Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: ' quipements médicaux: Echipamente ' i materiale destinate reducerii riscului de infec»ii nosocomiale

2024/S 2024-070383  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70383-2024 - Résultats
Roumanie – Équipements médicaux – Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale
Description: Echipamente ?i materiale destinate reducerii riscului de infec?ii nosocomiale. 8 loturi: Lot 1 - Echipamente pentru laboratorul de microbiologie , Lot 2 - Echipamente pentru dezinfectie si filtrare a aerului , Lot 3 - Echipamente pentru izolare si dezinfectie , Lot 4 - Echipamente pentru monitorizare, gestiune si ventilatie , Lot 5 - Sistem de monitorizare mobile si la distanta a liniilor de perfuzie , Lot 6 - Echipamente pentru igiena si verificarea igienei , Lot 7 - Echipamente pentru laboratorul de anatomopatologie , Lot 8 - Sisteme informatice. Cantitatile si caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini , valoarea estimata se rgaseste la fiecare lot in parte
Identifiant de la procédure: ce1b4f7e-165e-4021-a4f1-d50659ee9826
Identifiant interne: 1511349015202315
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Echipamente pentru laboratorul de microbiologie
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea laboratorului de microbiologie cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Echipamente pentru dezinfectie si filtrare a aerului
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele pentru dezinfectie si filtrare a aerului explicitate pe larg în Caietul de Sarcini
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39811200 Produits d'assainissement de l'air
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Echipamente pentru izolare si dezinfectie
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini.
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 39330000 Matériel de désinfection
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Echipamente pentru monitorizare, gestiune si ventilatie
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini.
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Sistem de monitorizare mobile si la distanta a liniilor de perfuzie
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini.
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Echipamente pentru igiena si verificarea igienei
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini.
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Echipamente pentru laboratorul de anatomopatologie
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te dotarea cu echipamentele explicitate pe larg în Caietul de Sarcini.
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Sisteme informatice
Description: Autoritatea Contractanta î?i dore?te cre?terea gradului de digitalizare cu instrumentele informatice explicitate pe larg în Caietul de Sarcini
Identifiant interne: 1511349015202315
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48180000 Logiciels médicaux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta , b-dul Ferdinand nr 100 Constanta
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 2 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Contractul de furnizare încheiat la finele acestei achizi?ii va fi supus condi?iei suspensive ca Autoritatea Contractanta va încheia contractul de finan?are aferent cererii de finan?are aprobate, în conformitate cu legisla?ia în vigoare, fapt care este în afara controlului rezonabil al acesteia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Se vor acorda maxim 5 puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar de garan?ie ?i acord de service oferit, care depa?e?te specifica?iile tehnice minime dupa cum urmeaza: o 4 sau mai mul?i ani de garan?ie suplimentara (dar care sa nu fie mai mare decat durata de viata a produsului): 20 x puncte o 3 ani de garan?ie suplimentara: 15x puncte o 2 ani de garan?ie suplimentara: 10 x puncte o 1 an de garan?ie suplimentara: 5 x puncte Ofertantul va furniza o declara?ie scrisa detaliind perioada oferita ?i declarând ca aceasta acopera conformitatea bunurilor cu specifica?iile contractului, inclusiv toate utilizarile indicate.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, caruia îi corespunde un maxim de 20 puncte: i. pentru livrarile directe (de la producatorul original la Autoritatea Contractanta) se acorda punctajul maxim de 20 puncte; ii. pentru un singur operator economic implicat în lan?ul de aprovizionare – se acorda 10 puncte; iii. pentru doi operatori economici implica?i în lan?ul de aprovizionare – se acorda 5 puncte;
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20

Critère:
Type: Qualité
Nom: Componenta tehnica
Description: Punctajul Duratei de livrare si punere in functiune se va calcula dupa urmatoarea formula: Dlpif= Dmin/ Dofertat *20 Dlpif: punctajul ob?inut de catre Oferta admisibila aflata sub evaluare; Dmin: cea mai mica durata de livrare si punere in functiune dintre duratele Ofertelor admisibile; Dofertat: durata de livrare si punere in functiune propusa in oferta aflata sub evaluare Punctaj maxim: 20 puncte Atentie: Durata maxima de livrare pentru care se poate lua punctaj este de treizeci (30) de zile. Ofertarea unui termen de livrare care excede 30 de zile atrage neconformitatea ofertei. În aceeasi nota, ofertarea unui termen de livrare mai mic de 3 zile va fi considerata derizorie si va atrage de asemenea neconformitatea ofertei.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX, BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA SRL, HYPO TECH & CONSULTING, Elta 90 Medical Research SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0001/CIF: RO 27344880
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 402 845,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 41
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 402 845,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 402 845,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0003/CIF: RO 6220293
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 1 127 567,17 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 38
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 127 567,17 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 127 567,17 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BIO HYGIENE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0002/CIF: RO 29674809
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 2 432 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse2 432 200,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée2 432 200,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: INFO WORLD
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0008/CIF: RO 13373052
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur du résultat: 99 250,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 40
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse99 250,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée99 250,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BIO HYGIENE
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0006/CIF: RO 29674809
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 120 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 42
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse120 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée120 000,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HYPO TECH & CONSULTING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1120420/LOT-0007/CIF: RO21011223
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 89 500,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 39
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse89 500,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée89 500,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Le lauréat n’a pas encore été choisi, mais le concours est toujours en cours.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
Numéro d’enregistrement: 15113490
Adresse postale: Strada: Ferdinand, nr. 100  
Ville: Constanta
Code postal: 900709
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Point de contact: GHEORGHE ARNAUTU
Adresse électronique: spitalinf@yahoo.com
Téléphone: +40 241484522
Télécopieur: +40 241615491
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: INFO WORLD
Numéro d’enregistrement: RO 13373052
Adresse postale: Strada Intrarea Glucozei, Nr. 37-39, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 023828
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii@infoworld.ro
Téléphone: +40 212430590
Télécopieur: +40 212430578
Adresse internet: http://www.infoworld.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0008
8.1.
ORG-9005
Nom officiel: BIO HYGIENE
Numéro d’enregistrement: RO 29674809
Adresse postale: Strada Argentina, Nr. 25, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011753
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@biohygiene.ro
Téléphone: +40 0212114001
Télécopieur: +40 0212110344
Adresse internet: https://www.biohygiene.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0006
8.1.
ORG-9004
Nom officiel: HYPO TECH & CONSULTING
Numéro d’enregistrement: RO21011223
Adresse postale: Strada Dudesti-Pantelimon, Nr. 29  
Ville: Bucuresti
Code postal: 033091
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@hypo.com.ro
Téléphone: +40 723682401
Télécopieur: +40 212556222
Adresse internet: https://www.hypo.com.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0007 LOT-0001
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: Elta 90 Medical Research SRL
Numéro d’enregistrement: RO 27344880
Adresse postale: Strada Nicolae G.Caramfil, Nr. 22 A, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@elta90mr.ro
Téléphone: +40 212322694
Télécopieur: +40 212322696
Adresse internet: https://www.elta90mr.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-9006
Nom officiel: BIOMEDICA MEDIZINPRODUKTE ROMANIA SRL
Numéro d’enregistrement: RO 31101676
Adresse postale: Strada Pompeiu Dimitrie, Cladirea Hermes Bussines Campus, Nr. 5-7, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020335
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@bmgrp.ro
Téléphone: +40 737330108
Télécopieur: +40 212322204
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX
Numéro d’enregistrement: RO 9603757
Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030882
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sales@ams.ro
Téléphone: +40 213247050
Télécopieur: +40 213247679
Adresse internet: https://www.ams.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 6220293
Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A  
Ville: Voluntari
Code postal: 077190
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: licitatii-team@novaintermed.ro
Téléphone: +40 314011090
Télécopieur: +40 314011089
Adresse internet: https://www.novaintermed.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 093a9e5b-9537-4c7d-a510-95c545f0bc1c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 14:37:43 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 14:47:37 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70383-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux