Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare: Installations moyenne tension

2021/S 229-601895  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/11/2021 S229 Roumanie-Satu Mare: Installations moyenne tension 2021/S 229-601895 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: APASERV SATU MARE S.A.
Numéro national d'identification: RO16844952 Adresse postale: Strada: Gara Fer?str?u, nr. 9/A Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440210 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica - Tatiana Salajan Courriel: salajan_monica@apaservsm.ro Téléphone: +40 261759080 Fax: +40 261721056 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apaservsm.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
REABILITAREA RE?ELOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE, TRECEREA DE LA 6KV LA 20KV PENTRU FRONTUL DE CAPTARE ?I UZINA DE AP M?RTINE?TINum?r de identificare POIM-SM-CL-01 Numéro de référence: 16844952_2021_PAAPD1165691
II.1.2) Code CPV principal 45315500 Installations moyenne tension
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucr?rile de executat constau în: Tronson 1: Sta?ia SM 1 ?trand - PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti: Obiectul nr. 01 " Instala?ii de racordare" - Sta?ia 110/20/6kV SM1 (?trand Obiectul nr. 02 " Lucr?ri în sta?ii ": PA 1008 Uzina de Ap M?rtine?ti Obiectul nr. 03 "Tronson 1": Re?ele - Circuitul: LES 20 kV Sta?ia SM 1 ?trand - PA1008 Uzina de Apa M?rtine?ti: Tronson 2: Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Ap Obiectul nr. 01 " Instala?ii de racordare" - Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator) Obiectul nr. 02 " Lucr?ri în sta?ii ": Sta?ia de conexiuni 1015 Uzina de Apa (sistem dublu de bare paralele) Obiectul nr. 04 "Tronson 2" Re?ele - LES 20 kV Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Ap?" (circuit 1 + circuit 2): Tronson 3: PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ Front Captare Some Obiectul nr. 05 "Tronson 3" Re?ele - Circuitul: LES 20 kV PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ Front Captare Some?"; Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.1 ?i PTAb nr.2 Tronson 4: PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ SC 1015 Uzina de Ap Obiectul nr. 06 "Tronson 4" Re?ele - Circuitele: LES+LEA 20 kV M?rtine?ti 1; M?rtine?ti 2; Front Captare Botiz-Some + JT.pu?uri; Posturi de transformare aeriene - PTA nr.1 ?i PTA nr.2: Tronson 5: SC 1015 Uzina de Ap _ Subtraversare CFR Obiectul nr. 07 "Tronson 5" Re?ele - Circuitele: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni; Front Captare Botiz-Some ?i Rezerv subtraversare CFR; Posturi de transformare aeriene - PTA nr.3; PTA nr.4 ?i PTA nr.5 Tronson 6: Subtraversare CFR _ Front Captare Botiz-Some str.Gorunului Mun.SM Obiectul nr. 08 "Tronson 6" Re?ele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Botiz-Some?; Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.3; PTAb nr.4 ?i PTAb nr.5: Tronson 7: Subtraversare CFR _ Front Captare Noroieni, Obiectul nr. 09 "Tronson 7" Re?ele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni; Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.6 ÷ PTAb nr.16; Post de transformare aerian - PTA nr.6 Instala?ii automatizare ?i SCADA Obiectul nr. 10 "Fibra optic ?i SCADA" Lucr?ri civile Obiectul nr. 11 "Construc?ii si instala?ii prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Ap?" Gard împrejmuire ?i por?i; Amenajare cl?dire Instala?ii electrice interioare Obiectul nr. 11 "Construc?ii si instala?ii prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Ap?" Instala?ii electrice interioare si exterioare, prize si iluminat Durata de executie a lucr?rilor din cadrul contractului este 24 de luni (cerin? minim?). Termenii ?i condi?iile contractului includ ?i o garan?ie a lucr?rilor de 36 de luni. In conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire, cu respectarea termenelor-limit stabilite de entitatea contractant?. Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari: - 44 zile/32 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - 34 zile/22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, si anume 34 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 16 726 772.14 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45311200 Travaux d'installations électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exécution:
judetul Satu Mare
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?rile de executat constau în: Tronson 1: Sta?ia SM 1 ?trand - PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti: Obiectul nr. 01 " Instala?ii de racordare" - Sta?ia 110/20/6kV SM1 (?trand): celule de linie 20kV pe bara 24kV/630A - 1 buc Obiectul nr. 02 " Lucr?ri în sta?ii ": PA 1008 Uzina de Ap M?rtine?ti: celule de linie 24 kV/630 A - 4 buc; celule de m?sura 24 kV/630 A - 2 buc; celule trafo 24 kV/630 A - 4 buc; celula de cupla longitudinal 24 kV/630 A - 1 buc; transformator de putere 800 kVA 20/04 kV - 2 buc; transformator de putere 400 kVA 20/04 kV - 2 buc; echipament RTU, DSI si echipament telecomunica?ie PA/PT. - 1 buc; generator de 400 KVA - 1 buc Obiectul nr. 03 "Tronson 1": Re?ele - Circuitul: LES 20 kV Sta?ia SM 1 ?trand - PA1008 Uzina de Apa M?rtine?ti: LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   3. 900 m; protec?ie tub PVC Ø 160 -
   1. 280 m; c?mine subtraversare - 2 buc Tronson 2: Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Ap Obiectul nr. 01 " Instala?ii de racordare" - Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator): celule de linie 20kV pe bara 24kV/630A - 2 buc Obiectul nr. 02 " Lucr?ri în sta?ii ": Sta?ia de conexiuni 1015 Uzina de Apa (sistem dublu de bare paralele): celule de linie 24 kV/630 A - 7 buc; celula de m?sura 24 kV/630 A - 1 buc; celula trafo 24 kV/630 A - 1 buc; celula de cupla transversala 24 kV/630 A - 1 buc; transformator de putere 63 kVA 20/04 kV - 1 buc; echipament RTU, DSI ?i echipament telecomunica?ie PA/PT. - 1 buc Obiectul nr. 04 "Tronson 2" Re?ele - LES 20 kV Sta?ia 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Ap?" (circuit 1 + circuit 2): LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   3. 360 m; protec?ie tub PVC Ø 160 940 m; c?mine subtraversare - 2 buc Tronson 3: PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ Front Captare Some Obiectul nr. 05 "Tronson 3" Re?ele - Circuitul: LES 20 kV PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ Front Captare Some?": LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   1. 189 m; protec?ie tub PVC Ø 160 180 m; c?mine subtraversare - 2 buc; cablu pentru alimentare pu?uri ACYABY-F 3x120+70 mmp - 759 m; Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.1 ?i PTAb nr.2: PTAb 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 1 buc; PTAb 20/0.4kV cu trafo 63kVA - 1 buc Tronson 4: PA1008 Uzina de Ap M?rtine?ti _ SC 1015 Uzina de Ap Obiectul nr. 06 "Tronson 4" Re?ele - Circuitele: LES+LEA 20 kV M?rtine?ti 1; M?rtine?ti 2; Front Captare Botiz-Some + JT.pu?uri: LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   1. 495 m; protec?ie tub PVC Ø 160 - 267 m; c?mine subtraversare - 2 buc; LEA cu fascicol torsadat de tip TA2x(FL)2y-OL 1x3x70 +50Ol mmp -
   6. 361 m; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15015) - 10 buc; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15014) - 21 buc; cablu pentru alimentare pu?uri ACYABY-F 3x120+70 mmp: - 375 m Posturi de transformare aeriene - PTA nr.1 ?i PTA nr.2: PTA 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 2 buc Tronson 5: SC 1015 Uzina de Ap _ Subtraversare CFR Obiectul nr. 07 "Tronson 5" Re?ele - Circuitele: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni; Front Captare Botiz-Some ?i Rezerv subtraversare CFR LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat - 975 m; protec?ie tub PVC Ø 160 - 183 m; c?mine subtraversare CFR - 4 buc; LEA cu fascicol torsadat de tip TA2x(FL)2y-OL 1x3x70 +50Ol mmp -
   4. 458 m; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15015) - 14 buc; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15014) - 52 buc; cablu pentru alimentare pu?uri ACYABY-F 3x120+70 mmp -
   1. 660 m Posturi de transformare aeriene - PTA nr.3; PTA nr.4 ?i PTA nr.5: PTA 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 3 buc Tronson 6: Subtraversare CFR _ Front Captare Botiz-Some str.Gorunului Mun.SM Obiectul nr. 08 "Tronson 6" Re?ele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Botiz-Some?: LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   1. 505 m; protec?ie tub PVC Ø 160 - 260 m; c?mine subtraversare - 2 buc; LEA cu fascicol torsadat de tip TA2x(FL)2y-OL 1x3x70 +50Ol mmp -
   1. 220 m; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15015) - 2 buc; cablu pentru alimentare pu?uri ACYABY-F 3x120+70 mmp - 660 m Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.3; PTAb nr.4 ?i PTAb nr.5: PTAb 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 2 buc; PTAb 20/0.4kV cu trafo 63kVA -1 buc Tronson 7: Subtraversare CFR _ Front Captare Noroieni Obiectul nr. 09 "Tronson 7" Re?ele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni: LES 20 kV cu cablu de tip 3xA2XS(FL)2Y 1x150/25 mmp proiectat -
   9. 869 m; protec?ie tub PVC Ø 160 -
   7. 415 m; c?mine subtraversare - 6 buc; LEA cu fascicol torsadat de tip TA2x(FL)2y-OL 1x3x70 +50Ol mmp -
   1. 459 m; stâlpi noi proiecta?i (tip SC15015) - 4 buc; cablu pentru alimentare pu?uri ACYABY-F 3x120+70 mmp -
   7. 103 m Posturi de transformare pe anvelop de beton - PTAb nr.6 ÷ PTAb nr.16: PTAb 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 6 buc; PTAb 20/0.4kV cu trafo 63kVA - 5 buc Post de transformare aerian - PTA nr.6 : PTA 20/0.4kV cu trafo 100kVA - 1 buc Instala?ii automatizare ?i SCADA Obiectul nr. 10 "Fibra optic ?i SCADA" Fibra optic?: LTC ADSS-80 (FO aerian?) -
   7. 220 m; LTC RP 24x SM G.657.A1 (6x4) A-DQ(ZN)2Y (FO subteran?) - 15.810 m; re?ea tub protec?ie HDPE - 13.640 m; tub protec?ie flexibil (coflex) -
   2. 230 m; c?minele de tragere si conexiuni cu chit etan?are - 39 buc; switch-uri de Re?ea Management pt.FO -25 buc; video convertoare - 24 buc SCADA: Servere (inclusiv periferice, licen?e, softuri) - 2 buc; Calculator client (inclusiv periferice, licen?e, softuri) - 1 buc; PLC-uri + licen?e - 24 buc; tablouri RTU - 24 buc; sistem supraveghere video (70 camere, soft, DVR ) - 1 buc; analizoare de re?ea - 71 buc Lucr?ri civile Obiectul nr. 11 "Construc?ii si instala?ii prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Ap?" Gard împrejmuire ?i por?i: Gard împrejmuire - 144 m; Poart - 1 buc; Porti? - 1 buc Amenajare cl?dire: geamuri termopan - 12 buc; u?i termopan - 5 buc; hidroizola?ie acoperi - 260 m2; tencuieli, zid?rii, zugr?vit interior-exterior - 645 m2; grup sanitar - 1 buc Instala?ii electrice interioare Obiectul nr. 11 "Construc?ii si instala?ii prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Ap?" Instala?ii electrice interioare si exterioare, prize si iluminat: prize - 7 buc; iluminat - 27 buc; cabluri - 560 m; tuburi de protec?ie - 450 m; Tablou distribu?ie - 1 buc Obiectul contractului ce rezult din aceast procedur este execu?ia tuturor lucr?rilor prezentate în Specifica?ii (CS-Capitol 2 ?i CS-Capitol 3) ?i Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini. Durata de executie a lucr?rilor din cadrul contractului este 24 de luni (cerin? minim?). Termenii ?i condi?iile contractului includ ?i o garan?ie a lucr?rilor de 36 de luni.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica PT / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020", cod SMIS 123241, finantat prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finantare - Sursele Proiectului: Contributie UE - Fondul de Coeziune; Contributie publica nationala - Bugetul de Stat; Contributie locala - Bugetul local si Contributia Entitatatii Contractante.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 029-070847
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 361 Intitulé:
REABILITAREA RE?ELEI ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE, TRECEREA DE LA 6KV LA 20KV PENTRU FRONTUL DE CAPTARE ?I UZINA DE AP M?RTINE?TI, Num?r de identificare POIM-SM-CL-01
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELECTROMARA Numéro national d'identification: RO 14176938 Adresse postale: Strada Oltului, Nr. 15 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure Code postal: 430344 Pays: Roumanie Courriel: electromarabm@gmail.com Téléphone: +40 262211254 Fax: +40 262211254
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 378 459.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 16 726 772.14 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 590 507 025.90 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE MURES S.A. Partea din contract pe care urmeaza ofertantul sa o subcontracteze - executarea de catre subcontractant a urmatoarelor categorii de lucrari: Subtraversare linie CFR cu cablu electric de medie tensiune Ponderea lucrarilor subcontractate - 0,6% din pre?ul ofertei si implicit a contractului de achizi?ie sectorial?. ELECTRO-... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Apaserv Satu Mare S.A.; Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE; Persoana de contact: c.j. Vilcu Mihaita Adresse postale: Str.Gara Fer?str?u nr.9/A Ville: Satu Mare Code postal: 440210 Pays: Roumanie Courriel: mihaita.vilcu@apaservsm.ro Téléphone: +40 261759080 Fax: +40 261721056 Adresse internet: www.apaservsm.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2021 Roumanie-Satu Mare: Installations moyenne tensionType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 25/11/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45315500 - Installations moyenne tension