Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Media?: ...quipements mÈdicaux

2022/S 18-043137  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Media?: ...quipements mÈdicaux 2022/S 018-043137 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS NumÈro national d'identification: 4751469 Adresse postale: Strada: Clo?ca, nr. 2 Ville: Medias Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 551030 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adriana Nemes Courriel: achizitii@spitalulmedias.ro TÈlÈphone: +40 269842550 Fax: +40 269845564 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spitalulmedias.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie aparatura medicala prin Fonduri Europene - Licitatie 5 NumÈro de rÈfÈrence: 4751469_2021_PAAPD1177946
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare, instalare, punere in functiune, instruire personal si service in perioada de garantie pentru aparatura si mobilierul medical achizitionat, in vederea implementarii proiectului ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf art.160 alin.2 din Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 20. Contractantul va avea termen de livrare si montaj de maxim 30 zile de la data semn?rii contractului ?i constituirii garan?iei de bun? execu?ie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 855 499.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   3.  CPAP Pediatric
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
CPAP Pediatric - 1 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   1.  Ventilator
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Ventilator - 7 BUC, conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Pre?ul sistemelor: 50 puncte
   2.  Criterii de performanta: 50 puncte
   1.  Algoritmul de calcul pentru pretul sistemului Pretul sistemului = (Pretul minim / Pretul ìnî) x Punctajul maxim alocat Unde: Pretul minim = valoarea ofertei financiare cea mai mica Pretul ìnî = pretul ofertat Punctajul maxim alocat = 50 puncte
   2.  Criterii de performanta Punctajul maxim alocat pentru factorul de evaluare ìCriterii de performantaî ñ numar de 5 criterii a cate 10 puncte fiecare, are o valoare de 50 puncte din totalul de 100 puncte si deci o pondere de 50% din criteriul de atribuire. Total punctaj criterii tehnice prin insumare / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   4.  BIPAP
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
BIPAP - 4 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   2.  CPAP
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
CPAP - 7 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   5.  Ventilator Transport
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Ventilator Transport - 2 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul 11. Videobronhoscop
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Videobronhoscop - 1 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   6.  Aspirator secretii
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Aspirator secretii - 9 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   9.  Laringoscop
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Laringoscop - 6 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul 12. Analizor automat parametri coagulare
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Analizor automat parametri coagulare - 1 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   8.  Termoscaner
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Termoscaner - 2 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul 10. Videolaringoscop
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Videolaringoscop - 2 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lotul
   7.  Concentrator O2
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Municipal Medias
II.2.4) Description des prestations:
Concentrator O2 - 5 BUC , conform Anexei 1
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiectul a fost depus spre finan?are Ón cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Axa Prioritar? 9, Obiectiv Specific
   9. 1. ÑConsolidarea capacit??ii Spitalului Municipal Media? pentru prevenirea ?i combaterea infec?ie cu COVID-19î SMIS 141789.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 117-305041
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 39
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PAPAPOSTOLOU S.R.L NumÈro national d'identification: RO 22318421 Adresse postale: Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 28 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011055 Pays: Roumanie Courriel: info@pmec.ro TÈlÈphone: +40 213212223 Fax: +40 213212226 Adresse internet: www.papapostolou.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 994 700.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 994 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 758
Lot n : 2,4,8,3,7 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIGI MEDICAL TEHNIC NumÈro national d'identification: RO35468358 Adresse postale: Strada Dr. Aurel Lazar, Nr. 8A Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO121 Alba Pays: Roumanie Courriel: pretegan@digi-medical.ro TÈlÈphone: +40 774036877 Adresse internet: www.digi-medical.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 528 210.88 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 527 699.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 764
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. DRAEGER ROMANIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: 2836925 Adresse postale: Strada: Grigore Gafencu, nr. 78-84, cl?direa C1, Sector: 1, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: Laurentiu.Rizea@draeger.com TÈlÈphone: +40 0212331060 Fax: +40 0212331130 Adresse internet: www.draeger.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 197 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 130 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 785
Lot n : 11,10 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DACO MEDICAL TECHNOLOGIES SRL NumÈro national d'identification: 28704464 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020234 Pays: Roumanie Courriel: dacomedicalro@yahoo.com TÈlÈphone: +40 765550550 Fax: +40 317107400 Adresse internet: www.dacomedical.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 219 969.78 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 59 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 750
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medical Corp S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10770287 Adresse postale: Strada Laz?r Gheorghe, Nr. 8 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550165 Pays: Roumanie Courriel: office@medicalcorp.ro TÈlÈphone: +40 269232673-11/ +40 728030738 Fax: +40 269245532 Adresse internet: www.medicalcorp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 32 310.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 27 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 780
Lot n : 9 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDFARM TRADING NumÈro national d'identification: RO 5803531 Adresse postale: Strada Zefirului, Nr. 21 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 024036 Pays: Roumanie Courriel: anamariastancu@medfarmshop.ro TÈlÈphone: +40 0213201920 Fax: +40 0213207877 Adresse internet: www.medfarm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 347 889.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 112 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 748
Lot n : 12 IntitulÈ:
Contract de furnizare produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOSYSTEMS DIAGNOSTIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 17167080 Adresse postale: Strada CRISUL ALB, Nr. 6, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 051723 Pays: Roumanie Courriel: office@biosystems-diagnostic.ro TÈlÈphone: +40 213357815 Fax: +40 213357813 Adresse internet: www.biosystems-diagnostic.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 950.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Media?: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux