Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie '?? Services cadastraux '?? Servicii de înregistrare sistematic'? în Sistemul Integrat de Cadastru '?i Carte Funciar'? a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri, prin Programul Opera'?ional Regional - Proiectul major privind '??Cre'?terea gradului de acoperire '?i incluziune a sistemului de înregistrare a propriet'?'?ilor în zonele rurale din România'?'

2024/S 2024-129723  (Source TED)
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129723-2024 - Modification du marché
Roumanie – Services cadastraux – Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri, prin Programul Opera?ional Regional - Proiectul major privind „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a proprieta?ilor în zonele rurale din România”
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri, prin Programul Opera?ional Regional - Proiectul major privind „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a proprieta?ilor în zonele rurale din România”
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru ?i Carte Funciara a imobilelor în 246 UAT-uri, prin Programul Opera?ional Regional - Proiectul major privind „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a proprieta?ilor în zonele rurale din România”. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului. Achizitia se desfasoara pe 246 loturi, cu incheiere de contracte multianuale. Autoritatea contractanta a stabilit doua termene limita in care va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare primite de la operatorii economici, respectiv cu 20 de zile si 11 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. La primul termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 27 de zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, iar la al doilea termen se raspunde la solicitarile de clarificari primite cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Identifiant de la procédure: 240dabdf-51e5-4af9-8d99-9aff937401e8
Identifiant interne: 9051601_2020_PAAPD 1132482
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stoene?ti, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 14: 12.343 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stoene?ti, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 14: 12.343 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arges (RO311)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Arges - UAT Stoene?ti
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT ?uici, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 15:
   3. 417 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT ?uici, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 15:
   3. 417 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 15
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arges (RO311)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Arges - UAT ?uici
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Vulture?ti, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 18 :
   4. 874 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Vulture?ti, Judet Arges. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 18 :
   4. 874 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 18
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arges (RO311)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Arges - UAT Vulture?ti
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Asau, Judet Bacau. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 19 : 30.621 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Asau, Judet Bacau. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 19 : 30.621 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 19
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bacau (RO211)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Bacau - UAT Asau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0032
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bratca, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 32 : 13.202 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bratca, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 32 : 13.202 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 32
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bihor (RO111)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Bratca, Judet Bihor
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0033
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Capâlna, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 33 :
   5. 430 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Capâlna, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 33 :
   5. 430 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 33
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bihor (RO111)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Capâlna, Judet Bihor
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0034
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Holod, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 34 :
   6. 118 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Holod, Judet Bihor. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 34 :
   6. 118 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 34
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bihor (RO111)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Holod, Judet Bihor
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0037
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bistri?a Bârgaului, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 37 : 18.795 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bistri?a Bârgaului, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 37 : 18.795 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 37
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bistrita-Nasaud (RO112)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Bistri?a Bârgaului, Judet Bistrita Nasaud
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0043
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dumitri?a, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 43 : 10.038 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dumitri?a, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 43 : 10.038 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 43
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bistrita-Nasaud (RO112)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Dumitri?a, Judet Bistrita Nasaud
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0046
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Teaca, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 46 : 13.083 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Teaca, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 46 : 13.083 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 46
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bistrita-Nasaud (RO112)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Teaca, Judet Bistrita Nasaud
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0047
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zagra, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 47 : 14.680 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zagra, Judet Bistrita Nasaud. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 47 : 14.680 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 47
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bistrita-Nasaud (RO112)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Zagra, Judet Bistrita Nasaud
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0048
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Berte?tii de Jos, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 48 : 13.543 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Berte?tii de Jos, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 48 : 13.543 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 48
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Berte?tii de Jos, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0049
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ciocile Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 49 :
   4. 929 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ciocile Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 49 :
   4. 929 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 49
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Ciocile Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0050
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cire?u, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 50 :
   8. 921 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cire?u, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 50 :
   8. 921 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 50
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Cire?u, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0051
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dude?ti, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 51 :
   5. 589 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dude?ti, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 51 :
   5. 589 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 51
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Dude?ti, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0052
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Freca?ei, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 52 : 42.977 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Freca?ei, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 52 : 42.977 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 52
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Freca?ei, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0053
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gropeni, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 53 : 28.073 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gropeni, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 53 : 28.073 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 53
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Gropeni, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0055
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mara?u, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 55 : 19.075 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mara?u, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 55 : 19.075 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 55
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Mara?u, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0057
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rosiori, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 57 :
   6. 956 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rosiori, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 57 :
   6. 956 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 57
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Rosiori, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0058
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stancu?a, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 58 : 18.361 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stancu?a, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 58 : 18.361 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 58
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Stancu?a, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0061
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tichile?ti, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 61 :
   5. 656 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tichile?ti, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 61 :
   5. 656 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 61
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Tichile?ti, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0062
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ulmu, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 62 :
   7. 764 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ulmu, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 62 :
   7. 764 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 62
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Ulmu, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0063
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Victoria, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 63 :
   5. 864 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Victoria, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 63 :
   5. 864 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 63
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Victoria, Judet Braila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0065
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zavoaia, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 65 :
   7. 219ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zavoaia, Judet Braila. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 65 :
   7. 219 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 65
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Braila - UAT Zavoaia
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0066
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bune?ti, Judet Bra?ov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 66 : 14.345 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bune?ti, Judet Bra?ov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 66 : 14.345 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 66
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Bra?ov - UAT Bune?ti
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0070
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Hoghiz, Judet Brasov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 70 : 16.484 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Hoghiz, Judet Brasov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 70 : 16.484 ha . Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 70
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Brasov - UAT Hoghiz
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0071
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Homorod, Judet Brasov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 71 :
   9. 495 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Homorod, Judet Brasov. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 71 :
   9. 495 ha . Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 71
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Brasov - UAT Homorod
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0079
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Curcani, Judet Calara?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 79 :
   5. 362 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Curcani, Judet Calara?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 79 :
   5. 362 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 79
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Calara?i - UAT Curcani
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0081
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Doroban?u Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 81 :
   6. 869 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Doroban?u, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 81 :
   6. 869 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 81
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Calarasi - UAT Doroban?u
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0082
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gradi?tea Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 82 : 13.667 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gradi?tea, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 82 : 13.667 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 82
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Calarasi - UAT Gradi?tea
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0083
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Peri?oru Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 83 : 19.071 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Peri?oru, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 93 : 19.071 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 83
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Calarasi - UAT Peri?oru
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0086
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Span?ov, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 86 :
   5. 285 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Span?ov, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 86 :
   5. 285 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 86
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Calarasi - UAT Span?ov
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0087
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ulmeni, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 87 :
   4. 580 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ulmeni, Judet Calarasi. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 87 :
   4. 580 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 87
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Ulmeni, Judet Calarasi
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0088
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bau?ar, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 88 : 18.855 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bau?ar, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 88 : 18.855 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 88
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Bau?ar
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0089
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bozovici, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 89 : 19.309 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bozovici, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 89 : 19,309 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 89
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Bozovici
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0090
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Buchin, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 90 :
   8. 710 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Buchin, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 90 :
   8. 710 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 90
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Buchin, Judet Caras-Severin
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0091
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Buco?ni?a, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 91 :
   9. 407 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Buco?ni?a, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 91 :
   9. 407 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 91
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Buco?ni?a
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0092
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Constantin Daicoviciu, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 92 :
   9. 749 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Constantin Daicoviciu, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 92 :
   9. 749 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 92
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Constantin Daicoviciu
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0094
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cornereva, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 94 : 25.277 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cornereva, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 94 : 25.277 ha .. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 94
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Cornereva
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0098
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Marga, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 98:
   5. 209 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Marga, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 98 :
   5. 209 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 98
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Jud. Caras -Severin - UAT Marga
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0099
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Paltini?, Judet Caras - Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 99: 10.076 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Paltini?, Judet Caras - Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 99: 10.076 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 99
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Paltini?, Judet Caras - Severin
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0100
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sacu, Judet Caras - Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 100:
   4. 846 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sacu, Judet Caras - Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 100:
   4. 846 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 100
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Sacu - UAT Caras - Severin
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0101
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Slatina-Timi?, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 101: 14.618 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Slatina-Timi?, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 101: 14.618 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 101
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Caras-Severin - UAT Slatina-Timi?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0102
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tople?, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 102:
   8. 285 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tople?, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 102:
   8. 285 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 102
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Caras-Severin - UAT Tople?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0103
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zavoi, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 103: 38.317 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Zavoi, Judet Caras-Severin. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 103: 38.317 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 103
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Caras-Severin (RO422)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Caras-Severin - UAT Zavoi
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0107
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ciurila, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 107:
   6. 016 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ciurila, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 107:
   6. 016 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 107
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Ciurila
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0108
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cuzdrioara, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 108:
   2. 326 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cuzdrioara, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 108:
   2. 326 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 108
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Cuzdrioara
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0110
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gârbau, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 110:
   6. 307 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Gârbau, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 110:
   6. 307 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 110
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Gârbau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0113
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Margau, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 113: 21.193 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate înUAT Margau, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 113: 21.193 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 113
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Margau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0115
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Petre?tii de Jos, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 115:
   7. 270 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Petre?tii de Jos, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 115:
   7. 270 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 115
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Petre?tii de Jos
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0117
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Poieni, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 117: 18.639 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Poieni, Judet Cluj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 117: 18.639 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 117
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Cluj - UAT Poieni
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0121
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Amzacea, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 121:
   9. 803 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Amzacea, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 121:
   9. 803 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 121
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Amzacea
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0122
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Castelu, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 122:
   5. 844 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Castelu, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 122:
   5. 844 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 122
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Castelu
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0123
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cobadin, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 123: 18.577 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cobadin, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 123: 18.577 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 123
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Cobadin
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0125
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Deleni, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 125: 15.755 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Deleni, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 125: 15.755 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 125
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Deleni
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0127
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mircea Voda, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 127:
   7. 084 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mircea Voda, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 127:
   7. 084 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 127
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Mircea Voda
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0128
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ostrov, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 128: 14.696 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Ostrov, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 128: 14.696 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 128
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Ostrov
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0129
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pe?tera, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 129: 20.080 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pestera, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 129: 20.080 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 129
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Pestera
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0131
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sili?tea, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 131:
   7. 696 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sili?tea, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 131:
   7. 696 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 131
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Sili?tea
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0133
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Valu lui Traian, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 133:
   6. 427 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Valu lui Traian, Judet Constanta. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 133:
   6. 427 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 133
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Constanta - UAT Valu lui Traian
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0134
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Turia, Judet Covasna. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 134: 12.419 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Turia, Judet Covasna. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 134: 12.419 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 134
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Covasna (RO123)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Covasna - UAT Turia
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0140
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bistre?, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 140:
   9. 182 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Bistre?, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 140:
   9. 182 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 140
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Bistre?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0141
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Calopar, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 141:
   8. 315 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Calopar, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 141:
   8. 315 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 141
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Calopar
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0144
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cetate, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 144:
   6. 514 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cetate, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 144:
   6. 514 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 144
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Cetate
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0148
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Giurgi?a, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 148:
   5. 670 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Giurgi?a, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 148:
   5. 670 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 148
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Giurgi?a
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0153
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rast, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 153:
   8. 157 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rast, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 153:
   8. 157 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 153
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Rast
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0155
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Teslui, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 155:
   5. 671 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Teslui, Judet Dolj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 155:
   5. 671 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 155
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Dolj - UAT Teslui
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0164
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Prundu, Judet Giurgiu. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 164: 18.745 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Prundu, Judet Giurgiu. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 164: 18.745 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 164
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Giurgiu (RO314)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Prundu, Judet Giurgiu
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0168
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Praid, Judet Harghita. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 168: 16.449 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Praid, Judet Harghita. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 168: 16.449 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 168
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Harghita (RO124)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Praid, Judet Harghita
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0169
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pui, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 169: 18.653 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pui, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 169: 18.653 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 169
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hunedoara (RO423)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Pui, Judet Hunedoara
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0171
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sala?u de Sus, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 171: 21.588ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sala?u de Sus, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 171: 21.588ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 171
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hunedoara (RO423)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Sala?u de Sus, Judet Hunedoara
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0174
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Va?a de Jos, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 174: 20.210 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Va?a de Jos, Judet Hunedoara. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 174: 20.210 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 174
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hunedoara (RO423)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Va?a de Jos, Judet Hunedoara
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0175
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Aroneanu, Judet Ia?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 175:
   2. 480 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Aroneanu, Judet Ia?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 175:
   2. 480 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 175
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Aroneanu, Judet Ia?i
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0179
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT ?ibana, Judet Ia?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 179:
   7. 318 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT ?ibana, Judet Ia?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 179:
   7. 318 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 179
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT ?ibana, Judet Ia?i
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0181
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT E?elni?a, Judet Mehedin?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 181: 18.073 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT E?elni?a, Judet Mehedin?i. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 181: 18.073 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 181
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mehedinti (RO413)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT E?elni?a, Judet Mehedin?i
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0182
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Borca, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 182: 19.767 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Borca, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 182: 19.767 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 182
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Borca, Judet Neam?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0183
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Damuc, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 183: 17.157 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Damuc, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 183: 17.157 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 183
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Damuc, Judet Neam?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0184
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pipirig, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 184: 18.667 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Pipirig, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 184: 18.667 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 184
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Pipirig, Judet Neam?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0186
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tarcau, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 186: 39.557 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tarcau, Judet Neam?. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 186: 39.557 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 186
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Tarcau, Judet Neam?
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0194
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Valea Doftanei, Judet Prahova. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 194: 28.595 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Valea Doftanei, Judet Prahova. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 194: 28.595 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 194
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Prahova (RO316)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Valea Doftanei, Judet Prahova
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0195
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Alma?u, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 195: 15.848 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Alma?u, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 195: 15.848 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 195
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Alma?u, Judet Salaj
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0196
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Boghi?, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 196:
   2. 667 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Boghi?, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 196:
   2. 667 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 196
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UAT Boghi?, Judet Salaj
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0198
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cuzaplac, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 198:
   9. 288 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cuzaplac, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 198:
   9. 288 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 198
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Salaj - UAT Cuzaplac
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0199
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Hida, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 199:
   7. 445 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Hida, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 199:
   7. 445 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 199
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Salaj - UAT Hida
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0201
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nu?falau, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 201:
   4. 754 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nu?falau, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 201:
   4. 754 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 201
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Salaj - UAT Nu?falau
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0203
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rus, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 203:
   4. 791 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Rus, Judet Salaj. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 203:
   4. 791 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 203
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Salaj - UAT Rus
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0208
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Jina, Judet Sibiu. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 208: 32.523 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Jina, Judet Sibiu. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 208: 32.523 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 208
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Sibiu (RO126)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Sibiu - UAT Jina
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0211
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dragoie?ti, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 211:
   2. 345 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Dragoie?ti, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 211:
   2. 345 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 211
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Suceava- UAT Dragoie?ti
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0217
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stulpicani, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 217: 18.763 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Stulpicani, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 217: 18.763 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 217
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Suceava- UAT Stulpicani
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0218
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sucevi?a, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 218:
   9. 173 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sucevi?a, Judet Suceava. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 218:
   9. 173 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 218
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Suceava- UAT Sucevi?a
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0224
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Islaz, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 224:
   9. 785 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Islaz, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 224:
   9. 785 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 224
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Teleorman (RO317)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Teleorman - UAT Islaz
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0226
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nanov, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 226:
   4. 568 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nanov, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 226:
   4. 568 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 226
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Teleorman (RO317)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Teleorman- UAT Nanov
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0229
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Scrioa?tea, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 229:
   3. 145 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Scrioa?tea, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 229:
   3. 145 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 229
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Teleorman (RO317)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Teleorman- UAT Scrioa?tea
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0230
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Seaca, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 230:
   7. 264 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Seaca, Judet Teleorman. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 230:
   7. 264 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 230
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Teleorman (RO317)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Teleorman- UAT Seaca
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0232
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Becicherecu Mic, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 232:
   2. 064 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Becicherecu Mic, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 232:
   2. 064 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 232
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Timis- UAT Becicherecu Mic
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0234
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Liebling, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 234:
   8. 222 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Liebling, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 234:
   8. 222 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 234
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Timis- UAT Liebling
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0236
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Satchinez, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 236:
   5. 652 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Satchinez, Judet Timis. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 236:
   5. 652 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 236
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Timis- UAT Satchinez
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0238
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Casimcea, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 238:
   5. 465 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Casimcea, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 238:
   5. 465 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 238
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Casimcea
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0239
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cerna, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 239:
   5. 876 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Cerna, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 239:
   5. 876 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 239
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Cerna
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0240
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Jurilovca, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 240: 22.325 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Jurilovca, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 240: 22.325 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 240
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Jurilovca
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0241
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Maliuc, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 241: 23.505 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Maliuc, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 241: 23.505 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 241
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Maliuc
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0242
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mihai Bravu, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 242: 440 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Mihai Bravu, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 242: 440 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 242
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Mihai Bravu
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0243
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sarichioi, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 243: 25.216 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Sarichioi, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 243: 25.216 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 243
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Sarichioi
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0244
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Topolog, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 244:
   6. 182 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Topolog, Judet Tulcea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 244:
   6. 182 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 244
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Tulcea- UAT Topolog
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0245
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nereju, Judet Vrancea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 245: 17.939 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Nereju, Judet Vrancea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 245: 17.939 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 245
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vrancea (RO226)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Vrancea- UAT Nereju
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
5.1.
Lot: LOT-0246
Titre: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tulnici, Judet Vrancea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 246: 23.407 ha
Description: Servicii de înregistrare sistematica în Sistemul Integrat de Cadastru si Carte funciara a imobilelor situate în UAT Tulnici, Judet Vrancea. Suprafa?a estimata aferenta Lotului 246: 23.407 ha. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematica/lot constau în: organizarea lucrarilor sistematice de cadastru, recunoasterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publica, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregatirea fisei de date a imobilului, identificarea detinatorilor si colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea si solutionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.
Identifiant interne: 246
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71354300 Services cadastraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vrancea (RO226)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Judetul Vrancea- UAT Tulnici
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 566 195,25 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0019/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0019
Valeur du résultat: 5 664 885,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33155
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0089
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0089/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0089
Valeur du résultat: 3 819 513,29 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33148
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0123
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0123/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0123
Valeur du résultat: 1 155 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26749
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0055
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0055/CIF: RO27590000
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0055
Valeur du résultat: 1 297 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27252
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0053
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0053/CIF: 39366156
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0053
Valeur du résultat: 1 375 577,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33816
Date de conclusion du marché: 23/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0058
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0058/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0058
Valeur du résultat: 954 772,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26745
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0052
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0052/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0052
Valeur du résultat: 1 478 408,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26746
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0082
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0082/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0082
Valeur du résultat: 1 227 023,26 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27242
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0032
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0032/CIF: RO35056055
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0032
Valeur du résultat: 2 732 814,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26771
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0079
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0079/CIF: 40375441
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0079
Valeur du résultat: 542 848,88 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27559
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0240
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0240/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0240
Valeur du résultat: 1 183 225,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27348
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0063
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0063/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0063
Valeur du résultat: 688 492,24 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27241
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0241
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0241/CIF: 39366156
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0241
Valeur du résultat: 916 695,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33818
Date de conclusion du marché: 23/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0175
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0175/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0175
Valeur du résultat: 393 946,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27683
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0086
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0086/CIF: RO 14886862
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0086
Valeur du résultat: 528 500,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33487 1441
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0127
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0127/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0127
Valeur du résultat: 782 782,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27243
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0234
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0234/CIF: RO17267321
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0234
Valeur du résultat: 1 053 320,42 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27579
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0183
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0183/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0183
Valeur du résultat: 3 637 284,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33158
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0246
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0246/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0246
Valeur du résultat: 3 511 050,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33154
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0198
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0198/CIF: RO26786859
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0198
Valeur du résultat: 1 764 720,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27219
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0125
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0125/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0125
Valeur du résultat: 1 170 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26750
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0243
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0243/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0243
Valeur du résultat: 1 689 219,84 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27350
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0236
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0236/CIF: RO 1829687
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0236
Valeur du résultat: 679 879,08 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27563
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0186
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0186/CIF: RO35351721
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0186
Valeur du résultat: 6 803 804,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33088
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0232
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0232/CIF: RO 15610988
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0232
Valeur du résultat: 279 672,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27571
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0141
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0141/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0141
Valeur du résultat: 918 807,50 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27244
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0129
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0129/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0129
Valeur du résultat: 1 369 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26752
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0194
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0194/CIF: RO391391
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0194
Valeur du résultat: 4 157 713,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27274
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0245
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0245/CIF: RO391391
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0245
Valeur du résultat: 2 125 950,89 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27275
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0065
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0065/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0065
Valeur du résultat: 867 001,90 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27570
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0131
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0131/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0131
Valeur du résultat: 450 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26753
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0155
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0155/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0155
Valeur du résultat: 563 980,95 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27246
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0094
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0094/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0094
Valeur du résultat: 6 799 513,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33161
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0218
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0218/CIF: 28859957
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0218
Valeur du résultat: 1 816 254,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27565
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0037
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0037/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0037
Valeur du résultat: 4 172 490,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33144
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0071
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0071/CIF: 21940514
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0071
Valeur du résultat: 1 823 040,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27580
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0134
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0134/CIF: RO 3132278
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0134
Valeur du résultat: 2 376 996,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 28419
Date de conclusion du marché: 28/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0083
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0083/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0083
Valeur du résultat: 1 315 899,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33147
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0122
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0122/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0122
Valeur du résultat: 566 195,25 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26748
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0015/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur du résultat: 569 477,22 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27351
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0217
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0217/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0217
Valeur du résultat: 4 165 386,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33156
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0148
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0148/CIF: RO 19057539
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0148
Valeur du résultat: 782 460,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27577
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0208
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0208/CIF: 39366156
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0208
Valeur du résultat: 5 854 140,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33817
Date de conclusion du marché: 23/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0048
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0048/CIF: RO 14886862
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0048
Valeur du résultat: 1 015 725,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33485
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0014/CIF: 3823176
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur du résultat: 2 135 339,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27572
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0033
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0033/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0033
Valeur du résultat: 772 935,62 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27677
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0128
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0128/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0128
Valeur du résultat: 1 075 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26751
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0092
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0092/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0092
Valeur du résultat: 1 841 391,12 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33150
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0121
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0121/CIF: 37590113
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0121
Valeur du résultat: 612 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26747
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0043
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0043/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0043
Valeur du résultat: 2 151 247,81 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27679
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0057
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0057/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0057
Valeur du résultat: 691 774,20 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27238
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0087
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0087/CIF: RO 14886862
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0087
Valeur du résultat: 632 040,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33488
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0230
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0230/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0230
Valeur du résultat: 802 672,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27248
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0229
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0229/CIF: RO 19278882
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0229
Valeur du résultat: 434 010,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27557
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0103
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0103/CIF: RO17267321
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0103
Valeur du résultat: 8 882 263,77 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27578
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0238
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0238/CIF: 33050412
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0238
Valeur du résultat: 699 957,20 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27575
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0244
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0244/CIF: 22361944
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0244
Valeur du résultat: 900 099,20 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27434
Date de conclusion du marché: 22/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0050
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0050/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0050
Valeur du résultat: 961 148,54 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27237
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0201
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0201/CIF: RO 28510492
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0201
Valeur du résultat: 778 182,26 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27576
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0164
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0164/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0164
Valeur du résultat: 1 293 405,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27349
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0099
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0099/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0099
Valeur du résultat: 2 146 188,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33151
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0034
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0034/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0034
Valeur du résultat: 1 001 499,66 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27678
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0199
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0199/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0199
Valeur du résultat: 1 595 540,94 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27686
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0171
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0171/CIF: RO 6174812
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0171
Valeur du résultat: 5 181 120,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27568
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0184
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0184/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0184
Valeur du résultat: 3 136 056,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33159
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0046
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0046/CIF: 23989654
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0046
Valeur du résultat: 2 463 829,65 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 32463
Date de conclusion du marché: 19/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0144
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0144/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0144
Valeur du résultat: 719 797,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27245
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0049
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0049/CIF: RO3104774
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0049
Valeur du résultat: 612 773,28 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27560
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0196
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0196/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0196
Valeur du résultat: 436 580,51 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27685
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0047
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0047/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0047
Valeur du résultat: 3 258 960,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33145
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0088
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0088/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0088
Valeur du résultat: 2 507 715,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33160
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0108
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0108/CIF: 33045564
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0108
Valeur du résultat: 446 964,16 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27558
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0113
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0113/CIF: RO 1829687
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0113
Valeur du résultat: 3 971 780,13 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27562
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0066
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0066/CIF: RO35056055
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0066
Valeur du résultat: 2 467 340,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26772
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0140
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0140/CIF: 3823176
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0140
Valeur du résultat: 872 290,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27573
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0133
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0133/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0133
Valeur du résultat: 687 689,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27347
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0182
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0182/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0182
Valeur du résultat: 5 238 255,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33157
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0203
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0203/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0203
Valeur du résultat: 920 668,81 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27687
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0061
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0061/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0061
Valeur du résultat: 704 905,30 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27239
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0226
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0226/CIF: RO 19278882
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0226
Valeur du résultat: 629 013,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27556
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0239
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0239/CIF: 24983846
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0239
Valeur du résultat: 704 238,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33492
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0181
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0181/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0181
Valeur du résultat: 3 994 133,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33162
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0117
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0117/CIF: RO 6174812
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0117
Valeur du résultat: 4 846 140,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27566
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0107
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0107/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0107
Valeur du résultat: 1 156 072,55 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27680
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0110
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0110/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0110
Valeur du résultat: 1 211 992,94 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27681
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0115
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0115/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0115
Valeur du résultat: 1 374 030,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27682
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0081
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0081/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0081
Valeur du résultat: 838 018,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33146
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0091
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0091/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0091
Valeur du résultat: 1 596 273,83 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33149
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0169
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0169/CIF: RO 6174812
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0169
Valeur du résultat: 4 849 780,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27567
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0062
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0062/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0062
Valeur du résultat: 986 804,40 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27240
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0051
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0051/CIF: RO 14886862
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0051
Valeur du résultat: 771 282,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33486
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0224
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0224/CIF: RO32793427
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0224
Valeur du résultat: 973 118,25 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27247
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0101
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0101/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0101
Valeur du résultat: 2 528 914,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33152
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0211
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0211/CIF: 28859957
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0211
Valeur du résultat: 383 853,10 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27564
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0168
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0168/CIF: RO35056055
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0168
Valeur du résultat: 3 108 861,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26774
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0174
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0174/CIF: RO 6174812
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0174
Valeur du résultat: 5 254 600,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27569
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0153
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0153/CIF: 3823176
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0153
Valeur du résultat: 1 125 666,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27574
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0242
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0242/CIF: 24983846
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0242
Valeur du résultat: 60 799,20 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33493
Date de conclusion du marché: 22/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0179
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0179/CIF: RO34090016
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0179
Valeur du résultat: 1 162 458,39 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27684
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0195
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0195/CIF: RO26786859
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0195
Valeur du résultat: 3 011 120,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27218
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0090
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0090/CIF: RO 24522010
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0090
Valeur du résultat: 1 493 242,40 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27642
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0100
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0100/CIF: RO 1829687
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0100
Valeur du résultat: 793 241,74 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27561
Date de conclusion du marché: 23/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0070
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0070/CIF: RO35056055
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0070
Valeur du résultat: 2 785 796,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 26773
Date de conclusion du marché: 15/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0018/CIF: RO29813508
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur du résultat: 945 556,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27352
Date de conclusion du marché: 18/06/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0102
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0102/CIF: 32815436
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0102
Valeur du résultat: 1 839 270,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 33153
Date de conclusion du marché: 21/07/2021
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0098
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1042407/LOT-0098/CIF: RO 24522010
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0098
Valeur du résultat: 1 163 846,87 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 27643
Date de conclusion du marché: 23/06/2021

   7.  Modification
Identifiant de la section: 4f127fe0-bc2a-4b62-a8a6-9b15474d3bfb-01
Raison de la modification: Modifications fondées sur des clauses de réexamen ou options.
Description: Au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, care pot include si clauze de revizuire a pretului Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire (ajustari, masuratori, regularitate)
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0035
Description des modifications: In urma Procesului verbal de acceptanta a serviciilor nr. 60689/13.12.2023 emis la Livrarea 3 Documente tehnice ale cadastrului - copie finala, au fost acceptate servicii pentru o suprafata real executata de 5839.1652 ha, mai mica decat cea contractata (5844.2817 ha), drept pentru care este necesara incheierea unui act aditional ce implica modificarea pretului contractului in conformitate cu art.
   6. 6 din contractul de servicii, respectiv: "regularizarea platii cantitatii efectiv realizate/executate la nivel de UAT se face la Livrarea nr. 3 a fiecarui UAT (...)" si art. 20.2 (2) "in conditiile in care la regularizarea pretului estimat al contractului, prevazuta la art.
   6. 6 din prezentul contract, se constata ca au fost prestate servicii pentru o cantitate reala mai mare sau mai mica de hectare decat cea estimata, fapt care ar putea conduce la o majorare/micsorare a pretului contractului, aceste modificari vor putea fi efectuate doar cu incadrarea in dispozitiile prevazute la art. 221 din legea 98/2016 privind achizitiile publice, prin act aditional "

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Numéro d’enregistrement: 9051601
Adresse postale: Strada: Independentei, nr. 202A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 060022
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Nicoleta Cercelaru
Adresse électronique: sap@ancpi.ro
Téléphone: +40 213152520
Télécopieur: +40 213152520
Adresse internet: https://www.ancpi.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Agen?ia Na?ionala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Serviciul Achizi?ii
Numéro d’enregistrement: 9051601_3
Adresse postale: Splaiul Independentei 202A, etaj 4, camera 39  
Ville: Bucuresti
Code postal: 060022
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sap@ancpi.ro
Téléphone: +40 213152520
Télécopieur: +40 213152520
Adresse internet: https://www.ancpi.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9024
Nom officiel: GEOAGRI CADASTRU
Numéro d’enregistrement: RO32793427
Adresse postale: Strada Pierre de Coubertin, Nr. 3-5, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021901
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@geoagricadastru.ro
Téléphone: +40 753098978
Télécopieur: +40 212095621
Adresse internet: https://www.geoagricadastru.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0082 LOT-0063 LOT-0224 LOT-0230 LOT-0050 LOT-0062 LOT-0065 LOT-0127 LOT-0057 LOT-0141 LOT-0155 LOT-0144 LOT-0061
8.1.
ORG-9009
Nom officiel: MB GROUP IMPEX SRL
Numéro d’enregistrement: RO 19278882
Adresse postale: Strada Bucuresti, Nr. 713 C  
Ville: Alexandria
Code postal: 140047
Subdivision pays (NUTS): Teleorman (RO317)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: maria.boroi@yahoo.com
Téléphone: +40 766311262
Télécopieur: +40 347807100
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0229 LOT-0226
8.1.
ORG-9011
Nom officiel: PROCAD
Numéro d’enregistrement: RO17267321
Adresse postale: Strada , Nr. 3  
Ville: Timisoara
Code postal: 300391
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: procadtm@gmail.com
Téléphone: +40 256430856
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0103 LOT-0234
8.1.
ORG-9030
Nom officiel: TOPODEI
Numéro d’enregistrement: 33050412
Adresse postale: Strada CRINULUI, Nr. 1A  
Ville: Izvoarele
Code postal: 827105
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: petronela_08@yahoo.com
Téléphone: +40 0745965798
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0238
8.1.
ORG-9029
Nom officiel: SÂRBU DENIS CRISTIAN
Numéro d’enregistrement: 22361944
Adresse postale: Strada Comertului, Nr. 27  
Ville: Tulcea
Code postal: 820113
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cristisarbutl@yahoo.com
Téléphone: +40 787623019
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0244
8.1.
ORG-9018
Nom officiel: SC SAURO CAD SRL
Numéro d’enregistrement: 24522010
Adresse postale: Strada: PRINCIPALA, nr. 14, Sector: -, Judet: Timis, Localitate: Carpinis, Cod postal: -  
Ville: Carpinis
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@saurocad.ro
Téléphone: +40 765424071
Télécopieur: +40 356818285
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0090 LOT-0098
8.1.
ORG-9021
Nom officiel: GENERAL SURVEY CORPORATION
Numéro d’enregistrement: RO29813508
Adresse postale: Strada Podgoriilor, Nr. 18  
Ville: Tulcea
Code postal: 820192
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: generalsurveycorporation@gmail.com
Téléphone: +40 727360188
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0240 LOT-0243 LOT-0164 LOT-0015 LOT-0018 LOT-0133
8.1.
ORG-9038
Nom officiel: AVA PRIME
Numéro d’enregistrement: 36952185
Adresse postale: Strada Gheorghe Baritiu, Nr. 26  
Ville: Lazu
Code postal: 907016
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ahtamon.vlad@gmail.com
Téléphone: +40 761658645
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0133
8.1.
ORG-9010
Nom officiel: DANI BUILDING SRL
Numéro d’enregistrement: 23989654
Adresse postale: Strada Peciu Nou, Nr. 55  
Ville: Bucuresti
Code postal: 052385
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: alexandra.munteanu@danibuilding.ro
Téléphone: +40 723893423
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0046
8.1.
ORG-9023
Nom officiel: KOMORA ENGINEERING S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 32815436
Adresse postale: Strada Rahova, Nr. 169  
Ville: Calarasi
Code postal: 910004
Subdivision pays (NUTS): Calarasi (RO312)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cosmin.dragomir@komora.ro
Téléphone: +40 722530993
Télécopieur: +40 212316407
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0184 LOT-0183 LOT-0182 LOT-0094 LOT-0088 LOT-0181 LOT-0092 LOT-0099 LOT-0037 LOT-0089 LOT-0081 LOT-0091 LOT-0101 LOT-0246 LOT-0083 LOT-0102 LOT-0047 LOT-0019 LOT-0217
8.1.
ORG-9013
Nom officiel: TOPOPREST
Numéro d’enregistrement: 8596112
Adresse postale: Strada Dacia, Nr. 6A  
Ville: Piatra-Neamt
Code postal: 610106
Subdivision pays (NUTS): Neamt (RO214)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@topoprest.ro
Téléphone: +40 233224000
Télécopieur: +40 233224000
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0184 LOT-0183 LOT-0182 LOT-0019 LOT-0217
8.1.
ORG-9022
Nom officiel: ARTEHNIS
Numéro d’enregistrement: 18287343
Adresse postale: Strada STR. OTILIA CAZIMIR, Nr. 15  
Ville: Iasi
Code postal: 707200
Subdivision pays (NUTS): Iasi (RO213)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@artehnis.ro
Téléphone: +40 756093833
Télécopieur: +40 332818421
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0184 LOT-0183 LOT-0182
8.1.
ORG-9035
Nom officiel: TOPOGEOTERM
Numéro d’enregistrement: RO 28510492
Adresse postale: Strada Gheorghe Baritiu, Nr. 16  
Ville: Salonta
Code postal: 415500
Subdivision pays (NUTS): Bihor (RO111)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: topogeoterm_2014@yahoo.com
Téléphone: +40 785206911
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0201
8.1.
ORG-9008
Nom officiel: TOPOSURVEY S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 19057539
Adresse postale: Str. Toposasi, nr. 51  
Ville: Craiova
Code postal: 200222
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: toposurvei@yahoo.com
Téléphone: +40 351176973
Télécopieur: +40 351176973
Adresse internet: https://www.toposurvey.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0148
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L
Numéro d’enregistrement: RO 6174812
Adresse postale: Strada Ceaikovski Piotr Ilici, comp., Nr. 9, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020261
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: administrativ@topoexim.ro
Téléphone: +4 0212218298
Télécopieur: +4 0212218298
Adresse internet: https://www.topoexim.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0171 LOT-0117 LOT-0169 LOT-0174
8.1.
ORG-9045
Nom officiel: MARTRO
Numéro d’enregistrement: 42586631
Adresse postale: Strada Ziduri între Vii, Nr. 19, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 023321
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: martrosrl@gmail.com
Téléphone: +40 729051978
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0079 LOT-0229 LOT-0226
8.1.
ORG-9040
Nom officiel: CADASTRU MIHAILOV
Numéro d’enregistrement: 34965634
Adresse postale: Strada Baciu Iosif, Nr. 240  
Ville: Nifon
Code postal: 827093
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cadastrumihailov@yahoo.com
Téléphone: +40 756391048
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0240 LOT-0243
8.1.
ORG-9016
Nom officiel: SC TRADING 3M SRL
Numéro d’enregistrement: RO3104774
Adresse postale: Strada -, Nr. -  
Ville: Braila
Code postal: 810220
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: metin_mocanu@yahoo.com
Téléphone: +40 0723690700
Télécopieur: +40 0239613518
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0049
8.1.
ORG-9019
Nom officiel: REGE CAD SRL
Numéro d’enregistrement: RO 14598363
Adresse postale: Strada Greceanu Paul, ziarist, Nr. 43, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020106
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@regecad.ro
Téléphone: +40 374020931
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0049
8.1.
ORG-9028
Nom officiel: CADGIVELI MASTER S.R.L
Numéro d’enregistrement: 35828112
Adresse postale: Strada Industriei, Nr. 198  
Ville: Braila
Code postal: 810370
Subdivision pays (NUTS): Braila (RO221)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cadpro.ro@gmail.com
Téléphone: +40 727422401
Adresse internet: http://www.cadpro.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0049
8.1.
ORG-9025
Nom officiel: Total Business Land SRL
Numéro d’enregistrement: RO34090016
Adresse postale: Strada Brândusei, Nr. 24  
Ville: Alba Iulia
Code postal: 510216
Subdivision pays (NUTS): Alba (RO121)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@tblgrup.ro
Téléphone: +40 318600316
Télécopieur: +40 358710601
Adresse internet: https://totalbusinessland.ro/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0175 LOT-0033 LOT-0043 LOT-0034 LOT-0199 LOT-0196 LOT-0203 LOT-0107 LOT-0110 LOT-0115 LOT-0179
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: BLACK LIGHT S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 1829687
Adresse postale: Strada Virtutii, Nr. 1  
Ville: Timisoara
Code postal: 300126
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@blacklight.ro
Téléphone: +40 356808870
Télécopieur: +40 356808871
Adresse internet: http://www.blacklight.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0236 LOT-0113 LOT-0100
8.1.
ORG-9014
Nom officiel: LUPU V DANIEL
Numéro d’enregistrement: 24983846
Adresse postale: Strada 1848, Nr. 22  
Ville: Tulcea
Code postal: 820195
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: dan_geo_81@yahoo.com
Téléphone: +4 0741585582
Télécopieur: +4 0341819546
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0239 LOT-0242
8.1.
ORG-9036
Nom officiel: MASTERCAD TOPO
Numéro d’enregistrement: RO35351721
Adresse postale: Strada Cosbuc George, Nr. 25A  
Ville: Baia Mare
Code postal: 430222
Subdivision pays (NUTS): Maramures (RO114)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ratanu.daniel@gmail.com
Téléphone: +40 749511570
Adresse internet: https://www.mastercadtopo.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0186
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: S.C. MS-CAD S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 15610988
Adresse postale: Strada: str.Topografilor , nr. 19, Sector: -, Judet: Timis, Localitate: Sacalaz, Cod postal: 307370  
Ville: Sacalaz
Code postal: 307370
Subdivision pays (NUTS): Timis (RO424)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@mscad.ro
Téléphone: +40 256475020
Télécopieur: +40 256473021
Adresse internet: https://www.mscad.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0232
8.1.
ORG-9027
Nom officiel: TOPO H.A.N.S. IMPEX
Numéro d’enregistrement: 3823176
Adresse postale: Strada Aripilor, Nr. 2-4, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 014343
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: mihai.hruza@topohans.ro
Téléphone: +40 743163630
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0153 LOT-0140 LOT-0014
8.1.
ORG-9020
Nom officiel: SC GEODETIC SYS SRL
Numéro d’enregistrement: 23655239
Adresse postale: Strada IULIU VALAORI, Nr. 10  
Ville: Bucuresti
Code postal: 030682
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: alexandruionita.gs@gmail.com
Téléphone: +4 0784222244
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0092 LOT-0099 LOT-0037 LOT-0089 LOT-0081 LOT-0091 LOT-0101 LOT-0246 LOT-0083 LOT-0102 LOT-0047
8.1.
ORG-9015
Nom officiel: GEO-TOPO S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 5887664
Adresse postale: Strada Gavrilov Corneliu, sublocotenent, Nr. 176  
Ville: Tulcea
Code postal: 820080
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: scgeotopo@yahoo.com
Téléphone: +40 744266250
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0092 LOT-0099 LOT-0037 LOT-0089 LOT-0081 LOT-0091 LOT-0101 LOT-0246 LOT-0083 LOT-0102 LOT-0047
8.1.
ORG-9005
Nom officiel: INGEO PROIECT
Numéro d’enregistrement: RO 21791714
Adresse postale: Strada , Nr.  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011222
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@ingeo.ro
Téléphone: +40 762268666
Télécopieur: +40 212111155
Adresse internet: https://www.ingeo.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0092 LOT-0099 LOT-0037 LOT-0089 LOT-0081 LOT-0091 LOT-0101 LOT-0246 LOT-0083 LOT-0102 LOT-0047
8.1.
ORG-9043
Nom officiel: ACADASTRU ONLINE CONSULT
Numéro d’enregistrement: 40795550
Adresse postale: Strada Colentina, Nr. 8, Sector: 2  
Ville: Bucuresti
Code postal: 021174
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: bogdan@academiadecadastru.ro
Téléphone: +40 764124100
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0092 LOT-0099 LOT-0037 LOT-0089 LOT-0081 LOT-0091 LOT-0101 LOT-0246 LOT-0083 LOT-0102 LOT-0047
8.1.
ORG-9044
Nom officiel: ANASOF ENGINEERING
Numéro d’enregistrement: 40404865
Adresse postale: Strada Bucuresti, Nr. -  
Ville: Giurgiu
Code postal: 080307
Subdivision pays (NUTS): Giurgiu (RO314)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: rotaru.cadastru@gmail.com
Téléphone: +40 764477726
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0164
8.1.
ORG-9012
Nom officiel: SC THEOTOP SRL
Numéro d’enregistrement: RO391391
Adresse postale: Strada Vlad Judetu, Nr. 32, Sector: 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 040059
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@theotop.ro
Téléphone: +40 0213234896
Télécopieur: +40 0213216282
Adresse internet: http://www.theotop.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0245 LOT-0194
8.1.
ORG-9039
Nom officiel: TOPOARCH ENGINEERING SRL
Numéro d’enregistrement: RO 37331747
Adresse postale: Strada Teodosie Rudeanu, Nr. 3  
Ville: Bucuresti
Code postal: 011258
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: victor.stoica@topoarch.ro
Téléphone: +40 724335467
Adresse internet: https://www.topoarch.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0055
8.1.
ORG-9017
Nom officiel: CONTROL SURVEY
Numéro d’enregistrement: RO27590000
Adresse postale: Strada Pajistei, Nr. 30, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 041249
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: sc.controlsurvey@gmail.com
Téléphone: +40 744305974
Adresse internet: https://www.controlsurvey.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0055
8.1.
ORG-9004
Nom officiel: GENERAL TOPO WEST S.R.L.
Numéro d’enregistrement: RO 15852990
Adresse postale: Strada Nirajului, Nr. 20  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400599
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: generaltopowest@yahoo.com
Téléphone: +40 0743696435
Télécopieur: +40 0264450385
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0108
8.1.
ORG-9034
Nom officiel: Pop Radu Razvan P.F.A.
Numéro d’enregistrement: 33045564
Adresse postale: Strada -, Nr. 336  
Ville: Panticeu
Code postal: 407445
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: pop_radu9007@yahoo.com
Téléphone: +40 0765235328
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0108
8.1.
ORG-9041
Nom officiel: GEOMATICS INTEGRATED SERVICES
Numéro d’enregistrement: 39366156
Adresse postale: Strada Istrati I. Constantin, dr., Nr. 20, Sector: 4  
Ville: Bucuresti
Code postal: 014163
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@geomatics.ro
Téléphone: +40 726257890
Adresse internet: http://www.geomatics.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0241 LOT-0053 LOT-0208
8.1.
ORG-9026
Nom officiel: CADASPLAN SOLUTIONS SRL
Numéro d’enregistrement: 28859957
Adresse postale: Strada Emil Cioran, Nr. 1  
Ville: Suceava
Code postal: 720117
Subdivision pays (NUTS): Suceava (RO215)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: cadasplan_solutions@yahoo.com
Téléphone: +40 749048372
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0218 LOT-0211
8.1.
ORG-9037
Nom officiel: TEAM TOPOGRAFIC S.R.L. Buzau
Numéro d’enregistrement: 37590113
Adresse postale: Strada Bdul Unirii, Nr. 195A  
Ville: Buzau
Code postal: 120218
Subdivision pays (NUTS): Buzau (RO222)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: teamtopografic@gmail.com
Téléphone: +40 740042812
Télécopieur: +40 740042812
Adresse internet: http://www.unkownurl.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0122 LOT-0131 LOT-0125 LOT-0058 LOT-0129 LOT-0123 LOT-0052 LOT-0128 LOT-0121
8.1.
ORG-9031
Nom officiel: MOLBAK PROIECT
Numéro d’enregistrement: RO35056055
Adresse postale: Strada Laminorului, Nr. 15  
Ville: Targoviste
Code postal: 130003
Subdivision pays (NUTS): Dâmbovita (RO313)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: mza@molbakproiect.ro
Téléphone: +40 722231929
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0032 LOT-0066 LOT-0168 LOT-0070
8.1.
ORG-9033
Nom officiel: S.C. Sc Topo Cad Ureche Srl
Numéro d’enregistrement: 26786859
Adresse postale: Strada: Principala, nr. 21, Sector: -, Judet: Salaj, Localitate: Chichisa, Cod postal: -  
Ville: Chichisa
Subdivision pays (NUTS): Salaj (RO116)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: urecheioan@yahoo.com
Téléphone: +40 740365269
Télécopieur: +40 260611844
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0198 LOT-0195
8.1.
ORG-9007
Nom officiel: TOPOMAP EXPERT S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 21940514
Adresse postale: Strada Neptun, Nr. 18  
Ville: Brasov
Code postal: 500352
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: topomapexpert@yahoo.com
Téléphone: +40 722251309
Télécopieur: +40 372253352
Adresse internet: https://www.topomapexpert.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0071
8.1.
ORG-9006
Nom officiel: TOPO SERVICE
Numéro d’enregistrement: RO 3132278
Adresse postale: Strada Szász Endre, Nr. 14  
Ville: Miercurea-Ciuc
Code postal: 530120
Subdivision pays (NUTS): Harghita (RO124)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@toposervice.ro
Téléphone: +40 266372144
Télécopieur: +40 266372244
Adresse internet: https://www.toposervice.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0134
8.1.
ORG-9032
Nom officiel: METROPOLITAN CAD
Numéro d’enregistrement: 33952067
Adresse postale: Strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU, Nr. 23  
Ville: Pitesti
Code postal: 110199
Subdivision pays (NUTS): Arges (RO311)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: costin.sebastian.manu@gmail.com
Téléphone: +40 765913847
Adresse internet: https://www.cadastruarges.com
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0015 LOT-0018
8.1.
ORG-9042
Nom officiel: STARBAST NE
Numéro d’enregistrement: 40375441
Adresse postale: Strada Ghinzii, Nr. 127  
Ville: Bistrita
Code postal: 420020
Subdivision pays (NUTS): Bistrita-Nasaud (RO112)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@starbast.net
Téléphone: +40 745510642
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0079
8.1.
ORG-9003
Nom officiel: Syscad Solutions
Numéro d’enregistrement: RO 14886862
Adresse postale: Strada Topolovat, Nr. 8, Sector: 6  
Ville: Bucuresti
Code postal: 062074
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: OFFICE@CADSOLUTIONS.RO
Téléphone: +40 311035348
Télécopieur: +40 311035349
Adresse internet: https://www.cadsolutions.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0087 LOT-0086 LOT-0048 LOT-0051
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 48eed42b-21a8-4f1b-8061-981352b97d82 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 15:06:01 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:34:26 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129723-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024