Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 29/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Târgovi?te: Équipements médicaux

2022/S 119-334638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Târgovi?te: Équipements médicaux 2022/S 119-334638 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL TARGOVISTE Numéro national d'identification: 4279944 Adresse postale: Strada: Revolu?iei, nr. 1 Ville: Targoviste Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Code postal: 130011 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Magdalena Mihaescu Courriel: achizitii@pmtgv.ro Téléphone: +40 0245611222 Fax: +40 0245217951 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pmtgv.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148472 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
,,CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)" - furnizare de bunuri aferente obiectivului - LOT IV -INVENTAR - PMT-2022-P-011, Cod unic de identificare: 4279944-2020-2.2 Numéro de référence: 4279944-2020-2.2
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Municipiul Targoviste deruleaza un proiect in parteneriat cu Ministerul Educa?iei Na?ionale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare proiectul "CONSTRUC?II GR?DINI?E REGIUNEA SUD - MUNTENIA" cod Mysmis 125155 - "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)" amplasat in Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita. Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finan?are nr. 3639/18.12.2018, cu titlul proiectului "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - MUNTENIA", incheiat de Ministerul Educa?iei Na?ionale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 "Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de de participare la nivelul eductiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. " Obiectul contractului il constituie achizitia de furnizare de bunuri aferente contractului de finantare mai sus mentionat. Contractul va fi finantat conform: -Acord de parteneriat nr. 3022/13.08.2018, incheiat intre Ministerul Educa?iei Na?ionale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare si Municipiul Targoviste; -Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructuriilor de educatie si formare prin contract nr. 3639/18.12.2018 in care se regaseste obiectivul mai sus mentionat la pozitia 32. -Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019, HCL 231/06.06.2022. Bunurile ce fac obiectul achizitiei sunt: X.1. BUCATARIE -Set vase preparari set 1; Set cutite set 1; Oale set 1;Cratiti set 1;Tigai buc 4; Ibrice buc 2; Blaturi preparari/tocatoare buc 5;Roboti bucatarie buc 2; Gril fonta buc 2; Set ustensile lemn set 1; Dispozitiv preparare piureu buc 1; Razatoare buc 2; Set tavi copt set 1; Blender electric buc 1; Masina de tocat carne buc 1; X.2. LOC LUAT MASA - Set vesela (20 persoane) set 2; Set cani (20 persoane) set 2; Set pahare (20 persoane) set 2; Set tacamuri (20 persoane) set 2; Cos paine buc 5; X.3.CABINET MEDICAL - Tensiometru buc 1; Stetoscop buc 1; Casoleta inox buc 2; Pensa prins limba buc 1; Apasatoare limba sterile cutie 1; Cantar si taliometru buc 1; Foarfeca curba buc 1; Pensa rotunda buc 1; Pensa koher buc 2; Balon resuscitare copii buc 1; Termometru buc 1; Seringi unica folosinta 50 buc set 1; Bisturiu buc 1; Atele (12 buc) set 1; Garou buc 1; Lighean buc 1; Masuta instrumentar buc 1; Medicamente de prima urgenta:Rivanol 1% buc 1; Albastru de metil buc 1; Pansamente buc 10; Alcool iodat buc 1; Dezinfectanti buc 1; Cutie Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). NUMAR DE REFERINTA 4279944-2020-2.2 http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 42 954.77 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO313 Dâmbovi?a Lieu principal d'exécution:
Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita
II.2.4) Description des prestations:
Municipiul Targoviste deruleaza un proiect in parteneriat cu Ministerul Educa?iei Na?ionale - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare proiectul "CONSTRUC?II GR?DINI?E REGIUNEA SUD - MUNTENIA" cod Mysmis 125155 - "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)" amplasat in Municipiul Targoviste, strada Silviu Stanculescu nr.30-36, Judetul Dambovita. Pentru acest obiectiv de investitii a fost încheiat Contractul de finan?are nr. 3639/18.12.2018, cu titlul proiectului "CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD - MUNTENIA", incheiat de Ministerul Educa?iei Na?ionale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 "Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Cresterea gradului de de participare la nivelul eductiei timpurii si invatamantului obligatoriu in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. " Obiectul contractului il constituie achizitia de furnizare de bunuri aferente contractului de finantare mai sus mentionat. Contractul va fi finantat conform: -Acord de parteneriat nr. 3022/13.08.2018, incheiat intre Ministerul Educa?iei Na?ionale Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea, Re?elei Scolare ?i Universitare si Municipiul Targoviste; -Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructuriilor de educatie si formare prin contract nr. 3639/18.12.2018 in care se regaseste obiectivul mai sus mentionat la pozitia 32. -Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019, HCL 231/06.06.2022. Bunurile ce fac obiectrul achizitiei sunt: X.1. BUCATARIE -Set vase preparari set 1; Set cutite set 1; Oale set 1;Cratiti set 1;Tigai buc 4; Ibrice buc 2; Blaturi preparari/tocatoare buc 5;Roboti bucatarie buc 2; Gril fonta buc 2; Set ustensile lemn set 1; Dispozitiv preparare piureu buc 1; Razatoare buc 2; Set tavi copt set 1; Blender electric buc 1; Masina de tocat carne buc 1; X.2. LOC LUAT MASA - Set vesela (20 persoane) set 2; Set cani (20 persoane) set 2; Set pahare (20 persoane) set 2; Set tacamuri (20 persoane) set 2; Cos paine buc 5; X.3. CABINET MEDICAL - Tensiometru buc 1; Stetoscop buc 1; Casoleta inox buc 2; Pensa prins limba buc 1; Apasatoare limba sterile cutie 1; Cantar si taliometru buc 1; Foarfeca curba buc 1; Pensa rotunda buc 1; Pensa koher buc 2; Balon resuscitare copii buc 1; Termometru buc 1; Seringi unica folosinta 50 buc set 1; Bisturiu buc 1; Atele (12 buc) set 1; Garou buc 1; Lighean buc 1; Masuta instrumentar buc 1; Medicamente de prima urgenta:Rivanol 1% buc 1; Albastru de metil buc 1; Pansamente buc 10; Alcool iodat buc 1; Dezinfectanti buc 1; Cutie inox buc 3; Manusi latex (set 100) set 1; Leucoplast (set 12buc/cutie) set 2; Halat buc 1; Prosop buc 1; Frigider buc
   1.  Valoarea estimata : 42.954,77 lei fara TVA NUMAR DE REFERINTA 4279944-2020-2.2
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"CONSTRUC?II GR?DINI?E REGIUNEA SUD - MUNTENIA" cod Mysmis 125155 - "CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 3 GRUPE NR.9 (CORP NOU)"
II.2.14) Informations complémentaires Obiectivul de investitii este finantat in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 10 "Imbunatatireainfrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv specific 10.1 Contract de finantare nr. 3639/18.12.2018, cod SMIS 125155 Buget local, HCL 289/13.08.2018, modificata prin HCL 420/28.11.2019
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.1. Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Dovedire Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In cazul unei asocieri, se va prezenta la momentul depunerii ofertelor Acordul de asociere, semnat de to?i membrii Asocierii (doar în cazul unei Asocieri) - Formular nr.4 si Formular nr.5 - Declaratie privind legalizarea asocierii. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: -certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestora (in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular); -certificat de atestare a platii impozitelor si taxelor locale eliberat de autoritatea publica locala in circumscriptia careia are sediul social, din care sa reiasa ca nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup? caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz? toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea contractant? are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac? în ?ara respectiv? nu exist? prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic? dat? în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerin?a nr.2. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar Stan Daniel Cristian, viceprimar Radulescu Catalin, viceprimar Ilie Monica Cezarina, secretar municipiu jr. Chiru Catalin Cristea, sef Serviciu Achizitii Publice ing. Magdalena Mihaescu, Director Executiv Directia Managementul Proiectelor jr. Ciprian Stanescu, Sef Serviciu Directia Managementul Proiectelor ec. Elena-Violeta Ilie, Sef Birou Directia Managementul Proiectelor jr. Alice Maria Stana, Director Executiv Directia Economica ec. Silviana-Ecaterina Marin, Director Executiv Adjunct ec. Rodica Dogaru, Sef Birou Contencios juridic jr. Epurescu Elena, Birou juridic: jr. Mocanu Adrian, jr. Mudava Elena, Serviciu Achizitii Publice: ing. Murineanu Elena, jr. Breaza Adrian, ec. Dima Emanuela, ing. Balasa Maria, ec. Manica Ana Claudia, ec. Niculae Georgiana-Denisa, ing. Panasiu Marius, jr. Iorga Maria-Mihaela. Consilieri locali: Boboac?-Mih?escu Doina-Nicoleta, Bozieru Cosmin-Petru?, Bugyi Alexandru, Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Cozma Constantin, Cucui Ion, Economu Dorin-Adrian, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Virgiliu, Istrate Gabriela, M?rg?rit Dan-Iulian, R?ducanu Tudoric?, ?tefan Loredana-Mariana, Tic? Dan Alexandru, Tudora Andrei-Eduard. Dovedire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta la momentul depunerii ofertelor, Declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul 2, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractareDeclaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul).Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art.167, art.164 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica cu precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze, daca este cazul si separat Completare DUAE de subcontractant.Se va prezenta impreuna cu DUAE: Formularul nr. 3 - Acord de subcontractare încheiat între ofertant si subcontractanti cunoscuti la momentul depunerii ofertei - daca este cazul; Partea/partile subcontractate vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:- Declaratia subcontractantului privind modalitatea de aplicare a prevederilor art.218 alineat (1) din Legea 98/2016 (daca opteaza sau nu pentru posibilitatea mentionata in articol) si documente doveditoare.- Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pentru partea lor de implicare in contract.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.60, art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/07/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 29/01/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/07/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 alineat (1) litera a) din Legea nr.101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Birou Contencios Juridic-Primaria Targoviste Adresse postale: Str. Revolutiei nr.1-3, judetul Dambovita Ville: Targoviste (Dambovita) Code postal: 130011 Pays: Roumanie Courriel: primar@pmtgv.ro Téléphone: +40 245611222 Fax: +40 245217951 Adresse internet: http://www.pmtgv.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022 Roumanie-Târgovi?te: Équipements médicauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 29/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux