Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare:Anti-infectieux généraux à usage systémique

2023/S 97-302494  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Satu Mare: Anti-infectieux généraux à usage systémique 2023/S 097-302494 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE Numéro national d'identification: 3963722 Adresse postale: Strada: Prahova, nr. 1 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440192 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Satu Mare Spital Judetean Courriel: achizitiispital@yahoo.com Téléphone: +40 261727259 Fax: +40 0261727259 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjusm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare Medicamente Antibiotice LD2 Numéro de référence: 3963722_2022_PAAPD1368375
II.1.2) Code CPV principal 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
FURNIZARE Imunoglobulina umana normala -Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare Avand in vedere instabilitatea pietelor in ceea ce priveste asigurarea medicamentelor cu concentratii diferite si variatia numarului de pacienti in functie de patologii de indicatii medicale in ceea ce priveste bolnanii , respectiv faptul ca aprovizionarea cu medicamente se face in functie de numarul de pacienti, informatii care nu se cunosc cu precizie in momentul initierii unei proceduri de achizitie medicamente, autoritatea contractanta a decis ca pentru fiecare lot in parte, procedura sa se finalizeze prin incheierea unui acord cadru cu mai multi ofertanti, numarul maxim 3,fara reluarea competitiei, pentru o perioada de 36 luni. La baza demarari acestei licitati sta referatul de necesitate cu nr.248/11.07.2022 intocmit de Farm Hagau Adriana si aprobat si avizat DFC precum aprobat de conducerea SJUSM. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa CS: anual sau ori de cate ori este necesar, in functie de numarul de internari. AC: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Anexei 1 la Caietul de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, cant est max in conformitate cu prevederile Anexei 1 Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, val. max a unui CS in conformitate cu prevederile Anexei 1 Caietului de sarcini; Pentru fiecare lot in parte, Cantitatea celui mai mare contract subsecvent=cant max. pe 12 luni Cantitatile minime si maxime estimate ale acordurilor cadru se regasesc in Anexa 1 la caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimate. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 22 212 800.28 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
METHOTREXATUM
Lot nº: 74
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 2160 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=5040 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 115668.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires METHOTREXATUM 33652100-6 Antineoplazice 10mg/ml-1.5ml sol inj seinga preumpluta
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FURAZOLIDONUM
Lot nº: 55
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 21600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=32400 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 9396.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires FURAZOLIDONUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 100mg compr. compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACICLOVIRUM
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 7200 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=21600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 16200.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ACICLOVIRUM 33651400-2 Antivirale pentru uz sistemic 400 mg cpr/cps cpr/cps
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Solutie perfuzabila care contine aminoacizi 5% tip Aminoven sau echivalent
Lot nº: 91
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692210 Solutions d'alimentation parentérale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 720 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=2880 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 37353.60 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Solutie perfuzabila care contine aminoacizi 5% tip Aminoven sau echivalent 33692210-2 Solu?ii pentru nutri?ie parenteral? 5%-500 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CALCII FOLINAS
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 1800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=3600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 166788.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CALCII FOLINAS 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 10 mg/ml-20 ml sol inj/perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GENTAMICINUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 40mg/1ml sol.inj fiola
Lot nº: 58
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 21600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=79200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 16104.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GENTAMICINUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 40mg/1ml sol.inj fiola
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LEVOFLOXACINA 33662100-9 Medicamente pentru oftalmologie 5 mg/ml sol.oft flacon
Lot nº: 71
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33662100 Médicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 4224.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires LEVOFLOXACINA 33662100-9 Medicamente pentru oftalmologie 5 mg/ml sol.oft flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SOLUTIE DE GLUCOZA ANHIDRA SI SUBSTANTA TAMPON LACTAT pt DIALIZA PERITONEALA CAPD2 15 g/dl
Lot nº: 89
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692800 Solutions de dialyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 21600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=43200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1026144.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires SOLUTIE DE GLUCOZA ANHIDRA SI SUBSTANTA TAMPON LACTAT pt DIALIZA PERITONEALA CAPD2 15 g/dl 33692800-5 Solu?ii de dializ? 2000ML sistem cu dubla punga 2000 ml Punga
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GLUCOSUM
Lot nº: 65
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 36000 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=64800 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 74520.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GLUCOSUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 5%-500 ml sol. perf. flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII-tip BIXTONIM(efedrina+hidrocortizon+nafazolina) sau echivalent
Lot nº: 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33673000 Médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 3024.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires COMBINATII-tip BIXTONIM(efedrina+hidrocortizon+nafazolina) sau echivalent 33673000-8 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale c?ilor respiratorii 0,500+0,020+0,100/100ml sol nazal flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VACCIN HEPATITIC B
Lot nº: 100
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 72 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=144 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1627.68 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires VACCIN HEPATITIC B 33651600-4 Vaccinuri 10 mcg/0.5 ml susp.inj. flacon/seringa preumpluta
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEXTRAN -70/GLUCOZA
Lot nº: 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 72 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=216 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1153.44 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DEXTRAN -70/GLUCOZA 33692000-7 Solu?ii medicamentoase D70 60 g/l in sol de glucoza-500 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
RILPIVIRINUM
Lot nº: 88
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 4320 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=6480 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 63849.60 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires RILPIVIRINUM 33651400-2 Antivirale pentru uz sistemic 25 mg cpr cpr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CLORURA DE SODIU
   0. 9% 33692400-1 Solutii pentru perfuzii 250ml sol perf flacon
Lot nº: 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692400 Solutions pour perfusions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 72000 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=216000 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 176400.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CLORURA DE SODIU
   0. 9% 33692400-1 Solutii pentru perfuzii 250ml sol perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FENTANYLUM
Lot nº: 54
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661200 Analgésiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 28800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=79200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 271392.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires FENTANYLUM 33661200-3 Analgezice 50 micrograme /ml-10ml sol.inj. fiola
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CALCII FOLINAS
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 3600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=10800 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2068380.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CALCII FOLINAS 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 10 mg/ml-10 ml sol inj/perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII LIPIDE -tip LIPOFUNDIN*MCT/LCT sau echivalent
Lot nº: 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692210 Solutions d'alimentation parentérale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 1080 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=4320 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 70704.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires COMBINATII LIPIDE -tip LIPOFUNDIN*MCT/LCT sau echivalent 33692210-2 Solu?ii pentru nutri?ie parenteral? 200 mg/ml-500 ml emulsie perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TENECTEPLAZUM
Lot nº: 97
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33622100 Médicaments utilisés en cardiologie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 288 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=432 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 476536.32 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires TENECTEPLAZUM 33622100-7 Medicamente utilizate în cardiologie 5 mg/ml-1000 u/ml, 8000 ui 1 flacon pulbere+1 set
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 5mg/2,5ml sol.rect tub
Lot nº: 52
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661000 Médicaments du système nerveux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=1080 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1360.80 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 5mg/2,5ml sol.rect tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PALIPERIDONUM
Lot nº: 79
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661000 Médicaments du système nerveux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 36 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=72 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 22772.64lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires PALIPERIDONUM 33661000-1 Medicamente pentru sistem nervos 100mg susp inj seringa preumpluta
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + hydrocortizonum) tip Fucidin R H sau echivalent
Lot nº: 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631000 Médicaments utilisés en dermatologie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=540 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 3088.80lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + hydrocortizonum) tip Fucidin R H sau echivalent 33631000-2 Medicamente utilizate în dermatologie 20 mg/g-15 g crema tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CEFTAZIDIMUM+AVIBACTAMUM
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 58404.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CEFTAZIDIMUM+AVIBACTAMUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 2g/0.5g pulbere flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
XYLOMETAZOLINA tip Bixtonim Xylo sau echivalent
Lot nº: 103
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33673000 Médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2155.20 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires XYLOMETAZOLINA tip Bixtonim Xylo sau echivalent 33673000-8 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale c?ilor respiratorii
   0. 5mg/ml sol nazal flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CARBONAT DE SEVELAMER
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692800 Solutions de dialyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 12960 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=57600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 34752.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CARBONAT DE SEVELAMER 33692800-5 Solu?ii de dializ? 800mg compr. compr.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 4320 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=8640 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1382.40 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 500 mg+125 mg compr compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CEFTAZIDINUM
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 3600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=7200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 55992.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CEFTAZIDINUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 2 g pulbere pt.sol.inj flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DARBEPOETINUM ALFA-
Lot nº: 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692800 Solutions de dialyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 3600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=7200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 497412.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DARBEPOETINUM ALFA- 33692800-5 Solu?ii de dializ? 30 mcg/0.3ml sol.inj seringa preumpluta
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 10mg/2,5ml sol.rect tub
Lot nº: 51
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661000 Médicaments du système nerveux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=1080CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1594.80 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 10mg/2,5ml sol.rect tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII LIPIDE -tip LIPOFUNDIN*MCT/LCT sau echivalent
Lot nº: 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692210 Solutions d'alimentation parentérale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 4792.80lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires COMBINATII LIPIDE -tip LIPOFUNDIN*MCT/LCT sau echivalent 33692210-2 Solu?ii pentru nutri?ie parenteral? 200 mg/ml-100 ml emulsie perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CYTARABINUM
Lot nº: 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 9838.80 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CYTARABINUM 33652100-6 Antineoplazice 100mg/ml-10ml sol inj sau perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
XYLOMETAZOLINA tip Bixtonim Xylo sau echivalent 33673000-8 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale c?ilor respiratorii 1 mg/ml sol nazal flacon
Lot nº: 104
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33673000 Médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2448.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires XYLOMETAZOLINA tip Bixtonim Xylo sau echivalent 33673000-8 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale c?ilor respiratorii 1 mg/ml sol nazal flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SOLUTIE DE GLUCOZA ANHIDRA SI SUBSTANTA TAMPON LACTAT pt DIALIZA PERITONEALA CAPD4 22,73g/dl
Lot nº: 90
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692800 Solutions de dialyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 7200 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=14400 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 342048.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires SOLUTIE DE GLUCOZA ANHIDRA SI SUBSTANTA TAMPON LACTAT pt DIALIZA PERITONEALA CAPD4 22,73g/dl 33692800-5 Solu?ii de dializ? 2000ML sistem cu dubla punga 2000 ml Punga
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CHLORQUINALDOLUM
Lot nº: 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 10800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=18000 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 10200.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CHLORQUINALDOLUM 33610000-9 Medicamente pentru tractul digestiv ?i metabolism 100mg compr compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACID HIALURONIC+SULFADIAZINA tip HYALO 4 Control sau echivalent
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 14844.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ACID HIALURONIC+SULFADIAZINA tip HYALO 4 Control sau echivalent 33631600-8 Antiseptice ?i dezinfectante
   0. 2%+1%-100 g crema tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SULFADIAZINA DE ARGINT tip Dermazin sau echivalent
Lot nº: 94
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 3600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=7200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 58560.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires SULFADIAZINA DE ARGINT tip Dermazin sau echivalent 33631600-8 Antiseptice ?i dezinfectante 10mg/g (50g) crema tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 4320 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=8640 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2275.20 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 875 mg+125 mg compr compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
Lot nº: 83
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 898.80 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 400.000U.I./5ml susp.orala flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HIALURONAT DE SODIU+COLAGENEZA tip HYALO 4 Start sau echivalent
Lot nº: 66
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 11997.60 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires HIALURONAT DE SODIU+COLAGENEZA tip HYALO 4 Start sau echivalent 33631600-8 Antiseptice ?i dezinfectante
   0. 2%+minim 2,0 nkat/g unguent-30 g unguent tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HIDROLIZAT de proteina din creier de porcina
Lot nº: 67
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661000 Médicaments du système nerveux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 7200 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=18000 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 257220.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires HIDROLIZAT de proteina din creier de porcina 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 215,2mg/ml-20ml sol.inj fiola
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GLUCOSUM
Lot nº: 61
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 21600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=43200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 56016.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GLUCOSUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 10%-250ml sol perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CLARITHROMYCINUM
Lot nº: 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 12960 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=21600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 11232.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CLARITHROMYCINUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 250 mg compr compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM)tip Fucicort sau echivalent
Lot nº: 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631000 Médicaments utilisés en dermatologie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=900CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 6753.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM)tip Fucicort sau echivalent 33631000-2 Medicamente utilizate în dermatologie 20mg/1mg pe gram crema tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 10mg compr. compr
Lot nº: 50
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661000 Médicaments du système nerveux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 28800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=64800 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2592.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DIAZEPAMUM 33661000-1 Medicamente pentru sistemul nervos 10mg compr. compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CEFTAROLINUM FOSMIL
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 27307.20.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CEFTAROLINUM FOSMIL 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 600 mg/20 ml publ. Pt sol inj flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DOLUTEGRAVIRUM
Lot nº: 53
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 4320 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=8640 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 114998.40 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DOLUTEGRAVIRUM 33651400-2 Antivirale pentru uz sistemic 25 mg compr filmat compr
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SORBITOLUM
Lot nº: 93
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 3600 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=7200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 29088.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires SORBITOLUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 5%- 2000 ml sol perf punga
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CISPLATINUM
Lot nº: 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33652100 Antinéoplasiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 10800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=21600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 166176.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CISPLATINUM 33652100-6 Antineoplazice 25 mg Conc. Pt. sol. Perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PROTOXID DE AZOT + OXIGEN
Lot nº: 85
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33661100 Anesthésiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 36 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=72 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 30241.92 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires PROTOXID DE AZOT + OXIGEN 33661100-2 Anestezice 50%/50% -10 l gaz medicinal butelie
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEXTRAN 40/GLUCOZA
Lot nº: 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 72 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=216 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1485.36 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DEXTRAN 40/GLUCOZA 33692000-7 Solu?ii medicamentoase D40 100 g /l in sol de glucoza-500 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 180 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1897.20 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 400 mg/57 mg/5 ml pulb.pt.sol.orala flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GLUCOSUM
Lot nº: 63
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 54000 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=115200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 122880.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GLUCOSUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 5%-250ml sol perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DEXTRAN 40/NaCl
Lot nº: 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 216 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=432 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2704.32lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DEXTRAN 40/NaCl 33692000-7 Solu?ii medicamentoase D40 100 g/l in sol de NaCl-500 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
BENZYLUM BENZOICUM
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33631000 Médicaments utilisés en dermatologie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1012.80 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires BENZYLUM BENZOICUM 33631000-2 Medicamente utilizate în dermatologie 25%-35 g crema tub
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VACCIN RABIC INACTIVAT tip Verorab sau echivalent
Lot nº: 101
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 1080 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=1800 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 119280.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires VACCIN RABIC INACTIVAT tip Verorab sau echivalent 33651600-4 Vaccinuri vaccin pulb.+ solv pt susp inj flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CLORURA DE SODIU
   0. 9%
Lot nº: 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692400 Solutions pour perfusions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 216000 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=360000 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 247200.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CLORURA DE SODIU
   0. 9% 33692400-1 Solutii pentru perfuzii 100 ml sol perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
APA PENTRU PREPARATE INECTABILE
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 43200 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=129600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 152064.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires APA PENTRU PREPARATE INECTABILE 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 500ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GLUCOSUM
Lot nº: 64
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692400 Solutions pour perfusions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 14400 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=26100 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 37584.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GLUCOSUM 33692400-1 Solutii pentru perfuzii
   3. 3g/10 ml sol.inj fiola
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ARGININA-SORBITOL
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692400 Solutions pour perfusions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 14400 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=43200 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 186480.00 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ARGININA-SORBITOL 33692400-1 Solutii pentru perfuzii 500 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
GLUCOSUM
Lot nº: 60
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 1080 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=2160 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2750.40 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires GLUCOSUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 20% - 500ml sol.perf flacon/punga
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Solutie perfuzabila care contine aminoacizi tip Aminoven Infant sau echivalent
Lot nº: 92
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692210 Solutions d'alimentation parentérale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 360 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=720 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 13363.20 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Solutie perfuzabila care contine aminoacizi tip Aminoven Infant sau echivalent 33692210-2 Solu?ii pentru nutri?ie parenteral? 100 g/l-100 ml sol.perf flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CHLORAMPHENICOLUM
Lot nº: 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 1800 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=3600 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 1536.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires CHLORAMPHENICOLUM 33651000-8 Antiinfectioase generale de uz sistemic 250mg caps caps
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
INOSINUM ACEDOBEN DIMEPRANOL tip ISOPRINOSINE sau echivalent
Lot nº: 68
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 72 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=144CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 2450.40 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires INOSINUM ACEDOBEN DIMEPRANOL tip ISOPRINOSINE sau echivalent 33651400-2 Antivirale pentru uz sistemic 50mg /ml 150ml sirop flacon
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DIAZEPAMUM
Lot nº: 49
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33692000 Solutions médicamenteuses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 36000 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=162000 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 191700.00lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires DIAZEPAMUM 33692000-7 Solu?ii medicamentoase 5mg/ml - 2ml sol.inj fiola
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
AZITROMICINA DIHIDRAT
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651000 Anti-infectieux généraux à usage systémique 33662100 Médicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
CANTITATE MINIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI= 216 CANTITATE MAXIMA A ACORDULUI CADRU/ 36 LUNI=432 CANTITATEA ESTIMATA MAXIMA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT= in conformitate cu prevederile Anexei 1 a Caietului de sarcini; Valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent (12luni) este = 518.40 lei fara TVA Garantia de participare reprezinta 1 % din valoarea celui mai mare contract subsecvent ( 12 luni )
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme Furnizare Medicamente Antibiotice LD2 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33622100 - Médicaments utilisés en cardiologie 
33631000 - Médicaments utilisés en dermatologie 
33631600 - Antiseptiques et désinfectants 
33651000 - Anti-infectieux généraux à usage systémique 
33651400 - Antiviraux à usage systémique 
33651600 - Vaccins 
33652100 - Antinéoplasiques 
33661000 - Médicaments du système nerveux 
33661100 - Anesthésiques 
33661200 - Analgésiques 
33662100 - Médicaments ophtalmologiques 
33673000 - Médicaments contre les maladies obstructives des voies respiratoires 
33692000 - Solutions médicamenteuses 
33692210 - Solutions d'alimentation parentérale 
33692400 - Solutions pour perfusions 
33692800 - Solutions de dialyse