Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie: Travaux de rénovation de ponts: Acord cadru-Intretinere curenta poduriIntretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioada de 4 ani:Lot 1 SDN CRAIOVA Lot 2 SDN TR SEVERIN Lot 3 SDN ORSOVA Lot 4 SDN TG. JIU Lot 5 SDN RM. VALCEA Lot 6 SDN SLATINA

2024/S 2024-071344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71344-2024 - Résultats
Roumanie – Travaux de rénovation de ponts – Acord cadru-Intretinere curenta poduriIntretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioada de 4 ani: Lot 1 SDN CRAIOVA Lot 2 SDN TR SEVERIN Lot 3 SDN ORSOVA Lot 4 SDN TG. JIU Lot 5 SDN RM. VALCEA Lot 6 SDN SLATINA
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique, contrôlée par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Acord cadru-Intretinere curenta poduriIntretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri. Intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor pe o perioada de 4 ani: Lot 1 SDN CRAIOVA Lot 2 SDN TR SEVERIN Lot 3 SDN ORSOVA Lot 4 SDN TG. JIU Lot 5 SDN RM. VALCEA Lot 6 SDN SLATINA
Description: Executie lucrari de Intretinere curenta poduri, respectiv intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri, intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor din administrarea SDN 1-6. În cadrul Direc?iei Regionale de Drumuri ?i Poduri Craiova exista un numar de 584 de poduri, pasaje ?i viaducte, tuneluri care însumeaza o lungime de 29986,12 ml ce au diferite tipuri de structuri (dale, grinzi, casete, arce din beton armat ?i tabliere metalice). Avand in vedere necesitatea mentinerii viabilitatii podurilor intr-o stare corespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii de siguranta, sunt necesare lucrari de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, viaductelor ?i tunelurilor, conform celor specifice Indicativului 101 din cadrul Normativului AND 554/2002. Obiectivele la care se vor executa lucrari conform cerintelor din caietele de sarcini lot 1-6 sunt poduri, pasaje, viaducte ce se regasesc pe raza sectiei de drumuri nationale aferenta fiecarui lot de acord-cadru. Lucrarile vor fi diferite si diferentiate pe obiective, in functie de necesitati si situatia din teren. Realizarea lucrarilor de întretinere curenta se va efectua avand la baza prevederile „Normativului privind lucrarile de întretinere si reparare a drumurilor publice” indicativ AND 554-2002 si a reglementarilor în vigoare. Lucrarile cuprinse in Nomenclatorul de activitati se vor adapta la noile tehnologii si tipuri de elemente constructive ale lucrarilor de arta (ex: hidroizolatii, aparate de reazem, mortare speciale, etc). Nota: A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
Identifiant de la procédure: ef659bac-6ef4-43d9-9538-fc4618840a66
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 1 SDN CRAIOVA
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 1, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN CRAIOVA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 2 SDN TR SEVERIN
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot2, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mehedinti (RO413)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN TR SEVERIN
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 3 SDN ORSOVA
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 3, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Mehedinti (RO413)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN ORSOVA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Lot 4 SDN TG. JIU
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 4, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gorj (RO412)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN TG JIU
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Lot 5 SDN RM. VALCEA
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 5, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vâlcea (RO415)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, tuneluri, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN RM VALCEA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Lot 6 SDN SLATINA
Description: Principale lucrari privind intretinerea curenta: Ind.101.2.2. - Prevenirea efectelor inundatiilor, dupa cum urmeaza: - Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape - Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc - Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37 - Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umplu?i cu nisip (sort 0-7) pentru interventii în caz de inundatii - Arocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru interventii în caz de inundatii - Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane) - Intretinerea zidurilor de sprijin: - intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforsarilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si a barbacanelor de vegetatie, gunoaie, precum si corectii izolate; - repara?ii cu betoane de ciment C 30/37 ?i mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire. Ind.101.3. Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor; - Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje: - Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale) - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar - Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminimos - Curatarea banchetelor - Curatarea si ungerea aparatelor de reazem - Curatarea caii de noroi si gunoaie, a gurilor de scurgere ?i a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilata?ie - Completari izolate de terasamente la rampe - Reparatii la parapete pietonal metalic - Reparatii la parapete pietonal din beton - Reparatii borduri (apara roata) - Reparatii trotuare - Înlocuire borduri - Reparatii guri de scurgere - Reparatii guri de scurgere - completare gratare guri de scurgere - Reparatii hidroizolatii - Curatare casiuri - Reparare casiuri - Reparatii sferturi de con din dale - Reparatii sferturi de con din piatra bruta - Reparatii scari de acces - Reparatii parapete pietonal aferent scarilor de acces - Întretinerea specifica podurilor metalice: - Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate - Indreptarea elementelor deformate - Curatarea nodurilor, montantilor si diagonalelor - Revopsiri ale parapetelor - Intretinerea albiilor din zona podurilor: - Inlaturarea din albii a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor - Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minimore a cursului de apa, in zona podului - Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri - Intretinerea podetelor: - Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, peree - Desfundari si decolmatari - Întretinerea tunelurilor - Reparatii izolate ale camasuielilor - Asigurarea scurgerii apelor - Reparatii suprafete din beton si beton armat - Curatirea suprafetelor de beton degradate - Cofraje - Armare - Turnare beton C30/37 - Protectia anticoroziva a elementelor din beton - Schela Semnalizare rutiera, se va realiza pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executiei lucrarilor cu indicatoare si piloti de dirijare conform Normelor Metodologice, ordin MI MT 1112/411/2000, aceasta cade in sarcina executantului. La finalizarea lucrarilor un Proiectant autorizat va intocmi Referatul aferent Receptiei la terminarea lucrarilor prin care sa reevalueze Indicele Starii Tehnice (Ist). Lucrarile de intretinere curenta la poduri conform IND. 101 din AND554/2002 ce se vor executa sunt exceptate de la obligativitatea obtinerii unei autorizatii de construire conform art.11, alin.1 lit.k) din Legea 50/1991. Descrierile lucrarilor pentru intretinerea curenta a podurilor/pasajelor/podetelor/tunelurilor/ziduri de sprijin din adiministrarea SDN-LUI sunt prezentate in CaietUL de sarcini lot 6, inclsuiv in cadrul anexelor atasate acestuia.
Identifiant interne: 16054368/2023/3509/S/1+2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Olt (RO414)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Poduri, pasaje, viaducte, ziduri de sprijin ce se regasesc pe raza SDN SLATINA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sursa de finantare: Sursa 1-Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere Sursa 2- Venituri proprii pentru lucrari de intretinere
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Pretul cel mai scazut este singurul criteriu
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 12 989 612,80 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 14 194 294,80 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SC. CONSTRUCTII GENERALE OLTENIA .SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119834/LOT-0003/CIF: RO 14778585
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 12 989 612,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 707
Date de conclusion du marché: 27/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse12 989 612,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée13 496 971,20 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 14 749 166,80 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 15 360 360,40 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SC. CONSTRUCTII GENERALE OLTENIA .SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119834/LOT-0002/CIF: RO 14778585
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 14 749 166,80 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 706
Date de conclusion du marché: 27/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse14 749 166,80 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée14 959 244,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 10 248 538,00 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 11 539 325,20 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SC. CONSTRUCTII GENERALE OLTENIA .SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119834/LOT-0001/CIF: RO 14778585
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 10 248 538,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 705
Date de conclusion du marché: 27/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse10 248 538,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée10 475 132,00 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 14 015 205,60 RON
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 14 349 569,60 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HOLTEX GRUP INVEST SRL
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1119834/LOT-0006/CIF: 35368430
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 14 015 205,60 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 711
Date de conclusion du marché: 27/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse14 015 205,60 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée14 015 205,60 RON
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: Strada: Calea Severinului, nr. 95  
Ville: Craiova
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Point de contact: Alexandra Roxana Durau
Adresse électronique: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Téléphone: +40 212643310
Télécopieur: +40 212643417
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CRAIOVA- Serv. Juridic
Numéro d’enregistrement: 16054368
Adresse postale: Str Calea Severinului nr 95  
Ville: Craiova
Code postal: 200768
Subdivision pays (NUTS): Dolj (RO411)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: juridic@drdpcv.ro
Téléphone: +40 251408768
Télécopieur: +40 251482231
Adresse internet: https://www.cnadnr.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9001
Nom officiel: HOLTEX GRUP INVEST SRL
Numéro d’enregistrement: 35368430
Adresse postale: Strada 1 Iunie, Nr. 23/A  
Ville: Negresti-Oas
Code postal: 445200
Subdivision pays (NUTS): Satu Mare (RO115)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: holtexgrup@gmail.com
Téléphone: +40 261854430
Télécopieur: +40 261854430
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: SC. CONSTRUCTII GENERALE OLTENIA .SRL
Numéro d’enregistrement: RO 14778585
Adresse postale: Strada Dobrogeanu-Gherea Constantin, Nr. 24C, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 013761
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: constructii_generale@yahoo.com
Téléphone: +40 744300473
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003 LOT-0002 LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: cf5caeb7-0142-49fd-b050-a4a1c5308826 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 14:33:59 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 14:47:03 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71344-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45221119 - Travaux de rénovation de ponts