Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de fourniture de données : Revizie pentru documenta'?ia de zbor : h'?r'?i '?i manuale de naviga'?ie '?i up-date a bazelor de date de naviga'?ie aerian'? pentru perioada 2022 : 2024

2024/S 2024-087919  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87919-2024 - Résultats
Roumanie – Services de fourniture de données – Revizie pentru documenta?ia de zbor – har?i ?i manuale de naviga?ie ?i up-date a bazelor de date de naviga?ie aeriana pentru perioada 2022 – 2024
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: UNITATEA MILITARA 01961
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Revizie pentru documenta?ia de zbor – har?i ?i manuale de naviga?ie ?i up-date a bazelor de date de naviga?ie aeriana pentru perioada 2022 – 2024
Description: Achizitia serviciilor de emitere a abonamentului de actualizare a manualelor de zbor Jeppesen, a parolei de acces pentru actualizarea datelor de navigatie aeriana pentru GPS Garmin 400/500, GPSMAP Garmin 695, a programului de vizualizare proceduri ?i har?i de naviga?ie Jeppesen Mobile Flitedeck, a programului de naviga?ie aeriana Garmin Pilot, a programului de planificare zboruri IFR Foreflight MFB, a programului de naviga?ie VFR Skydemon Corporate, a programului de tiparire proceduri Jeppesen ELINK ?i a abonamentului de actualizare a datelor de navigatie aeriana pentru sistemul integrat de avionica instalat pe o aeronava AN-30. Serviciile prezentate anterior sunt necesare pentru naviga?ia aeriana, în scopul realizarii misiunilor de zbor cu aeronavele C130 Hercules, C27 J Spartan, An26/30 ?i IAR330 din dotarea U.M. 01961 Otopeni.
Identifiant de la procédure: b0b09e3d-129f-42ca-b1bb-e5a8fd8d9d64
Identifiant interne: PAAP1046630
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72319000 Services de fourniture de données
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: LOT 1 - Abonament pentru serviciul de actualizare manuale de zbor Jeppesen
Description: 1.AATLSM AIRWAY REVISION SERVICES - 2
   2. AAFR04 AIRWAY REVISION SERVICES - 8
   3. AAFRHI AIRWAY REVISION SERVICES - 8
   4. AAFRML AIRWAY REVISION SERVICES - 8
   5. AEUR04 AIRWAY REVISION SERVICES - 10
   6. AEURML AIRWAY REVISION SERVICES - 10
   7. AERMHI AIRWAY REVISION SERVICES - 10
   8. AEEU04 AIRWAY REVISION SERVICES - 12
   9. AMES04 AIRWAY REVISION SERVICES - 10 10.AMESML AIRWAY REVISION SERVICES - 10 11.ACHI04 AIRWAY REVISION SERVICES - 2 12.AUSAHP AIRWAY REVISION SERVICES - 2 13.AUSAFR AIRWAY REVISION SERVICES - 2 14.AUSAML AIRWAY REVISION SERVICES - 2 15.ACAN04 AIRWAY REVISION SERVICES - 2 16.ACANHI AIRWAY REVISION SERVICES - 2
Identifiant interne: PAAP1046630
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72319000 Services de fourniture de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UM 01961
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Rapiditatea actualizarii abonamentelor
Description: Rapiditatea actualizarii abonamentelor va fi exprimata în zile calendaristice ?i trebuie sa fie unitara pentru toate serviciile incluse într-un lot. Ofertele cu un termen de actualizare a abonamentelor mai mare de 3 zile calendaristice vor fi declarate neconforme. Pentru un alt termen de actualizare a abonamentelor se va calcula punctajul conform formulei: - pentru oferta admisibila cu cea mai rapida rata de actualizare a abonamentelor acordat se va acorda punctajul maxim: 20 pct.; - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va acorda utilizand urmatoarea formula: cel mai mic termen de actualizare acordat / termenul de actualizare al ofertei admisibile aflata sub evaluare x punctaj maxim acordat (20 pct). În urma aplicarii formulelor de calcul a punctajelor pentru fiecare oferta depusa în cadrul procedurii, câ?tigatorul desemnat va fi operatorul economic care va primi cel mai mare punctaj din maximul posibil de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UNITATEA MILITARA 01961
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Unitatea Militare 01961
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: LOT 2
Description: Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Africa coverage - 8 Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Canada/Alaska coverage - 2 Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Eastern Europe coverage - 12 Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Europe coverage - 12 Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Full US coverage - 2 Manuale si harti de navigatie JEPPESEN în format electronic prin programul JEPPESEN Mobile FliteDeck, Middle East and South Asia coverage - 8 Foreflight MFB Performance – software de planificare a zborurilor IFR cu har?i electronice Jeppesen, cu acoperire globala - 12 GARMIN Pilot Premium – acoperire Europa+Asia+Africa+add-on de ruta IFR Europa (1 licen?a = 3 instalari pe 3 device-uri) - 4 Skydemon Corporate - 20 E-link – acoperire similara JEPPESEN Mobile FliteDeck - 8
Identifiant interne: PAAP1046630
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72319000 Services de fourniture de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UM 01961
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Rapiditatea actualizarii abonamentelor
Description: Rapiditatea actualizarii abonamentelor va fi exprimata în zile calendaristice ?i trebuie sa fie unitara pentru toate serviciile incluse într-un lot. Ofertele cu un termen de actualizare a abonamentelor mai mare de 3 zile calendaristice vor fi declarate neconforme. Pentru un alt termen de actualizare a abonamentelor se va calcula punctajul conform formulei: - pentru oferta admisibila cu cea mai rapida rata de actualizare a abonamentelor acordat se va acorda punctajul maxim: 20 pct.; - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va acorda utilizand urmatoarea formula: cel mai mic termen de actualizare acordat / termenul de actualizare al ofertei admisibile aflata sub evaluare x punctaj maxim acordat (20 pct). În urma aplicarii formulelor de calcul a punctajelor pentru fiecare oferta depusa în cadrul procedurii, câ?tigatorul desemnat va fi operatorul economic care va primi cel mai mare punctaj din maximul posibil de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UNITATEA MILITARA 01961
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Unitatea Militare 01961
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: LOT 3 - Abonament actualizare date de navigatie aeriana pentru GPS Garmin 400/500, actualizare date de navigatie aeriana pentru GPSMAP 695 ?i AN-30 NAVDATA Coverage – International Standard Pilotpak
Description: NAVDATA Coverage Garmin GNS 400/500 Series International – baze de date de navigatie care acopera Europa, Europa de Est, Africa, Asia, pentru sistemele GPS Garmin 500 instalate la bordul aeronavelor de transport C-130 Hercules, cu ajutorul carora se executa zborul conform rutelor planificate - 8 NAVDATA Coverage Garmin GNS 400/500 Series United States & Canada – baze de date de navigatie care acopera Statele Unite si Canada, pentru sistemele GPS Garmin 500 instalate la bordul aeronavelor de transport C-130 Hercules, cu ajutorul carora se executa zborul conform rutelor planificate - 2 NAVDATA Coverage Garmin GPSMAP 695 Atlantic – baze de date de navigatie care acopera Europa, Europa de Est, Africa, Asia, pentru sistemele GPS Garmin GPSMAP 695 instalat la bordul aeronavelor AN-30 nr. 1105 si 1104, cu ajutorul carora se executa zborul conform rutelor planificate - 8 NAVDATA Coverage Garmin AN-30 – International Standard Pilotpak (Navdata, Safetaxi, Obstacles, Terrain, Basemap, Airport Directory) - 2
Identifiant interne: PAAP1046630
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72319000 Services de fourniture de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: UM 01961
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Rapiditatea actualizarii abonamentelor
Description: Rapiditatea actualizarii abonamentelor va fi exprimata în zile calendaristice ?i trebuie sa fie unitara pentru toate serviciile incluse într-un lot. Ofertele cu un termen de actualizare a abonamentelor mai mare de 3 zile calendaristice vor fi declarate neconforme. Pentru un alt termen de actualizare a abonamentelor se va calcula punctajul conform formulei: - pentru oferta admisibila cu cea mai rapida rata de actualizare a abonamentelor acordat se va acorda punctajul maxim: 20 pct.; - pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va acorda utilizand urmatoarea formula: cel mai mic termen de actualizare acordat / termenul de actualizare al ofertei admisibile aflata sub evaluare x punctaj maxim acordat (20 pct). În urma aplicarii formulelor de calcul a punctajelor pentru fiecare oferta depusa în cadrul procedurii, câ?tigatorul desemnat va fi operatorul economic care va primi cel mai mare punctaj din maximul posibil de 100 de puncte.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: UNITATEA MILITARA 01961
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Unitatea Militare 01961

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 181 556,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 182 131,20 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0002/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 181 556,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Date de conclusion du marché: 20/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0002/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 181 556,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022 NR. BAP30
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0002/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 181 556,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 16/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0002/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 181 556,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022/BAP29/07.04.2022
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse181 556,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée181 556,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 44 248,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 44 686,20 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0003/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 44 248,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022 NR. BAP30
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0003/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 44 248,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022/BAP29/07.04.2022
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0003/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 44 248,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 16/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0003/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 44 248,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Date de conclusion du marché: 20/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse44 248,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée44 248,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 570 176,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 598 179,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0001/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 570 176,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022/BAP29/07.04.2022
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0001/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 570 176,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 4
Date de conclusion du marché: 16/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0001/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 570 176,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Date de conclusion du marché: 20/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1077676/LOT-0001/CIF: RO12020346
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 570 176,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: RUA1269/2022 NR. BAP30
Date de conclusion du marché: 21/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse570 176,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée570 176,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: UNITATEA MILITARA 01961
Numéro d’enregistrement: 10405150
Adresse postale: Zborului, Unitatea Militara 01961, 1  
Ville: Otopeni
Code postal: 075150
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Point de contact: CEZAR AUREL STANCIULESCU
Adresse électronique: achizitii_um01961@roaf.ro
Téléphone: +40 213506133
Télécopieur: +40 213511863
Adresse internet: https://www.roaf.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Unitatea Militare 01961
Numéro d’enregistrement: 10405150
Adresse postale: Str, Zborului nr.1  
Ville: Otopeni
Code postal: 075150
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii_um01961@roaf.ro
Téléphone: +40213506133
Télécopieur: +40213511863
Adresse internet: https://www.roaf.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: S.C. Regional Air Suport S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 12020346
Adresse postale: Strada: Bucuresti-Ploiesti, nr. 14-22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 013692  
Ville: Bucuresti
Code postal: 013692
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: seap@pilotshop.ro
Téléphone: +40 770951700
Télécopieur: +40 314253388
Adresse internet: http://www.regional.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0003 LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ec17216a-68da-49d8-81c9-3d981aceba21 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 13:38:56 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 12:18:13 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87919-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72319000 - Services de fourniture de données