01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/10/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage

2018/S 192-435341 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/10/2018
S192
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Timi?oara: Services de gardiennage

2018/S 192-435341

Compania Na?ional de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., Pia?a Romanilor nr. 11, Serviciul Comercial, À l'attention de: Toma Maria Simona, Timi?oara 300100, Roumanie. Téléphone: +40 256294054. Fax: +40 256219963. E-mail: maria.toma@transelectrica.ro

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 17.2.2018, 2018/S 034-075192)

2018/S 034-075192
79713000
Services de gardiennage

Au lieu de:

Sectiunea V. Atribuirea contractului

Sectiunea V.4) Informatii privind valoarea totala finala a contractului

9 224 291,28 RON

Sectiunea V. Atribuirea contractului

Sectiunea V.4) Informatii privind valoarea totala finala a contractului

10 035 852,12 RONAutres informations complémentaires

S-a modificat contractul nr. 11 din 31.1.2018 cu act aditional nr. 1 din 24.7.2018, in conformitate cu Nota justificativa nr. 8103/10.7.2018, adresa Prestatorului nr. 308/30.5.2018 si raspunsul Ministerului Finantlor Publice - ANAP, in conditiile prevazute la art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, s-a modificat tariful orar de la 12,61 RON/ora la 13,87 RON/ora, astfel, valoarea contractului creste de la 9 224 291,28 RON la 10 035 852,12 RON, fara TVA.

 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage