din fonta zincate, bronz si alama
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Elvetia) A.G.
Numéro national d'identification: DE 812129072 Adresse postale: Strada Giuseppe Verdi, Nr. 9 Ville: NA Code NUTS: CH032 Basel-Landschaft Pays: Suisse Courriel: carmen.negoescu@georgfischer.com Téléphone: +40 723549518 Fax: +40 212317479 Adresse internet: www.export.georgfischer.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 480 758.85 RON Valeur totale du marché/du lot: 480 264.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 139
Lot nº: 2 Intitulé:
Coliere pentru conducte din materiale diverse (O?el, Font?, PEHD, Azbociment)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VESTRA INDUSTRY SRL Numéro national d'identification: RO15969249 Adresse postale: Strada Mihai Eminescu, Nr. 85 Ville: Catamaresti-Deal Code NUTS: RO212 Boto?ani Pays: Roumanie Courriel: contact@vestra.ro Téléphone: +40 231507060 Fax: +40 231532905 Adresse internet: www.vestra.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 416 040.85 RON Valeur totale du marché/du lot: 406 941.87 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S.C. APAVITAL S.A. - Serviciul Juridic Adresse postale: Mihai Costachescu nr.6 Ville: Iasi Code postal: 700495 Pays: Roumanie Courriel: claudia.agrici@apavital.ro Téléphone: +40 232215410 Adresse internet: www.apavital.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/05/2022 Roumanie-Ia?i: Accessoires de tuyauterie diversType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 06/05/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
44167000 - Accessoires de tuyauterie divers