Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: Cartouches d'encre

2021/S 65-164491  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Ia?i: Cartouches d'encre 2021/S 065-164491 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unitatea Militar 01110 Ia?i NumÈro national d'identification: 4701452 Adresse postale: Str. Dr. N. Vicol nr. 2 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700473 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Maria Gr?dinariu Courriel: achizitii.um01110@forter.ro TÈlÈphone: +40 232262272 Fax: +40 232216725 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.forter.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare consumabile IT NumÈro de rÈfÈrence: 4701452_2019_PAAD1062877
II.1.2) Code CPV principal 30192113 Cartouches d'encre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Procedura de licitatie deschisa pentru furnizare consumabile IT, necesare pentru unitatile militare arondate UM 01110 Iasi si in folosul propriu, impartita pe 19 loturi. Se va incheia un acord-cadru cu un singur operator economic, pentru fiecare lot, iar contractele se vor incheia trimestrial. Fiecare participant la procedura poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: in a 11-a zi estimarile cantitatilor mimime si maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga perioada a acordului-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, se regasesc in anexa la caietul de sarcini cu nr. Ac-83/8.2.2019.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 132 414.51 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
RIBBON
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare RIBBON Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 68,00 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 786,00 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA PANASONIC
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare toner refill PANASONIC Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 855,00 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 4275,00 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
KITURI
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30124200 Kits pour unitÈ de fusion
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare KITURI Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 354,00 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 2006,00 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA XEROX
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este 2097,14 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 11526,05 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CERNEALA MAGENTA
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192112 Encre pour machines d'impression
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare de cerneala MAGENTA pentru imprimante Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 412,52 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de
   1. 839,64 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA CANON
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192113 Cartouches d'encre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Consumabile pentru imprimanta Canon, necesare unitatilor militare. Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este 1973,64 RON, iar valoarea maxima este 23350,68 RON. Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CERNEALA YELLOW
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare de cerneala yellow, pentru imprimante Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 480 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de
   2. 160 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA SAMSUMG
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA SAMSUMG, PENTRU UNITATILE MILITARE Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este 7127,16 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 26706,18 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA MINOLTA
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA MINOLTA, pentru unitatile militare Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este
   8.  139,57 RON, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 27.000,56 lei Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA DELL
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare de consumabile PENTRU IMPRIMANTA DELL Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 132,41 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 417,64 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SOLUTIE UNIVERSALA 3 DE-0DESFUNDAT CARTUSE
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192113 Cartouches d'encre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare solutie universala 3 DE-0-desfundat Cartuse Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 109,00 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 872,00 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CERNEALA NEAGRA
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192112 Encre pour machines d'impression
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare de cerneala NEAGRA pentru imprimante Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 480 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 4680 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA KYOCERA
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA KYOCERA, PENTRU UNITATILE MILITARE Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este 6273,76 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 21201,72 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA LEXMARK
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i; ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA LEXMARK, necesare unitatilor militare Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este 12.301,81 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 141.868,87 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE NECESRAE PENTRU IMPRIMANTELE HP Valoare minima a celui mai mare contract subsecvent este de 16.823,94 RON, iar valoarea maxima 185.100,10 lei Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA OKI
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA OKI, PENTRU UNITATILE MILITARE Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este
   2. 856,80 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este 13.859,80 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA RICOH
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30125100 Cartouches de toner
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA RICOH, PENTRU UNITATILE MILITARE Informatii privind cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt detaliate in anexa nr 1 la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 Valoarea mimima a celui mai mare contract subsecvent este 599,61 LEI, iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este
   6. 724,64 LEI
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CERNEALA CYAN
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192112 Encre pour machines d'impression
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionare de cerneala CYAN pentru imprimante Valoarea minima a celui mai mare contract subsecvent este de 480 RON iar valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent este de 2100 RON. Informatii despre cantitatile mimime si maxime se regasesc in caietul de sarcini Ac-83/08.02.2019.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA BROTHER
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192113 Cartouches d'encre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
ó sediul U.M. 01110 Ia?i, strada Dr. Vicol, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01564 Ia?i, strada Aeroportului, nr. 2, loc. Ia?i, jud. Ia?i, ó sediul U.M. 01602 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 6, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01608 Bac?u, strada Gl. Stefan Gu?e, nr. 4, jud. Bac?u, ó sediul U.M. 01407 Piatra Neam?, strada N. D?scalescu, nr. 239, jud. Neam?, ó sediul U.M. 01251 Boto?ani, strada Petru Rare?, nr. 62-64,jud. Boto?ani.
II.2.4) Description des prestations:
Consumabile pentru imprimante, necesare pentru unitatile militare Valoarea mimima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 117,00 RON, iar valoare maxima a celui mai mare contract subsecvent este 696,00 RON. In anexa la caietul de sarcini Ac-81/08.02.2019 sunt prezentate cantitatile minime si maxime ale fiecarui tip de produs.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 039-087519
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-223/19.05.2020
Lot n : 3 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 653 937.93 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 191.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-381/06.10.2020
Lot n : 10 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA XEROX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 16 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 16
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 784 403.51 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 009.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-475/24.11.2020
Lot n : 3 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 707 939.05 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 392.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-564/09.07.2019
Lot n : 3 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 19 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 19 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 19
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 814 618.85 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 404.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-24/29.01.2020
Lot n : 3 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 707 350.29 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 602.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-298/03.07.2020
Lot n : 3 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA HP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 424 201.32 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 645.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-605/07.08.2019
Lot n : 2 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA CANON
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DINALUCRI NumÈro national d'identification: RO 14509820 Adresse postale: Strada Lozoveni, Nr. 115 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800156 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@dlc.ro TÈlÈphone: +40 336401109 Fax: +40 336401109 Adresse internet: www.dlc.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 780.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 255.26 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-74/25.02.2021
Lot n : 8 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA RICOH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MANOPRINTING SYSTEM NumÈro national d'identification: RO 18088960 Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 19 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410204 Pays: Roumanie Courriel: f.csilla@mprsystem.eu TÈlÈphone: +40 359800340 Fax: +40 359800446 Adresse internet: https://www.romanian-companies.eu/manoprinting-system-srl-18088960/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 449.28 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 330.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-6/25.01.2021
Lot n : 9 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA SAMSUMG
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 337 150.09 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 949.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-607/07.08.2019
Lot n : 1 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA BROTHER
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MANOPRINTING SYSTEM NumÈro national d'identification: RO 18088960 Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 19 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410204 Pays: Roumanie Courriel: f.csilla@mprsystem.eu TÈlÈphone: +40 359800340 Fax: +40 359800446 Adresse internet: https://www.romanian-companies.eu/manoprinting-system-srl-18088960/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 42 560.88 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 939.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-92/11.03.2021
Lot n : 10 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA XEROX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 13
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 730 402.39 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 735.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-73/25.02.2021
Lot n : 10 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA XEROX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 10
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 447 253.42 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 659.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-91/25.02.2020
Lot n : 1 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA BROTHER
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MANOPRINTING SYSTEM NumÈro national d'identification: RO 18088960 Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 19 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410204 Pays: Roumanie Courriel: f.csilla@mprsystem.eu TÈlÈphone: +40 359800340 Fax: +40 359800446 Adresse internet: https://www.romanian-companies.eu/manoprinting-system-srl-18088960/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 42 560.88 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 430.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-666/10.09.2019
Lot n : 2 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA CANON
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DINALUCRI NumÈro national d'identification: RO 14509820 Adresse postale: Strada Lozoveni, Nr. 115 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800156 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@dlc.ro TÈlÈphone: +40 336401109 Fax: +40 336401109 Adresse internet: www.dlc.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 780.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 879.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-382/06.10.2020
Lot n : 8 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA RICOH
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MANOPRINTING SYSTEM NumÈro national d'identification: RO 18088960 Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 19 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410204 Pays: Roumanie Courriel: f.csilla@mprsystem.eu TÈlÈphone: +40 359800340 Fax: +40 359800446 Adresse internet: https://www.romanian-companies.eu/manoprinting-system-srl-18088960/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 449.28 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 220.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-43/06.02.2020
Lot n : 2 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA CANON
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DINALUCRI NumÈro national d'identification: RO 14509820 Adresse postale: Strada Lozoveni, Nr. 115 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800156 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@dlc.ro TÈlÈphone: +40 336401109 Fax: +40 336401109 Adresse internet: www.dlc.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 780.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 101.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-600/06.08.2019
Lot n : 10 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA XEROX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/08/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 23 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 23
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 837 670.95 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 31 672.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-447
Lot n : 1 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA BROTHER
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MANOPRINTING SYSTEM NumÈro national d'identification: RO 18088960 Adresse postale: Strada B?rnu?iu Simion, Nr. 19 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410204 Pays: Roumanie Courriel: f.csilla@mprsystem.eu TÈlÈphone: +40 359800340 Fax: +40 359800446 Adresse internet: https://www.romanian-companies.eu/manoprinting-system-srl-18088960/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 42 560.88 RON Offre la plus basse: 42 538.40 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 42 538.40 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : Ac-448
Lot n : 2 IntitulÈ:
CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTA CANON
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DINALUCRI NumÈro national d'identification: RO 14509820 Adresse postale: Strada Lozoveni, Nr. 115 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800156 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@dlc.ro TÈlÈphone: +40 336401109 Fax: +40 336401109 Adresse internet: www.dlc.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 46 780.36 RON Offre la plus basse: 39 486.55 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 39 486.55 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-446
Lot n : 17 IntitulÈ:
RIBBON
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/05/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 37 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 37
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VIC INSERO NumÈro national d'identification: RO 29099973 Adresse postale: Strada RAMNICU VALCEA, Nr. 9, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: seap@vicinsero.ro TÈlÈphone: +40 314373344 Fax: +40 314373854 Adresse internet: www.magicprintshop.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 864 379.51 RON Offre la plus basse: 760 998.60 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 760 998.60 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sediul UM 01110 Ia?i Adresse postale: Str. Dr. Nicolae Vicol nr. 2 Ville: Ia?i Pays: Roumanie Courriel: achizitii.um01110@forter.ro TÈlÈphone: +40 232262272 Fax: +40 232216725 Adresse internet: http://www.forter.ro/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30124200 - Kits pour unité de fusion 
30125100 - Cartouches de toner 
30192112 - Encre pour machines d'impression 
30192113 - Cartouches d'encre