Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Râmnicu S?rat: Équipements de protection

2022/S 53-137743  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Roumanie-Râmnicu S?rat: Équipements de protection 2022/S 053-137743 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT Numéro national d'identification: 4697653 Adresse postale: Strada: NICOLAE BALCESCU, nr. 2 Ville: Ramnicu Sarat Code NUTS: RO222 Buz?u Code postal: 125300 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIHAIU IULIANA Courriel: spitalrms@gmail.com Téléphone: +40 0238562780 Fax: +40 0238562780 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalrms.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE PENTRU PERSONALUL MEDICAL CE TRATEAZA PACIENTI CU COVID -19 Numéro de référence: 4697653/35/2021
II.1.2) Code CPV principal 18143000 Équipements de protection
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Avand in vedere : Prevederile Ordinului Nr. 434*) din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de m?suri pentru organizarea spitalelor ?i a unit??ilor de dializ? în contextul pandemiei de COVID-19 ?i a listei spitalelor ?i unit??ilor de dializ? care asigur? asisten?a medical? pentru pacien?i, cazuri confirmate ?i suspecte de COVID-19, conform clasific?rii spitalelor în 3 niveluri de competen??, Spitalul Municipal Rm. Sarat a fost desemnat Spital suport pacien?i COVID-19 pozitivi pentru Judetul Buzau. In acest context si avand in vedere numarul variabil de pacienti diagnosticati cu COVID-19 care se interneaza in Spitalului Municipal Rm. Sarat se vor achizitona echipamente de protectie pentru personalul medical si auxiliar implicat in tratarea acestora. Deoarece cantitatile necesare autoritatii contractante precum si perioada in care vor fi necesare aceste echipamente nu pot fi estimate se va incheia un acord cadru pentru o perioada de 24 luni si se vor incheia contracte subsecvente in functie de solicitarile sectiilor si compartimentelor spitalului si de identificarea resurselor financiare . Autoritatea contractanta poate suplimenta cantitatea maxima estimata in acordul cadru in perioada de valabilitate a acestuia , in functie de necesitati si de identificarea resurselor financiare , cu respectarea prevederilor art. 221din Legea 98 /2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 143 384.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MANUSI DE EXAMINARE DIFERITE MARIMI , NEPUDRATE
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
MANUSI DE EXAMINARE DIFERITE MARIMI , NEPUDRATE cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 50000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 1200000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 150000 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINEZON DE PROTECTIE CU GLUGA
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
COMBINEZON DE PROTECTIE CU GLUGA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 2500 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 60000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT =330000 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MASCA CHIRURGICALA 3 STRATURI , 3 PLIURI
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
MASCA CHIRURGICALA 3 STRATURI , 3 PLIURI cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 10000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 240000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT =9000 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
BONETE DE UNICA FOLOSINTA
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
BONETE DE UNICA FOLOSINTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 10000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 240000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 9000 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACOPERITORI PANTOFI DE UNICA FOLOSINTA
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
ACOPERITORI PANTOFI DE UNICA FOLOSINTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 10000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 240000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT =9000 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MASCA FFP2 DE UNICA FOLOSINTA
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
MASCA FFP2 DE UNICA FOLOSINTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 1500 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 36000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 13770.00RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HALAT CHIRURGICAL RANFORSAT NESTERIL DE UNICA FOLOSINTA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
HALAT CHIRURGICAL RANFORSAT NESTERIL DE UNICA FOLOSINTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 700 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 16800 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT =54180.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HALAT VIZITATOR DE UNICA FOLOSINTA
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
HALAT VIZITATOR DE UNICA FOLOSINTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 3000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 72000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT =70200 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
BONETE DE UNICA FOLOSINTA TIP CAGULA
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
BONETE DE UNICA FOLOSINTA TIP CAGULA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 1500 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 36000 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 90000.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VIZIERA DE PROTECTIE REUTILIZABILA
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
VIZIERA DE PROTECTIE REUTILIZABILA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 300 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 7200 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 11700.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MANUSI CHIRURGICALE NEPUDRATE
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
MANUSI CHIRURGICALE NEPUDRATE cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 600 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 14400 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 6840.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
OCHELARI DE PROTECTIE REUTILIZABILI
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
OCHELARI DE PROTECTIE REUTILIZABILI cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 150 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 3600 BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 17100.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACOPERITORI PANTOFI TIP CIZMA DE UNICA FOLOSINTA CU TALPA ANTIDERAPANTA
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
ACOPERITORI PANTOFI TIP CIZMA DE UNICA FOLOSINTA CU TALPA ANTIDERAPANTA cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 3000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 72000BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 63000.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MANUSI DE EXAMINARE DE UNICA FOLOSINTA EXTRALINGI
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exécution:
SPITALUL MUNICIPAL RM. SARAT
II.2.4) Description des prestations:
MANUSI DE EXAMINARE DE UNICA FOLOSINTA EXTRALINGI cu caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini ; CANTITATE MINIMA AC = 3000 BUC CANTITATE MAXIMA AC = 72000BUC VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT = 19800.00 RON
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 096-250544
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14172
Lot nº: 12 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC SANDUNAV INTERMED SRL Numéro national d'identification: RO28912058 Adresse postale: Strada V. ALECSANDRI , Nr. 3 Ville: Oltenita Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Code postal: 915400 Pays: Roumanie Courriel: sanduion1@yahoo.com Téléphone: +40 728380017 Fax: +40 342220021 Adresse internet: http://www.reparatii.bizoo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 650.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14154
Lot nº: 2 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALISON HAYES (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO5222849 Adresse postale: Strada Sos. Bucuresti-Buzau Km 55,2, Nr. FN Ville: Urziceni Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 925300 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@alisonhayes.com Téléphone: +40 372439100 Adresse internet: www.alison.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 78 480.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14166
Lot nº: 9 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHTEX Numéro national d'identification: RO26063142 Adresse postale: Strada Bucure?ti-Ploie?ti, Nr. 42-44 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: florina.maria@techtex.ro Téléphone: +40 786813450 Adresse internet: www.techtex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 700.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14152
Lot nº: 1 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 16 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 110.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 110.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14160
Lot nº: 5 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14174
Lot nº: 13 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 510.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 510.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14162
Lot nº: 6 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEI CONF GRUP Numéro national d'identification: RO 15158867 Adresse postale: Strada Intrarea Pictor VERMONT, Nr. 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: mihaela.miron@mateiconfgrup.ro Téléphone: +40 213261671 Fax: +40 213261676 Adresse internet: www.mateiconfgrup.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 141555
Lot nº: 3 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 216 720.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 50 064.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14163
Lot nº: 7 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 9 936.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14173
Lot nº: 13 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 79 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 36 720.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14167
Lot nº: 10 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEGACONS-BRILLAGO Numéro national d'identification: 26560036 Adresse postale: Strada Str. Atelierului , Nr. 5 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Pays: Roumanie Courriel: megaconsbrillago@yahoo.ro Téléphone: +40 742856204 Fax: +40 332818643 Adresse internet: www.bizoo.ro/firma/brillago
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 16 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14164
Lot nº: 6 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MATEI CONF GRUP Numéro national d'identification: RO 15158867 Adresse postale: Strada Intrarea Pictor VERMONT, Nr. 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: mihaela.miron@mateiconfgrup.ro Téléphone: +40 213261671 Fax: +40 213261676 Adresse internet: www.mateiconfgrup.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 360 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 100 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14151
Lot nº: 1 Intitulé:
Acord casdru de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 16 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 16
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 320 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 404 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14157
Lot nº: 4 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 252 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 61 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14153
Lot nº: 2 Intitulé:
Acord cadru de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALISON HAYES (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO5222849 Adresse postale: Strada Sos. Bucuresti-Buzau Km 55,2, Nr. FN Ville: Urziceni Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 925300 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@alisonhayes.com Téléphone: +40 372439100 Adresse internet: www.alison.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 78 480.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14159
Lot nº: 5 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 600 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 312 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14177
Lot nº: 8 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 68 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 232.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14169
Lot nº: 11 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHTEX Numéro national d'identification: RO26063142 Adresse postale: Strada Bucure?ti-Ploie?ti, Nr. 42-44 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: florina.maria@techtex.ro Téléphone: +40 786813450 Adresse internet: www.techtex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14175
Lot nº: 14 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TZMO ROMANIA Numéro national d'identification: RO 9693687 Adresse postale: Strada Sat Olteni, Nr. 3E Ville: Clinceni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077060 Pays: Roumanie Courriel: camelia.prima@tzmo-global.com Téléphone: +40 374470020 Fax: +40 374630290 Adresse internet: www.tzmo.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 360.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 392.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14171
Lot nº: 12 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 13 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 13
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC SANDUNAV INTERMED SRL Numéro national d'identification: RO28912058 Adresse postale: Strada V. ALECSANDRI , Nr. 3 Ville: Oltenita Code NUTS: RO312 C?l?ra?i Code postal: 915400 Pays: Roumanie Courriel: sanduion1@yahoo.com Téléphone: +40 728380017 Fax: +40 342220021 Adresse internet: http://www.reparatii.bizoo.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 55 080.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 19 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14165
Lot nº: 9 Intitulé:
ACORD CADRU DE FURNIZARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHTEX Numéro national d'identification: RO26063142 Adresse postale: Strada Bucure?ti-Ploie?ti, Nr. 42-44 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: florina.maria@techtex.ro Téléphone: +40 786813450
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 16 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14158
Lot nº: 4 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14170
Lot nº: 11 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHTEX Numéro national d'identification: RO26063142 Adresse postale: Strada Bucure?ti-Ploie?ti, Nr. 42-44 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013685 Pays: Roumanie Courriel: florina.maria@techtex.ro Téléphone: +40 786813450 Adresse internet: www.techtex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14156
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 13 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 14
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 980.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 980.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14164
Lot nº: 7 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 276.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 276.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14176
Lot nº: 14 Intitulé:
Contract subsecvent de furnizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TZMO ROMANIA Numéro national d'identification: RO 9693687 Adresse postale: Strada Sat Olteni, Nr. 3E Ville: Clinceni Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077060 Pays: Roumanie Courriel: camelia.prima@tzmo-global.com Téléphone: +40 374470020 Fax: +40 374630290 Adresse internet: www.tzmo.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 860.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 860.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Roumanie-Râmnicu S?rat: Équipements de protectionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection