Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Sibiu:...quipements mÈdicaux

2023/S 55-158462  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Sibiu: ...quipements mÈdicaux 2023/S 055-158462 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Sibiu NumÈro national d'identification: 4270740 Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2 Ville: Sibiu Code NUTS: RO126 Sibiu Code postal: 550178 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CODRUTA SIRBU Courriel: codruta.sirbu@sibiu.ro TÈlÈphone: +40 269208880 Fax: +40 269208813 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE NumÈro de rÈfÈrence: 4270740_2022_PAAPD1344066
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Contract de furnizare de produse avand ca obiect: ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE, LOTUL NR. 1 ñ ACHIZI?IE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE LOTUL NR. 2 ñ ACHIZI?IE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE LOTUL NR. 3 ñ ACHIZI?IE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE LOTUL NR. 4 ñ ACHIZI?IE LAMPI EXAMINARE PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului : 3 luni, de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : - maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 25 989.67 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IE LAMPI EXAMINARE
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul SIBIU
II.2.4) Description des prestations:
ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE LOTUL NR. 4 ñ ACHIZI?IE LAMPI EXAMINARE PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului : 3 luni, de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : - maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritar? 8 ÑDezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale ì, Prioritatea de investitii
   8. 1 ñ Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazutî, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Sibiu
II.2.4) Description des prestations:
ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE, LOTUL NR. 1 ñ ACHIZI?IE TRUSA SPECIALA MONTARE PERFUZIE INTRAOSOASA PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului : 3 luni, de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : - maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritar? 8 ÑDezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale ì, Prioritatea de investitii
   8. 1 ñ Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazutî, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul SIBIU
II.2.4) Description des prestations:
ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE, LOTUL NR. 2 ñ ACHIZI?IE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului : 3 luni, de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : - maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritar? 8 ÑDezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale ì, Prioritatea de investitii
   8. 1 ñ Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazutî, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO126 Sibiu Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Sibiu
II.2.4) Description des prestations:
ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE LOTUL NR. 3 ñ ACHIZI?IE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR PENTRU PROIECTUL CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21 Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului : 3 luni, de la data semn?rii acestuia de c?tre ambele p?r?i Termen de livrare si punere in functiune a echipamentului : - maxim 60 zile calendaristice de la data emiterii comenzii de catre achizitor
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020 Axa Prioritar? 8 ÑDezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale ì, Prioritatea de investitii
   8. 1 ñ Investitii in infrastructurile sanitare si sociale
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazutî, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 181-511382
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 34
Lot n : 2 IntitulÈ:
LOTUL NR. 2 ñ ACHIZI?IE OTOSCOP SI OFTALMOSCOP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: N&B NumÈro national d'identification: RO18338870 Adresse postale: Strada S?vine?ti, Nr. 6 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540172 Pays: Roumanie Courriel: n4feri@gmail.com TÈlÈphone: +40 771496645
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 196.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 195.99 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 3 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Servicii de instalare, punere in functiune si service
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 36
Lot n : 4 IntitulÈ:
LOTUL NR. 4 ñ ACHIZI?IE LAMPI EXAMINARE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medical Gazplus NumÈro national d'identification: RO32666172 Adresse postale: Strada Pu?ul lui Zamfir, Nr. 48, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011684 Pays: Roumanie Courriel: seap@medicalgp.ro TÈlÈphone: +40 736337746 Fax: +40 372004641 Adresse internet: www.medicalgp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 852.06 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 759.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 35
Lot n : 3 IntitulÈ:
LOTUL NR. 3 ñ ACHIZI?IE CARUCIOR/MASA INSTRUMENTAR
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: N&B NumÈro national d'identification: RO18338870 Adresse postale: Strada S?vine?ti, Nr. 6 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540172 Pays: Roumanie Courriel: n4feri@gmail.com TÈlÈphone: +40 771496645
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 034.68 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 034.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 3 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Servicii de instalare, punere in functiune si service
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj total prin aplicarea criteriului de atribuire ,,pretul cel mai scazutî, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara, in SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2.  Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 ñ Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu character personal, conform RGPD.
   3.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 ACHIZI?IE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DOTARII SPATIILOR NOI AMENAJATE IN CADRUL PROIECTULUI : CRE?TERE CAPACITATE MEDICIN? DE URGEN?? PEDIATRIC? OEN SPA?IILE EXISTENTE 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux