Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes : ,,Servicii de asigurare a cur'?'?eniei:Servicii de igienizare si asigurare a cur'?'?eniei:Spatii de servicii aflate in administrarea D.R.D.P. Cluj'?': ACORD CADRU 2 ANI

2024/S 2024-121682  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121682-2024 - Modification du marché
Roumanie – Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes – ,,Servicii de asigurare a cura?eniei: Servicii de igienizare si asigurare a cura?eniei: Spatii de servicii aflate in administrarea D.R.D.P. Cluj”– ACORD CADRU 2 ANI
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ,,Servicii de asigurare a cura?eniei: Servicii de igienizare si asigurare a cura?eniei: Spatii de servicii aflate in administrarea D.R.D.P. Cluj”– ACORD CADRU 2 ANI
Description: Se doreste achizitionarea de„Servicii de asigurare a curateniei: Spatii de servicii aflate in administrarea D.R.D.P. Cluj” – ACORD CADRU 2 ANI. Aceste servicii sunt necesare pentru asigurarea ?i men?inerea integrita?ii ?i a func?ionalita?ii parcarilor ?i a grupurilor sanitare pentru accesul tuturor participan?ilor la trafic. Valoarea estimata a acordului cadru: • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   6. 878.242,80 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de
   5. 594.079,48 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime ale acordurilor cadru si a contractelor subsecvente sunt conform Listelor de cantitati anexate la Caietul de sarcini. Prezentul acord –cadru nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice. In baza acestui acord-cadru se vor atribui contracte subsecvente care constituie temei legal pentru plata. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire cf. art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaza eventualele modificari ce pot interveni în derularea contractului sunt urmatoarele: 1). Partile contractului - din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei societatii, care nu atrag crearea unei personae juridice noi, al schimbarii sediului social; - privind posibilitatea inlocuirii contractantului initial 2) Durata contractului subsecvent – prelungire duratei contractului, este posibila in conditiile art.221 lit.e din Legea nr.98/2016 si se poate realiza, in baza cererii scrise a partii interesate insotite de documente justificative prin Act Aditional semnat de catre ambele parti contractante. - diminuarea contractului in cazul unor modificari legislative si/sau ale procedurilor interne, ce pot surveni anterior incetarii duratei contractului 3) Pre?ul unitar al serviciilor Pretul contractului poate fi ajustat prin actualizare in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-au fundamentat preturile ofertate, si in alte situatii prevazute de lege. 4) Cantitati - necesitatea suplimentarii serviciilor ce fac obiectul acordului cadru si care sunt necesare atingerii rezultatelor si indicatorilor de performanta sau de calitate ai contractului de achizitie initial etc. se pot realiza, in baza cererii scrise a partii interesate insotite de documente justificative prin Act Aditional semnat de catre ambele parti contractante. 5) Modalita?i de plata - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. *Orice solicitare de clarificari transmisa dupa data mentionata la punctul A) se va considera tardiva.
Identifiant de la procédure: 375a1e14-ea45-49e1-9114-07dae32ce7ae
Identifiant interne: 16054368/2023/1753/S/1+2
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 – Spatii de servicii pe DN 19: km 76+700 dreapta / km 77+870 stanga - SDN Satu Mare
Description: Lot 1 – Spatii de servicii pe DN 19: km 76+700 dreapta / km 77+870 stanga • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 031.775,36 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 904.896,96 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 128.971,92 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime ale Acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: DN 19: km 76+700 dreapta / km 77+870 stanga - SDN Satu Mare
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 – Spatii de servicii pe DN 19: km 22+250 dreapta / km 22+400 stanga - SDN Oradea
Description: Lot 2 – Spatii de servicii pe DN 19: km 22+250 dreapta / km 22+400 stanga • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 005.375,36 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 902.256,96 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 125.671,92 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: DN 19: km 22+250 dreapta / km 22+400 stanga - SDN Oradea
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Spatii de servicii pe A3, Subsectiunea Biharia - Bors: km 64+000 Calea I / Calea II
Description: Lot 3 – Spatii de servicii pe A3, Subsectiunea Biharia - Bors: km 64+000 Calea I / Calea II • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 237.302,00 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 960.245,88 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 154.662,75 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: A3, Subsectiunea Biharia - Bors: km 64+000 Calea I / Calea II
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Spatii de servicii pe A10: km 23+400 Calea I / km 22+800 Calea II
Description: Lot 4 – Spatii de servicii pe A10: km 23+400 Calea I / km 22+800 Calea II • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 201.263,36 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 942.226,56 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 150.157,92 lei fara TVA. * Primul contract subsecvent se va atribui dupa receptia la terminarea lucrarilor a spatiilor de servicii (se estimeaza luna august – septembrie 2023). Cantitatile minime si maxime ale Acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: A10: km 23+400 Calea I / km 22+800 Calea II
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Spatii de servicii pe A10: km 46+600 Calea I / km 46+800 Calea II
Description: Lot 5 – Spatii de servicii pe A10: km 46+600 Calea I / km 46+800 Calea II • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 201.263,36 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 942.226,56 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 150.157,92 lei fara TVA. Cantitatile minime si maxime ale Acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire.
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Spatii de servicii pe A10: km 46+600 Calea I / km 46+800 Calea II
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Spatii de servicii pe A10: km 60+280 Calea I / km 60+030 Calea II
Description: Lot 6 – Spatii de servicii pe A10: km 60+280 Calea I / km 60+030 Calea II • Valoarea maxima a acordului cadru este de
   1. 201.263,36 lei fara TVA; • Valoarea minima a acordului cadru este de 942.226,56 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite: 4 pe an, 1 contract la fiecare 3 luni. Astfel valoarea celui mai mare contract subsecvent va fi de: 150.157,92 lei fara TVA Cantitatile minime si maxime ale Acordului cadru sunt conform Anexelor la Documentatia de atribuire
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90600000 Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: A10: km 60+280 Calea I / km 60+030 Calea II
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: DRDP CLUJ

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 001 230,82 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0003/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 949 332,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6017/1
Date de conclusion du marché: 30/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0003/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 257 048,72 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6017/2
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0003/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 1 027 382,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6017
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0004/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 1 004 442,02 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6018
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0002/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 905 232,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6016
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0002/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 226 503,21 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6016/2
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0002/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 829 968,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6016/1
Date de conclusion du marché: 28/08/2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0005/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 1 001 230,82 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6019
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0005/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 926 302,82 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6019/1
Date de conclusion du marché: 30/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0005/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 250 502,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6019/2
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0001/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 912 912,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6015
Date de conclusion du marché: 22/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0001/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 837 648,96 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6015/1
Date de conclusion du marché: 28/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0001/CIF: 28553116
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 228 437,32 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6015/2
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0006/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 926 302,82 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6020/1
Date de conclusion du marché: 30/08/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0006/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 250 502,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6020/2
Date de conclusion du marché: 22/12/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1110496/LOT-0006/CIF: 44400114
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 926 302,82 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/6020
Date de conclusion du marché: 22/08/2023

   7.  Modification
Identifiant de la section: 1060eb6f-3e51-4111-9b06-e196a513a6a9-01
Raison de la modification: Modifications fondées sur des clauses de réexamen ou options.
Description: Au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, care pot include si clauze de revizuire a pretului Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului - clauze de revizuire (ajustari, masuratori, regularitate)
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0005
Description des modifications: AD1/22,12,2023 valoare modificata a contractului la
   1. 001.230,82 lei

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: PRIN DRDP CLUJ STR. DECEBAL NR. 128  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Point de contact: Dorina Persa Boc
Adresse électronique: sicapachizitii@andnet.ro
Téléphone: +40 212643202
Télécopieur: +40 213120984
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: DRDP CLUJ
Numéro d’enregistrement: 16054368_3
Adresse postale: STR. DECEBAL, NR. 128  
Ville: Cluj-Napoca
Code postal: 400205
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: achizitii@drdpcluj.ro
Téléphone: +40 264432552
Télécopieur: +40 264432446
Adresse internet: https://www.drdpcluj.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: Group Velstand
Numéro d’enregistrement: 28553116
Adresse postale: Strada B-dul Garii , Nr. 4  
Ville: Brasov
Code postal: 500545
Subdivision pays (NUTS): Brasov (RO122)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: silviu@group-velstand.ro
Téléphone: +4 0737717777
Télécopieur: +4 0737717777
Adresse internet: https://www.group-velstand.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002 LOT-0001
8.1.
ORG-9002
Nom officiel: DAMIAN CLEANING SERVICES
Numéro d’enregistrement: 44400114
Adresse postale: Strada Meteor, Nr. 55  
Ville: Cluj-Napoca
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@damiancleaning.ro
Téléphone: +40 754500051
Adresse internet: https://www.damiancleaning.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0005 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0006
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: MAVIM CLEANING S.R.L.
Numéro d’enregistrement: 40255780
Adresse postale: Strada Eminescu Mihai, Nr. 181  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020077
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@mavim.ro
Téléphone: +40 724381049
Télécopieur: +40 371606444
Adresse internet: https://www.mavim.ro
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0005 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0006
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a9d0a176-7ba4-4e63-b944-9218849cf7aa - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 16:44:27 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 19:21:41 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121682-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes