Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : '?quipements médicaux : Achiziãia de Echipamente medicale ( 6 loturi ) - PNRR Componen'?a:12 : S'?n'?tate / Investi'?ia 2.4

2024/S 2024-084587  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84587-2024 - Résultats
Roumanie – Équipements médicaux – Achizitia de Echipamente medicale ( 6 loturi ) - PNRR Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizitia de Echipamente medicale ( 6 loturi ) - PNRR Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4
Description: Contract de furnizare conform Caietului de sarcini -Echipamente medicale 6 loturi Lot 1 : Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI.Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI. - 1 buc Lot 2: Plita histologica pentru uscare lame microscop - 1 buv Lot 3 : Termostat pentru culturi bacteriologice ?i microbiene 1000 litri - 1 buc Lot 4 : Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR)Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR) - 1 buc Lot 5 : Frigider pentru probe 65 litri - 1 buc Lot 6 : Dulap uscare si depozitare endoscoape - 1 buc
Identifiant de la procédure: e550210a-6429-48c1-b743-fe60baa1550c
Identifiant interne: 11241
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI.Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI.
Description: Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI.Sistem pentru testarea sensibilita?ii microorganismelor la antibiotice prin determinarea directa a CMI. - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Plita histologica pentru uscare lame microscop
Description: Plita histologica pentru uscare lame microscop - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Termostat pentru culturi bacteriologice ?i microbiene 1000 litri
Description: Termostat pentru culturi bacteriologice ?i microbiene 1000 litri - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR)Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR)
Description: Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR)Sistem genetic pentru detectarea simultana a MTB si a rezistentei la RMP prin metoda de amplificare semi-cantitativa in lant in timp real (RT-PCR) - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Frigider pentru probe 65 litri
Description: Frigider pentru probe 65 litri - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Dulap uscare si depozitare endoscoape
Description: Dulap uscare si depozitare endoscoape - 1 buc
Identifiant interne: 11241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalulu Judetean de Urgenta Dr Fogolyan Kristof Sfantu Gheorghe Str. Stadionului nr. 1-3 RO-520064 Sfântu Gheorghe, Jude?ul Covasna
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Clauza suspensiva procedura de atribuire a contractului de achizi?ie publica este ini?iata sub inciden?a prezentei clauzei suspensive, nu se insulta încheierea contractului de achizi?ie publica este condi?ionata de ob?inerea finan?arii nerambursabile prin programul de finan?are : Proiect finan?at prin PNRR - Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien?a, Componen?a: 12 – Sanatate / Investi?ia
   2. 4 – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale Semnarea contractului de achizi?ie publica fiind posibila doar în situa?ia în care se respecta dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare, Autoritatea contractanta va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tigator numai în masura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finan?are. În cazul în care indiferent de motive, Finan?area nu va fi ob?inuta pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de Drept, în condi?iile în care nu exista o alta sursa de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212, alin 1, lit c, teza 2, din Legea 98 pe 2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare, fiind imposibila încheierea contractului de achizi?ie publica. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/ clauza suspensiva, asa mândru ?i întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le ar putea suferi în situa?ia descrisa. Perioada maxima pentru care clauza suspensiva este de ?ase luni, astfel încât în cazul în care condi?ia semnarii contractului de finan?are nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata Contract de furnizare 12 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ELECTRONIC APRIL APARATURA ELECTRONICA SPECIALA S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120731/LOT-0002/CIF: RO 6043132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 4 202,57 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse4 202,57 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée4 202,57 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120731/LOT-0001/CIF: RO 9603757
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 389 520,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse389 520,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée389 520,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120731/LOT-0004/CIF: RO 31101676
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 195 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse195 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée195 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120731/LOT-0006/CIF: RO 217930
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 145 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse145 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée145 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ELECTRONIC APRIL APARATURA ELECTRONICA SPECIALA S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120731/LOT-0003/CIF: RO 6043132
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 42 025,70 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 09/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse42 025,70 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée42 025,70 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Numéro d’enregistrement: 4202010
Adresse postale: Strada: Stadionului, nr. 1  
Ville: Sfantu Gheorghe
Code postal: 520064
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Point de contact: ATTILA BECSEK
Téléphone: +40 367730040
Télécopieur: +40 367730040
Adresse internet: https://www.spitfog.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX
Numéro d’enregistrement: RO 9603757
Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030882
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Télécopieur: +40 213247679
Adresse internet: https://www.ams.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA SRL
Numéro d’enregistrement: RO 31101676
Adresse postale: Strada Pompeiu Dimitrie, Cladirea Hermes Bussines Campus, Nr. 5-7, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020335
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@bmgrp.ro
Téléphone: +40 737330108
Télécopieur: +40 212322204
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: ELECTRONIC APRIL APARATURA ELECTRONICA SPECIALA S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 6043132
Adresse postale: Strada Pasteur Louis, Nr. 3-5  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400349
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@aprilcj.ro
Téléphone: +40 264420040
Télécopieur: +40 264420040
Adresse internet: https://www.aprilcj.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0003
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 217930
Adresse postale: Strada Calusei, Nr. 69A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021353
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatiiseap@temco.ro
Téléphone: +4 0212524650
Télécopieur: +4 0212524667
Adresse internet: https://www.temco.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0006
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 64ee1d04-2a24-40b9-9416-67d4974c6b2b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 15:23:39 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/02/2024 16:20:41 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 84587-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux