Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de gardiennage : Servicii de asigurare paz'? patrimoniu pentru post fix si mobil pe Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga, Acord- cadru pe 2 ani

2024/S 2024-121142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121142-2024 - Résultats
Roumanie – Services de gardiennage – Servicii de asigurare paza patrimoniu pentru post fix si mobil pe Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga, Acord- cadru pe 2 ani
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Servicii de asigurare paza patrimoniu pentru post fix si mobil pe Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga, Acord- cadru pe 2 ani
Description: In corfomitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protectia persoanelor, republicata, ?i HG 301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ?i protec?ia persoanelor, modificata ?i complectata, companiile ?i societa?ile na?ionale care de?in bunuri valorice cu titlu, sunt obligate sa asigure paza acestora. In acest sens, pentru obiectivul "Servicii de asigurare paza patrimoniu pentru post fix si mobil pe Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga, Acord-cadru pe 2 ani, este necesara luarea masurilor de paza legale, prin asigurarea pazei cu agenti de Securitate din cadrul societatilor specializate si autorizate conform Legii 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea maxima estimata a acordului -cadru este de
   1. 774.075,20 lei fara TVA, valoarea minima estimata este de
   1. 049.448,00 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 887.037,60 lei fara TVA; Autoritatea contractanta inten?ioneaza sa încheie minim 2 contracte subsecvente, cu o frecven?a de minim 1 contract subsecvent pe an sau, dupa caz, mai multe contracte subsecvente, în func?ie de alocarile financiare provenite din venituri proprii. Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc ca Anexa la documentatia de atribuire/Caiet de Sarcini. Limitele modificarilor la acordul-cadru vor fi in conformitate cu Legea 98/2016, si va respecta situatiile prevazute la art. 221 din Lege nr.98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin.(7) din Legea nr.98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
Identifiant de la procédure: e08769f8-6793-41fd-9a14-16fb8ceb5691
Identifiant interne: 16054358/2021/197/B/CJ
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79713000 Services de gardiennage
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Serviciile de de asigurare paza patrimoniu prin patrulare si posturi fixe pe Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga vor asigura urmatoarele componente impotriva furtului si/sau deteriorarii: -panouri cu mesaje variabile, camere video, -gard metalic, -statii meteo, -statii de contorizare a traficului, cutii de comanda al echipamentului ITS, -agregate. conform cerintelor specificate in Caietul de Sarcini. Cantitatile conform cerintelor din caietul de sarcini anexate la Documentatia de atribuire.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79713000 Services de gardiennage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bihor (RO111)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Autostrada Biharia - Bors, A3 KM 59+100-64+450 pentru C.I.C. pe DN 19 KM 15+400 stanga
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95

Critère:
Type: Qualité
Nom: Experienta profesionala specifica personalului cheie propus de ofertant (Manager de Secuitate)
Description: Participarea expertului propus, in cadrul unor contracte care au avut ca obiect elaborarea de servicii de paza, se va puncta astfel: - intre 1 si 4 contracte = 1 punct; - intre 5 si 7 contracte = 3 puncte; - 8 sau mai multe contracte = 5 puncte. Nota 1: Pentru factorul de evaluare ce priveste experienta expertului cheie, ofertantii vor depune ,,Curriculum Vitae’’ si declaratia pe propria raspundere privind experienta similara a managerului de securitate propus, insotita de documente relevante/recomandari (contracte de munca sau alte documente care fac dovada experientei ca Manager de securitate in cadrul contractelor de prestari servicii de paza), emise de Beneficiar/ Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului (Formularul nr. IV.4.1/1.1). Nota 2: Nu se acorda punctaje intermediare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ- SERVICIU ACHIZITII

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 119 209,04 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 1 700 841,60 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 1 774 075,20 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 700 841,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004/2
Date de conclusion du marché: 29/07/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 700 841,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004/3
Date de conclusion du marché: 29/12/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 700 841,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004/4
Date de conclusion du marché: 28/03/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 164 782,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004/5
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 700 841,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004
Date de conclusion du marché: 06/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Lauréat:
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1076643/CIF: 31662938
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 1 700 841,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 22/6004/1
Date de conclusion du marché: 18/04/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse1 700 841,60 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 771 622,40 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin D.R.D.P Cluj
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: Strada Decebal nr.128  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Point de contact: Serviciul Achizitii
Adresse électronique: sicapachizitii@andnet.ro
Téléphone: +40 212643202
Télécopieur: +40 213120984
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: DRDP CLUJ- SERVICIU ACHIZITII
Numéro d’enregistrement: 16054368_3
Adresse postale: STR. DECEBAL NR.128  
Ville: CLUJ NAPOCA
Code postal: 400205
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@drdpcluj.ro
Téléphone: +40 264432552
Télécopieur: +40 264432446
Adresse internet: https://www.drdpcluj.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: AKYLE SECURITY
Numéro d’enregistrement: 31662938
Adresse postale: Strada Orhideelor, Nr. 17 D  
Ville: Dudu
Code postal: 077040
Subdivision pays (NUTS): Ilfov (RO322)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: akyle.paza@gmail.com
Téléphone: +40 722628425
Télécopieur: +40 722628425
Adresse internet: http://www.akyle.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1b073fa2-1280-4149-819f-8eab714d4fe7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 16:34:50 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 19:18:35 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121142-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage