Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 28/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Râmnicu S?rat:Antiseptiques et désinfectants

2023/S 227-714683  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Râmnicu S?rat: Antiseptiques et désinfectants 2023/S 227-714683 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT Numéro national d'identification: 4697653 Adresse postale: Strada: NICOLAE BALCESCU, nr. 2 Ville: Ramnicu Sarat Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 125300 Pays: Roumanie Point(s) de contact: IULIANA MIHAIU Courriel: office@spitalrms.ro Téléphone: +40 0238/562780 Fax: +40 0238562780 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalrms.ro Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173187 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE DEZINFECTANTI Numéro de référence: 4697653/56/2023
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta va achizitiona substante dezinfectante in conformitate cu Registrul National al Substantelor Biocide necesare desfasurarii activitatii in Spitalul Municipal Rm. Sarat si in Abulatoriul Integrat cu respectarea prevederilor Ordinului 1761/2021pentru aprobarea Normelor tehnice privind cur??area, dezinfec?ia ?i sterilizarea în unit??ile sanitare publice ?i private, evaluarea eficacit??ii procedurilor de cur??enie ?i dezinfec?ie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfec?ia mâinilor în func?ie de nivelul de risc, precum ?i metodele de evaluare a derul?rii procesului de sterilizare ?i controlul eficien?ei acestuia . In conformitate cu obiectivele de dezinfectie si cerintele impuse in anumite sectoare, nivelurile de dezinfectie sunt clasificate astfel: dezinfectie de nivel scazut, mediu sau inalt, care directioneaza spectrul de actiune al produsului. Acest nivel de dezinfectie este in functie de caracterul critic al materialului care urmeaza sa fie dezinfectat. Forma de conditionare a dezinfectantilor poate fi solida (granule, tablete, pulberi) sau lichida (solutii, geluri), gata de utilizare (RTU) sau concentrate, care urmeaza a se dilua pentru utilizare, si se vor alege astfel incat sa fie compatibili cu materialul suprafetelor si instrumentarului ce urmeaza a fi dezinfectat. - suprafetele critice - cele care vin in contact cu tesuturile corpului uman sau penetreaza tesuturile, inclusiv sistemul vascular. In aceasta categorie intra: instrumentarul chirurgical, inclusiv instrumentarul stomatologic, materialul utilizat pentru suturi, trusele pentru asistenta la nastere, echipamentul personalului din salile de operatii, campuri operatorii, mesele si tampoanele, tuburile de dren, implanturile, acele si seringile, cateterele cardiace si urinare, dispozitivele pentru hemodializa, toate dispozitivele intravasculare, endoscoapele invazive flexibile sau rigide, echipamentul pentru biopsie asociat endoscoapelor, acele pentru acupunctura, acele utilizate in neurologie; - suprafete semicritice - care vin în contact cu mucoasele intacte, cu exceptia mucoasei periodontale, sau cu pielea avand solutii de continuitate. In aceasta categorie intra: suprafata interioara a incubatoarelor pentru copii si dispozitivele atasate acestora (masca de oxigen, umidificator), endoscoapele flexibile si rigide neinvazive, folosite exclusiv ca dispozitive pentru imagistica, laringoscoapele, tuburile endotraheale, echipamentul de anestezie si respiratie asistata, diafragmele, termometrele de sticla, termometrele electronice, ventuzele, varfurile de la seringile auriculare, specul nazal, specul vaginal, abaiselangurile, instrumentele utilizate pentru montarea dispozitivelor anticonceptionale, accesoriile pompitelor de lapte; - suprafete noncritice - care nu vin frecvent in contact cu pacientul sau care vin in contact numai cu pielea intacta a acestuia. In aceasta categorie intra: stetoscoape, plosti, urinare, manseta de la tensiometru, specul auricular, suprafetele hemodializoarelor care vin in contact cu dializatul, cadrele pentru invalizi, suprafetele dispozitivelor medicale care sunt atinse si de personalul medical in timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi, suprafete inerte (pavimente,pereti,mobilier de spital ,obiecte sanitare). Dupa gradul de dezinfectie : - dezinfectie de nivel inalt - dezinfectie de nivel intermediar (mediu) - dezinfectie de nivel scazut
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 350 340.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 11
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL SCAZUT PENTRU SUPRAFETE NONCRITICE
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 153 900.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT CLORIGEN TABLETE
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 122 400.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE DIN CLASA SEMICRITICE SI CRITICE CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 640 800.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL MEDIU PENTRU SUPRAFETE SEMICRITICE
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 230 400.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT RAPID DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE SI APARATURA MEDICALA - APLICARE PRIN PULVERIZARE
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 316 800.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT MULTIENZIMATIC PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL MEDIU A INSTRUMENTARULUI PRIN IMERSIE
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 288 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SERVETELE DEZINFECTANTE PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE MEDICALE
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 21 600.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA DE GEL
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 360 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA DE GEL , AMBALAT IN PUNGA SAU REZERVA DISPENSER COMPATIBIL CU DISPENSERUL CU SENZOR PURELL 1200ml
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 194 040.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE CRITICE
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 324 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU MICROEAROFLORA
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT
II.2.4) Description des prestations:
IN CONFORMITATE CU CERINTELE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 698 400.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere. Ofertantii vor raspunde in cadrul DUAE, daca se încadreaza în situatiile de excludere. Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor, dupa caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului, document din care sa reiasa ca acesta este valabil la data prezentarii si nu trebuie sa ateste ca ofertantul are datorii restante la data prezentarii acestui certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice cu modificarile si completarile ulterioare ; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local, document din care sa reiasa ca acesta este valabil la data prezentarii si nu trebuie sa ateste ca ofertantul are datorii restante la data prezentarii acestui certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. - alte documente edificatoare, dup? caz. Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa ", DECLARATIA la Sectiunea "Documente de calificare",in SEAP odata cu DUAE. Persoanele din partea autoritatii contractante cu functii de decizie si implicate in procesul de achizitie publica: - Jr.Danielescu Adrian - Manager, - Ec. Baicu Mariana - Director Financiar Contabil, - Dr. Pvelescu Nicoleta - Director Medical , - As. Nica Daniela - Director de Ingrijiri; Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata. Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantilor clasati pe primul loc. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. În cazul in care ofertantul reprezinta o asociere, oferta acestuia fiind clasata pe locul I, in clasamentul intermediar, se va prezenta Acordul sau o scrisoare de asociere, in forma legalizata în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea conform cotei de implicare pentru îndeplinirea contractului, si ca liderul Asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie s? declare în cadrul ofertei partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Subcontractan?ii propu?i trebuie s? respecte acelea?i obliga?ii ca ?i ofertan?ii, în domeniul mediului, social ?i al rela?iilor de munc?, stabilite prin legisla?ia adoptat? la nivelul Uniunii Europene, legisla?ia na?ional?, prin acorduri colective sau prin tratatele ?i acordurile interna?ionale în aceste domenii. Cerin?a nr.1. Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale ce face obiectul contractului de achizi?ie public? Cerin?a se aplic? inclusiv pentru documenta?ia care trebuie prezentat? de subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea/entitatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Cerinta nr. 2 Operatorii economici, (importatori, distribuitori) participanti la procedura vor prezenta aviz de func?ionare (înso?it d anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului S?n?t??ii nr. 566/2020 emis de Agen?ia Na?ional? a Medicamentului ?i a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania din care s? reias? c? produc?torul/produc?torii dispozitivelor medicale pe care le include în propunerea tehnic? sunt înregistra?i în aviz.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractarea, daca e cazul. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie s? declare în cadrul ofertei partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Subcontractan?ii propu?i trebuie s? respecte acelea?i obliga?ii ca ?i ofertan?ii, în domeniul mediului, social ?i al rela?iilor de munc?, stabilite prin legisla?ia adoptat? la nivelul Uniunii Europene, legisla?ia na?ional?, prin acorduri colective sau prin tratatele ?i acordurile interna?ionale în aceste domenii, prev?zute în documenta?ia de atribuire . Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitatePentru a face dovada îndeplinirii cerin?elor privind capacitatea tehnic? ?i profesional? operatorii economici prezenta obligatoriu esantioane cu eticheta in limba romana . Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOperatorii economici ce depun oferta , ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent ; se va completa DUAE. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertan?ii /subcontractan?ii, au obliga?ia complet?rii ?i prezent?rii ini?iale a DUAE ca prim? dovad? a neîncadr?rii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de calificare. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie s? declare în cadrul ofertei partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Subcontractan?ii propu?i trebuie s? respecte acelea?i obliga?ii ca ?i ofertan?ii, în domeniul mediului, social ?i al rela?iilor de munc?, stabilite prin legisla?ia adoptat? la nivelul uniunii europene, legisla?ia na?ional?, prin acorduri colective sau prin tratatele ?i acordurile interna?ionale în aceste domenii, prev?zute în documenta?ia de atribuire. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire ; la solicitarea autorit??ii contractante se vor prezenta mostre doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.; mostrele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu caracterisiticile tehnice prezentate in propunerea tehnica. Ofertantul castigator are obligatia de a furniza pe toata perioada derularii acordului cadru produse cu acelasi nivel de calitate cu cel al mostrelor prezentate. Ofertantii castigatori , la solicitarea autoritatii contractante vor face dovada implement?rii Sistemului de Management al Calit??ii conform SR EN ISO 9001sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii (pentru cazurile specifice prev?zute de lege). în cazul unei asocieri, aceast? condi?ie trebuie îndeplinit? individual de fiecare asociat, pentru partea din contract (activitatea) pe care acesta o îndepline?te.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/06/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 ACORD CADRU FURNIZARE DEZINFECTANTI 28/12/2023 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants