01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Media?: Pièces de machines d'extraction de puits

2018/S 218-500349 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/11/2018 S218  - - Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Roumanie-Media?: Pièces de machines d'extraction de puits 2018/S 218-500349 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Societatea Na?ional de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Romania ?oseaua Sibiului nr. 5, jude?ul Sibiu Media 551129 Roumanie Point(s) de contact: Adrian Iustin Taran Téléphone: +40 269805216 Courriel: csilla.szanto@romgaz.ro Fax: +40 269830283 Code NUTS: RO126 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.romgaz.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.romgaz.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Extraction de gaz et de pétrole
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Închiriere scule de operare ?i instrumenta?ie în sonde Numéro de référence: 164/2018
II.1.2) Code CPV principal 43612000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitaril [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 72 600.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Echipament prevenire erup?ie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43612000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cant. minima AC: 208 buc. x zile; cantitate maxima AC - 528 buc. x zile. Cantitate minima CS: 52 buc. x zile; cantitate maxima CS - 132 buc. x zile. Valoare minima AC: 81 800 RON; valoare maxima A.C: 276 240 RON. Valoare minima CS: 20 450 RON; valoare maxima C.S: 69 060 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Accesorii scule tubaj"
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43612000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantitate minima AC - 20 buc. x zile; cantitate maxima AC - 170 buc. x zile. Cantitate minima CS - 5 buc. x zile; cantitate maxima CS - 25 buc. x zile. Valoare minima AC: 3 100 RON; valoare maxima A.C: 26 350 RON. Valoare minima CS: 775 RON; valoare maxima CS: 3 875 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Garnitur de foraj sau de instrumenta?ie"
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43612000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantitate min. AC - 11 132 buc. x zile; cantitate max. AC - 61 430 buc. x zile. Cantitate min. CS - 2 783 buc. x zile; cantitate max. CS - 15 358 buc. x zile. Valoare min. AC: 402 370 RON; valoare max. A.C: 1 979 603 RON. Valoare min. CS: 100 592,5 RON; valoare max.C.S: 494 915 75 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Geale"
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43612000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantitate minima AC - 108 buc. x zile; cantitate maxima AC - 280 buc. x zile. Cantitate minima CS - 27 buc. x zile; cantitate maxima CS - 90 buc. x zile. Valoare minima AC: 55 363,20 RON; valoare maxima A.C: 143 515,50 RON. Valoare minima CS: 13 840,80 RON; valoare maxima C.S: 46 136,00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Freze Racorduri"
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43612000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO126 Lieu principal d'exécution:
Conform specificatiilor caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Sculele de foraj - extrac?ie - instrumenta?ie sunt echipamente necesare realizarii operatiilor de interventie si instrumenta?ie realizate de catre utilajele din dotare la sonde in vederea recuper?rii obiectelor r?mase în sond?, închideri ale spa?iului inelar dintre tubing ?i coloan?, antren?rii tijelor p?trate, în?urub?rii ?i de?urub?rii materialului tubular cu moment de strângere controlat, manevrari ale garniturilor de tevi introduse in sonda, frezari dopuri de ciment, frezari resturi metalice ramase in sonda ?i alte opera?ii specifice activit??ii de repara?ii capitale a sondelor de gaze. Produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt scule de instrumenta?ie specifice activit??ii de interven?ii ?i repara?ii capitale la sonde. De asemenea se intentioneaza inchirierea de scule si echipamente specifice activitatii de foraj in vederea realizarii de sonde de gaze.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Cantitate minima AC - 104 buc. x zile; Cantitate maxima AC - 485 buc. x zile. Cantitate minima CS - 26 buc. x zile; Cantitate maxima CS - 130 buc. x zile. Valoare minima AC: 52 596,00 RON; Valoare maxima A.C: 253 415,00 RON. Valoare minima CS: 13 149,00 RON; Valoare maxima C.S: 65 745,00 RON.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 21770
Lot nº: 1 Intitulé:
Echipament prevenire erup?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Tubex Romania Str. Industriilor nr. 2C, sector 3 Bucure?ti 032895 Roumanie Téléphone: +40 265762081 Courriel: office@tubex.ro Fax: +40 265762081 Code NUTS: RO321 Adresse internet: www.tubex.ro www.tubex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 276 240.00 RON Offre la plus basse: 257 640.00 RON / Offre la plus élevée: 257 640.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 22070
Lot nº: 1 Intitulé:
Echipament prevenire erup?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Tubex Romania Str. Industriilor nr. 2C, sector 3 Bucure?ti 032895 Roumanie Téléphone: +40 265762081 Courriel: office@tubex.ro Fax: +40 265762081 Code NUTS: RO321 Adresse internet: www.tubex.ro www.tubex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 257 640.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 72 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Biroul Juridic S.I.R.C.O.S.S.
?oseaua Sibiului nr. 5 Media 551129 Roumanie Téléphone: +4 0269805154 Courriel: andrei.popescu@romgaz.ro Fax: +4 0269830283 Adresse internet: www.romgaz.ro www.romgaz.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
43612000 - Pièces de machines d'extraction de puits