Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Satu Mare:RÈactifs de laboratoire

2023/S 97-303143  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Satu Mare: RÈactifs de laboratoire 2023/S 097-303143 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE NumÈro national d'identification: 3963722 Adresse postale: Strada: Ravensburg, nr. 1-3 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440192 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Adrian Marc Courriel: achizitiispital@yahoo.com TÈlÈphone: +40 261748301 Fax: +40 0261727259 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sjusm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
FURNIZARE REACTIVI PENTRU A.T.I. SI LABORATOR 2022 NumÈro de rÈfÈrence: 3963722_2022_PAAPD1371491
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pentru achizitia acestor produse s-a primit referatul de necesitate cu nr. 20576/13.09.2022 si nota justificative nr.20595/13.09.2022 inaintate de Sef Laborator Dr. Pop Roxana si Sef sectie A.T.I. Dr. Morosanu Vitalie avizat DFC si aprobat de conducerea SJUSM, aprobate de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 8/09.08.2022 inregistrata la Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare cu numarul 44/09.08.2022. Reactivii sunt necesari pentru utilizarea aparaturii achizitionate prin licitatie deschisa de catre SJUSM prin proiectul cu cod SMIS 139426- Cresterea capacitatii SJUSM de gestionare a crizei sanitare COVID 19, aparatele aflandu-se in proprietatea spitalului. Laboratorul de analize medicale al Spitalului Judetean Satu Mare doreste achizitionarea acestor reactivi in vederea cresterii acuratetii, calitatii si rapiditatii in diagnosticarea profesionista a tuturor tipurilor de pacienti, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui numar cat mai mare a acestora, precum si pentru indeplinirea criteriilor in vederea mentinerii acreditarii RENAR si a contractului cu CNAS Satu Mare. Specificatiile tehnice ale fiecarui lot in parte se regasesc in Caietul de sarcini Anexa
   1.  Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 1 contract subsevent si un numar maxim de 4 contracte subsecvente, frecventa celui mai mare contract subsecvent putand fi incheiat la 3 luni. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa 1 a caietului de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se oblig? a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achzitiile publice.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 193 664.37 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi si consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie LIAISON XL, aflat in dotarea SJUSM
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
lot 2 Reactivi si consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie LIAISON XL, aflat in dotarea SJUSM subloturi: Nr. Crt DENUMIREA PRODUS U.M. Cantitate totala / minima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cantitate totala / maxima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / minima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total / maxima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / maxima -Valoare cel mai mare contract subsecvent frecventa la 3 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total minima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total maxima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE-1% DIN VAL CELUI MAI MARE CTR.SUBSECVENT-FRECVENTA LA 3 LUNI Lotul 2 Reactivi si consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie LIAISON XL, aflat in dotarea SJUSM 1 Set reactivi pentru detectia anticrpilor Sars Cov 2 Trimeric S IgG test 3960 7920 3146.00 6292.00 18876.00 113256.00 226512.00 188.76 2 Set reactivi pentru detectia anticorpilor Sars Cov 2 IgM test 3960 7920 3146.00 6292.00 18876.00 113256.00 226512.00 188.76 3 Set reactivi pentru detectia Sars Cov 2 Ag test 3600 7200 3120.00 6240.00 18720.00 112320.00 224640.00 187.2 4 Set reactivi pentru detectia 25 OH Vitamin D test 3600 7200 3250.00 6500.00 19500.00 117000.00 234000.00 195 5 Set reactivi pentru detectia Borelia IgG test 3600 7200 1690.00 3380.00 10140.00 60840.00 121680.00 101.4 6 Set reactivi pentru detectia Borelia IgM test 3600 7200 1690.00 3380.00 10140.00 60840.00 121680.00 101.4 7 Set reactivi pentru detectia TSH test 3600 14400 520.00 2080.00 6240.00 18720.00 74880.00 62.4 8 Set reactivi pentru detectia FT4 test 3600 14400 520.00 2080.00 6240.00 18720.00 74880.00 62.4 9 Set reactivi pentru detectia FT3 test 3600 7200 520.00 1040.00 3120.00 18720.00 37440.00 31.2 10 Set reactivi pentru detectia Anti-TPO test 3600 7200 1170.00 2340.00 7020.00 42120.00 84240.00 70.2 11 Set reactivi pentru detectia T3 test 3600 7200 520.00 1040.00 3120.00 18720.00 37440.00 31.2 12 Set reactivi pentru detectia T4 test 3600 7200 520.00 1040.00 3120.00 18720.00 37440.00 31.2 13 Set reactivi pentru detectia Anti-Tg test 3600 7200 1170.00 2340.00 7020.00 42120.00 84240.00 70.2 14 Set reactivi pentru detectia Tg test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 15 Set reactivi pentru detectia CA 19-9 test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 16 Set reactivi pentru detectia CA 15-3 test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 17 Set reactivi pentru detectia CEA test 3600 7200 1040.00 2080.00 6240.00 37440.00 74880.00 62.4 18 Set reactivi pentru detectia PSA test 3600 7200 910.00 1820.00 5460.00 32760.00 65520.00 54.6 19 Set reactivi pentru detectia FPSA test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 20 Set reactivi pentru detectia AFP test 3600 7200 1040.00 2080.00 6240.00 37440.00 74880.00 62.4 21 Set reactivi pentru detectia CA 125 II test 3600 7200 12500.00 25000.00 75000.00 450000.00 900000.00 750 22 Set reactivi pentru detectia Ferritinei test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 23 Set reactivi pentru detectia Acidului Folic test 3600 7200 1261.00 2522.00 7566.00 45396.00 90792.00 75.66 24 Set reactivi pentru detectia Vitaminei B12 test 3600 7200 1222.00 2444.00 7332.00 43992.00 87984.00 73.32 25 Set reactivi pentru detectia Insulinei test 3600 7200 910.00 1820.00 5460.00 32760.00 65520.00 54.6 26 Set reactivi pentru detectia Rotavirus test 3600 7200 4290.00 8580.00 25740.00 154440.00 308880.00 257.4 27 Set reactivi pentru detectia Adenovirus test 3600 7200 4290.00 8580.00 25740.00 154440.00 308880.00 257.4 28 Set reactivi pentru detectia C Difficile Toxin A&B test 3600 7200 4420.00 8840.00 26520.00 159120.00 318240.00 265.2 29 Set reactivi pentru detectia C Difficile GDH test 3600 7200 3575.00 7150.00 21450.00 128700.00 257400.00 214.5 30 Set reactivi pentru detectia Calprotectinei test 3600 7200 10088.00 20176.00 60528.00 363168.00 726336.00 605.28 31 Set reactivi pentru detectia Campilobacter test 3600 7200 4210.00 8420.00 25260.00 151560.00 303120.00 252.6 32 Set reactivi pentru detectia Elastaze-1 test 3600 7200 3640.00 7280.00 21840.00 131040.00 262080.00 218.4 33 Set reactivi pentru detectia EHEC Toxin test 3600 7200 4290.00 8580.00 25740.00 154440.00 308880.00 257.4 34 Set reactivi pentru detectia Anti HDV test 3600 7200 3250.00 6500.00 19500.00 117000.00 234000.00 195 35 Set reactivi pentru detectia Cortizol test 3600 7200 1300.00 2600.00 7800.00 46800.00 93600.00 78 36 Set dispozitiv extractie Calprotectina /Elastaze -1 test 3600 7200 2600.00 5200.00 15600.00 93600.00 187200.00 156 37 Ser control Sars Cov 2 Trimeric IgG kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 38 Ser control Sars Cov 2 IgM kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 39 Ser control Sars Cov 2 Ag kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 40 Sars Cov 2 Ag solutie tampon inactivare test 3600 7200 26000.00 52000.00 156000.00 936000.00 1872000.00 1560 41 Ser control 25 OH Vitamina D kit 36 72 845.00 1690.00 5070.00 30420.00 60840.00 50.7 42 Ser control Borelia IgG kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 43 Ser control Borelia IgM kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 44 Reactiv de confirmare Tg kit 36 72 702.00 1404.00 4212.00 25272.00 50544.00 42.12 45 Ser Multicontrol Nivel 1 .FT4, TSH, T3,T3,FT3, AFP ,CEA ,FERITINA,INSULINA,PEPTIDA C,PSA ,CORTTIZOL,ACTH flacon 36 72 150.00 300.00 900.00 5400.00 10800.00 9 46 Ser Multicontrol Nivel 2 .FT4, TSH, T3,T3,FT3, AFP ,CEA ,FERITINA,INSULINA,PEPTIDA C,PSA ,CORTTIZOL,ACTH flacon 36 72 150.00 300.00 900.00 5400.00 10800.00 9 47 Ser Multicontrol Nivel 3 .FT4, TSH, T3,T3,FT3, AFP ,CEA ,FERITINA,INSULINA,PEPTIDA C,PSA ,CORTTIZOL,ACTH flacon 36 72 150.00 300.00 900.00 5400.00 10800.00 9 48 Ser control ATPO kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 49 Ser control Anti Tg kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 50 Ser control Tg Gen II kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 51 Ser Multicontrol Markeri Tumorali kit 36 72 1625.00 3250.00 9750.00 58500.00 117000.00 97.5 52 Ser control f PSA kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 53 Ser control Folate kit 36 72 962.00 1924.00 5772.00 34632.00 69264.00 57.72 54 Ser control Vitamina B12 kit 36 72 910.00 1820.00 5460.00 32760.00 65520.00 54.6 55 Ser control Rotavirus kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 56 Ser control Adenovirus kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 57 Ser control C Difficile Toxin A&B kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 58 Ser control C Difficile GDH kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 59 Ser control Calprotectina kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 60 Ser control Elastaze -1 kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 61 Ser control EHEC Toxin kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 62 Ser control Anti HDV kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 63 Diluent Endocrinologie kit 36 72 650.00 1300.00 3900.00 23400.00 46800.00 39 64 25 OH Vitamin D Specimen Diluent kit 36 72 780.00 1560.00 4680.00 28080.00 56160.00 46.8 65 Reactiv semnal kit 36 72 533.00 1066.00 3198.00 19188.00 38376.00 31.98 66 Varfuri de pipetare kit 36 72 4095.00 8190.00 24570.00 147420.00 294840.00 245.7 67 Cuve de reactie kit 36 72 1950.00 3900.00 11700.00 70200.00 140400.00 117 68 Solutie spalare kit 36 72 936.00 1872.00 5616.00 33696.00 67392.00 56.16 69 Kit mentenanta kit 36 72 520.00 1040.00 3120.00 18720.00 37440.00 31.2 70 Solutie LIQUINOX flacon 36 72 390.00 780.00 2340.00 14040.00 28080.00 23.4 144716.00 291512.00 874536.00 5209776.00 10494432.00 8745.36
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru hemocultura, compatibili cu echipamentul BACTEC, aflat in dotarea SJUSM
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
lot 1 Reactivi pentru hemocultura subloturi:
   1. 1 Flacoane hemocultura Aeroba, compatibile cu echipamentul BACTEC, aflat in dotarea SJUSM UM= BUC CANTITATE MINIMA/36 LUNI=3600 CANTITATE MAXIMA/36 LUNI=3960 VALOARE MINIMA/36 LUNI=108000 VALOARE MAXIMA/36 LUNI=118800 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9900
   1. 2 Flacoane hemocultura Anaeroba, compatibile cu echipamentul BACTEC, aflat in dotarea SJUSM UM= BUC CANTITATE MINIMA/36 LUNI=3600 CANTITATE MAXIMA/36 LUNI=3600 VALOARE MINIMA/36 LUNI=108000 VALOARE MAXIMA/36 LUNI=118800 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR. SUBS.=9900 VALOAREA MINIMA/36 LUNI/LOT 1= 216000 VALOAREA MAXIMA/36 LUNI/LOT 1= 237600 VALOAREA CELUI MAI MARE CTR SUBSECVENT/LOT 1= 19800 VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE/LOT 1= 198
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi si consumabile compatibile cu linia automata de biologie moleculara formata din platforma de pipetare NIMBUS IVD interconectata cu RT PCR CFX 96, aflata in dotarea SJUSM
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
LOT- 3 Reactivi si consumabile compatibile cu linia automata de biologie moleculara formata din platforma de pipetare NIMBUS IVD interconectata cu RT PCR CFX 96, aflata in dotarea SJUSM subloturi: Nr. Crt DENUMIREA PRODUS U.M. Cantitate totala / minima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cantitate totala / maxima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / minima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total / maxima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / maxima -Valoare cel mai mare contract subsecvent frecventa la 3 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total minima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total maxima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE-1% DIN VAL CELUI MAI MARE CTR.SUBSECVENT-FRECVENTA LA 3 LUNI 1 Kit universal pentru extractia automata a acizilor nucleici Kit 36 108 5200.00 15600.00 468.00 187200.00 561600.00
   4. 68 2 Varfuri 1000 µl Cutie 36 108 3690.00 11070.00 33210.00 132840.00 398520.00 332.1 3 Varfuri 300 µl Cutie 12 19 5040.00 10080.00 30240.00 60480.00 95760.00 302.4 4 Stripuri de 8 tuburi PCR de
   0. 2ml cu profil jos Cutie 36 72 765.00 1530.00 4590.00 27540.00 55080.00 45.9 5 Stripuri de 8 capace pentru tuburi PCR de
   0. 2ml Cutie 36 72 315.00 630.00 1890.00 11340.00 22680.00 18.9 6 Pungi pentru deseuri Cutie 12 45 315.00 630.00 1890.00 3780.00 14175.00 18.9 7 Placi deep-well cu 96 godeuri Cutie 12 45 2250.00 4500.00 13500.00 27000.00 101250.00 135 8 Kit pentru detectia prin Real-Time PCR a 3 gene caracteristice virusului SARS-CoV-2 Kit 36 90 2600.00 13000.00 39000.00 93600.00 234000.00 390 9 Kit pentru detectia prin Real-Time PCR a 4 gene caracteristice virusului SARS-CoV-2 Kit 36 90 2600.00 13000.00 39000.00 93600.00 234000.00 390 10 Kit pentru detectia prin Multiplex Real-Time PCR a 7 virusuri respiratorii comune Kit 3 12 4800.00 9600.00 28800.00 14400.00 57600.00 288 11 Kit pentru detectia prin Multiplex Real-Time PCR a 7 patogeni comuni implicati in bolile cu transmitere sexuala Kit 3 12 9750.00 19500.00 58500.00 29250.00 117000.00 585 12 Kit pentru detectia prin Multiplex Real-Time PCR a 28 genotipuri HPV Kit 3 12 10800.00 21600.00 64800.00 32400.00 129600.00 648 13 Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 7 virusuri din LCR Kit 3 12 2400.00 4800.00 14400.00 7200.00 28800.00 144 14 Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 5 virusuri din LCR Kit 3 12 2400.00 4800.00 14400.00 7200.00 28800.00 144 15 Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 6 bacterii din LCR Kit 3 12 2400.00 4800.00 14400.00 7200.00 28800.00 144 16 Kit pentru genotiparea a 6 polimorfisme genetice asociate cu trombofilia Kit 3 6 9000.00 18000.00 54000.00 27000.00 54000.00 540 64325.00 153140.00 413088.00 762030.00 2161665.00 4130.88
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi pentru determinari gaze sanguine, compatibili cu echipamentul ABL 90FLEX
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO115 Satu Mare Lieu principal d'exÈcution:
sjusm
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 4 Reactivi pentru determinari gaze sanguine, compatibili cu echipamentul ABL 90FLEX Nr. Crt DENUMIREA PRODUS U.M. Cantitate totala / minima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Cantitate totala / maxima 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / minima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total / maxima lun? ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare totala / maxima -Valoare cel mai mare contract subsecvent frecventa la 3 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total minima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE Valoare total maxima / 36 luni ATI + LABORATOR ANALIZE MEDICALE VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE-1% DIN VAL CELUI MAI MARE CTR.SUBSECVENT-FRECVENTA LA 3 LUNI subloturi: 1 Pachet cu solu?ii (680 cicluri) buc 36 60 1880.07 3760.14 11280.42 67682.52 112804.20 112.8042 2 Caset? cu senzori (probe) 300/30 buc 36 45 9575.90 19151.80 57455.40 344732.40 430915.50 574.554 3 H'rtie termic? (8 role/ cutie) "Cutie (8role/ cutie) " 3 6 500.00 1000.00 3000.00 1500.00 3000.00 30 4 "Sering? heparinat? 100 buc./cutie " Cutie (100buc /cutie) 36 45 451.05 902.10 2706.30 16237.80 20297.25 27.063 5 Garnitur? de conectare buc 3 7 147.50 147.50 442.50 442.50 1032.50
   4. 425 6 Solu?ie pentru calibrare cu holder buc 3 4 1053.68 1053.68 3161.04 3161.04 4214.72 31.6104 13608.20 26015.22 78045.66 433756.26 572264.17 780.4566
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 194-547117
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 974
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 222 135.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 420 680.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27325
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 161 665.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 161 665.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27323
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 237 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 237 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27324
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 494 432.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 10 222 135.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27326
Lot n : 4 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 572 264.17 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 572 264.17 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 975
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 161 665.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 200 775.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 976
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 237 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6700
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 222 135.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 152 676.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6701
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 161 665.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 56 065.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6702
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Novaintermed S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6220293 Adresse postale: Strada Drumul Potcoavei, Nr. 5A Ville: Pipera (Voluntari) Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: licitatii-team@novaintermed.ro TÈlÈphone: +40 314011090 Fax: +40 314011089 Adresse internet: www.novaintermed.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 237 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 FURNIZARE REACTIVI PENTRU A.T.I. SI LABORATOR 2022 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire