Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de déneigement : Intretinere curenta pe timp de iarna - Autostrada A2(sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea) - ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta

2024/S 2024-091823  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
91823-2024 - Résultats
Roumanie – Services de déneigement – Intretinere curenta pe timp de iarna - Autostrada A2(sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea) - ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Intretinere curenta pe timp de iarna - Autostrada A2(sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea) - ACORD CADRU 4 ani -DRDP-Constanta
Description: Servicii de intretinere curenta pe timp de iarna -Autostrada A2 - DRDP-Constanta -Acord Cadru - 4 ani . Valoare maxima acord cadru–23.423.446,80 lei fara TVA Valoare minima acord cadru–9.340.971,22 lei fara TVA, Frecven?a ?i valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente pe an. Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 945.912,46 lei fara TVA. Valoare celui mai mare contract subsecvent:
   3. 498.738,16 lei fara TVA. Cantita?ile minime ?i maxime aferente Acordului Cadru cât ?i cantita?ile estimate minim si maxim aferent unui contract subsecvent se regasesc ca Anexe la documenta?ia de atribuire/caietul de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: minim 2 contracte subsecvente in fiecare an al acordului cadru. Cantitatile minime si maxime aferente acordurilor cadru cat si cantitatile estimate minima si maxima aferente unui contract subsecvent se regasesc ca Anexe la documentatia de atribuire/caietele de sarcini. A)Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. B)Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
Identifiant de la procédure: 0c4c5f29-01d2-4ad5-ac4f-083d2e213543
Identifiant interne: 16054368/2020/12AC/CT
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Servicii de intretinere curenta pe timp iarna la Autostrada A2 (Sector Cernavoda-Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea) Activitatea de intretinere pe timp de iarna se va efectua în conformitate cu prevederile „Normativului privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice “ – indicativ AND nr. 525/2013 si consta in: -raspândirea mecanica a materialelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, ghe?ii sau a zapezii; -patrularea cu utilaje pentru informarea starii drumurilor sau pentru prevenirea înzapezirii în timpul ninsorilor lini?tite sau al viscolelor moderate (viteza vântului sub 30 km/h); -deszapezirea mecanica cu autoutilaje specifice; -degajarea vehiculelor înzapezite care împiedica ac?iunea de deszapezire de pe platforma drumurilor ; -montarea si demontarea panourilor parazapezi. -informari operative privind starea drumurilor.
Identifiant interne: 16054368/2020/12AC/CT
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: DRDP-Constanta - Autostrada A2 (sector Cernavoda -Constanta) si A4 (Ovidiu -Agigea)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Media vechimii utilajelor
Description: Pentru media vechimii autoutilajelor cuprinsa intre 0-5 ani se va acorda puctaj maxim, respectiv 5 puncte. Pentru media vechimii autoutilajelor cuprinsa intre 6-10 ani, se va acorda 2,5 puncte. Ofertele cu o medie a vechimii autoutilajelor mai mare de 10 ani sunt conforme, dar nu se puncteaza (se acorda 0 puncte). Punctajul se calculeaza prin rotunjire la 2 zecimale (ex.:8,4 ani se va puncta corespunzator pentru 8 ani; 8,6 ani se va puncta corespunzator pentru 9 ani ). In cazul in care, in cadrul unei oferte vor fi prezentate mai multe autoutilaje decat necesarul impus de autoritatea contractanta, pentru punctare vor fi luate in calcul acele utilaje cu vechimea cea mai mica, cu conditia de a respecta numarul si tipul autoutilajelor mentionate. Prin autoutilaje se inteleg utilajele folosite in activitatea mecanizata de deszapezire a drumurilor, conform Anexei 2A a Caietului de sarcini (Utilaj multifunc?ional cu tractiune integrala si echipamente-5 buc., Tractor de mare capacitate cu echipamente-2buc.,ATB+lama+RSP (4x4, 6x4 sau 8x4) - 20buc., Buldoexcavator min. 0,8 mc cu echipament -2 buc., Încarcator frontal -5 buc., Autoremorcher (la cerere) -1 buc., Autoutilitara, 5-7 locuri (transport muncitori)-2 buc., Autogreder min. 160 CP-2 buc., Automacara min. 40 tone - 1 buc., Autoturism 4x4 -2 buc.). Nota: Pentru evaluarea vechimii autoutilajelor se va lua in considerare anul fabricatiei acestora. Ofertantii vor depune in cadrul propunerii tehnice documente relevante pentru demonstrarea vechimii autoutilajelor (Formularul ,,Declaratie vechimea utilajelor’’, insotit de certificate de inmatriculare, carte de identitate a autoutilajului si/sau alte documente edificatoare-act provenienta, balanta si fisa mijloc fix pentru fiecare autoutilaj prezentat, in vederea acordarii punctajului).
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5

Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 23 423 446,80 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1/175/49741
Date de conclusion du marché: 12/11/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3/170/50914
Date de conclusion du marché: 15/10/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 5/10/4827
Date de conclusion du marché: 28/01/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 7/201/70699
Date de conclusion du marché: 29/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2/214/57464
Date de conclusion du marché: 30/12/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4/244/65335
Date de conclusion du marché: 30/12/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 126/37538
Date de conclusion du marché: 08/09/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1040563/CIF: RO 24513151
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 21 184 100,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 6/160/56642
Date de conclusion du marché: 20/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse21 184 100,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée21 184 100,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: Prin DRDP-Constanta -strada Prelungirea Traian, fara numar, Constanta, judetul Constanta  
Ville: Constanta
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Point de contact: Departamentul Achizitii-Serv. Achizitii
Adresse électronique: sicapachizitii@andnet.ro
Téléphone: +40 212643202
Télécopieur: +40 213120984
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Departamentul Juridic -Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: Strada Prelungirea Traian, fara numar  
Ville: Constanta
Code postal: 900716
Subdivision pays (NUTS): Constanta (RO223)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: net@drdpct.ro
Téléphone: +40 241581147
Télécopieur: +40 241584371
Adresse internet: https://www.drdpct.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: AGRO TRANS NMI SRL
Numéro d’enregistrement: RO 24513151
Adresse postale: Strada NEAJLOVULUI, Nr. 178  
Ville: Budeni
Code postal: 087056
Subdivision pays (NUTS): Giurgiu (RO314)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: valinmi@yahoo.com
Téléphone: +40 763655227
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 20e04858-2045-4dcf-8af9-848d3560310c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 14:21:23 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/02/2024 13:17:59 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 91823-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement