Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : '?tude de faisabilité : Studiu de fezabilitate -,, Reabilitarea liniei de cale ferata Pascani-Darmanesti"

2024/S 2024-088550  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88550-2024 - Modification du marché
Roumanie – Étude de faisabilité – Studiu de fezabilitate -,, Reabilitarea liniei de cale ferata Pascani-Darmanesti"
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Studiu de fezabilitate -,, Reabilitarea liniei de cale ferata Pascani-Darmanesti"
Description: Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative si reglementarile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentarii unui proiect ?matur?, care sa corespunda celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico – economic, pentru care sa se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformita?ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene ?i Coridoarele TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea statiilor de cale ferata. Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta, în termen ?i de calitate a cerin?elor descrise în prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desfa?urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglementarile legale nationale si europene aplicabile în materie, precum si acordurile interna?ionale AGTC si AGC, în vederea elaborarii unei documenta?ii complete a Studiului de Fezabilitate. Durata contractului este de 19 luni. Durata de prestare a serviciilor este de 18 luni de la data de începere a prestarii serviciilor, la care se adauga 1 luna necesare activitatilor de verificare si aprobare a documentelor/livrabilelor de catre Entitatea Contractanta, inclusiv emiterea de catre Entitatea Contractanta a Certificatului de Finalizare a obliga?iilor prevazute în Contract. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (daca sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita Entita?ii Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaza sa presteze servicii de calitate prin competen?a ?i profesionalism, în conformitate cu cerintele stabilite în cadrul legislativ si de reglementare national si european în vigoare. Totodata Contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare cât ?i de finalizare a Studiului de Fezabilitate Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informa?ii suplimentare în legatura cu documenta?ia de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.
Identifiant de la procédure: a5fd75cf-3558-4521-8a9d-69a12c2d29fe
Identifiant interne: 11/2/2364/25.07.2019
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79314000 Étude de faisabilité
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative si reglementarile specifice infrastructurii feroviare, construc?ii, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentarii unui proiect ?matur?, care sa corespunda celei mai eficiente solu?ii din punct de vedere tehnico – economic, pentru care sa se aprobe asigurarea sursei de finan?are pentru implementarea obiectivului de investi?ie, cu respectarea conformita?ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene, Coridoarele TEN-T si TEN-T Core ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea statiilor de cale ferata. Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corecta, în termen ?i de calitate a cerin?elor descrise în prezentul caiet de sarcini. Pe perioada de desfa?urare a contractului, Contractantul va respecta prevederile contractului, ale Caietului de sarcini, reglementarile legale nationale si europene aplicabile în materie, precum si acordurile interna?ionale AGTC si AGC, în vederea elaborarii unei documenta?ii complete a Studiului de Fezabilitate. Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adi?ionale (daca sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fara a solicita Entita?ii Contractante alte costuri suplimentare. Contractantul se angajeaza sa presteze servicii de calitate prin competen?a ?i profesionalism, în conformitate cu cerintele stabilite în cadrul legislativ si de reglementare national si european în vigoare. Totodata Contractantul va fi responsabil pentru identificarea ?i minimizarea riscurilor de implementare cât ?i de finalizare a Studiului de Fezabilitate.
Identifiant interne: 11/2/2364/25.07.2019
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79314000 Étude de faisabilité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: Sediul prestatorului
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CNCF „CFR” SA - Directia Asistenta Juridica

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1030279/CIF: RO 26985401
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 8 400 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 21
Date de conclusion du marché: 11/03/2020

   7.  Modification
Identifiant de la section: a81bdf72-2108-4420-98f6-08ed91b09809-01
Raison de la modification: Modifications qui ne sont pas substantielles.
Description: Modificari nesubstantiale Modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale (modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil aria de acoperire/obiectul contractului de achizitie publica/sectorial/acord cadru)
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Act add 12/21.12.2023 - Modificare durata contract de la 44 luni ?i 22 zile la 80 luni si 22 zile

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numéro d’enregistrement: RO 11054529
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Doinita Fieraru, Madalina Arhire
Adresse électronique: iulian.stanescu@cfr.ro
Téléphone: +40 372843233
Télécopieur: +40 213192401
Adresse internet: https://www.cfr.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CNCF „CFR” SA - Directia Asistenta Juridica
Numéro d’enregistrement: 11054529
Adresse postale: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Adresse électronique: iulian.stanescu@cfr.ro
Téléphone: +40 213192526
Télécopieur: +40 213192525
Adresse internet: https://www.cfr.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: TPF INGINERIE SRL
Numéro d’enregistrement: RO 26985401
Adresse postale: Strada Cuza Alexandru Ioan, Nr. 44, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 050564
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: ofertare@tpf.ro
Téléphone: +40 722559148
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: df2ce7f1-1826-43e1-afc2-b1b2398ff80b - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 14:47:22 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 13:19:40 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 88550-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité