Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie ''' 'quipement divers ''' '''Dotf'ri 4 Loturi 'n cadrul proiectului '''Reabilitarea, modernizarea ''i echiparea Liceului Tehnologic '''Vasile Sav''' (Corp B, Sala de sport ''i Corp Ateliere) din municipiul ROMAN''''''

2024/S 2024-033116  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33116-2024 - Résultats
Roumanie – Équipement divers – ”Dotari 4 Loturi în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea ?i echiparea Liceului Tehnologic ”Vasile Sav” (Corp B, Sala de sport ?i Corp Ateliere) din municipiul ROMAN””
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MUNICIPIUL ROMAN
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ”Dotari 4 Loturi în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea ?i echiparea Liceului Tehnologic ”Vasile Sav” (Corp B, Sala de sport ?i Corp Ateliere) din municipiul ROMAN””
Description: Furnizare dotari specifice, în scopul desfa?urarii activita?ilor didactice, în cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea ?i echiparea Liceului Tehnologic ”Vasile Sav” (Corp B, Sala de sport ?i Corp Ateliere) din municipiul ROMAN. NOTA: a) Termenul pâna la care operatorii economici pot transmite solicitarile de clarificari/informa?ii suplimentare a?a cum s-a men?ionat la sec?iunea I.3 - 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. b) In masura în care solicitarile de clarificari au fost adresate în termenul precizat în documenta?ie, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 8 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Identifiant de la procédure: 8c5773d6-4d1e-4c85-a5ee-d5268cb7376c
Identifiant interne: 17
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39300000 Équipement divers
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1- Aparate de uz casnic
Description: Diverse echipamente de uz casnic
Identifiant interne: 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39700000 Appareils ménagers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: România, Jude?ul Neam?, Municipiul Roman
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ia extinsa a produselor, garan?ia comerciala, definita în Legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor ?i garan?iile asociate acestora republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, propusa pentru o perioada mai mare de 2 ani (24 de luni)-60%.
Description: Punctajul se acorda astfel: a)Pentru ofertantul cu cea mai mare perioada de garan?ie extinsa se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 puncte (60%); b) Pentru ofertantul având o alta perioada de garan?ie (n) decât cea mai mare perioada de garan?ie extinsa, punctajul (P2n) se va calcula dupa urmatorul algoritm: ?Punctajul P3n = Perioada de garan?ie (n) (ani) / Cea mai mare perioada de garan?ie extinsa (ani) x +60 ?Extinderea perioadei de garan?ie se va face cu adaugarea unui an întreg la cei 2 ani stabili?i prin documenta?ie (respectiv 2+1=3 ani; 2+2=4 ani). Nota: a. Termenul de garan?ie pentru toate produsele este de 24 luni. b. Oferta care prezinta o durata de garan?ie mai mica de 2 ani (24 de luni) va fi considerata neconforma. Oferta cu o perioada de garan?ie de 2 ani nu va fi punctata suplimentar, aceasta fiind perioada minima de garan?ie, potrivit Caietului de Sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MUNICIPIUL ROMAN
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 Diverse echipamente
Description: Dotari diverse echipamente electronice
Identifiant interne: 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39300000 Équipement divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: România, Jude?ul Neam?, Municipiul Roman
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ia extinsa a produselor, garan?ia comerciala, definita în Legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor ?i garan?iile asociate acestora republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, propusa pentru o perioada mai mare de 2 ani (24 de luni)-60%.
Description: Punctajul se acorda astfel: a)Pentru ofertantul cu cea mai mare perioada de garan?ie extinsa se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 puncte (60%); b) Pentru ofertantul având o alta perioada de garan?ie (n) decât cea mai mare perioada de garan?ie extinsa, punctajul (P2n) se va calcula dupa urmatorul algoritm: ?Punctajul P3n = Perioada de garan?ie (n) (ani) / Cea mai mare perioada de garan?ie extinsa (ani) x +60 ?Extinderea perioadei de garan?ie se va face cu adaugarea unui an întreg la cei 2 ani stabili?i prin documenta?ie (respectiv 2+1=3 ani; 2+2=4 ani). Nota: a. Termenul de garan?ie pentru toate produsele este de 24 luni. b. Oferta care prezinta o durata de garan?ie mai mica de 2 ani (24 de luni) va fi considerata neconforma. Oferta cu o perioada de garan?ie de 2 ani nu va fi punctata suplimentar, aceasta fiind perioada minima de garan?ie, potrivit Caietului de Sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MUNICIPIUL ROMAN
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 3 Echipamente de imprimat
Description: Dotari diverse echipamente de imprimat
Identifiant interne: 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30100000 Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39162100 Matériel pédagogique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Municipiul Roman, Judetul Neamt
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ia extinsa a produselor, garan?ia comerciala, definita în Legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor ?i garan?iile asociate acestora republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, propusa pentru o perioada mai mare de 2 ani (24 de luni)-60%.
Description: Punctajul se acorda astfel: a)Pentru ofertantul cu cea mai mare perioada de garan?ie extinsa se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 puncte (60%); b) Pentru ofertantul având o alta perioada de garan?ie (n) decât cea mai mare perioada de garan?ie extinsa, punctajul (P2n) se va calcula dupa urmatorul algoritm: ?Punctajul P3n = Perioada de garan?ie (n) (ani) / Cea mai mare perioada de garan?ie extinsa (ani) x +60 ?Extinderea perioadei de garan?ie se va face cu adaugarea unui an întreg la cei 2 ani stabili?i prin documenta?ie (respectiv 2+1=3 ani; 2+2=4 ani). Nota: a. Termenul de garan?ie pentru toate produsele este de 24 luni. b. Oferta care prezinta o durata de garan?ie mai mica de 2 ani (24 de luni) va fi considerata neconforma. Oferta cu o perioada de garan?ie de 2 ani nu va fi punctata suplimentar, aceasta fiind perioada minima de garan?ie, potrivit Caietului de Sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MUNICIPIUL ROMAN
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lot 4 Computere
Description: Dotari cu computere diverse
Identifiant interne: 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39162100 Matériel pédagogique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Municipiul Roman, Judetul Neamt
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Garan?ia extinsa a produselor, garan?ia comerciala, definita în Legea nr. 449 / 2003 privind vânzarea produselor ?i garan?iile asociate acestora republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, propusa pentru o perioada mai mare de 2 ani (24 de luni)-60%.
Description: Punctajul se acorda astfel: a)Pentru ofertantul cu cea mai mare perioada de garan?ie extinsa se va acorda punctajul maxim alocat, respectiv 60 puncte (60%); b) Pentru ofertantul având o alta perioada de garan?ie (n) decât cea mai mare perioada de garan?ie extinsa, punctajul (P2n) se va calcula dupa urmatorul algoritm: ?Punctajul P3n = Perioada de garan?ie (n) (ani) / Cea mai mare perioada de garan?ie extinsa (ani) x +60 ?Extinderea perioadei de garan?ie se va face cu adaugarea unui an întreg la cei 2 ani stabili?i prin documenta?ie (respectiv 2+1=3 ani; 2+2=4 ani). Nota: a. Termenul de garan?ie pentru toate produsele este de 24 luni. b. Oferta care prezinta o durata de garan?ie mai mica de 2 ani (24 de luni) va fi considerata neconforma. Oferta cu o perioada de garan?ie de 2 ani nu va fi punctata suplimentar, aceasta fiind perioada minima de garan?ie, potrivit Caietului de Sarcini.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MUNICIPIUL ROMAN

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAFETY TECHNOLOGY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119347/LOT-0004/CIF: RO 25146010
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 482 299,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 205
Date de conclusion du marché: 04/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse458 548,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée482 299,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: NET CHIT COMPUTERS
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119347/LOT-0002/CIF: RO 14616109
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 159 620,40 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 168
Date de conclusion du marché: 04/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse159 620,40 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée159 620,40 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: MUNICIPIUL ROMAN
Numéro d’enregistrement: 2613583
Adresse postale: Pia?a Roman Voda nr. 1  
Ville: Roman
Code postal: 611022
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Point de contact: Achizitii PMR 2020 Achizitii PMR 2020
Adresse électronique: investitii@primariaroman.ro
Téléphone: +40 233741119
Télécopieur: +40 233741604
Adresse internet: https://www.primariaroman.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: SAFETY TECHNOLOGY
Numéro d’enregistrement: RO 25146010
Adresse postale: Strada Taietura Turcului, Nr. 47  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400285
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@sstc.ro
Téléphone: +40 0264592246
Télécopieur: +40 0264592246
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: NET CHIT COMPUTERS
Numéro d’enregistrement: RO 14616109
Adresse postale: Strada Libertatii, Nr. 3  
Ville: Roman
Code postal: 611015
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@netchit.ro
Téléphone: +40 233744300
Télécopieur: +40 233744300
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 5a8fe1e4-a9ae-4ace-a5c8-acf7532db27e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 11:07:52 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/01/2024 12:41:14 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33116-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39162100 - Matériel pédagogique 
39300000 - Équipement divers 
39700000 - Appareils ménagers