Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: ...quipements mÈdicaux

2022/S 56-146291  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Roumanie-Ia?i: ...quipements mÈdicaux 2022/S 056-146291 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA NumÈro national d'identification: 4701320 Adresse postale: Strada: Cuza Vod?, nr. 34 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700038 Pays: Roumanie Point(s) de contact: gica cosescu Courriel: achizitii@spitalcuzavodaiasi.ro TÈlÈphone: +40 232213000 Fax: +40 232215468 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalcuzavodaiasi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Echipamente medicale unica folosinta pentru Bloc Operator NumÈro de rÈfÈrence: 4701320_2021_PAAPD1301506
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
ìEchipamente medicale unica folosinta pentru Bloc Operator.î pentru Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie ´ Cuza Voda ª Iasi conform caietului de sarcini-acord cadru 12 luni. Valoarea MAXIMA estimata a Acordului cadru este de 1,526,440.00 lei fara TVA defalcata astfel: Lot 1 Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana: Lot
   1. 1 .Set chirurgical steril pentru cezariane cant. MAXIMA 4,900 buc-val. MAX. Estimata 965,300.00 lei fara TVA; Lot
   1. 2 Set chirurgical steril cezariana pentru pacienti cu risc infectios ( HIV, SIDA, Hepatita) cant. MAXIMA 75 buc-val. MAX. Estimata 22,350.00 lei fara TVA; Lot 2 Seturi sterile pentru nastere naturala: Lot
   2. 1 Set pentru nastere naturala cant. MAXIMA 3,000 buc-val. MAX. Estimata 267,000.00 lei fara TVA; LOt
   2. 2Set steril pentru nastere naturala cu dilatator cervical cant. MAXIMA 5 buc-val. MAX. Estimata 1490.00 lei fara TVA; Lot 3 Consumabile de unica folosinta pentru uz universal Lot
   3. 1 Set chirurgical universal cant. MAXIMA 1,500buc-val. MAX. Estimata .232,500.00e lei fara TVA. Lot
   3. 2 Halat chirurgical steril ramforsat cant. MAXIMA 2,700 buc val. MAX. Estimata 37,800.00 lei fara TVA. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei - Sectiunea I.3), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare . Daca aceste termene vor fi zile nelucr?toare, autoritatea va r?spunde Ón ultima zi lucratoare Ónainte de termenul respectiv.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 249 711.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seturi sterile pentru nastere naturala
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
II.2.4) Description des prestations:
Conform caietului de sarcini: - valoare minima ACORD CADRU este 387.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 2 Seturi sterile pentru nastere naturala:Lot
   2. 1 Set pentru nastere naturala cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 89.00 lei fara TVA; Lot
   2. 2 Set steril pentru nastere naturala cu dilatator cervical cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 298.00 lei fara TVA; - valoarea maxima ACORD CADRU este 268,490.00 lei FARA TVA , defalcata astfel:Lot 2 Seturi sterile pentru nastere naturala:Lot
   2. 1 Set pentru nastere naturala cant. maxima 3000 buc-val. max . Estimata 267,000.00 lei fara TVA; Lot
   2. 2. Set steril pentru nastere naturala cu dilatator cervical cant. Maxima 5 buc-val. max. Estimata 1,490.00 lei fara TVA; -valoarea minima contract subsecvent este 387.00lei FARA TVA defalcata astfel: Lot 2 Seturi sterile pentru nastere naturala:Lot
   2. 1 Set pentru nastere naturala cant. maxima 1 buc-val. minima estimata 89.00 lei fara TVA; Lot
   2. 2 Set steril pentru nastere naturala cu dilatator cervical cant. minima 1 buc-val. minima estimata 298.00 lei fara TVA; - valoarea maxima contract subsecvent este 223,692.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 2 Seturi sterile pentru nastere naturala:Lot
   2. 1 Set pentru nastere naturala cant. maxima 2500 buc-val. maxima estimata 222,500.00 lei fara TVA; Lot
   2. 2Set steril pentru nastere naturala cu dilatator cervical cant. maxima 4 buc-val. maxima estimata 1192.00 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent:223,692.00 lei fara TVA
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Consumabile de unica folosinta pentru uz universal
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
II.2.4) Description des prestations:
Conform caiet de sarcini: - valoare minima ACORD CADRU este 169.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 3 Consumabile de unica folosinta pentru uz universal:Lot
   3. 1 Set chirurgical universal cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 155lei fara TVA; Lot
   3. 2 Halat chirurgical steril ramforsat cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 14.00 lei fara TVA; - valoarea maxima ACORD CADRU este 270,300.00 lei FARA TVA , defalcata astfel:Lot 3 Consumabile de unica folosinta pentru uz universal:Lot
   3. 1 Set chirurgical universal cant. Maxima 1500 buc-val. max Estimata 232,500.00 lei fara TVA; Lot
   3. 2 Halat chirurgical steril ramforsat cant. maxima2700 buc-val. max. Estimata 37,800.00 lei fara TVA -valoarea minima contract subsecvent este 169.00lei FARA TVA defalcata astfel: Lot 3 Consumabile de unica folosinta pentru uz universal:Lot
   3. 1 Set chirurgical universal cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 155lei fara TVA; Lot
   3. 2 Halat chirurgical steril ramforsat cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 14.00 lei fara TVA - valoarea maxima contract subsecvent este 221,000.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 3 Consumabile de unica folosinta pentru uz universal:Lot
   3. 1 Set chirurgical universal cant. Maxima1200 buc-val. Maxima Estimata 186,000.00 lei fara TVA; Lot
   3. 2 Halat chirurgical steril ramforsat cant. Maxima 2500 buc-val. Maxima Estimata 35,000.00 lei fara TVA
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 221,000.00 lei fara TVA
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
Magazia Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
II.2.4) Description des prestations:
Conform caietului de sarcini: - valoare minima ACORD CADRU este 495.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 1 Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana:Lot
   1. 1 .Set chirurgical steril pentru cezariane cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 197.00 lei fara TVA; Lot
   1. 2 Set chirurgical steril cezariana pentru pacienti cu risc infectios ( HIV, SIDA, Hepatita) cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 298.00 lei fara TVA; - valoarea maxima ACORD CADRU este 987,650.00 lei FARA TVA , defalcata astfel:Lot 1 Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana:Lot
   1. 1 .Set chirurgical steril pentru cezariane cant. maxima 4,900 buc-val. max . Estimata 965,300.00 lei fara TVA; Lot
   1. 2 Set chirurgical steril cezariana pentru pacienti cu risc infectios ( HIV, SIDA, Hepatita) cant. Maxima 75 buc-val. max. Estimata 22,350.00 lei fara TVA; -valoarea minima contract subsecvent este 495.00 lei FARA TVA defalcata astfel:Lot 1 Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana:Lot
   1. 1 .Set chirurgical steril pentru cezariane cant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 197.00 lei fara TVA; Lot
   1. 2 Set chirurgical steril cezariana pentru pacienti cu risc infectios ( HIV, SIDA, Hepatita) ant. MINIMA 1 buc-val. MIN. Estimata 298.00 lei fara TVA; - valoarea maxima contract subsecvent este 700,510.00 lei FARA TVAdefalcata astfel:Lot 1 Seturi chirurgicale sterile pentru cezariana:Lot
   1. 1 .Set chirurgical steril pentru cezariane cant. maxima 3450 buc-val. maxima estimata 679,650.00 lei fara TVA; Lot
   1. 2 Set chirurgical steril cezariana pentru pacienti cu risc infectios ( HIV, SIDA, Hepatita) cant. maxima70 buc-val. Max Estimata 20,860.00 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 700,510.00 lei fara TVA
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 255-673294
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : AC 573
Lot n : 1,3,2 IntitulÈ:
Acord cadru Biolife Grup
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOLIFE GRUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15487975 Adresse postale: Strada Aleea Textilistilor, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032801 Pays: Roumanie Courriel: office@biolifegrup.ro TÈlÈphone: +40 212553222 Fax: +40 212550402 Adresse internet: http://www.biolifegrup.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 526 440.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 249 711.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Roumanie-Ia?i: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux