Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Produits alimentaires divers : Acord cadru DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2023 - 2024

2024/S 2024-084614  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84614-2024 - Résultats
Roumanie – Produits alimentaires divers – Acord cadru DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2023 - 2024
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Acord cadru DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2023 - 2024
Description: Acord cadru furnizare diverse produse alimentare pentru hrana detinuti. Produsele solicitate lot 1-22, fac parte din categoria alimente hrana detinuti necesare pentru asigurarea normelor de hrana a persoanelor private de libertate. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informa?iilor suplimentare solicitate de operatorii economici interesa?i: în a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit în anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor având în vedere ca, potrivit art. 161 din Legea nr. 98/2016, operatorii economici trebuie sa aiba cel pu?in 10 zile sa î?i întocmeasca oferta în conformitate cu cerin?ele suplimentare introduse prin raspunsul la clarificari/informa?ii suplimentare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, înainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 20 zile. Contractele subsecvente se vor atribui operatorilor economici care sunt semnatari ai acordului cadru , conform art 117, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. NR. CRT. DENUMIRE U.M. Cantitatea maxima estimata a acordurilor cadru 12 luni maxim Valoarea maxima maxima estimata a acordurilor cadru in Lei fara TVA 1 Lot 1 - Semicarcasa porc degresata Kg 23200 394,400.00 2 Lot 2 - Carne pasare ( pulpe cu spate) Kg 14000 196,000.00 3 Lot 3 - Preparate din carne – salam de vara Kg 6000 150,000.00 4 Lot 4 - Preparate din carne – cârna?i ?arane?ti Kg 4200 105,000.00 5 Lot 5 - Preparate din carne – cremwu?ti de pui Kg 1000 25,000.00 6 Lot 6 - Slanina afumata Kg 5100 102,000.00 7 Lot 7 - Pâine semialba Kg 117000 585,000.00 8 Lot 8 - Brânza telemea Kg 12100 302,500.00 9 Lot 9 - Lapte de vaca litru 19500 120,900.00 10 Lot 10 - Brânza de vaci kg 300 6,600.00 11 Lot 11 - Smântâna Kg 300 4,800.00 12 Lot 12 - Brânza topita Kg 170 6,800.00 13 Lot 13 - Pateu ficat Kg 2800 75,600.00 14 Lot 14 - Usturoi Kg 800 12,000.00 15 Lot 15 - Sare Kg 2800 4,760.00 16 Lot 16 - Amelioratori Kg 2700 27,000.00 17 Lot 17 - Arome, condimente – foi dafin Kg 190 5,700.00 18 Lot 18 - Arome, condimente – cimbru Kg 190 4,750.00 19 Lot 19 - Arome, condimente – piper Kg 380 11,400.00 20 Lot 20 - Arome, condimente – boia Kg 380 9,500.00 21 Lot 21 - Fructe proaspete - mere Kg 19500 78,000.00 22 Lot 22 - Tarâ?e de grâu Kg 1400 2,660.00 NR. CRT. DENUMIRE U.M. Cantitatea cel mai mare contract subsecvent 6 luni maxim Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent in Lei fara TVA 1 Lot 1 - Semicarcasa porc degresata Kg 11600 197,200.00 2 Lot 2 - Carne pasare ( pulpe cu spate) Kg 7000 98,000.00 3 Lot 3 - Preparate din carne – salam de vara Kg 3000 75,000.00 4 Lot 4 - Preparate din carne – cârna?i ?arane?ti Kg 2100 52,500.00 5 Lot 5 - Preparate din carne – cremwu?ti de pui Kg 500 12,500.00 6 Lot 6 - Slanina afumata Kg 2550 51,000.00 7 Lot 7 - Pâine semialba Kg 58500 292,500.00 8 Lot 8 - Brânza telemea Kg 6050 151,250.00 9 Lot 9 - Lapte de vaca litru 9750 60,450.00 10 Lot 10 - Brânza de vaci kg 150 3,300.00 11 Lot 11 - Smântâna Kg 150 2,400.00 12 Lot 12 - Brânza topita Kg 85 3,400.00 13 Lot 13 - Pateu ficat Kg 1400 37,800.00 14 Lot 14 - Usturoi Kg 400 6,000.00 15 Lot 15 - Sare Kg 1400 2,380.00 16 Lot 16 - Amelioratori Kg 1350 13,500.00 17 Lot 17 - Arome, condimente – foi dafin Kg 95 2,850.00 18 Lot 18 - Arome, condimente – cimbru Kg 95 2,375.00 19 Lot 19 - Arome, condimente – piper Kg 190 5,700.00 20 Lot 20 - Arome, condimente – boia Kg 190 4,750.00 21 Lot 21 - Fructe proaspete - mere Kg 9750 39,000.00 22 Lot 22 - Tarâ?e de grâu Kg 700 1,330.00 TOTAL 1115185.0
Identifiant de la procédure: df8364b6-b826-4bb3-b7eb-a4604a71b9e5
Identifiant interne: 23703050201846
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15800000 Produits alimentaires divers
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 2 230 370,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Semicarcasa porc degresata
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.1 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 1692 kg - max. 1933 kg; valoare 1 luna min. 28758.33 lei - max. 32866.67 lei / cantitate 6 luni min 10150 kg - max 11600 kg; valoare 6 luni min 172550 lei – max 197200 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15113000 Viande de porc
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Carne pasare (pulpe cu spate)
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.2 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 1000 kg - max. 1167 kg; valoare 1 luna min.14000 lei - max. 16333.33 lei / cantitate 6 luni min 6000 kg - max 7000 kg; valoare 6 luni min 84000 lei – max 98000 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15112130 Poulets
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Preparate din carne – salam
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.3 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 433 kg - max. 500 kg; valoare 1 luna min. 10833.33 lei - max. 12500 lei / cantitate 6 luni min 2600 kg - max 3000 kg; valoare 6 luni min 65000 lei – max 75000 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15131120 Charcuterie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Preparate din carne – cârna?i
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.4 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 317 kg - max. 350 kg; valoare 1 luna min. 7916.67 lei - max. 8750 lei / cantitate 6 luni min 1900 kg - max 2100 kg; valoare 6 luni min 47500 lei – max 52500 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15131130 Saucisses
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Preparate din carne – cremwu?ti de pui
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.5 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 67 kg - max. 83 kg; valoare 1 luna min.1666.67 lei - max. 2083.33 lei / cantitate 6 luni min 400 kg - max 10000 kg; valoare 6 luni min 500 lei – max 12500 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15131135 Saucisses de volaille
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Slanina afumata
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.6 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 375 kg - max. 425 kg; valoare 1 luna min.7500 lei - max. 8500 lei / cantitate 6 luni min 2250 kg - max 2550 kg; valoare 6 luni min 45000 lei – max 51000 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15131220 Lard
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Pâine semialba
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.7 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 8458 kg - max. 9750 kg; valoare 1 luna min. 42291.67 lei - max. 48750 lei / cantitate 6 luni min 50750 kg - max 58500 kg; valoare 6 luni min 253750 lei – max 292500 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15811100 Pain
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Brânza telemea
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.8 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 875 kg - max. 1008 kg; valoare 1 luna min. 21875 lei - max. 25208.33 lei / cantitate 6 luni min 5250 kg - max 6050 kg; valoare 6 luni min 131250 lei – max 151250 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15540000 Fromages
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Lapte de vaca
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.9 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 1375 kg - max. 1625 kg; valoare 1 luna min. 8525 lei - max. 10075 lei / cantitate 6 luni min 8250 kg - max 9750 kg; valoare 6 luni min 51150 lei – max 60450 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15511000 Lait
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Brânza de vaci
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.10 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 20 kg - max. 25 kg; valoare 1 luna min. 440 lei - max. 550 lei / cantitate 6 luni min 120 kg - max 150 kg; valoare 6 luni min 2640 lei – max 3300 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Smântâna
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.11 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 20 kg - max. 25 kg; valoare 1 luna min. 320 lei - max. 400 lei / cantitate 6 luni min 120 kg - max 150 kg; valoare 6 luni min 1920 lei – max 2400 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15512000 Crème fraîche
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Brânza topita
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.12 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 12 kg - max. 14 kg; valoare 1 luna min. 466.67 lei - max. 566.67 lei / cantitate 6 luni min 70 kg - max 85 kg; valoare 6 luni min 2800 lei – max 3400 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15500000 Produits laitiers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Pateu ficat
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.13 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 204 kg - max. 233 kg; valoare 1 luna min. 5512.50 lei - max. 6300 lei / cantitate 6 luni min 1225 kg - max 1400 kg; valoare 6 luni min 33075 lei – max 37800 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15131310 Pâté
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Usturoi
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.14 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 57 kg - max. 67 kg; valoare 1 luna min. 850 lei - max. 1000 lei / cantitate 6 luni min 340 kg - max 400 kg; valoare 6 luni min 5100 lei – max 6000 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 03221000 Légumes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Sare
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.15 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 175 kg - max. 233 kg; valoare 1 luna min. 297.50 lei - max. 396.67 lei / cantitate 6 luni min 1050 kg - max 1400 kg; valoare 6 luni min 1785 lei – max 2380 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15872400 Sel
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Amelioratori
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.16 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 192 kg - max. 225 kg; valoare 1 luna min. 1916.67 lei - max. 2250 lei / cantitate 6 luni min 1150 kg - max 1350 kg; valoare 6 luni min 11500 lei – max 13500 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15890000 Produits alimentaires et produits secs divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Arome, condimente – foi dafin
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.17 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 14 kg - max. 16 kg; valoare 1 luna min. 425 lei - max. 475 lei / cantitate 6 luni min 85 kg - max 95 kg; valoare 6 luni min 2550 lei – max 2850 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15872200 Épices
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Arome, condimente – cimbru
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.18 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 14 kg - max. 16 kg; valoare 1 luna min. 354.17 lei - max. 395.83 lei / cantitate 6 luni min 85 kg - max 95 kg; valoare 6 luni min 2125 lei – max 2375 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15872200 Épices
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Arome, condimente – cimbru
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.19 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 28 kg - max. 32 kg; valoare 1 luna min. 825 lei - max. 950 lei / cantitate 6 luni min 165 kg - max 190 kg; valoare 6 luni min 4950 lei – max 5700 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15872100 Poivre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Arome, condimente – boia dulce
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.20 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 28 kg - max. 32 kg; valoare 1 luna min. 687.50 lei - max. 791.67 lei / cantitate 6 luni min 165 kg - max 190 kg; valoare 6 luni min 4125 lei – max 4750 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15870000 Condiments et assaisonnements
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0021
Titre: Arome, condimente – boia dulce
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.21 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 1392 kg - max. 1625 kg; valoare 1 luna min. 5566.67 lei - max. 6500 lei / cantitate 6 luni min 8350 kg - max 9750 kg; valoare 6 luni min 33400 lei – max 39000 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 03222000 Fruits et fruits à coque
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
5.1.
Lot: LOT-0022
Titre: Tarâ?e de grâu
Description: Conform caiet de sarcini pct.
   3. 3.1.1.22 Contract subsecvent: cantitate 1 luna min. 110 kg - max. 117 kg; valoare 1 luna min. 190 lei - max. 221.67 lei / cantitate 6 luni min 600 kg - max 700 kg; valoare 6 luni min 1140 lei – max 1330 lei.
Identifiant interne: 23703050201846
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 15615000 Son
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: PENITENCIARUL IASI
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul "lantul de aprovizionare"
Description: Invers proportional Punctaj maxim total 30 Algoritm de calcul: Lantul de aprovizionare a) pentru livrarile directe de la producator la consumatorul final se acorda punctajul maxim alocat - 30 puncte; b) pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare se acorda - 20 puncte; c) pentru 2 (doi) intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 10 puncte; d) pentru 3 sau mai mult de 3 intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare se acorda - 0,01 puncte; Intermediarul este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigura furnizarea produselor de la producator/procesator la consumator; NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa indice clar în cadrul ofertei tehnice, producatorul ?i sa prezinte în cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care confirma livrarea directa de la producator sau numarul operatorilor economici implica?i in lan?ul de aprovizionare (ex. contracte de distributie incheiate cu producatorii, declaratia producatorului ca sunt distribuitori autorizati, fisa de produs asumata de producator, etc). Se considera ca produsul este livrat direct de catre producatorul original atunci când fi?a de produs este emisa/asumata de ofertant.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica - Factorul ”Realizarea unei etape de productie în regiunea de dezvoltare unde îsi are sediul autoritatea contractanta”
Description: Algoritm de calcul: a) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în Regiunea Nord-Est se acorda punctajul maxim alocat (30 puncte); b) pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în regiunile învecinate cu Regiunea Nord-Est (respectiv în Regiunea Sud-Est si Regiunea Centru) se acorda punctajul maxim de 15 puncte; c) ofertele pentru care produc?ia se realizeaza în alte regiuni nu vor fi punctate. (0 puncte) Algoritm de calcul: Pentru oferta pentru care cel pu?in o etapa de produc?ie s-a realizat în:
   1.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupeaza jude?ele Bacau, Botosani, Ia?i, Neam?, Suceava ?i Vaslui. – se acorda 30 pct
   2.  Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupeaza jude?ele Alba, Bra?ov, Covasna, Harghita, Mure? ?i Sibiu. – se acorda 20 pct
   3.  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupeaza jude?ele Bihor, Bistri?a-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare ?i Maramure?. – se acorda 20 pct
   4.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupeaza jude?ele Braila, Buzau, Constan?a, Gala?i, Vrancea ?i Tulcea. – se acorda 20 pct
   5.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupeaza jude?ele Arge?, Calara?i, Dâmbovi?a, Giurgiu, Ialomi?a, Prahova ?i Teleorman. – se acorda 10 pct
   6.  Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupeaza jude?ele Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt ?i Vâlcea. – se acorda 10 pct
   7.  Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupeaza jude?ele Arad, Cara?-Severin, Hunedoara ?i Timi?. – se acorda 10 pct
   8.  Regiunea de Dezvoltare Bucure?ti-Ilfov - care grupeaza municipiul Bucure?ti ?i jude?ul Ilfov. – se acorda 10 pct
   9.  în afara regiunilor de dezvoltare men?ionate anterior, pentru livarile de produse din import - Se acorda 0,01 pct. NOTA: Pentru a obtine punctajul corespunzator, operatorii economici trebuie sa prezinte in cadrul ofertei, respectiv in propunerea tehnica, documente care demonstreaza realizarea unei etape de productie in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. (Ex. Autoriza?ie Sanitara Veterinara privind siguran?a alimentelor, certificatul constatator emis de Registrul comer?ului care sa ateste ca ofertantul este autorizat sa desfasoare cel putin o etapa de productie in regiunea de Nord-Est) Operatorii economici au obligatia de a detine autorizatie/înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care figureaza în registrele de evidenta a unitatilor autorizate/înregistrate gestionate de catre autoritatea competenta si de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 251 680,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 302 500,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0008/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 56 160,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22546
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0008/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 251 680,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47105
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0008/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 14 560,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20107
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0008/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 10 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47116
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse56 160,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée230 142,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 151 340,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 196 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FERMADOR
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0002/CIF: RO 6550631
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 10 810,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47112
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: FERMADOR
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0002/CIF: RO 6550631
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 21 620,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22549
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: FERMADOR
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0002/CIF: RO 6550631
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 151 340,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47101
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: FERMADOR
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0002/CIF: RO 6550631
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 5 405,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20531
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 405,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée168 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 30 800,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 75 600,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VASCAR S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0013/CIF: 829522
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur du résultat: 30 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47106
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: VASCAR S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0013/CIF: 829522
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur du résultat: 3 300,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47117
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VASCAR S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0013/CIF: 829522
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur du résultat: 2 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20532
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: VASCAR S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0013/CIF: 829522
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur du résultat: 8 250,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22550
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 300,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée66 360,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 18 414,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 27 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0016/CIF: RO21211132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016
Valeur du résultat: 6 820,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22552
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0016/CIF: RO21211132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016
Valeur du résultat: 18 414,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47109
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse6 820,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée23 220,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 89 400,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 150 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0003/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 6 854,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20529
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0003/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 5 960,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47113
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0003/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 89 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47102
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0003/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 20 860,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22547
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse20 860,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée139 200,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 66 300,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 102 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0006/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 3 900,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47113
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0006/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 66 300,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47102
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0006/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 4 940,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20529
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0006/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 14 300,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22547
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues8
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse14 300,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée99 450,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 58 800,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 105 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0004/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 58 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47102
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0004/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 15 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22547
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0004/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 4 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47113
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: DIACARN FOOD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0004/CIF: RO 22212233
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 4 480,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20529
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues7
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues9
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse15 400,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée96 600,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 44 460,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 78 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0021/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur du résultat: 3 420,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47118
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0021/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur du résultat: 3 648,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20533
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0021/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur du résultat: 10 716,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22551
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0021/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur du résultat: 44 460,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47107
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse10 716,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée56 355,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 2 660,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 760,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0015/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur du résultat: 2 660,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47108
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0015/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur du résultat: 950,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22553
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 660,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée4 060,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 038,10 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 750,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0018/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur du résultat: 3 038,10 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47108
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0018/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur du résultat: 719,55 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22553
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 038,10 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée4 734,80 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 6 600,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0010/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20107
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0010/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47116
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0010/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 1 300,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22546
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0010/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur du résultat: 6 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47105
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 300,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée5 526,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 7 920,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 12 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0014/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 1 980,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22551
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0014/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 7 920,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47107
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0014/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 495,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20533
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0014/CIF: 28103545
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 792,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47118
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse495,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 632,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 333 450,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 585 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GELAS MEDIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0007/CIF: 19127030
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 23 797,50 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20105
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: GELAS MEDIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0007/CIF: 19127030
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 14 877,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47115
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: GELAS MEDIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0007/CIF: 19127030
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 74 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22544
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: GELAS MEDIA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0007/CIF: 19127030
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 333 450,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47104
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse333 450,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée515 970,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 394 400,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 394 400,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NICBAC PROD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0001/CIF: RO 9817750
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 20 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47111
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: NICBAC PROD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0001/CIF: RO 9817750
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 85 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22545
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: NICBAC PROD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0001/CIF: RO 9817750
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 29 750,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20106
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: NICBAC PROD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0001/CIF: RO 9817750
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 394 400,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47100
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse20 400,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée20 400,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 5 829,30 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 6 800,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0012/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 5 829,30 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47105
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0012/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 685,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47116
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0012/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0012
Valeur du résultat: 1 028,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22546
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse5 829,30 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 786,40 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 4 800,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 4 800,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0011/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 320,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20107
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0011/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 1 040,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22546
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0011/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 320,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47116
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0011/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur du résultat: 4 800,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47105
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse320,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée320,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 680,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 2 660,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MOPAN SUCEAVA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0022/CIF: 34874331
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur du résultat: 360,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22554
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: MOPAN SUCEAVA
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0022/CIF: 34874331
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur du résultat: 1 680,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47110
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse360,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée2 226,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 418,10 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 5 700,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0017/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 809,55 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22553
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0017/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur du résultat: 3 418,10 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47108
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse809,55 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée809,55 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 456,20 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 9 500,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0020/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 6 456,20 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47108
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: STEDYAN COM
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0020/CIF: RO 15779023
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur du résultat: 1 529,10 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22553
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse6 456,20 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 456,20 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 85 215,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 120 900,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0009/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 8 084,50 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20107
Date de conclusion du marché: 03/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0009/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 4 807,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47116
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0009/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 24 035,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22546
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: ILVAS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0009/CIF: RO 2433906
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur du résultat: 85 215,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47105
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse8 084,50 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée8 084,50 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 19 900,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 25 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Fleischparty SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0005/CIF: RO 25753748
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 995,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47114
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: Fleischparty SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0005/CIF: RO 25753748
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 1 592,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 20530
Date de conclusion du marché: 08/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: Fleischparty SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0005/CIF: RO 25753748
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 4 378,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22548
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: Fleischparty SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0005/CIF: RO 25753748
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 19 900,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47103
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse995,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée21 500,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 10 153,60 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 11 400,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0019/CIF: RO21211132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 10 153,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 47109
Date de conclusion du marché: 15/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1117746/LOT-0019/CIF: RO21211132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 2 404,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22552
Date de conclusion du marché: 01/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse8 736,20 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée10 153,60 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi
Numéro d’enregistrement: 4701509
Adresse postale: Strada: Dr. Vicol, nr. 10  
Ville: Iasi
Code postal: 700469
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Point de contact: Ionut Alexandru ENACHE
Adresse électronique: achizitii.piasi@anp.gov.ro
Téléphone: +40 0332425865
Télécopieur: +40 0232216700
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9009
Nom officiel: AMA FRUCT CP
Numéro d’enregistrement: 28103545
Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17  
Ville: Horodniceni
Code postal: 727314
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: amafructcp@gmail.com
Téléphone: +40 374014779
Télécopieur: +40 230521515
Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0021 LOT-0014
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: FERMADOR
Numéro d’enregistrement: RO 6550631
Adresse postale: Strada NATIONALA, Nr. 1  
Ville: Podu Iloaiei
Code postal: 707365
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: alina.rediu@fermador.ro
Téléphone: +40 232222111
Télécopieur: +40 232239248
Adresse internet: https://www.fermador.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-9006
Nom officiel: DIACARN FOOD
Numéro d’enregistrement: RO 22212233
Adresse postale: Strada Trotus, Nr. 27  
Ville: Focsani
Code postal: 620087
Subdivision pays (NUTS): Vrancea (RO226)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: diacarnfoodfocsani@gmail.com
Téléphone: +40 237224777
Télécopieur: +40 237224777
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0006 LOT-0004 LOT-0003
8.1.
ORG-9005
Nom officiel: Fleischparty SRL
Numéro d’enregistrement: RO 25753748
Adresse postale: Strada Gheorge Doja, Nr. 17C  
Ville: Moara Grecilor
Code postal: 730003
Subdivision pays (NUTS): Vaslui (RO216)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: leonard.danila@fleischparty.ro
Téléphone: +40 728228258
Télécopieur: +40 235315352
Adresse internet: http://www.fleischparty.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: ILVAS
Numéro d’enregistrement: RO 2433906
Adresse postale: Strada Stefan cel Mare, Nr. 9  
Ville: Vaslui
Code postal: 730187
Subdivision pays (NUTS): Vaslui (RO216)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ilvas_vs@yahoo.com
Téléphone: +40 235314414
Télécopieur: +40 235361722
Adresse internet: https://www.ilvas.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0008 LOT-0012 LOT-0011 LOT-0010 LOT-0009
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: STEDYAN COM
Numéro d’enregistrement: RO 15779023
Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19  
Ville: Braila
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: stedyan.br@gmail.com
Téléphone: +40 339732804
Télécopieur: +40 339732804
Adresse internet: https://www.stedyan.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0015 LOT-0018 LOT-0017 LOT-0020
8.1.
ORG-9008
Nom officiel: MOPAN SUCEAVA
Numéro d’enregistrement: 34874331
Adresse postale: Strada Traian Vuia, Nr. 2  
Ville: Suceava
Code postal: 720021
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: contact@mopansuceava.ro
Téléphone: +40 230221247
Télécopieur: +40 230222146
Adresse internet: https://www.mopansuceava.ro/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0022
8.1.
ORG-9007
Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Numéro d’enregistrement: RO21211132
Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2  
Ville: Constanta
Code postal: 900035
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@bsei.ro
Téléphone: +40 372748216
Télécopieur: +40 372879540
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0016 LOT-0019
8.1.
ORG-9010
Nom officiel: GELAS MEDIA
Numéro d’enregistrement: 19127030
Adresse postale: Strada Neculai Tudor, Nr. 43  
Ville: Iasi
Code postal: 700734
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: brutariamoldovencei@yahoo.ro
Téléphone: +40 734887701
Adresse internet: http://www.gelasmedia.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0007
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: VASCAR S.A.
Numéro d’enregistrement: 829522
Adresse postale: Strada PODUL INALT , Nr. 4  
Ville: Vaslui
Code postal: 730217
Subdivision pays (NUTS): Vaslui (RO216)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: andreea.roman@vascar.ro
Téléphone: +40 235361131
Télécopieur: +40 235361475
Adresse internet: https://www.vascar.ro/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0013
8.1.
ORG-9004
Nom officiel: NICBAC PROD
Numéro d’enregistrement: RO 9817750
Adresse postale: Strada Abatorului, Nr. 1221  
Ville: Nicolae Balcescu
Code postal: 607355
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: nic_bac_prod@yahoo.com
Téléphone: +40 234214994
Adresse internet: https://www.nicbac.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d9c65c51-6290-4284-9784-04c1680c4cda - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 17:02:57 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/02/2024 16:19:05 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84614-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
15800000 - Produits alimentaires divers