Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 14/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-C?l?ra?i:Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2023/S 97-302361  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Roumanie-C?l?ra?i: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

2023/S 097-302361

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 055-158365)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ECOAQUA SA
Numéro national d'identification: RO16730672
Adresse postale: Strada: Progresul, nr. FN
Ville: Calarasi
Code NUTS: RO312 C?l?ra?i
Code postal: 910001
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Aur Andreescu
Courriel: achizitii@ecoaqua.ro
Téléphone: +40 242312705
Fax: +40 242311923
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ecoaqua.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul: CL8 - "Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de alimentare cu ap? ?i extinderea re?elei de canalizare în Municipiul Urziceni. Extinderea re?elelor de alimentare cu ap? ?i înfiin?area re?elei de canalizare în Comuna Manasia"

Numéro de référence: 16730672_2023_PAAPD1381741

II.1.2)
Code CPV principal
45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul: CL8 - "Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de alimentare cu ap? ?i extinderea re?elei de canalizare în Municipiul Urziceni. Extinderea re?elelor de alimentare cu ap? ?i înfiin?area re?elei de canalizare în Comuna Manasia" ? Obiect nr.1-25.01_1 "Reabilitare retele de alimentare cu apa in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.1-25.02_1 "Extindere retele de alimentare cu apa in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.1-25.03 "Camine de bransament la reteaua existenta in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.1-25.04 "Reabilitare retele pentru separare bransare blocuri in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.1-26.01 "Extindere retele de alimentare cu apa in Localitatea Manasia - UAT Manasia" ? Obiect nr.1-26.02 "Bransamente la reteaua existenta in Localitatea Manasia - UAT Manasia" ? Obiect nr.2-19.02_1 "Extindere retele de canalizare in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.2-19.04 "SPAU si conducte de refulare in Municipiul Urziceni - UAT Urziceni" ? Obiect nr.2-20-01 "Infiintare retele de canalizare in Localitatea Manasia - UAT Manasia" ? Obiect nr.2-20-02 "SPAU si conducte de refulare in Localitatea Manasia - UAT Manasia" Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructii; b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Monitorizarea si acordarea de asistenta / consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar; e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada minima de garantie; f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului; Num?r zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor: 30 Numar zile pân? la care se va raspunde la clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 055-158365

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/05/2023

Lire:

Date: 14/06/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/05/2023

Lire:

Date: 14/06/2023

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 30/11/2023

Lire:

Date: 14/12/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Executie lucrari în cadrul proiectului cu titlul: CL8 - "Extinderea ?i reabilitarea re?elelor de alimentare cu ap? ?i extinderea re?elei de canalizare în Municipiul Urziceni. Extinderea re?elelor de alimentare cu ap? ?i înfiin?area re?elei de canalizare în Comuna Manasia" 14/06/2023 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau