Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare:Consommables mÈdicaux

2023/S 97-302638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Satu Mare: Consommables mÈdicaux 2023/S 097-302638 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE NumÈro national d'identification: 3963722 Adresse postale: Strada: Ravensburg, nr. 1-3 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440192 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Adrian Marc Courriel: achizitiispital@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0261727259 Fax: +40 0261727259 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjusm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare Materiale Sanitare LD-1 2021 NumÈro de rÈfÈrence: 3963722_2021_PAAPD1307081
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
In cadrul procedurii vor fi achizitionate diverse materiale sanitare necesare tratarii pacientilor internati in spital, conform anexelor caietului de sarcini. Pentru achizitia acestor produse s-a primit referatul de necesitate cu nr. 11411/15.06.2021, intocmita de Director ingrijiri Tarba Raluca Mariana, Sef sectie UPU-SMURD -Dr. Moldovan Adriana, avizat DFC si Aprobat de conducerea SJUSM prin care se solicita achizitionarea de materiale sanitare necesare tratarii pacientilor internati in spital. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 1 contract subsevent si un numar maxim de 12 contracte subsecvente. AC: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, val est min si max a unui CS in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini; Pentru fiecare lot in parte, Cantitatea celui mai mare contract subsecvent = cantitatea maxima pe 12 luni Cantitatile minime si maxime pentru produsele prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt estimative si autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu cantitati in functie de necesitate si in functie de bugetul alocat. Avand in vedere faptul ca aprovizionarea cu materiale sanitare se face in functie de numarul de pacienti, informatii care nu se cunosc cu precizie in momentul initierii unei proceduri de achizitie materialelor sanitare, autoritatea contractanta a decis ca pentru fiecare lot in parte, procedura sa se finalizeze prin incheierea cate unui acord cadru pentru o perioada de 36 de luni, cu mai multi ofertanti. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 14 972 450.04 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fir monofilament resorbabil 0 pentru interventii urologice Fir monofilament resorbabil 3-0 pentru interventii urologice Fir monofilament resorbabil 3-0 antibacterian
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
32.1 Fir monofilament resorbabil 0 pentru interventii urologice buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 1296 32.2 Fir monofilament resorbabil 3-0 pentru interventii urologice buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 1296 32.3 Fir monofilament resorbabil 3-0 antibacterian buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 1296 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 30456.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Gel ptr. Sondaj vezical in seringa preumpluta
Lot n : 48
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Gel ptr. Sondaj vezical in seringa preumpluta buc CANT MIN/36 LUNI- 9360 CANT.MAX/36 LUNI- 16740 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 33480.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ac + fir de sutura nonabsorbabil 5-0 , 17 mm 1/2 cerc Ac + fir de sutura absorbabil 5-0 , 12 mm 3/8 cerc Ac + fir de sutura nonabsorbabil 6-0 , 12 mm 1/2 cerc Ac + fir de sutura absorbabil 7-0, 10mm 3/8 cerc Ac + fir de sutura nonabsorbabil nailon 8-0,
   6. 6 mm 3/8 cerc Ac + fir de sutura nonab
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:

   5. 1 Ac + fir de sutura nonabsorbabil 5-0 , 17 mm 1/2 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864
   5. 2 Ac + fir de sutura absorbabil 5-0 , 12 mm 3/8 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864
   5. 3 Ac + fir de sutura nonabsorbabil 6-0 , 12 mm 1/2 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864
   5. 4 Ac + fir de sutura absorbabil 7-0, 10mm 3/8 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864
   5. 5 Ac + fir de sutura nonabsorbabil nailon 8-0,
   6. 6 mm 3/8 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864
   5. 6 Ac + fir de sutura nonabsorbabil nylon 9-0
   6. 1 mm 3/8 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-864 CANT.MAX/36 LUNI-1296
   5. 7 Ac + fir de sutura nonabsorbabil nylon 10-0
   6. 1 mm 3/8 cerc plic CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI-864 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 32400.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie compatibila sau echivalent videoprinter high density
Lot n : 54
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie compatibila sau echivalent videoprinter high density rola CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT MAX/36 LUNI- 72 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
H'rtie termic? 40457C ptr Defibrilator Heart Start XL Philips
Lot n : 51
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
H'rtie termic? 40457C ptr Defibrilator Heart Start XL Philips rol? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 379.20 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hemoclipuri hem-o-lok marimea M-L Hemoclipuri hem-o-lok marimea L Hemoclipuri hem-o-lok marimea XL
Lot n : 61
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 61.1 Hemoclipuri hem-o-lok marimea M-L cartus CANT MIN/36 LUNI- 360 CANT.MAX/36 LUNI- 1080 61.2 Hemoclipuri hem-o-lok marimea L cartus CANT MIN/36 LUNI- 360 CANT.MAX/36 LUNI- 1080 61.3 Hemoclipuri hem-o-lok marimea XL cartus CANT MIN/36 LUNI- 360 CANT.MAX/36 LUNI- 1080 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 77760.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringi de insulina 100 UI cu ac detasabil
Lot n : 85
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Seringi de insulina 100 UI cu ac detasabil buc CANT MIN/36 LUNI-58320 CANT.MAX/36 LUNI151200 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 18648.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie EKG BIOSET 3500 -110mm/50m
Lot n : 49
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie EKG BIOSET 3500 -110mm/50m role CANT MIN/36 LUNI- 720 CANT.MAX/36 LUNI-2520 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2192.40 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fir de sutura monofilament resorbabil 1 Fir de sutura monofilament resorbabil 0 Fir de sutura monofilament resorbabil 2-0 Fir de sutura monofilament resorbabil 3-0 Fir de sutura monofilament resorbabil 4-0
Lot n : 41
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 41.1 Fir de sutura monofilament resorbabil 1 buc CANT MIN/36 LUNI- 1728 CANT.MAX/36 LUNI- 3456 41.2 Fir de sutura monofilament resorbabil 0 buc CANT MIN/36 LUNI- 1728 CANT.MAX/36 LUNI-3456 41.3 Fir de sutura monofilament resorbabil 2-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 864 CANT.MAX/36 LUNI-1728 41.4 Fir de sutura monofilament resorbabil 3-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 864 CANT.MAX/36 LUNI-1728 41.5 Fir de sutura monofilament resorbabil 4-0 cutie CANT MIN/36 LUNI- 864 CANT.MAX/36 LUNI-1728 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 42624.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kit venturi ptr adult cu masca Eco ñ 1107080
Lot n : 63
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Kit venturi ptr adult cu masca Eco ñ 1107080 set CANT MIN/36 LUNI- 1080 CANT.MAX/36 LUNI- 2520 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5880.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie cardiotocograf BT 350
Lot n : 57
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie cardiotocograf BT 350 blat CANT MIN/36 LUNI- 540 CANT.MAX/36 LUNI- 720 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 847.20 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Gel ecografic
Lot n : 47
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Gel ecografic litri CANT MIN/36 LUNI- 2700 CANT.MAX/36 LUNI-4680 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 13806.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie EKG BIOSET 3700-110mm/100x80
Lot n : 50
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie EKG BIOSET 3700-110mm/100x80 blat CANT MIN/36 LUNI- 3240 CANT.MAX/36 LUNI- 6480 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5421.60 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Electrod ac concentric de UF; Electrozi ECG de UF
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
28.1 Electrod ac concentric de UF buc CANT MIN/36 LUNI-3600 CANT.MAX/36 LUNI- 5400 28.2 Electrozi ECG de UF buc CANT MIN/36 LUNI- 3600 CANT.MAX/36 LUNI- 7200 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 50280.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pipe GUEDEL NR 00 Pipe GUEDEL NR 0 Pipe GUEDEL NR 1 Pipe GUEDEL NR 2 Pipe GUEDEL NR 3 Pipe GUEDEL NR 4 Pipe GUEDEL NR 5
Lot n : 74
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
74.1 Pipe GUEDEL NR 00 buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 74.2 Pipe GUEDEL NR 0 Buc CANT MIN/36 LUNI- 216 CANT.MAX/36 LUNI- 576 74.3 Pipe GUEDEL NR 1 Buc CANT MIN/36 LUNI- 216 CANT.MAX/36 LUNI- 576 74.4 Pipe GUEDEL NR 2 Buc CANT MIN/36 LUNI- 864 CANT.MAX/36 LUNI- 1044 74.5 Pipe GUEDEL NR 3 Buc CANT MIN/36 LUNI- 1440 CANT.MAX/36 LUNI- 3600 74.6 Pipe GUEDEL NR 4 Buc CANT MIN/36 LUNI- 3960 CANT.MAX/36 LUNI- 7920 74.7 Pipe GUEDEL NR 5 buc CANT MIN/36 LUNI- 2880 CANT.MAX/36 LUNI- 5040 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 9004.80 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Masca aparat anestezie nr.0 Masca aparat anestezie nr.1 Masca aparat anestezie nr.2 Masca aparat anestezie nr.3 Masca aparat anestezie nr.4 Masca aparat anestezie nr.5
Lot n : 67
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
67.1 Masca aparat anestezie nr.0 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 67.2 Masca aparat anestezie nr.1 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 67.3 Masca aparat anestezie nr.2 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 67.4 Masca aparat anestezie nr.3 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 67.5 Masca aparat anestezie nr.4 buc CANT MIN/36 LUNI-1800 CANT.MAX/36 LUNI- 5400 67.6 Masca aparat anestezie nr.5 buc CANT MIN/36 LUNI-1800 CANT.MAX/36 LUNI- 5400 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 244800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ac automat pentru biopsia sanului 16 G lungime 16 cm ; Ac automat pentru biopsia sanului 14 G lungime 16 cm
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:

   4. 1 Ac automat pentru biopsia sanului 16 G lungime 16 cm buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI-360
   4. 2 Ac automat pentru biopsia sanului 14 G lungime 16 cm buc CANT MIN/36 LUNI -72 CANT.MAX/36 LUNI-360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 18000.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Filme mamografice 18/24
Lot n : 42
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Filme mamografice 18/24 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 864 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 51840.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Gel ECG tip crema tub a 250 ml ptr defibrilator
Lot n : 46
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Gel ECG tip crema tub a 250 ml ptr defibrilator tub CANT MIN/36 LUNI-1260 CANT.MAX/36 LUNI- 3600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5148.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Folie transfer pacient absorbanta
Lot n : 44
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Folie transfer pacient absorbanta tub CANT MIN/36 LUNI-5580 CANT.MAX/36 LUNI- 12600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 79800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Masti supraglotic? i-gel nr 3 Masti supraglotic? i-gel nr 4 Masti supraglotic? i-gel nr 5
Lot n : 68
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
68.1 Masti supraglotic? i-gel nr 3 Buc CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI- 792 68.2 Masti supraglotic? i-gel nr 4 Buc CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI- 792 68.3 Masti supraglotic? i-gel nr 5 Buc CANT MIN/36 LUNI-432 CANT.MAX/36 LUNI- 792 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 36408.24 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Camp operator steril 38 x 45 cm Camp operator steril 45 x 75 cm
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
18.1 Camp operator steril 38 x 45 cm buc CANT MIN/36 LUNI-9000 CANT.MAX/36 LUNI- 28800 18.2 Camp operator steril 45 x 75 cm buc CANT MIN/36 LUNI-9000 CANT.MAX/36 LUNI- 28800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 28800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ac pentru anestezie plexala izolat cu bizou in unghi de 30 compatibil cu aparate de tip Stimuplex, cu posibilitatea si a pozitionarii ghidate ecografic.
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ac pentru anestezie plexala izolat cu bizou in unghi de 30 compatibil cu aparate de tip Stimuplex, cu posibilitatea si a pozitionarii ghidate ecografic. buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI-360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5400.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fixator de linie intravenoasa adulti
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Fixator de linie intravenoasa adulti Buc CANT MIN/36 LUNI- 216000 CANT.MAX/36 LUNI- 414000 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 52440.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace spinale ptr.copii 25 G-50mm
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace spinale ptr.copii 25 G-50mm buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI-1800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 10800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Branule Branule 18G Branule 20G Branule 22 G Branule 24G
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
12.1 Branule buc CANT MIN/36 LUNI-7200 CANT.MAX/36 LUNI-12600 12.2 Branule 18G Buc CANT MIN/36 LUNI-72000 CANT.MAX/36 LUNI-118800 12.3 Branule 20G Buc CANT MIN/36 LUNI-205200 CANT.MAX/36 LUNI-396000 12.4 Branule 22 G Buc CANT MIN/36 LUNI-162000 CANT.MAX/36 LUNI-280800 12.5 Branule 24G Buc CANT MIN/36 LUNI-54000 CANT.MAX/36 LUNI-129600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 997194.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie EKG compatibil sau echivalent cu aparat EDAN SE-300
Lot n : 56
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie EKG compatibil sau echivalent cu aparat EDAN SE-300 rola CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI-360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 264.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza vasculara DACRON nr.7cu argint Proteza vasculara DACRON nr.8cu argint Proteza vasculara DACRON nr.8
Lot n : 79
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
79.1 Proteza vasculara DACRON nr.7cu argint buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-180 79.2 Proteza vasculara DACRON nr.8cu argint buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-36 79.3 Proteza vasculara DACRON nr.8 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-180 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 112800.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringa 200 ml cod SY-20; Seringa 100 ml cod SY-100
Lot n : 86
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
86.1 Seringa 200 ml cod SY-200 buc CANT MIN/36 LUNI-720 CANT.MAX/36 LUNI-2160 86.2 Seringa 100 ml cod SY-100 buc CANT MIN/36 LUNI-720 CANT.MAX/36 LUNI-2160 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 51408.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie ECG EDAN SE 1200
Lot n : 77
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Hartie ECG EDAN SE 1200 buc CANT MIN/36 LUNI-756 CANT.MAX/36 LUNI1800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5028.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dispozitiv de aspiratie / transfer cu filtru de particule de 5?m minispike Dispozitiv de aspiratie / transfer cu filtru de particole de 5?m si pentru citostatice
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
25.1 Dispozitiv de aspiratie / transfer cu filtru de particule de 5?m minispike buc CANT MIN/36 LUNI- 28800 CANT.MAX/36 LUNI- 57600 25.2 Dispozitiv de aspiratie / transfer cu filtru de particole de 5?m si pentru citostatice buc CANT MIN/36 LUNI- 7200 CANT.MAX/36 LUNI- 14400 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 197856.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fir de sutura multifilament resorbabil 3&4 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc Fir de sutura multifilament resorbabil 2 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc Fir de sutura multifilament resorbabil 1 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc Fir de sutura multifilament resorbabil 3&4 cu ac sectiune triunghiulara Fir
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
39.1 Fir de sutura multifilament resorbabil 3&4 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI- 3456 CANT.MAX/36 LUNI- 4320 39.2 Fir de sutura multifilament resorbabil 2 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 4320 39.3 Fir de sutura multifilament resorbabil 1 cu ac sectiune rotunda 3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 4320 39.4 Fir de sutura multifilament resorbabil 3&4 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.5 Fir de sutura multifilament resorbabil 2 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.6 Fir de sutura multifilament resorbabil 1 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.7 Fir de sutura multifilament resorbabil 2 cu ac sectiune rotunda 1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI- 864 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.8 Fir de sutura multifilament resorbabil 1 cu ac sectiune rotunda 1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-864 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.9 Fir de sutura multifilament resorbabil 0 cu ac sectiune rotunda 1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-864 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.10 Fir de sutura multifilament resorbabil 2-0 cu ac sectiune rotunda buc CANT MIN/36 LUNI- 1296 CANT.MAX/36 LUNI- 4320 39.11 Fir de sutura multifilament resorbabil 3-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.12 Fir de sutura multifilament resorbabil 4-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 39.13 Fir de sutura multifilament resorbabil 5-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 1296 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 122760.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pungi de colostoma copii-colomini
Lot n : 76
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Pungi de colostoma copii-colomini buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI-1800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3396.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dispozitiv pentru intubatia dificila a cailor aeriene 37 Fr Dispozitiv pentru intubatia dificila a cailor aeriene 41 Fr
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
24.1 Dispozitiv pentru intubatia dificila a cailor aeriene 37 Fr kit CANT MIN/36 LUNI- 684 CANT.MAX/36 LUNI-972 24.2 Dispozitiv pentru intubatia dificila a cailor aeriene 41 Fr kit CANT MIN/36 LUNI- 684 CANT.MAX/36 LUNI-1080 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 273600.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Capeline antibacteriale impregnate cu sampon pentru scalp
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Capeline antibacteriale impregnate cu sampon pentru scalp buc CANT MIN/36 LUNI-1800 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3456.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Omnifx 10/10 Omnifix 10/15
Lot n : 72
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
72.1 Omnifx 10/10 buc CANT MIN/36 LUNI-5436 CANT.MAX/36 LUNI- 11232 72.2 Omnifix 10/15 buc CANT MIN/36 LUNI-5040 CANT.MAX/36 LUNI- 10440 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 89640.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie de sterilizare crep soft 750 x750 mm Hartie de sterilizare crep soft 1000 x1000 mm Hartie de sterilizare crep soft 1200 x1200 mm
Lot n : 55
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 55.1 Hartie de sterilizare crep soft 750 x750 mm coala CANT MIN/36 LUNI-126000 CANT.MAX/36 LUNI-144000 55.2 Hartie de sterilizare crep soft 1000 x1000 mm coala CANT MIN/36 LUNI-63000 CANT.MAX/36 LUNI-81000 55.3 Hartie de sterilizare crep soft 1200 x1200 mm coala CANT MIN/36 LUNI-28800 CANT.MAX/36 LUNI-45000 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 100710.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Conector in T - 22 mm adulti
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Conector in T - 22 mm adulti buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI- 720 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 960.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rola de sterilizare plata 100 mm x 200 m Rola de sterilizare plata 150 mm x 200m Rola de sterilizare plata 75 mm x 200 m Rola de sterilizare plata 200mm x 200 m Rola de sterilizare plata 250 mm x 200 m Rola de sterilizare plata 300 mm x 200 m
Lot n : 82
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
82.1 Rola de sterilizare plata 100 mm x 200 m rola CANT MIN/36 LUNI-288 CANT.MAX/36 LUNI- 504 82.2 Rola de sterilizare plata 150 mm x 200m rola CANT MIN/36 LUNI-288 CANT.MAX/36 LUNI- 432 82.3 Rola de sterilizare plata 75 mm x 200 m rola CANT MIN/36 LUNI-216 CANT.MAX/36 LUNI- 360 82.4 Rola de sterilizare plata 200mm x 200 m rola CANT MIN/36 LUNI-288 CANT.MAX/36 LUNI- 432 82.5 Rola de sterilizare plata 250 mm x 200 m rola CANT MIN/36 LUNI-288 CANT.MAX/36 LUNI- 432 82.6 Rola de sterilizare plata 300 mm x 200 m rola CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI- 324 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 87480.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Electrozi monitorizare adult deUF
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Electrozi monitorizare adult deUF buc CANT MIN/36 LUNI- 252000 CANT.MAX/36 LUNI- 504000 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 50400.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringa 50 ml pentru injectomat; Seringa 50 ml pentru injectomat cu filtru UV
Lot n : 88
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
88.1 Seringa 50 ml pentru injectomat buc CANT MIN/36 LUNI-36000 CANT.MAX/36 LUNI-82800 88.2 Seringa 50 ml pentru injectomat cu filtru UV buc CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI-12600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 130698.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara e 20 mm Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 15 mm Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 45 mm Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 65 mm Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 35 mm Ace
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
UM Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara e 20 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-576 CANT.MAX/36 LUNI- 972 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 15 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-324 CANT.MAX/36 LUNI- 792 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 45 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-396 CANT.MAX/36 LUNI- 900 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 65 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-396 CANT.MAX/36 LUNI- 900 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 35 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-396 CANT.MAX/36 LUNI- 900 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 30 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-540 CANT.MAX/36 LUNI- 1080 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune triunghiulara 25 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-288 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune triunghiulara 20 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune triunghiulara 25 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune triunghiulara 30 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune triunghiulara 35 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune rotunda 65 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune rotunda 45 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune rotunda 35 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune rotunda 30 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 1/2 cerc cu sectiune rotunda 25 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune rotunda 45 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune rotunda 35 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune rotunda 30 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-360 CANT.MAX/36 LUNI- 720 Ace chirurgicale 3/8 cerc cu sectiune rotunda 25 mm duzin? CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 69,120.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Banda adeziva cu indicator chimic pentru sterilizare la etuva Banda indicatoare autoadeziva pentru sterilizare cu aburi
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
10.1 Banda adeziva cu indicator chimic pentru sterilizare la etuva buc CANT MIN/36 LUNI- 72 CANT.MAX/36 LUNI-360 10.2 Banda indicatoare autoadeziva pentru sterilizare cu aburi buc CANT MIN/36 LUNI- 1080 CANT.MAX/36 LUNI-1440 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 9000.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cateter arterial pentru masurarea presiunii sanguine- Arteriofix V Cateter arterial pentru masurarea presiunii sanguine- Arteriofix
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
14.1 Cateter arterial pentru masurarea presiunii sanguine- Arteriofix V buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-180 14.2 Cateter arterial pentru masurarea presiunii sanguine- Arteriofix buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-1440 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 22020.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringa Guyon 100 ml
Lot n : 89
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Seringa Guyon 100 ml buc CANT MIN/36 LUNI-12600 CANT.MAX/36 LUNI28800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 17856.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fir de sutura monofilament neresorbabil 2,1/2 cerc Fir de sutura monofilament neresorbabil 1, 1/2 cerc Fir de sutura monofilament neresorbabil 0,1/2 cerc Fir de sutura monofilament neresorbabil 2 ,3/8 cerc Fir de sutura monofilament neresorbabil 1, 3/8 cerc Fir de sutura monofilament neresorbabil 0,
Lot n : 40
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 40.1 Fir de sutura monofilament neresorbabil 2,1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-1728 CANT.MAX/36 LUNI- 3456 40.2 Fir de sutura monofilament neresorbabil 1, 1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-2160 CANT.MAX/36 LUNI- 4320 40.3 Fir de sutura monofilament neresorbabil 0,1/2 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-3528 CANT.MAX/36 LUNI- 7056 40.4 Fir de sutura monofilament neresorbabil 2 ,3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-4392 CANT.MAX/36 LUNI- 7920 40.5 Fir de sutura monofilament neresorbabil 1, 3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-4392 CANT.MAX/36 LUNI- 7920 40.6 Fir de sutura monofilament neresorbabil 0, 3/8 cerc buc CANT MIN/36 LUNI-4392 CANT.MAX/36 LUNI- 7920 40.7 Fir de sutura monofilament neresorbabil 2-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI-6120 CANT.MAX/36 LUNI- 12240 40.8 Fir de sutura monofilament neresorbabil 3-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 3528 CANT.MAX/36 LUNI- 7056 40.9 Fir de sutura monofilament neresorbabil 4-0 cu ac sectiune triunghiulara buc CANT MIN/36 LUNI- 1728 CANT.MAX/36 LUNI- 3456 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 123864.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ac biopsie osteomedulara si aspiratie; Ace punctie sternala 15 Gx45 mm
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:

   3. 1 Ac biopsie osteomedulara si aspiratie buc CANT MIN/36 LUNI- 108 CANT.MAX/36 LUNI- 180
   3. 2 Ace punctie sternala 15 Gx45 mm buc CANT MIN/36 LUNI - 144 CANT.MAX/36 LUNI- 360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 12240.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Manusi ortopedice marimea 7; Manusi ortopedice marimea 8
Lot n : 65
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
65.1 Manusi ortopedice marimea 7 perechi CANT MIN/36 LUNI- 10800 CANT.MAX/36 LUNI-21600 65.2 Manusi ortopedice marimea 8 perechi CANT MIN/36 LUNI- 10800 CANT.MAX/36 LUNI-21600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 50400.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fire de microchirurgie 7-0 Fire de microchirurgie 8-0 Fire de microchirurgie 9-0
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
36.1 Fire de microchirurgie 7-0 buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI-432 36.2 Fire de microchirurgie 8-0 buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI-432 36.3 Fire de microchirurgie 9-0 buc CANT MIN/36 LUNI-180 CANT.MAX/36 LUNI-432 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 9936.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Filme radiologice 13 / 18x100 Filme radiologice 18 / 24x100 Filme radiologice 24 / 30x100 Filme radiologice 30 / 40x100 Filme radiologice 35 / 35x100 Filme radiologice 35/ 43x100
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
35.1 Filme radiologice 13 / 18x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-72 CANT.MAX/36 LUNI- 216 35.2 Filme radiologice 18 / 24x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-1476 CANT.MAX/36 LUNI- 2232 35.3 Filme radiologice 24 / 30x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-1116 CANT.MAX/36 LUNI- 1872 35.4 Filme radiologice 30 / 40x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-720 CANT.MAX/36 LUNI- 1260 35.5 Filme radiologice 35 / 35x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-1152 CANT.MAX/36 LUNI- 1656 35.6 Filme radiologice 35/ 43x100 cutie CANT MIN/36 LUNI-612 CANT.MAX/36 LUNI- 1224 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 446772.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Barbotor cu apa sterila, de UF de 650 ml
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Barbotor cu apa sterila, de UF de 650 ml buc CANT MIN/36 LUNI-- 360 CANT.MAX/36 LUNI-3600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 15000.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Circuit ventilatie adult ptr.ventilator Vella de UF
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Circuit ventilatie adult ptr.ventilator Vella de UF buc CANT MIN/36 LUNI-1188 CANT.MAX/36 LUNI-5040 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 48720.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Manusi impregnate antibacteriale pentru curatarea corpului, pachet cu 8 manusi
Lot n : 66
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Manusi impregnate antibacteriale pentru curatarea corpului, pachet cu 8 manusi pachet CANT MIN/36 LUNI- 7560 CANT.MAX/36 LUNI- 12600 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 21504.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Musama de cauciuc
Lot n : 71
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Musama de cauciuc metru CANT MIN/36 LUNI-720 CANT.MAX/36 LUNI-5400 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 14256.000 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Proteza vasculara PTFE ranforsata nr. 7 Proteza vasculara PTFE ranforsata nr. 6
Lot n : 78
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
78.1 Proteza vasculara PTFE ranforsata nr. 7 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-180 78.2 Proteza vasculara PTFE ranforsata nr. 6 buc CANT MIN/36 LUNI-36 CANT.MAX/36 LUNI-180 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 216000.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pompa elastomerica de UF 100 ml , 2ml/h , 50 h Pompa elastomerica de UF 270 ml , 5ml/h , 54 h Pompa elastomerica de UF 400 ml , 4ml/h , 100 h Pompa elastomerica de UF 270 ml , 2ml/h , 135 h Pompa elastomerica de UF 125 ml , 5ml/h , 25 h Pompa elastomerica de UF 270 ml , 10ml/h , 27 h
Lot n : 75
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
75.1 Pompa elastomerica de UF 100 ml , 2ml/h , 50 h buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 75.2 Pompa elastomerica de UF 270 ml , 5ml/h , 54 h buc CANT MIN/36 LUNI- 720 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 75.3 Pompa elastomerica de UF 400 ml , 4ml/h , 100 h buc CANT MIN/36 LUNI- 720 CANT.MAX/36 LUNI- 1800 75.4 Pompa elastomerica de UF 270 ml , 2ml/h , 135 h buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 75.5 Pompa elastomerica de UF 125 ml , 5ml/h , 25 h buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 360 75.6 Pompa elastomerica de UF 270 ml , 10ml/h , 27 h buc CANT MIN/36 LUNI- 360 CANT.MAX/36 LUNI- 1080 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 202980.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ace punctie biopsica prostatica automata
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 16200.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Comprese pliate in 8 straturi sterile 10x10, 5 buc / blister
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Comprese pliate in 8 straturi sterile 10x10, 5 buc / blister Blister CANT MIN/36 LUNI-40032 CANT.MAX/36 LUNI-79344 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 15868.80 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Comprese pliate in 16 straturi sterile 10x10, (40x40) 10 buc / blister
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Comprese pliate in 16 straturi sterile 10x10, (40x40) 10 buc / blister Blister CANT MIN/36 LUNI- 14760 CANT.MAX/36 LUNI-28800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 8640.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Holder simplu
Lot n : 62
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Holder simplu buc CANT MIN/36 LUNI-12600 CANT.MAX/36 LUNI- 25200 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 924.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 4-0 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 3-0 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 0 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 1 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 2
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
38.1 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 4-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 38.2 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 3-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-2160 38.3 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 38.4 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 1 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI- 2160 38.5 Fir de sutura multifilament rapid resorbabil 2 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-2160 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 41760.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seringa cu ac de 1 ml 25*5/8
Lot n : 87
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Seringa cu ac de 1 ml 25*5/8 buc CANT MIN/36 LUNI43200 CANT.MAX/36 LUNI-82800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 5796.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Etichete nonadezive ptr container de sterilizare Medicon
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Etichete nonadezive ptr container de sterilizare Medicon buc CANT MIN/36 LUNI- 72000 CANT.MAX/36 LUNI- 90000 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2700.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fesi elastice autoadezive 8 cm x 4 m Fesi elastice autoadezive 12 cm x 4 m
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
30.1 Fesi elastice autoadezive 8 cm x 4 m buc CANT MIN/36 LUNI- 1980 CANT.MAX/36 LUNI- 36360 30.2 Fesi elastice autoadezive 12 cm x 4 m buc CANT MIN/36 LUNI- 1980 CANT.MAX/36 LUNI- 36360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 230280.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fire de chirurgie vasculara 7-0 Fire de chirurgie vasculara 6-0 Fire de chirurgie vasculara 5-0 Fire de chirurgie vasculara 4-0 cu ac 17 mm Fire de chirurgie vasculara 4-0 cu ac 22 mm Fire de chirurgie vasculara 3-0 cu ac 17 mm Fire de chirurgie vasculara 3-0 cu ac 22 mm Fire de chirurgie vasculara
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Ace punctie biopsica prostatica automata buc CANT MIN/36 LUNI- 180 CANT.MAX/36 LUNI- 540 37.1 Fire de chirurgie vasculara 7-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.2 Fire de chirurgie vasculara 6-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.3 Fire de chirurgie vasculara 5-0 buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.4 Fire de chirurgie vasculara 4-0 cu ac 17 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.5 Fire de chirurgie vasculara 4-0 cu ac 22 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.6 Fire de chirurgie vasculara 3-0 cu ac 17 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.7 Fire de chirurgie vasculara 3-0 cu ac 22 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 37.8 Fire de chirurgie vasculara PVDF 7-0 cu ac 9 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 144 CANT.MAX/36 LUNI-432 37.9 Fire de chirurgie vasculara PVDF 6-0 cu ac 13 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 144 CANT.MAX/36 LUNI-432 37.10 Fire de chirurgie vasculara PVDF 5-0 cu ac 13 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 144 CANT.MAX/36 LUNI-432 37.11 Fire de chirurgie vasculara PTFE 6-0 cu ac 13 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 144 CANT.MAX/36 LUNI-432 37.12 Fire de chirurgie vasculara PTFE 5-0 cu ac 13 mm buc CANT MIN/36 LUNI- 432 CANT.MAX/36 LUNI-1296 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 72417.60 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Strip pt sigilat flacoane citostatice
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
Strip pt sigilat flacoane citostatice buc CANT MIN/36 LUNI--3600 CANT.MAX/36 LUNI-10800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3600.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Masc? laringian? clasic? nr. 1 Masc? laringian? clasic? nr. 2 Masc? laringian? clasic? nr. 3 Masc? laringian? clasic? nr. 4 Masc? laringian? clasic? nr. 5
Lot n : 69
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
69.1 Masc? laringian? clasic? nr. 1 Buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 72 69.2 Masc? laringian? clasic? nr. 2 Buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 72 69.3 Masc? laringian? clasic? nr. 3 Buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 216 69.4 Masc? laringian? clasic? nr. 4 Buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 216 69.5 Masc? laringian? clasic? nr. 5 buc CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 216 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 2712.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Canula de aspiratie Yankauer CH 12 Canula de aspiratie Yankauer CH 16 Canula de aspiratie Yankauer CH 22
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
19.1 Canula de aspiratie Yankauer CH 12 buc CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 19.2 Canula de aspiratie Yankauer CH 16 buc CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 19.3 Canula de aspiratie Yankauer CH 22 buc CANT MIN/36 LUNI-108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 1260.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Filtru antibacterian , antiviral si umidifcator Filtru antibacterian ptr sonda de intuba?ie pentru adulti
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
34.1 Filtru antibacterian , antiviral si umidifcator buc CANT MIN/36 LUNI- 1800 CANT.MAX/36 LUNI- 18000 34.2 Filtru antibacterian ptr sonda de intuba?ie pentru adulti buc CANT MIN/36 LUNI- 7200 CANT.MAX/36 LUNI- 28800 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 62400.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Folie incizie 40x40 cm Folie incizie 65x60 cm
Lot n : 43
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
43.1 Folie incizie 40x40 cm buc CANT MIN/36 LUNI- 1440 CANT.MAX/36 LUNI- 1800 43.2 Folie incizie 65x60 cm buc CANT MIN/36 LUNI- 2160 CANT.MAX/36 LUNI- 2520 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 17760.00RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hartie intercalata -1 strat hartie de sterilizare soft crep si un strat hartie de sterilizare crep elastic 1000x1000 mm Hartie intercalata -1 strat hartie de sterilizare soft crep si un strat hartie de sterilizare crep elastic 1200x1200 mm
Lot n : 53
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
53.1 Hartie intercalata -1 strat hartie de sterilizare soft crep si un strat hartie de sterilizare crep elastic 1000x1000 mm coala CANT MIN/36 LUNI- 36000 CANT.MAX/36 LUNI-54000 53.2 Hartie intercalata -1 strat hartie de sterilizare soft crep si un strat hartie de sterilizare crep elastic 1200x1200 mm coala CANT MIN/36 LUNI- 18000 CANT.MAX/36 LUNI-36000 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 87780.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cateter venos central cu 2 lumene Cateter venos central cu 2 lumene protect Cateter venos central cu 3 lumene protect
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
22.1 Cateter venos central cu 2 lumene buc CANT MIN/36 LUN I- 2880 CANT.MAX/36 LUNI-6840 22.2 Cateter venos central cu 2 lumene protect CANT MIN/36 LUNI-buc 36 CANT.MAX/36 LUNI-1800 22.3 Cateter venos central cu 3 lumene protect CANT MIN/36 LUNI-buc 108 CANT.MAX/36 LUNI- 360 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 451228.80 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS rosu Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS albastru Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS alb Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS galben
Lot n : 64
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
SJUSM
II.2.4) Description des prestations:
64.1 Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS rosu plic CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 180 64.2 Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS albastru plic CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 180 64.3 Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS alb plic CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 180 64.4 Laturi pentru vase si uretere-VESSEL-LOOPS galben plic CANT MIN/36 LUNI- 36 CANT.MAX/36 LUNI- 180 VAL CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT/12 LUNI 3360.00 RON
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit daFurnizare Materiale Sanitare LD-1 2021 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux