Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Râmnicu S?rat: Antiseptiques et désinfectants

2022/S 53-137742  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Roumanie-Râmnicu S?rat: Antiseptiques et désinfectants 2022/S 053-137742 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT Numéro national d'identification: 4697653 Adresse postale: strada nicoale balcescu , nr. 2, 2 Ville: Ramnicu Sarat Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 125300 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIHAIU IULIANA Courriel: spitalrms@gmail.com Téléphone: +40 238561231 Fax: +40 0238562780 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalrms.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE DEZINFECTANTI Numéro de référence: 4697653/10/2021
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractanta va achizitiona substante dezinfectante in conformitate cu Registrul National al Substantelor Biocide necesare desfasurarii activitatii in Spitalul Municipal Rm. Sarat si in Abulatoriul Integrat cu respectarea prevederilor OMS nr 961/2016; OMS nr 1082/2016; OMS nr 1071/2017. Avand in vedere cresterea adresabilitatii la nivelul populatiei pentru tratarea diveselor afectiuni in spital, precum si modificarile legislative din domeniu se impune o continuitate a aprovizionarii ritmice cu dezinfectanti pentru desfasurarea activitatii medicale in Spitalul Municipal Rm. Sarat . Astfel pentru derularea procesului de achizitie cursiv si la preturi competitive autoritatea contractanta va incheia un acord cadru de furnizare de dezinfectanti, pentru o perioada de 24 de luni - frecventa de atribuire a contractelor subsecvente este trimestriala si in functie de bugetul alocat.Incheierea unui acord cadru asigura mentinerea preturilor ofertate pentru o perioda mai lunga de timp precum si posibilitatea autoritatii contractante de a estima cantitati minime si maxime de dezinfectanti, avand in vedere faptul ca nu poate fi stabilit numarul exact de pacienti care vor beneficia de tratamente. Autoritatea contractanta a optat pentru impartirea in 15 loturi in functie de destinatia substantelor dezinfectate : 1 Dezinfectant clorigen tablete 2 Detergent dezinfectant concentrat de nivel scazut pt. suprafete noncritice 3 Detergent dezinfectant concentrat de nivel mediu pt. suprafete semicritice 4 Detergent dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete critice 5 Dezinfectant de nivel inalt pentru dispozitive medicale din clasa semicritice si critice care nu suporta autoclavarea 6 Detergent dezinfectant enzimatic pentru dezinfectia de nivel mediu a instrumentarului prin imersie 7 Dezinfectant rapid de nivel inalt pt. suprafete si aparatura medicala - aplicare prin pulverizare 8 Servetele dezinfectante pt. suprafete si dispozitive medicale 9 Dezinfectant de nivel inalt rapid la rece pentru instrumentar si materiale termosensibile 10 Antiseptic pt. dezinfectia preoperatorie a tegumentelor 11 Antiseptic pentru dezinfectia igienica/chirurgicala a mainilor prin frecare sub forma de gel 12 Antiseptic pentru dezinfectia igienica/chirurgicala a mainilor prin frecare sub forma de gel,ambalat in punga =rezerva dispenser cu sensor- 1200 ml 13 Antiseptic pentru dezinfectia igienica/chirurgicala a mainilor prin frecare sub forma de gel,ambalat in punga =rezerva dispenser manual- 1000 ml 14 Antiseptic pentru dezinfectia igienica/chirurgicala a mainilor prin frecare sub forma lichida 15 Dezinfectant de nivel inalt pentru microaeroflora
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 858 653.60 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL SCAZUT PT. SUPRAFETE NONCRITICE
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 60000 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT ENZIMATIC PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL MEDIU A INSTRUMENTARULUI PRIN IMERSIE
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETULUI DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 25200 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA/CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA DE GEL,AMBALAT IN PUNGA =REZERVA DISPENSER MANUAL- 1000 ML
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 24500 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE DIN CLASA SEMICRITICE SI CRITICE CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 30600 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA/CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA DE GEL,AMBALAT IN PUNGA =REZERVA DISPENSER CU SENSOR- 1200 ML
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 17500 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT DE NIVEL INALT RAPID LA RECE PENTRU INSTRUMENTAR SI MATERIALE TERMOSENSIBILE
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 43200 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT RAPID DE NIVEL INALT PT. SUPRAFETE SI APARATURA MEDICALA - APLICARE PRIN PULVERIZARE
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETULUI DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 22500 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PT. DEZINFECTIA PREOPERATORIE A TEGUMENTELOR
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 3840 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT CLORIGEN TABLETE
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI - CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 38400 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL MEDIU PT. SUPRAFETE SEMICRITICE
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISITICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI - CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 59400 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA/CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA DE GEL
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 54000 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DETERGENT DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE CRITICE
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 90000 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA/CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE SUB FORMA LICHIDA
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 46200 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU MICROAEROFLORA
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETUL DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 75600 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SERVETELE DEZINFECTANTE PT. SUPRAFETE SI DISPOZITIVE MEDICALE
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
CONFORM CARACTERISTICILOR DIN CAIETULUI DE SARCINI / CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT ESTIMAT = 2400 LEI
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 043-107015
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11544
Lot nº: 12 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUNZL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8808509 Adresse postale: Strada SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,DE 287/1, BUCHAREST WEST LOGITICS PARK, CLADIREA C01, Nr. - Ville: Dragomiresti-Vale Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077096 Pays: Roumanie Courriel: tunde.lorinc@bunzlromania.ro Téléphone: +40 264422569 Fax: +40 264460870 Adresse internet: www.bunzl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 300.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11242
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11244
Lot nº: 15 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDISAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 19225535 Adresse postale: Strada Crisan, Nr. 10A Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100468 Pays: Roumanie Courriel: medisancom@yahoo.com Téléphone: +40 244590741 Fax: +40 244590741 Adresse internet: www.medisan.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 690.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 690.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11542
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 93 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11238
Lot nº: 6 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 300.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11239
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 700.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11543
Lot nº: 13 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUNZL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8808509 Adresse postale: Strada SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,DE 287/1, BUCHAREST WEST LOGITICS PARK, CLADIREA C01, Nr. - Ville: Dragomiresti-Vale Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077096 Pays: Roumanie Courriel: tunde.lorinc@bunzlromania.ro Téléphone: +40 264422569 Fax: +40 264460870 Adresse internet: www.bunzl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 560.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11240
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11921
Lot nº: 11 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROHEALTH MED Numéro national d'identification: 37869941 Adresse postale: Strada 1 MAI, Nr. 1 Ville: Slobozia Code NUTS: RO315 Ialomi?a Pays: Roumanie Courriel: prohealth.med.il@gmail.com Téléphone: +40 722362636 Adresse internet: www.prohealth.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 108 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 69 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10113
Lot nº: 12 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUNZL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8808509 Adresse postale: Strada SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,DE 287/1, BUCHAREST WEST LOGITICS PARK, CLADIREA C01, Nr. - Ville: Dragomiresti-Vale Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077096 Pays: Roumanie Courriel: tunde.lorinc@bunzlromania.ro Téléphone: +40 264422569 Fax: +40 264460870 Adresse internet: www.bunzl.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10109
Lot nº: 5 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 61 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 60 480.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10105
Lot nº: 1 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROHEALTH MED Numéro national d'identification: 37869941 Adresse postale: Strada Lacului, Nr. - Ville: Slobozia Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 920012 Pays: Roumanie Courriel: comenzi@prohealth.ro Téléphone: +40 722362636 Adresse internet: www.prohealth.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 76 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 57 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10110
Lot nº: 6 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 50 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10107
Lot nº: 3 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AL-CARINA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4621450 Adresse postale: Strada Piramidei, Nr. 8 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100645 Pays: Roumanie Courriel: info@alcarina.ro Téléphone: +40 244520853 Fax: +40 244520853 Adresse internet: www.alcarina.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDISAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 19225535 Adresse postale: Strada Crisan, Nr. 10A Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100468 Pays: Roumanie Courriel: medisancom@yahoo.com Téléphone: +40 244590741 Fax: +40 244590741 Adresse internet: www.medisan.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 118 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 112 320.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10112
Lot nº: 10 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROHEALTH MED Numéro national d'identification: 37869941 Adresse postale: Strada Lacului, Nr. - Ville: Slobozia Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 920012 Pays: Roumanie Courriel: comenzi@prohealth.ro Téléphone: +40 722362636 Adresse internet: www.prohealth.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 680.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 473.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10106
Lot nº: 2 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AL-CARINA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4621450 Adresse postale: Strada Piramidei, Nr. 8 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100645 Pays: Roumanie Courriel: info@alcarina.ro Téléphone: +40 244520853 Fax: +40 244520853 Adresse internet: www.alcarina.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 120 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 117 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10115
Lot nº: 14 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KLINTENSIV Numéro national d'identification: RO29359178 Adresse postale: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 544 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: office@prointegrator.ro Téléphone: +40 214481499 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.prointegrator.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 92 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 67 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10116
Lot nº: 15 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDISAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 19225535 Adresse postale: Strada Crisan, Nr. 10A Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100468 Pays: Roumanie Courriel: medisancom@yahoo.com Téléphone: +40 244590741 Fax: +40 244590741
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AL-CARINA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4621450 Adresse postale: Strada Piramidei, Nr. 8 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100645 Pays: Roumanie Courriel: info@alcarina.ro Téléphone: +40 244520853 Fax: +40 244520853 Adresse internet: www.alcarina.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 151 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 151 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10114
Lot nº: 13 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUNZL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8808509 Adresse postale: Strada SAT DRAGOMIRESTI-DEAL,DE 287/1, BUCHAREST WEST LOGITICS PARK, CLADIREA C01, Nr. - Ville: Dragomiresti-Vale Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077096 Pays: Roumanie Courriel: tunde.lorinc@bunzlromania.ro Téléphone: +40 264422569 Fax: +40 264460870
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 49 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 29 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10111
Lot nº: 8 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KLINTENSIV Numéro national d'identification: RO29359178 Adresse postale: Strada Soseaua Alexandriei, Nr. 544 Ville: Bragadiru Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 07025 Pays: Roumanie Courriel: office@prointegrator.ro Téléphone: +40 214481499 Fax: +40 214481487 Adresse internet: www.prointegrator.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 880.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10108
Lot nº: 4 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 180 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 108 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11241
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 560.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11924
Lot nº: 11 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANTOMED IMPEX Numéro national d'identification: RO 25115790 Adresse postale: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060981 Pays: Roumanie Courriel: santomedimpex@gmail.com Téléphone: +40 0744607660 Fax: +40 0314284528 Adresse internet: www.santomed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11243
Lot nº: 14 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sante International S.A.
Numéro national d'identification: RO 3210015 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 7, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021303 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.calogrea@sante.ro Téléphone: +40 212525543 Fax: +40 212523177 Adresse internet: www.sante.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 11 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Roumanie-Râmnicu S?rat: Antiseptiques et désinfectantsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants