Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Antiseptiques et désinfectants

2022/S 18-043291  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Ia?i: Antiseptiques et désinfectants 2022/S 018-043291 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Numéro national d'identification: 4541262 Adresse postale: Strada: Cihac Iosif, nr. 30 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700115 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Lacramioara Jechel, Medic epidemiolog Dr. Staicu Madalina Maria Courriel: pneumolicitatie@yahoo.com Téléphone: +40 232239408 Fax: +40 232270918 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pneumo-iasi.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Biocide, Dezinfectanti, Dipozitive medicale - 12 LOTURI Numéro de référence: 4541262_2019_PAAPD1082643
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Biocide, Dezinfectanti, Dipozitive medicale - 12 LOTURI conform caiet de sarcini. Acord cadru 24 luni. Contractele subsecvente de produse se vor incheia in functie de necesitati si de resursele bugetare alocate, estimativ pentru o perioada de la 1 la 3 luni sau 6 luni.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 404 906.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru maini (dezinfectia chirurgicala prin fric?iune)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 7200 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs detergent-dezinfectant pentru suprafe?e din sectoare cu risc intermediar / sc?zut (ac?iune prin toxicitate celular?)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 20000 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUS ANTISEPTIC PENTRU TEGUMENTE ?I MUCOASE PE BAZ? DE DERIVA?I DE CLOR / CLORHEXIDIN? PRODUS BIOCID/DISPOZITIV MEDICAL
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 7800 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Detergent - dezinfectant rapid de nivel mediu pentru suprafe?e ?i aparatur? medical?
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 10200 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Produs detergent - dezinfectant pentru suprafe?e din sectoare cu risc crescut (ac?iune prin oxidare celular?)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 5400 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUS DETERGENT - DEZINFECTANT ENZIMATIC PENTRU PREDEZINFEC?IA/ CUR??ARE PRIN IMERSIE A DISPOZITIVELOR MEDICALE -
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 7200 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentarul medical ?i a materialelor termosensibile - ac?iune prin oxidare celular? -
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 1400 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUS DEZINFECTANT CLORIGEN
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 3000 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT PENTRU DEZINFEC?IE TERMINAL?, AEROMICROFLOR?, SUPRAFE?E ?I DISPOZITIVE MEDICALE PE CALEA AERULUI (definite conf. Ord.MS 261/2007)
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 2700 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUS SPALARE CHIRURGICALA A MÂINILOR
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 9600 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SERVETELE GATA IMPREGNATE PENTRU CURATAREA SI DEZINFECTIA SUPRAFETELOR SI A DISPOZITIVELOR MEDICALE - DISPOZITIV MEDICAL
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 220 lei.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PRODUS STERILIZANT PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE TERMOSENSIBILE CU AC?IUNE PRIN TOXICITATE CELULAR? , inclusiv bandelete de control
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Magazia centrala a spitalului - str. Spital Pascanu, nr. 11, Iasi.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet sarcini. Cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 6800 lei.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 249-617846
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 791
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 791 Data 17.08.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 69 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 025.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 359
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 359 Data 26.04.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 70 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 896.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 358
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 358 Data 26.04.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 68 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 136.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 529
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 529 Data 31.05.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 68 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 892.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1156
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 1156 Data 16.11.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 70 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 576.72 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 85
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 85 Data11.02.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 68 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 920.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 530
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 530 Data 31.05.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 70 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 256.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 96
Lot nº: 12 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 96 Data 15.02.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 73 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1155
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 1155 Data 16.11.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 68 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 849.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 528
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 528 Data 31.05.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 67 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 134 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 949.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 357
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 357 Data 26.04.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 67 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 134 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 798.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 67
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 67 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 134 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 79 758.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 70
Lot nº: 5 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 70 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 113 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 71
Lot nº: 7 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 71 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 960.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 69
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 69 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 260.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 72
Lot nº: 11 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 72 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEXPERT PROFESSIONAL SRL Numéro national d'identification: 26509823 Adresse postale: Strada Claudian Lauren?iu, mr. dr., Nr. 10, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021876 Pays: Roumanie Courriel: medexpert.office@gmail.com Téléphone: +40 0734587815 Fax: +40 216486432
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 93 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 93 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 68
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 68 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 100 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 74 928.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 73
Lot nº: 12 Intitulé:
Acord - cadru de produsenr. 73 din data de
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 84
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 84 Data 11.02.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 67 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 134 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 596.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1157
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 1157 Data 16.11.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 71 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 792
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 792 Data 17.08.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 71 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECOLAB Numéro national d'identification: RO 10543381 Adresse postale: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700545 Pays: Roumanie Courriel: doriana.velciu@ecolab.com Téléphone: +40 232222210 Fax: +40 232222250 Adresse internet: www.ecolab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 350.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 86
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de achizi?ie public? de produse Nr. 86 Data11.02.2021 la Acordul-Cadru de produse nr. 70 din
   4. 02.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 142 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 018.36 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Comp. Juridic - Autoritate Contractanta Adresse postale: str. Dr. I. Cihac, nr. 30, Iasi Ville: Iasi Code postal: 700115 Pays: Roumanie Courriel: pneumolicitatie@yahoo.com Téléphone: +40 232239408 Fax: +40 232270918 Adresse internet: www.pneumo-iasi.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Ia?i: Antiseptiques et désinfectantsType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants