Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie '?? Services de déneigement '?? Servicii de desz'?pezire pe timp de iarn'? multianual'? a reãelei de drumuri judeãene din judeãul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025

2024/S 2024-129849  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129849-2024 - Résultats
Roumanie – Services de déneigement – Servicii de deszapezire pe timp de iarna multianuala a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: JUDETUL TULCEA
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de deszapezire pe timp de iarna multianuala a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025
Description: Servicii de deszapezire pe timp de iarna multianuala a retelei de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est, în perioada 2022-2025. Efectuarea serviciilor de deszapezire pe timp de iarna a drumurilor judetene prin executia de servicii de deszapezire manuala si mecanica precum si efectuarea de catre personalul executantului a tuturor serviciilor si activitatilor în baza NORMATIVUL PRIVIND ACTIVITATEA DISTRICTULUI DE DRUMURI - Editia 2007 si a NORMATIVULUI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA INZAPEZIRII DRUMURILOR PUBLICE – indicativ AND 525-2015, în vederea asigurarii viabilitatii pe timp de iarna si pentru desfasurarea circulatiei rutiere în conditii de siguranta pe reteaua rutiera de drumuri judetene aflate în administrarea Consiliului Judetean Tulcea. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare,raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 13 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Identifiant de la procédure: ce52c342-ab00-4942-8282-87e2725a8d28
Identifiant interne: 4321607_2022_PAAPD1368625
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Conform specificatiilor caietului de sarcini.Serviciile ce se vor presta vor asigura:
   1.  Revizia drumurilor care are ca scop cunoasterea în orice moment de catre personalul districtelor de drumuri a starii tehnice a drumurilor, a lucrarilor de arta si a constructiilor anexe de pe drumurile din administrarea beneficiarului si luarea din timp a masurilor necesare desfasurarii circulatiei rutiere în conditii de siguranta precum si mentinerea permanenta a drumurilor în stare de viabilitate.Reviziile constau în: - identificarea, notarea în procesul verbal de revizie si informarea achizitorului asupra necesarului de servicii pentru pregatirea de iarna pe fiecare drum judetean ce face obiectul prezentului caiet de sarcini; - supravegeherea transporturilor cu tonaje si gabarite depasite si informarea administratorului drumurilor cu privire la tipul de transport si traseele pe care se efectueaza acest tip de transporturi; - verificarea , in baza delegatiei date de achizitor, a existentei autorizatiilor de construire sau a acordurilor de principiu pentru amplasarea de constructii, retele de utilitati, panouri publicitare, in zona retelei de drumuri judetene zona vest si pentru amenajare sau construirea intersectiilor drumurilor laterale cu drumurile judetene,etc.
   2.  - Întretinerea drumurilor pe timp de iarna Pentru asigurarea conditiilor de circulatie optime pe reteaua de drumuri judetene pe timpul iernii se vor executa urmatoarele servicii: a - pregatirea drumurilor pentru perioada de iarna prin impermeabilizarea partii carosabile, asigurarea scurgerii apelor si înlaturarea obstacolelor ce ar putea provoca înzapezirea drumurilor; b - semnalizarea drumurilor judetene cu indicatoare de semnalizare, specifice sezonului (fulg de nea, lanturi antiderapante,seturi de indicatoare pentru închiderea unui drum înzapezit sau blocat din cauza unor calamitati naturale, etc.); c- combaterea înzapezirii drumurilor locale conform Planurilor operative de actiune pe timpul iernii.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90620000 Services de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: reteaua de drumuri judetene din judetul Tulcea, zona Est
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: JUDETUL TULCEA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4 380 050,17 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 9 940 220,36 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 9 940 231,26 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 560
Date de conclusion du marché: 22/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 96
Date de conclusion du marché: 21/02/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 54
Date de conclusion du marché: 26/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 300 068,08 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 51
Date de conclusion du marché: 27/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 525
Date de conclusion du marché: 15/11/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 774 208,68 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 477
Date de conclusion du marché: 11/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: MEGA EDIL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1089308/CIF: RO16815019
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 940 220,36 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 71
Date de conclusion du marché: 30/01/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse9 940 220,36 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée9 940 220,36 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: JUDETUL TULCEA
Numéro d’enregistrement: 4321607
Adresse postale: Strada: Pacii, nr. 20  
Ville: Tulcea
Code postal: 820033
Subdivision pays (NUTS): Tulcea (RO225)
Pays: Roumanie
Point de contact: Mona Munteanu
Adresse électronique: mona.munteanu@cjtulcea.ro
Téléphone: +40 0240502235
Télécopieur: +40 0240516538
Adresse internet: https://www.cjtulcea.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: MEGA EDIL
Numéro d’enregistrement: RO16815019
Adresse postale: Strada -, Nr. 867F  
Ville: Lipia
Code postal: 127362
Subdivision pays (NUTS): Buzau (RO222)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: megaedil@yahoo.com
Téléphone: +40 762202801
Adresse internet: https://megaedilbuzau.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f13417f3-2487-4ce3-8400-d316b2c647cf - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 12:21:33 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:28:22 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129849-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement