Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de blanchisserie et de nettoyage à sec : : Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din unitatile spitalicesti cu paturi'?'

2024/S 2024-092390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92390-2024 - Résultats
Roumanie – Services de blanchisserie et de nettoyage à sec – “ Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din unitatile spitalicesti cu paturi”
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: “ Servicii de spalare, dezinfectie, uscare si calcare a inventarului moale din unitatile spitalicesti cu paturi”
Description: Prestarea serviciilor de spalatorie se face în scopul asigurarii unor bune condi?ii hoteliere ?i de cazare pentru pacien?ii interna?i în Spitalul Jude?ean de Urgen?a Satu Mare ?i a unei bune desfa?urari a activita?ii medicale în toate sec?iile spitalului. Încheierea unui contract de servicii: Servicii de spalare, dezinfec?ie, uscare, calcare ?i ambalare pentru inventarul moale din Spitalul Jude?ean de Urgen?a Satu Mare. În acest scop prestatorul trebuie sa dispuna de spa?iu autorizat, care sa corespunda activita?ii conform Ordinului MS 1025/2000 ?i sa prezinte bariera igienica care sa delimiteze zona curata de cea murdara. Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa CS: anual sau ori de cate ori este necesar, in functie de numarul de internari. AC: Pentru fiecare lot in parte, cant est min si cant est max in conformitate cu prevederile Anexei 1 la Caietul de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, cant est max in conformitate cu prevederile Anexei 1 Caietului de sarcini; CS: Pentru fiecare lot in parte, val. max a unui CS in conformitate cu prevederile Anexei 1 Caietului de sarcini; Pentru fiecare lot in parte, Cantitatea celui mai mare contract subsecvent=cant max. pe 5 luni Cantitatile minime si maxime estimate ale acordurilor cadru se regasesc in Anexa 1 la caietul de sarcini. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimate. Termenul limita in care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare va fi a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform art.160 coraborat cu art.161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile.
Identifiant de la procédure: c5c62890-a9dc-4e79-b69c-437c5f3f04e8
Identifiant interne: 3963722_2022_PAAPD1369810
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 480 000,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Serviciile ce vor fi prestate sunt: "Servicii de spalare,dezinfectie,uscare si calcare si ambalare a inventarului moale din Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare in conformitate cu cerintele solicitate in Caietul de sarcini. •Prestatorul va avea obligatia efectuarii Servicii de spalare,dezinfectie,uscare si calcare a inventarului moale din unitatile spitalicesti cu paturi, avand puncte de colectare in urmatoarele locatii: •1.LOCA?IA 1 - str.Ravensburg nr.1-2 •2.LOCA?IA 2 - str.Eroii Revolu?iei nr 1-3 •3.LOCA?IA 3 - str. Corvinilor nr. 45 •4.LOCA?IA 4 - localitatea TA?NAD sec?ie exterioara •5.LOCA?IA 5 – str. Gheorghe Lazar, nr. 5 •Duratele/termenele de prestare a serviciilor, vor ramane neschimbate pe toata durata acordului cadru: Preluarea ?i predarea inventarului moale de catre prestator se va face în baza urmatorului program: -Zilnic de luni pâna sâmbata inclusiv: - predarea lenjeriei curate între orele 09.00-10.30 - preluarea lenjeriei murdare între orele 11.30-13.00 -Duminica ?i sarbatori legale 1a solicitarea SPITALULUI JUDE?EAN DE URGEN?A SATU MARE, în cazuri excep?ionale. -Timpul de întoarce a lenjeriei este de maxim 48 ore, ex. lenjeria murdara preluata luni între orele 11.30-13.00 va fi predate maxim miercuri între orele 09.00-10.30.
Identifiant interne: 3963722_2022_PAAPD1369810
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 372 000,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 6 480 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1093608/CIF: RO 17480221
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 372 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1227
Date de conclusion du marché: 18/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1093608/CIF: RO 17480221
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 372 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26787
Date de conclusion du marché: 08/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1093608/CIF: RO 17480221
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 637 200,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27302
Date de conclusion du marché: 19/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse6 372 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée6 372 000,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE
Numéro d’enregistrement: 3963722
Adresse postale: Strada: RAVENSBURG, nr. 1  
Ville: Satu Mare
Code postal: 440192
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Point de contact: Ioan Adrian Marc
Adresse électronique: achizitiispital@yahoo.com
Téléphone: +40 261727259
Télécopieur: +40 261727259
Adresse internet: https://www.sjusm.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: SALESIANER MIETTEX S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 17480221
Adresse postale: Strada Drumul Osiei, Nr. 54-64, Sector: 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 062395
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: a.vasiliu@salesianer.ro
Téléphone: +40 311051000
Télécopieur: +40 311051001
Adresse internet: https://www.salesianer.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4d15745a-972b-4436-b458-f511eabd4d35 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 15:06:45 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/02/2024 13:18:35 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 92390-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98310000 - Services de blanchisserie et de nettoyage à sec