Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Ia?i: RÈactifs de laboratoire

2021/S 65-164736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Ia?i: RÈactifs de laboratoire 2021/S 065-164736 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Ap?r?rii UM 02534 Ia?i NumÈro national d'identification: 4540054 Adresse postale: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700483 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ghimici Carmen-Manuela Courriel: smuis32@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232266268 Fax: +40 232216844 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.smuis.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare reactivi de laborator pentru 24 de luni NumÈro de rÈfÈrence: A-3310 din 24.06.2019
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
UM 02534 Ia?i preg?te?te achizi?ia de reactivi de laborator Ón vederea Óncheierii unui acord cadru cu o durat de 24 de luni, Óncep'nd cu data de 14.11.2019. Achizi?ia este necesar?: ó pentru aprovizionarea sec?iilor medicale, laboratoarelor de analize medicale cu reactivi, lu'ndu-se Ón considerare, pentru cantit??ile maxime, consumul istoric, aparatura nou achizi?ionat?, la care s-au ad?ugat ?i eventualele situa?ii neprev?zute; ó Ón vederea efectu?rii analizelor ?i investiga?iilor cu ob?inerea unor rezultate de Óncredere Óntr-un timp c't mai scurt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 081 051.13 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Panel Biochimie
Lot n : 71
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 kituri, max 100 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Panel 9 parametrii: AST, ALT, TBIL, GGT, GLU, BUN, CREA, CHOL, AMYPanelurile de reactivi sa fie ambalate individual, sa contina toate substantele necesare determinarii simultane a testelor enumerate pe panel. Panelul de reactivi sa fie sub forma uscata si sa permita obtinerea rezultatului in termen de maxim 7 minute. Volumul de sange necesar pentru efectuarea probei sa fie de maximum 70 ?l (2 picaturi) Testul sa poata fi realizat din sange integral, plasma heparinizata sau ser Testul sa poata fi realizat din sange venos, arterial sau capilar Panelul de reactivi sa nu necesite calibrari suplimentare iar calibratorul sa fie inclus pe test, sub forma unui cod de bare Panelul de reactivi sa fie gata de lucru. Impachetare: 20 paneluri / kit (cutie) Pachetul de reactivi sa fie compatibil 100 % cu analizorul automat de biochimie LabGeo PT 10 Samsung. Furnizorul trebuie sa prezinte un document de la producatorul aparatului care sa stipuleze ca acest pachet de reactivi este compatibil cu analizorul LabGeo PT10. Samsung um = kit "
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
May-Grumwald
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 litri, max 20 litri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Solutie colorare,um=l
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teste Bowie Dick
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 300 buc, max 2000 buc. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Test Bowie & Dick folosit pentru evidentierea aerului rezidual periculos sau a gazelor inerte din camera de sterilizare a autoclavelor. Sub forma unui pachet test de unica folosinta pentru a nu permite utilizarea intr-un mod diferit sau necorespunzator. Cerneala indicatoare sa nu contina metale grele. Timp de pastrare: 2 ani Sa fie conforme ISO 11140-4. Sa aiba marcaj CE. Um = buc."
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Benzi indicatoare pentru testarea solutiilor de lucru la dezinfectia de nivel inalt _ Glutaraldehida
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 50 teste, max 1000 teste. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Testul permite determinarea rapida si usoara a gluataraldehidei din solutii; Categorie: test banda semi-cantitativ; Reactia culorii: portocaliu ñ purpuriu Limita de sensibilitate: 0
   0. 5 1
   1. 5 2
   2. 5 % Glutaraldehyde "
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acid picric pa
Lot n : 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 8 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Densitatea vaporilor -
   7. 9 (vs air) presiune vapori 1 mmHg (195 oC); puritate ?98%; contine ?35% apa; solubilitate alcool: 1 (g/12 mL)(lit.) benzen: 1 g/10 mL cloroform: 1 (g/35 mL) dietil eter: 1 (g/65 mLUM=fl.500 g
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Solutie de spalare
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 4 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. " Solutie pentru curatarea lunara a echipamentelor automate ELISA Gemini, compatibila cu acestea. Solutia, curata si indeparteaza orice reziduu de solutie de curatare care ar putea sa influenteze rezultatele analitice. Prezinta efect bactericid asupra organismelor gram-pozitive si gramñnegative si inactiveaza virusurile cu invelis lipidic. Solutia de curatare detaseaza fungii si algele de pe suprafetele care nu pot fi curatate prin metode mecanice. Solutia de curatare este utilizata in mod particular pentru a indeparta potentialii contaminanti din acele de pipetare, tubulatura, valve precum si din rezervoiarele de reactivi. Nu contine substante chimice agresive care sa deterioreze componenetele sesibile ale analizoarelor automate ELISA. Este o solutie concentrata 5x care se dilueaza, fiind utilizata la 1x. Depozitare si stabilitate: 2o-8oC pana la data expirarii produsului. Solutia reconstituita este satbila MIN 3 luni de la preparare. Flacon de min 500ml UM =FLACON."
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PAP PEN
Lot n : 50
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 buc, max 6 buc. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Creion pentru delimitarea sectiunilor pentru economia de reactivi, um=buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teste rapide imunocromatografice pentru identificare microorganisme din fecale
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.30 Teste rapide imunocromatografice pentru identificare microorganisme din fecale contine un numar de 13 pozitii de reactivi dedicati identificarii agentilor patogeni din acelasi produs - materii fecale. Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi sistem testare imunohematologica ID Systems
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.25 Reactivi sistem testare imunohematologica ID Systems contine un numar de 7 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Chromogranin A
Lot n : 61
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Chromogranin Aeste un anticorp monoclonal de soarece, cu marcaj citoplasmatic, pentru sectiuni fixate in formol si incluse in parafina. Are aplicatii in imunohistochimie (IHC).Clona: 5H7Lichid, prediluat. Impachetare: min 7ml/flacon. Detine IVD. um=flacon
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teste glicemie
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 cutii, max 500 cutii. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "TESTE GLICEMIE COMPATIBILE CU APARATUL CERA-CHEC 1070 CUTIE CU 50 TESTE U/M=CUTIE"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Trusa colorarea frotiurilor Papa Nicolau
Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 kituri, max 18 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. UM=KIT,PENTRU REALIZAREA FROTIURILOR IN VEDEREA SCREENINGULUI ONCOLOGIC IN CANCERUL DE COL UTERIN
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hematii
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.26 Hematii contine un numar de 9 pozitii de reactivi dedicati aceleiasi patologii.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
IMPREGNARE ARGENTICA
Lot n : 51
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 kit, max 8 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Kit Impregnare argentica pt reticulocite, 100 teste Valibilitate: 2 ani, Depozitare: 4oC. Reactivi: A) sol. permanganat de potasiu - 18 ml, B) acid activation buffer - 18 ml, C) sol. acid oxalic - 30 ml, D) sol. Sulfat feric de amoniu - 30 ml, E) sol argint amoniacal - 30 ml, F) formalin - 30 ml, G) sol. Fixare hiposulfit de sodiu - 30 ml Rezultate:Fibre reticulare si nervoase - negru, Tesut conjunctiv - maro, Colagen galben -auriu, certificare IVD, Produs cu marca CE,um=kit"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi aparat Electroforeza Helena SAS 1/SAS2
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.14 Reactivi aparat Electroforeza Helena SAS 1/SAS2 contine un numar de 4 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kit Reactivianalizor hematologie Drew 3
Lot n : 72
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 6 kituri, max 60 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Compatibil cu analizorul de hematologie Drew 3 um = kit
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Albastru de metilen (lichid)
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 6 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Solutie colorare Albastru de metilen 1 % solutie Caracteristici: Aspect: Lichid albastru negru Densitate:
   0. 98-1.1 g/cm3 Maximum de absorbtie 660-665 nm, fl=min 1 l, um=fl"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi imunologie
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.22 REACTIV imunologie contine un numar de 10 pozitii de reactivi dedicati aceleiasi metode- ELISA .Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rola banda adeziva cu indicator pentru aer cald
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 role, max 60 role. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Utilizate pentru fixarea pachetelor cu instrumentar in timpul procesului de sterilizare cu aer cald din etuve. Permite o identificare rapida a pachetelor sterile prin modificarea culorii indicatorului. Rola de aer cald are indicatorul sub forma unor linii in ìVî. Adezivul si hartia sunt de inalta calitate, rezintente la caldura asfel incat sa se poata lipi, fara a exista riscul de dezlipire a pachetului. Lungimea min. 50 m, latimea min. 19 mm. Um = rola
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Card determinare grupe sanguine AB0 rh prin aglutinare
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1000 buc, max 10000 buc. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Un test contine un card cu 4 godeuri si 4 bestioare pentru amestecarea probei in cele 4 godeuri ?i o folie adeziva pentru acoperirea cardului
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru analizorul Architect i1000
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696100 RÈactifs de groupage sanguin
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.38 Reactivi pentru analizorul Architect i1000 contine un numar de 33 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: 30 puncte / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi aparat Electroforeza Helena
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.15 Reactivi aparat Electroforeza Helena contine un numar de 3 pozitii de reactivi de dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Benzi indicatoare pentru testarea solutiilor de lucru la dezinfectia de nivel inalt acid peracetic
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 50 teste, max 1000 teste. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Permite determinarea rapida si usoara a acidului peracetic din solutii; Categorie: test banda semi-cantitativ; Reactia culorii: galben deschis ñ rosu; Limita de sensibilitate: 0 500 1000 1500 2000 mg/l (ppm) peracetic acid "
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Indicatori biologici ai procesului de sterilizare -Bacillus Atrophaeus(pentru sterilizare uscata)
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 50 fiole, max 1000 fiole. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Indicator cu Bacillus Atrophaeus(pentru sterilizare uscata) um = fiola
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Parafina histologica
Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 20 kg, max 180 kg. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Parafina histologica - pct de topire 56 oC,. Culoare: alba (opaca), sub forma de granule UM = KG
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rola banda adeziva cu indicator pentru abur 121grd C.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 role, max 60 role. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Utilizate pentru fixarea pachetelor cu instrumentar, impachetate in hartie creponata sau materiale de impachetat fara textura textila, in timpul procesului de sterilizare cu abur din autoclave. Permite o identificare rapida a pachetelor sterile prin modificarea culorii indicatorului. Rola de abur are indicatorul sub forma unor linii oblice. Adezivul si hartia sunt de inalta calitate, rezintente la caldura asfel incat sa se poata lipi, fara a exista riscul de dezlipire a pachetului. Lungimea min. 50 m, latimea min. 19 mm. Um = rola
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rola banda adeziva cu indicator pentru abur 134grd C.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 role, max 60 role. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Utilizate pentru fixarea pachetelor cu instrumentar, impachetate in hartie creponata sau materiale de impachetat fara textura textila, in timpul procesului de sterilizare cu abur din autoclave. Permite o identificare rapida a pachetelor sterile prin modificarea culorii indicatorului. Rola de abur are indicatorul sub forma unor linii oblice. Adezivul si hartia sunt de inalta calitate, rezintente la caldura asfel incat sa se poata lipi, fara a exista riscul de dezlipire a pachetului. Lungimea min. 50 m, latimea min. 19 mm. Um = rola
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Alcool etilic PA
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 20 l, max 300 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Alcool etilic pentru analize 96 %. Exclus uz alimentar. Ambalaj 1 litru = 0,81 kg Alcool etilic 96 % denaturat conform farmacopeei europene cu 1 % metil etil cetona (MEK) + 10 ppm benzoat de denatoniu (BITREX) Concentratie(20¬oC) % 96,5 Densitate g/ml 0,8054 Culoare transparent conform Miros/Gust Conform agent denaturare Reziduu la evaporare* Ppm rogramme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru analizorul de coagulare ACL Elite Pro
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.35 Reactivi pentru analizorul de coagulare ACL Elite Pro contine un numar de 11 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Calce sodata
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 5 bid, max 40 bid. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Forma granulata semisferica cu grad redus de sfaramitare virare de culoare cand este uzata,bid =min 5 kg,um=bid
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Xilen
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 l, max 300 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Xilen, amestec de izomeri o', m', p' Formula: C6H4(CH3)2; Masa moleculara: 106,16 g/mol; Garantie 12 luni. Continut (toti izomerii C8H10) % min. 99; Interval de distilare (min. 95 % vol.) 0C 138-142; Aciditate (HCl) % max. 0,004; Reziduu la evaporare % max. 0,001; Alcalinitate (NaOH) % max. 0,0005; Apa % max. 0,02; Compusi sulfurici (CS2) test trecut; Standard STF 203/2001UM=L
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi serologia sifilisului
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.12 Reactivi serologia sifilisuluit contine un numar de 3 pozitii de reactivi dedicati explorarii aceleasi patologii .Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare rezultate din specificitate si sensibilitate diferita provenite de la reactivi avand producatori diferiti Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Supersenzitive detection kit
Lot n : 48
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 kit, max 3 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Kit de detectie pe baza de polimer pentru minim 500 de teste utilizat pentru vizualizarea anticorpilor monoclonali primari soarece IgE,soarece IgM, iepure IgG um=kit
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SUPERSENZITIVE Wash buffer
Lot n : 49
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 6 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Este o solutie tampon concentrata 10X necesara tratarii/spalarii sectiunilor fixate in formol in timpul reactiei imunohistochimiceC UM=FL,FLMIN 1 L
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Alcool etilic absolut PA
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 20 l, max 300 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Pentru analize laborator Ambalaj flacon 1 litru = 0,79 kg Alcool etilic abosut 99 % denaturat conform farmaacopeei europene cu 1 % metil etil cetona (MEK) + 10 ppm benzoat de denatoniu (BITREX) Concentratie(20¬oC) % 99,98 Densitate g/ml 0,7894 Culoare transparent Indice de refractie La 25¬oC 1, 3610 Reziduu la evaporare ppm rogramme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ULEI DE CEDRU
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 50 ml, max 200 ml. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Um=ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Trusa markeri delimitare tesuturi
Lot n : 67
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr. 67 Trusa markeri delimitare tesuturi contine un numar de 3 pozitii de reactivi dedicati aceleiasi .metode de prelevare Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru Coagulometru DADE BEHRING BFT II
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.10 Reactivi pentru Coagulometru DADE BEHRING BFT II contine un numar de 9 de pozitii reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Baterie pentru coloratia Ziehl-Nulsen
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 kit, max 6 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Kit coloratie Ziehl-Neelsen pentru diferentierea bacili acido ñ alcoolo rezistenti Impachetare min 3x250 ml UM=kit "
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
REACTIV PT. ANALIZOR HEMATOLOGIE HEMIX5
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.20 REACTIV PT. ANALIZOR HEMATOLOGIE HEMIX5 contine un numar de 6 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kit Reactivi Triage meter pro Droguri
Lot n : 70
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 kituri, max 20 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Compatibil cu analizorul Triage meter pro um = kit
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kit Reactivi Triage meter pro Markeri cardiaci
Lot n : 69
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 4 kituri, max 40 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Compatibil cu analizorul Triage meter pro um = kit
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Clorura ferica
Lot n : 58
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 500 gr, max 1000 gr. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Formula: FeCl3;Masa molecura:162.21; Punct de fierbere:316oC; Punct de topire:300 C Valabilitate 2 ani, Marcaj Ce um = gr
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivii pentru analizorul hematologic CELL DYN RUBY ABBOT
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.9 Reactivii pentru analizorul hematologic CELL DYN RUBY ABBOT, contine un numar de 8 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytokeratin 7
Lot n : 63
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Cytokeratin 7 este un anticorp monoclonal de soarece, cu marcaj citoplasmatic, pentru sectiuni fixate in formol si incluse in parafina. Are aplicatii in imunohistochimie (IHC).Clona: RN7. Lichid, prediluat. Impachetare:min 7ml/flacon. Detine IVD. Um=fl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SANGE CONTROL VSH N/P
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 kituri, max 12 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Compatibil cu cititorul de vsh Vacuette SRS 20/II nivel normal si patologic min 4x8,5 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Giemsa solutie
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 litri, max 10 litri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Solutie colorare,in modul de lucru sa se foloseasca alcool etilic,um=l
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru analizorul de urini Aution MAX AX-4030/SEDIMAX 2
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696100 RÈactifs de groupage sanguin
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.32 Reactivi pentru analizorul de urini Aution MAX AX-4030/SEDIMAX 2 contine un numar de 4 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
COLORATII ALBASTRU ALCIAN
Lot n : 53
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 kit, max 8 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "ALCIAN BLUE PH 2,5, kit 100 teste Valabilitate: 2 ani Utilizat pt evidentierea mucopolizaharidelor acide in sectiuni de tesut. Reactivi: A) Alcian Blue pH 2,5 (Mowry) - 30 ml, B) sol tetraborat de sodiu - 30 ml, C) Mayer - 30 ml Rezultate: mucopolizaharide - bleu-turcoaz Certificare IVD, Produs cu marca CE., um=kit"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
COLORATII ALBASTRU ALCIAN pulbere
Lot n : 54
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 10 gr, max 50 gr. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Alcian Blue 8GS; C.I. 74240; Ingrain Blue 1; CAS: 33864-99-2 EC No.: 2783338, masa moleculara: 1298.85, pudra albastru inchis; solubilitate in apa: 8mg/ml, etanol 1mg/m um=fl, min 10 gr
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Trusa colorare hematoxilina - eosina
Lot n : 55
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.55 Trusa colorare hematoxilina - eosina contine un numar de 2 pozitii de reactivi dedicati aceleiasi .metode de colorare Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
HEMATOXILINA pulbere
Lot n : 56
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 8 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. PH
   5. 0 -
   7. 2,galben- violet; apa (conf Karl Fischer) = 10 % min.25 g um=fl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru cititorul stripuri urina Laura smart
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.11 Reactivi pentru cititorul stripuri urina Laura smart contine un numar de 3 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acid clorhidric concentrat
Lot n : 60
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1l, max 2 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Acid clorhidric PA,35 %, Formula: HCl, Punct de fierbere: 50 oC, Punct de topire:-28 oC, Densitate:1l~1,19 kg, Masa moleculara: 36.46 Solubil in apa, Conc: 35-37 %, Arsenic (As) max.
   0. 00001 %, (Fe) max.
   0. 0001 %, Metale grele(Pb) max.
   0. 0003 %, Sulfati (SO4) max.
   0. 0002 %, Cl max.
   0. 0002 %, H2SO3 max.
   0. 001 %, um=l
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fucsina acida
Lot n : 59
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 8 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Con?inutul de colorant (spectrofotometric) = 60 %;Absorb?ie maxim (acid clorhidric 0,0025mol / l) 540-549 nm; Pierdere prin uscare (110 o C) = 10 %; ro?u-brun p'n la brun cristale, higroscopice; u?or solubil Ón ap?,fl min.25 g um=fl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
EPITOPE RETRIVAL pH6 (10x conc)
Lot n : 66
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Epitope Retrieval Solution este o solutie concentrata 10x, pe baza de citrat, cu pH 6, pentru demascarea antigenica. Lichid, impachetare: 1L. Detine IVD. Producator: Leica Biosystems.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi microbiologie
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.37 Reactivi microbiologie contine un numar de 65 pozitii de reactivi dedicati izolarii agentilor patogeni bacterieni, a stabilirii sensibilitatii lor la antibiotice si a controlului intern de calitate a acestor etape. Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
COLORATII PASS
Lot n : 52
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1kit, max 8 kit. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "KIT PAS Periodic Acid Schiff (Hotchkiss-Mc Manus). Reactivi: 5x x 30 ml (sol. acid periodic, reactiv Hotchkiss McManus, sol. metabisulfit de potasiu, sol. fixare, hematoxilina Mayer). Valabilitate: 2 ani Produs cu marca CE. certificare IVDum=kit"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SMA (Alpha Smooth Muscle Actin)
Lot n : 65
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. SMA (Alpha Smooth Muscle Actin)este un anticorp monoclonal de soarece, cu marcaj citoplasmatic, pentru sectiuni fixate in formol si incluse in parafina. Are aplicatii in imunohistochimie (IHC).Clona: asm-1. Lichid, prediluat. Impachetare:min 7ml/flacon. Detine IVDUm=fl.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Solutie calibrare ph metru
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1 fl, max 6 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Solutie calibrare ph = 7 pt. Ph metru Hanna, um fl, min 250 ml
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
DECALCIFIANT
Lot n : 57
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 l, max 12 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Um=l,Decalcifiant rapid, continut: acid azotic 10 % stabilizat
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
APA DISTILATA
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 400 fiole, max 10000 fiole. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. FIOLE DE MIN 10 ML
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytokeratin 20
Lot n : 64
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Cytokeratin 20 este un anticorp monoclonal de soarece, cu marcaj citoplasmatic, pentru sectiuni fixate in formol si incluse in parafina. Are aplicatii in imunohistochimie (IHC).Clona: KS20.8. Lichid, prediluat. Impachetare: min 7ml/flacon. Detine IVD. Um=fl
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi analizor ioni Diestro
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.31 Reactivi analizor ioni Diestro 5 contine un numar de 5 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cytokeratin Multi
Lot n : 62
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1fl, max 3 fl. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Cytokeratin Multi (1/5/10/14)este un anticorp monoclonal de soarece, cu marcaj citoplasmatic, pentru sectiuni fixate in formol si incluse in parafina. Are aplicatii in imunohistochimie (IHC).Clona: 34BE12. Lichid, prediluat. Impachetare: min 7ml/flacon. Detine IVD. um=flacon
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teste pentru identificare
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.28 Teste pentru identificare contine un numar de 10 pozitii de reactivi dedicati identificarii agentilor patogeni bacterieni.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi biochimie pentru analizorul Ilab 650
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.23 Reactivi biochimie pentru analizorul Ilab 650 contine un numar de 50 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: 30 puncte / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Enthelan
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 1000 ml, max 9000 ml. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "Mediu montare sintetic pentru histologie si citologie compatibil cu sisteme automate de montare lame (uscare rapida) Densitate 25oC 0,945 / ml Indice de refractie 1,5 UM=ML"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
KIT Reactivi ABL 80
Lot n : 68
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696200 RÈactifs pour analyses de sang
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 4 kituri, max 40 kituri. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Compatibil cu analizorul ABL 80 um = kit
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Indicatori biologici ai procesului de sterilizare - Cocobacilus stearothermopilus (pentru sterilizare umeda)
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 50 fiole, max 1400 fiole. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. Indicator cu Cocobacilus stearothermopilus (pentru sterilizare umeda),um = fiola
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acid acetic glacial
Lot n : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 RÈactifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati: min 2 l, max 18 l. Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima. "PARAMETRII UM PREVAZUTE REZULTATE CONTINUT %MIN 99 99.8 DENSITATE %MAX
   1. 048-1.053
   1. 049 NON-VOLATIL %MAX
   0. 001 =0.001 ALTE FRACTII %MAX
   0. 005
   0. 0018 FIER %MAX
   0. 0001
   0. 00002 METALE GRELE %MAX
   0. 0001
   0. 0001 INDICE PERMANGANAT MIN 120 120 CULOARE - Max 10Pt Co(hazen) 5Pt-Co UM=L"
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivii pentru analizorul de biochimie Ba 400
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696100 RÈactifs de groupage sanguin
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exÈcution:
U.M. 02534 - IA?I str. G-ral Berthelot Henri Mathias, nr.7-9
II.2.4) Description des prestations:
Lotul nr.33 Reactivii pentru analizorul de biochimie Ba 400 contine un numar de 71 pozitii de reactivi dedicati aceluiasi analizor.Folosirea produselor de la un singur furnizor conduce la o aprovizionare cursiva si coerenta si diminueaza potentialele surse de eroare prin folosirea de reactivi de la producatori multipli Cantitatea pentru care se va depune oferta este cea maxima pe fiecare reper/pozitie din lot.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: 30 puncte / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 132-323641
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 71
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 34
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 72
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 70
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 69
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-2493/4
Lot n : 68 IntitulÈ:
KIT Reactivi ABL 80
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMINF SRL NumÈro national d'identification: RO 7586277 Adresse postale: Strada Sos. Pacurari, Nr. 65 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700547 Pays: Roumanie Courriel: office@cominf.ro TÈlÈphone: +40 232257422 Fax: +40 232257422 Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 21 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1178/5
Lot n : 46 IntitulÈ:
Xilen
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TUNIC PROD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3573061 Adresse postale: Strada Aleea Mizil, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030614 Pays: Roumanie Courriel: gina.stan@tunic.ro TÈlÈphone: +40 213221516 Fax: +40 213225672 Adresse internet: www.tunic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 751.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 751.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1590
Lot n : 26 IntitulÈ:
Hematii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tody Laboratories Int NumÈro national d'identification: RO 4134935 Adresse postale: Strada Vadul Moldovei, Nr. 0212690000 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014033 Pays: Roumanie Courriel: comenzi@todylaboratories.com TÈlÈphone: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645 Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553 Adresse internet: www.todylaboratories.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 462.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 462.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/10
Lot n : 36 IntitulÈ:
Calce sodata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIDELIO FARM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15399342 Adresse postale: Strada Calea Cisnadiei, Nr. 56 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550031 Pays: Roumanie Courriel: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro TÈlÈphone: +40 269228476 Fax: +40 269220116 Adresse internet: www.fideliofarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 490.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 490.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/7
Lot n : 12 IntitulÈ:
Reactivi serologia sifilisului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DDS Diagnostic NumÈro national d'identification: 14688172 Adresse postale: Strada Segovia, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032032 Pays: Roumanie Courriel: office@ddsdiagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213440771 Fax: +40 214104009 Adresse internet: www.ddsdiagnostic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 458.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 458.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/12
Lot n : 65 IntitulÈ:
SMA (Alpha Smooth Muscle Actin)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
NumÈro national d'identification: 24205119 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: georgiana.marinescu@medist.ro TÈlÈphone: +40 214103033 Fax: +40 214103038 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 840.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 840.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/13
Lot n : 31 IntitulÈ:
Reactivi analizor ioni Diestro
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAXIS MEDICA NumÈro national d'identification: RO 14530570 Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700304 Pays: Roumanie Courriel: office@praxismedica.ro TÈlÈphone: +40 232206030 Fax: +40 232235994 Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 23 073.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 23 073.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/1
Lot n : 28 IntitulÈ:
Teste pentru identificare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9603757 Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030882 Pays: Roumanie Courriel: sales@ams.ro TÈlÈphone: +40 213247050 Fax: +40 213247679 Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 249 551.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 249 551.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/5
Lot n : 24 IntitulÈ:
APA DISTILATA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLINI-LAB NumÈro national d'identification: RO 3102218 Adresse postale: Strada STR. RODNEI, Nr. 15 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540342 Pays: Roumanie Courriel: oferte@clinilab.ro TÈlÈphone: +40 265218784 / 218785 Fax: +40 265218407 Adresse internet: www.clinilab.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 480.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 480.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/9
Lot n : 10 IntitulÈ:
Reactivi pentru Coagulometru DADE BEHRING BFT II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIAMEDIX IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8529458 Adresse postale: Strada Fabrica de Glucoza, Nr. 15A, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012902 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@diamedix.ro TÈlÈphone: +40 021/6688866 Fax: +40 021/6688867 Adresse internet: www.diamedix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 298.39 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 298.39 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/3
Lot n : 33 IntitulÈ:
Reactivii pentru analizorul de biochimie Ba 400
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 17167080 Adresse postale: Strada CRISUL ALB, Nr. 6, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 051723 Pays: Roumanie Courriel: office@biosystems-diagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213357815 Fax: +40 213357813 Adresse internet: www.biosystems-diagnostic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 54 579.12 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 579.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/1
Lot n : 28 IntitulÈ:
Teste pentru identificare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9603757 Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030882 Pays: Roumanie Courriel: sales@ams.ro TÈlÈphone: +40 213247050 Fax: +40 213247679 Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 000 000.00 RON Offre la plus basse: 1 969 060.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 1 969 060.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/11
Lot n : 23 IntitulÈ:
Reactivi biochimie pentru analizorul Ilab 650
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 682 540.42 RON Offre la plus basse: 2 602 754.66 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 2 602 754.66 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/3
Lot n : 33 IntitulÈ:
Reactivii pentru analizorul de biochimie Ba 400
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 17167080 Adresse postale: Strada CRISUL ALB, Nr. 6, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 051723 Pays: Roumanie Courriel: office@biosystems-diagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213357815 Fax: +40 213357813 Adresse internet: www.biosystems-diagnostic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 814 250.00 RON Offre la plus basse: 814 175.25 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 814 175.25 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/15
Lot n : 26 IntitulÈ:
Hematii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 13
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tody Laboratories Int NumÈro national d'identification: RO 4134935 Adresse postale: Strada Vadul Moldovei, Nr. 0212690000 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014033 Pays: Roumanie Courriel: comenzi@todylaboratories.com TÈlÈphone: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645 Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553 Adresse internet: www.todylaboratories.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 56 043.87 RON Offre la plus basse: 37 832.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 37 832.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/14
Lot n : 3 IntitulÈ:
Rola banda adeziva cu indicator pentru abur 134grd C.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sterisystems NumÈro national d'identification: RO 18077589 Adresse postale: Strada Unirii, Nr. 59, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030828 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.rg@rafi.ro TÈlÈphone: +40 213227121 Fax: +40 213227123 Adresse internet: www.rafi.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 74 621.85 RON Offre la plus basse: 31 194.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 31 194.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/16
Lot n : 51 IntitulÈ:
IMPREGNARE ARGENTICA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 27
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TUNIC PROD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3573061 Adresse postale: Strada Aleea Mizil, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030614 Pays: Roumanie Courriel: gina.stan@tunic.ro TÈlÈphone: +40 213221516 Fax: +40 213225672 Adresse internet: www.tunic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 62 980.83 RON Offre la plus basse: 44 641.90 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 44 641.90 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/8
Lot n : 25 IntitulÈ:
Reactivi sistem testare imunohematologica ID Systems
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIALAB SOLUTIONS NumÈro national d'identification: RO 23818271 Adresse postale: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011607 Pays: Roumanie Courriel: liliana.celmare@aadialab.ro TÈlÈphone: +40 213322534 Fax: +40 213322292 Adresse internet: http://www.dialab.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 62 857.14 RON Offre la plus basse: 62 820.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 62 820.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/12
Lot n : 65 IntitulÈ:
SMA (Alpha Smooth Muscle Actin)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
NumÈro national d'identification: 24205119 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: georgiana.marinescu@medist.ro TÈlÈphone: +40 214103033 Fax: +40 214103038 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 23 850.00 RON Offre la plus basse: 23 520.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 23 520.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/13
Lot n : 31 IntitulÈ:
Reactivi analizor ioni Diestro
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAXIS MEDICA NumÈro national d'identification: RO 14530570 Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700304 Pays: Roumanie Courriel: office@praxismedica.ro TÈlÈphone: +40 232206030 Fax: +40 232235994 Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 318 400.42 RON Offre la plus basse: 316 308.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 316 308.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/7
Lot n : 12 IntitulÈ:
Reactivi serologia sifilisului
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DDS Diagnostic NumÈro national d'identification: 14688172 Adresse postale: Strada Segovia, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032032 Pays: Roumanie Courriel: office@ddsdiagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213440771 Fax: +40 214104009 Adresse internet: www.ddsdiagnostic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 261 565.55 RON Offre la plus basse: 167 668.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 167 668.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/8
Lot n : 25 IntitulÈ:
Reactivi sistem testare imunohematologica ID Systems
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIALAB SOLUTIONS NumÈro national d'identification: RO 23818271 Adresse postale: Strada Albac, Nr. 11, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011607 Pays: Roumanie Courriel: liliana.celmare@aadialab.ro TÈlÈphone: +40 213322534 Fax: +40 213322292 Adresse internet: http://www.dialab.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 542.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 542.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/14
Lot n : 3 IntitulÈ:
Rola banda adeziva cu indicator pentru abur 134grd C.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sterisystems NumÈro national d'identification: RO 18077589 Adresse postale: Strada Unirii, Nr. 59, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030828 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.rg@rafi.ro TÈlÈphone: +40 213227121 Fax: +40 213227123 Adresse internet: www.rafi.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 989.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 989.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/11
Lot n : 23 IntitulÈ:
Reactivi biochimie pentru analizorul Ilab 650
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 165 072.50 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 165 072.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/15
Lot n : 26 IntitulÈ:
Hematii
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 13
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tody Laboratories Int NumÈro national d'identification: RO 4134935 Adresse postale: Strada Vadul Moldovei, Nr. 0212690000 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014033 Pays: Roumanie Courriel: comenzi@todylaboratories.com TÈlÈphone: +40 212690033/+40 212690000/+40 212690645 Fax: +40 212690641/+40 212690001/+40 212690553 Adresse internet: www.todylaboratories.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 200.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 200.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/4
Lot n : 57 IntitulÈ:
DECALCIFIANT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chemical Company S.A. - NumÈro national d'identification: 5945730 Adresse postale: Strada: Chimiei, nr. 14, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700293 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700293 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@chemical.ro TÈlÈphone: +40 232214267 Fax: +40 232239170 Adresse internet: www.chemical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 412.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 412.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/16
Lot n : 51 IntitulÈ:
IMPREGNARE ARGENTICA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 27
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TUNIC PROD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3573061 Adresse postale: Strada Aleea Mizil, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030614 Pays: Roumanie Courriel: gina.stan@tunic.ro TÈlÈphone: +40 213221516 Fax: +40 213225672 Adresse internet: www.tunic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 461.03 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 461.03 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-927/4
Lot n : 23 IntitulÈ:
Reactivi biochimie pentru analizorul Ilab 650
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medist NumÈro national d'identification: RO 6705884 Adresse postale: Strada Urd?reanu Ion, Nr. 34A, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050688 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@medist.ro TÈlÈphone: +40 214115003 Fax: +40 214105446 Adresse internet: www.medist.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 202 102.49 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 202 102.49 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1178/1
Lot n : 41 IntitulÈ:
Alcool etilic absolut PA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chemical Company S.A. - NumÈro national d'identification: 5945730 Adresse postale: Strada: Chimiei, nr. 14, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700293 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700293 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@chemical.ro TÈlÈphone: +40 232214267 Fax: +40 232239170 Adresse internet: www.chemical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 786.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 786.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1178/2
Lot n : 24 IntitulÈ:
APA DISTILATA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLINI-LAB NumÈro national d'identification: RO 3102218 Adresse postale: Strada STR. RODNEI, Nr. 15 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540342 Pays: Roumanie Courriel: oferte@clinilab.ro TÈlÈphone: +40 265218784 / 218785 Fax: +40 265218407 Adresse internet: www.clinilab.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 280.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1178/3
Lot n : 36 IntitulÈ:
Calce sodata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIDELIO FARM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15399342 Adresse postale: Strada Calea Cisnadiei, Nr. 56 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550031 Pays: Roumanie Courriel: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro TÈlÈphone: +40 269228476 Fax: +40 269220116 Adresse internet: www.fideliofarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 490.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 490.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-1178/4
Lot n : 31 IntitulÈ:
Reactivi analizor ioni Diestro
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAXIS MEDICA NumÈro national d'identification: RO 14530570 Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700304 Pays: Roumanie Courriel: office@praxismedica.ro TÈlÈphone: +40 232206030 Fax: +40 232235994 Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 146.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 37 146.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-927/1
Lot n : 28 IntitulÈ:
Teste pentru identificare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9603757 Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030882 Pays: Roumanie Courriel: sales@ams.ro TÈlÈphone: +40 213247050 Fax: +40 213247679 Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 163 033.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 163 033.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-927/2
Lot n : 33 IntitulÈ:
Reactivii pentru analizorul de biochimie Ba 400
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 17167080 Adresse postale: Strada CRISUL ALB, Nr. 6, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 051723 Pays: Roumanie Courriel: office@biosystems-diagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213357815 Fax: +40 213357813 Adresse internet: www.biosystems-diagnostic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 47 233.83 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 233.83 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-927/3
Lot n : 32 IntitulÈ:
Reactivi pentru analizorul de urini Aution MAX AX-4030/SEDIMAX 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMINF SRL NumÈro national d'identification: RO 7586277 Adresse postale: Strada Sos. Pacurari, Nr. 65 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700547 Pays: Roumanie Courriel: office@cominf.ro TÈlÈphone: +40 232257422 Fax: +40 232257422 Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/2
Lot n : 29 IntitulÈ:
Card determinare grupe sanguine AB0 rh prin aglutinare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BALMED S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4281740 Adresse postale: Strada Burebista, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031106 Pays: Roumanie Courriel: abarcu@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213275269 Fax: +40 213275269 Adresse internet: www.balmed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 75 630.25 RON Offre la plus basse: 25 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 25 000.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/4
Lot n : 57 IntitulÈ:
DECALCIFIANT
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 11
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Chemical Company S.A. - NumÈro national d'identification: 5945730 Adresse postale: Strada: Chimiei, nr. 14, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700293 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700293 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@chemical.ro TÈlÈphone: +40 232214267 Fax: +40 232239170 Adresse internet: www.chemical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 29 043.53 RON Offre la plus basse: 18 018.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 18 018.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/10
Lot n : 36 IntitulÈ:
Calce sodata
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIDELIO FARM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 15399342 Adresse postale: Strada Calea Cisnadiei, Nr. 56 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550031 Pays: Roumanie Courriel: ruxandra.stanita@fideliofarm.ro TÈlÈphone: +40 269228476 Fax: +40 269220116 Adresse internet: www.fideliofarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 000.00 RON Offre la plus basse: 3 920.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 920.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/9
Lot n : 10 IntitulÈ:
Reactivi pentru Coagulometru DADE BEHRING BFT II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIAMEDIX IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8529458 Adresse postale: Strada Fabrica de Glucoza, Nr. 15A, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012902 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@diamedix.ro TÈlÈphone: +40 021/6688866 Fax: +40 021/6688867 Adresse internet: www.diamedix.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 82 302.52 RON Offre la plus basse: 80 941.88 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 80 941.88 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/5
Lot n : 24 IntitulÈ:
APA DISTILATA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLINI-LAB NumÈro national d'identification: RO 3102218 Adresse postale: Strada STR. RODNEI, Nr. 15 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540342 Pays: Roumanie Courriel: oferte@clinilab.ro TÈlÈphone: +40 265218784 / 218785 Fax: +40 265218407 Adresse internet: www.clinilab.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 49 808.40 RON Offre la plus basse: 40 560.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 40 560.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5861/6
Lot n : 68 IntitulÈ:
KIT Reactivi ABL 80
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMINF SRL NumÈro national d'identification: RO 7586277 Adresse postale: Strada Sos. Pacurari, Nr. 65 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700547 Pays: Roumanie Courriel: office@cominf.ro TÈlÈphone: +40 232257422 Fax: +40 232257422 Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 538 357.14 RON Offre la plus basse: 538 356.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 538 356.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/2
Lot n : 29 IntitulÈ:
Card determinare grupe sanguine AB0 rh prin aglutinare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BALMED S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4281740 Adresse postale: Strada Burebista, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031106 Pays: Roumanie Courriel: abarcu@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213275269 Fax: +40 213275269 Adresse internet: www.balmed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-5862/6
Lot n : 68 IntitulÈ:
KIT Reactivi ABL 80
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMINF SRL NumÈro national d'identification: RO 7586277 Adresse postale: Strada Sos. Pacurari, Nr. 65 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700547 Pays: Roumanie Courriel: office@cominf.ro TÈlÈphone: +40 232257422 Fax: +40 232257422 Adresse internet: www.cominf.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 43 520.37 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 43 520.37 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UM 02534 Ia?i (Spitalul Clinic Militar de Urgen? ÑDr. I. Chizacî Ia?i) Adresse postale: Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 7-9 Ville: Ia?i Code postal: 700483 Pays: Roumanie Courriel: smuis32@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232211552 Fax: +40 232216844 Adresse internet: www.smuis.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33696100 - Réactifs de groupage sanguin 
33696200 - Réactifs pour analyses de sang 
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire