Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Suceava: Désinfectants

2021/S 179-465609  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Suceava: Désinfectants 2021/S 179-465609 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SUCEAVA Numéro national d'identification: 7409380 Adresse postale: Strada: scurta, nr. 3 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 720000 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CARMEN GEORGETA ZARA Courriel: achizitii@ambulantasuceava.ro Téléphone: +40 330804808/+40 230514602 Fax: +40 330804808/+40 230514602 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-licitatie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Minister
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizitie dezinfectanti Numéro de référence: 7409380_2020_PAAPD1147602
II.1.2) Code CPV principal 24455000 Désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractant doreste sa achizitioneze dezinfectanti, grupati pe 13 loturi, conform specificatiilor tehnice din Caietului de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 406 680.00 RON / Offre la plus élevée: 406 680.00 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon de 500 ml compatibil cu dispenser-ul instalat în Ambulanta B2
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon de 500 ml compatibil cu dispenser-ul instalat în Ambulanta B2. Unitatea de masura: flacon 500 ml, forma de prezentare: flacon 500 ml sub form de gel, Specificatiile tehnice conform Caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi?
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi??. Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon cu pompi? de maxim 1000 ml sub form de gel , cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor. Unitatea de masura: servetel, forma de prezentare: dispenser cu maxim 200 serve?ele , iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru instrumentar, pe baz de s?ruri cuaternare de amoniu
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru instrumentar, pe baz de s?ruri cuaternare de amoniu . Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon de maxim 1 litru sub form de solu?ie lichid concentrat?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru spalarea igienica a mainilor si tegumentelor, gata de utilizare
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru spalarea igienica a mainilor si tegumentelor, gata de utilizare. Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon cu pompi? de maxim 1 litru sub form de solu?ie lichid?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia curent ?i/sau terminal pe cale aerian a suprafetelor si a aeromicroroflorei depuse pe suprafe?e
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia curent ?i/sau terminal pe cale aerian a suprafetelor si a aeromicroroflorei depuse pe suprafe?e. Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon de 1L sau bidon de 5L, 10L sub form de solu?ie lichid?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e pe baz de dicloroizocianurat de sodiu - sub form de tablete
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru suprafe?e pe baz de dicloroizocianurat de sodiu - sub form de tablete. unitatea de masura: tableta, forma de prezentare: cutie cu maxim 300 tablete, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru instrumentar de nivel înalt
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru instrumentar de nivel înalt . Unitatea de masura: kg, forma de prezentare: flacon cu maxim 1000 grame pulbere , iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare. Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon de 1L sau bidon de 5L, 10L sub form de solu?ie lichid?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Detergent dezinfectant pentru instrumentar
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Detergent dezinfectant pentru instrumentar . Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon de maxim 1 litru sub form de solu?ie lichid concentrat?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon de 1L compatibil cu dispenser-ul instalat în Ambulanta C2 Renault
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon de 1L compatibil cu dispenser-ul instalat în Ambulanta C2 Renault. Unitatea de masura: flacon de 1 litru, forma de prezentare: flacon de 1 litru. Specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în pung de 1,1 L compatibil cu dispenserul instalat în ambulan?a B2 Renault
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava.
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în pung de 1,1 L compatibil cu dispenserul instalat în ambulan?a B2 Renault. Unitatea de masura: pung 1,1 litri, forma de prezentare: pung 1,1 litri sub form de gel, specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24455000 Désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO215 Suceava Lieu principal d'exécution:
Serviciul de Ambulanta Judetean Suceava, Str. Scurta, nr. 3, Suceava
II.2.4) Description des prestations:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare. Unitatea de masura: litru, forma de prezentare: flacon spray cu pomp de maxim 1000 ml sub form de solu?ie lichid?, iar cantitatea si specificatiile tehnice vor fi cele men?ionate în Caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Garantia de participare reprezinta 1% din valoarea maxima a contractului subsecvent.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 159-387372
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8357
Lot nº: 8 Intitulé:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SYNTTERGY CONSULT Numéro national d'identification: RO 14446373 Adresse postale: Strada Bologa Valeriu, Nr. 3 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400436 Pays: Roumanie Courriel: office@synttergy.ro Téléphone: +40 212522358 Fax: +40 212520760 Adresse internet: www.synttergy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 36 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4553
Lot nº: 9 Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 70 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3435
Lot nº: 8 Intitulé:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SYNTTERGY CONSULT Numéro national d'identification: RO 14446373 Adresse postale: Strada Bologa Valeriu, Nr. 3 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400436 Pays: Roumanie Courriel: office@synttergy.ro Téléphone: +40 212522358 Fax: +40 212520760 Adresse internet: www.synttergy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3433
Lot nº: 4 Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 450.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3434
Lot nº: 6 Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEXPERT PROFESSIONAL SRL Numéro national d'identification: 26509823 Adresse postale: Strada Claudian Lauren?iu, mr. dr., Nr. 10, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021876 Pays: Roumanie Courriel: medexpert.office@gmail.com Téléphone: +40 0734587815 Fax: +40 216486432 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 44 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11797
Lot nº: 9 Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 70 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11791
Lot nº: 4 Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 450.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11790
Lot nº: 4 Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 RON Offre la plus basse: 23 000.00 RON / Offre la plus élevée: 23 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11793
Lot nº: 6 Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEXPERT PROFESSIONAL SRL Numéro national d'identification: 26509823 Adresse postale: Strada Claudian Lauren?iu, mr. dr., Nr. 10, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021876 Pays: Roumanie Courriel: medexpert.office@gmail.com Téléphone: +40 0734587815 Fax: +40 216486432 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 RON Offre la plus basse: 220 000.00 RON / Offre la plus élevée: 220 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11792
Lot nº: 5 Intitulé:
Dezinfectant pentru spalarea igienica a mainilor si tegumentelor, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: G&M 2000 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4057646 Adresse postale: Strada Bianu Ioan, filolog, Nr. 45, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011091 Pays: Roumanie Courriel: istrate@gm2000.ro Téléphone: +40 212226750 Fax: +40 212225183
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 RON Offre la plus basse: 11 600.00 RON / Offre la plus élevée: 11 600.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11801
Lot nº: 13 Intitulé:
Detergent dezinfectant pentru instrumentar
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 RON Offre la plus basse: 13 200.00 RON / Offre la plus élevée: 13 200.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11795
Lot nº: 8 Intitulé:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SYNTTERGY CONSULT Numéro national d'identification: RO 14446373 Adresse postale: Strada Bologa Valeriu, Nr. 3 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400436 Pays: Roumanie Courriel: office@synttergy.ro Téléphone: +40 212522358 Fax: +40 212520760 Adresse internet: www.synttergy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON Offre la plus basse: 96 000.00 RON / Offre la plus élevée: 96 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11798
Lot nº: 10 Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e pe baz de dicloroizocianurat de sodiu - sub form de tablete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: G&M 2000 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4057646 Adresse postale: Strada Bianu Ioan, filolog, Nr. 45, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011091 Pays: Roumanie Courriel: istrate@gm2000.ro Téléphone: +40 212226750 Fax: +40 212225183
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 375.00 RON Offre la plus basse: 150.00 RON / Offre la plus élevée: 150.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11800
Lot nº: 12 Intitulé:
Dezinfectant pentru instrumentar, pe baz de s?ruri cuaternare de amoniu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AL-CARINA S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4621450 Adresse postale: Strada Piramidei, Nr. 8 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100645 Pays: Roumanie Courriel: info@alcarina.ro Téléphone: +40 244520853 Fax: +40 244520853 Adresse internet: www.alcarina.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 48 000.00 RON Offre la plus basse: 17 600.00 RON / Offre la plus élevée: 17 600.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11799
Lot nº: 11 Intitulé:
Dezinfectant pentru instrumentar de nivel înalt
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com Téléphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000.00 RON Offre la plus basse: 5 130.00 RON / Offre la plus élevée: 5 130.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11796
Lot nº: 9 Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 70 000.00 RON Offre la plus basse: 20 000.00 RON / Offre la plus élevée: 20 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11794
Lot nº: 6 Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEXPERT PROFESSIONAL SRL Numéro national d'identification: 26509823 Adresse postale: Strada Claudian Lauren?iu, mr. dr., Nr. 10, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021876 Pays: Roumanie Courriel: medexpert.office@gmail.com Téléphone: +40 0734587815 Fax: +40 216486432 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 44 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5392
Lot nº: 8 Intitulé:
?erve?ele pe baz de alcool pentru dezinfec?ia rapid a dispozitivelor medicale ?i a suprafe?elor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SYNTTERGY CONSULT Numéro national d'identification: RO 14446373 Adresse postale: Strada Bologa Valeriu, Nr. 3 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400436 Pays: Roumanie Courriel: office@synttergy.ro Téléphone: +40 212522358 Fax: +40 212520760 Adresse internet: www.synttergy.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 300 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 14 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5489
Lot nº: 9 Intitulé:
Dezinfectant pentru suprafe?e ultra rapid, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 70 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8356
Lot nº: 6 Intitulé:
Dezinfectant de nivel inalt pentru dezinfectia prin nebulizare a suprafetelor si microaeroflorei, gata de utilizare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDEXPERT PROFESSIONAL SRL Numéro national d'identification: 26509823 Adresse postale: Strada Claudian Lauren?iu, mr. dr., Nr. 10, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021876 Pays: Roumanie Courriel: medexpert.office@gmail.com Téléphone: +40 0734587815 Fax: +40 216486432 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 250 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 66 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8355
Lot nº: 4 Intitulé:
Dezinfectant gel pe baza de alcooli pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor, gata preparat, produsul s fie ambalat în flacon cu pompi?
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Drumul Cooperativei , Nr. 18E, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 052758 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: https://e-licitatie.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 050.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
24455000 - Désinfectants 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène