Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Turda:Travaux de construction

2023/S 227-714539  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Turda: Travaux de construction 2023/S 227-714539 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL TURDA Numéro national d'identification: 4378930 Adresse postale: Strada: P-ta. 1 Decembrie 1918, nr. 28 Ville: Turda Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 401184 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ILINCA SALAJEAN Courriel: achizitii@primariaturda.ro Téléphone: +40 264313160 Fax: +40 264317081 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaturda.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Servicii de elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie pentru realizarea obiectivelor de investitie: Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride" Numéro de référence: 4378930_2020_PAAPD1113111
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului f.n. si amenajare parcare pe str.22 Decembrie 1989, municipiul Turda judetul Cluj
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45210000 Travaux de construction de bâtiments 45223320 Travaux de construction de parkings de dissuasion 71311100 Services d'assistance en génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Municipiul Turda
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Autobaza: lucrari de construire cladire autobaza - str. Stadionului - Autobaza: imprejmuire amplasament - str. Stadionului - Autobaza: platforme in incinta si amenajari exterioare - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: platforme in incinta si amenajari exterioare - str. 22 Decembrie 1989 - Structuri conexe - instalatii: bazin rezerva incendiu - Autobaza: instalatii interioare Corp Administrativ si Casa poarta - str. Stadionului - Autobaza: instalatii interioare Corp Garaj Autobuze - str. Stadionului - Autobaza: instalatii exterioare - str. Stadionului - Autobaza: racorduri si bransamente utilitati - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: Instalatii pentru amenajare parcare - str. 22 Decembrie 1989 - Parcare tip Park&ride: Instalatii Structuri conexe: instalatii incendiu - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: Racorduri si bransamente utilitati - str. 22 Decembrie 1989
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 17
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Cod proiect 123618 - Titlul proiectului : Revitalizarea spa?iului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaz? ?i amenajare Park and ride
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 009-015473
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 506
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului f.n. si amenajare parcare pe str.22 Decembrie 1989, municipiul Turda judetul Cluj
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
08/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SC DP CONS SRL Numéro national d'identification: RO16682486 Adresse postale: Strada Bu?teni, Nr. 11 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400427 Pays: Roumanie Courriel: dp_cons@yahoo.com Téléphone: +40 0722275067 Fax: +04 0348819763
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: INDEMINAREA PRODCOM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4346571 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 309/J Ville: Livezile Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Pays: Roumanie Courriel: yndbn@yahoo.com Téléphone: +40 371367889 Fax: +40 263234876 Adresse internet: www.indemanarea.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SS CONSTRUCT PROIECT SRL Numéro national d'identification: RO24190360 Adresse postale: Strada Doinei, Nr. 13 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400245 Pays: Roumanie Courriel: cscuturici@yahoo.com Téléphone: +40 264436388 Fax: +40 264436388
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EURAS Numéro national d'identification: RO 6661206 Adresse postale: Strada S?n?t??ii, Nr. 7 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440182 Pays: Roumanie Courriel: euras.romania@yahoo.com Téléphone: +40 771375614 Fax: +40 361801165 Adresse internet: www.euras-sm.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ARH SERVICE GUTTMANN & COMP Numéro national d'identification: RO2469837 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400699 Pays: Roumanie Courriel: guttmann61@gmail.com Téléphone: +40 720080300 Fax: +40 264459461 Adresse internet: www.listafirme.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AWE INFRA SRL Numéro national d'identification: RO35355090 Adresse postale: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A Ville: Turda Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 401117 Pays: Roumanie Courriel: aweinfra@gmail.com Téléphone: +40 728287688 Fax: +40 364730090
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 12 893 835.25 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari la documentatia de atribuire cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regasesc in modelul de contract anexat . Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, cu cel putin 22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (termenul de solicitare a clarificarilor,). Autoritatea contractanta poate accepta modificari ale clauzelor contractuale prezentate in proiectul de contract in urma solicitarilor motivate ale operatorilor economici, pe care le va aduce la conostinta tuturor celor interesati in termenul stabilit pentru clarificari la documentatia de atribuire, care este a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru deschiderea si vizualizarea documentelor semnate electronic postate sau transmise prin intermediul SEAP este necesara utilizarea aplicatiilor speciale de validare oferite de furnizorii de servicii de certificare acreditati, in mod gratuit. Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa-si deschida cont la trezoreria statului, in conformitate cu O.M.F. 2254/2006. Operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire, on-line prin intermediul SEAP, dupa ce se inscriu in procedura, prin rubrica "Intrebari". Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici, notificari/instiintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasat anuntului de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa websiteul www.e-licitatie.ro, pe toata perioada de desfasurare a prezentei proceduri. www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj
VII.1.4) Description des prestations:
2-Lot 2 Construire autobaza si amenajari exterioare aferente pe str. Stadionului f.n. si amenajare parcare pe str.22 Decembrie 1989, municipiul Turda judetul Cluj-Autobaza: lucrari de construire cladire autobaza - str. Stadionului - Autobaza: imprejmuire amplasament - str. Stadionului - Autobaza: platforme in incinta si amenajari exterioare - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: platforme in incinta si amenajari exterioare - str. 22 Decembrie 1989 - Structuri conexe - instalatii: bazin rezerva incendiu - Autobaza: instalatii interioare Corp Administrativ si Casa poarta - str. Stadionului - Autobaza: instalatii interioare Corp Garaj Autobuze - str. Stadionului - Autobaza: instalatii exterioare - str. Stadionului - Autobaza: racorduri si bransamente utilitati - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: Instalatii pentru amenajare parcare - str. 22 Decembrie 1989 - Parcare tip Park&ride: Instalatii Structuri conexe: instalatii incendiu - str. Stadionului - Parcare tip Park&ride: Racorduri si bransamente utilitati - str. 22 Decembrie 1989
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 21
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 15 238 433.26 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SC DP CONS SRL Numéro national d'identification: RO16682486 Adresse postale: Strada Bu?teni, Nr. 11 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400427 Pays: Roumanie Courriel: dp_cons@yahoo.com Téléphone: +40 0722275067 Fax: +04 0348819763
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: INDEMINAREA PRODCOM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4346571 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 309/J Ville: Livezile Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Pays: Roumanie Courriel: yndbn@yahoo.com Téléphone: +40 371367889 Fax: +40 263234876 Adresse internet: www.indemanarea.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SS CONSTRUCT PROIECT SRL Numéro national d'identification: RO24190360 Adresse postale: Strada Doinei, Nr. 13 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400245 Pays: Roumanie Courriel: cscuturici@yahoo.com Téléphone: +40 264436388 Fax: +40 264436388
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: EURAS Numéro national d'identification: RO 6661206 Adresse postale: Strada S?n?t??ii, Nr. 7 Ville: Satu Mare Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 440182 Pays: Roumanie Courriel: euras.romania@yahoo.com Téléphone: +40 771375614 Fax: +40 361801165 Adresse internet: www.euras-sm.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ARH SERVICE GUTTMANN & COMP Numéro national d'identification: RO2469837 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400699 Pays: Roumanie Courriel: guttmann61@gmail.com Téléphone: +40 720080300 Fax: +40 264459461 Adresse internet: www.listafirme.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: AWE INFRA SRL Numéro national d'identification: RO35355090 Adresse postale: Strada TRASCAULUI, Nr. 2A Ville: Turda Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 401117 Pays: Roumanie Courriel: aweinfra@gmail.com Téléphone: +40 728287688 Fax: +40 364730090
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
AA 3 din 06.09.2022 majoare valoare contract conform OG 64/2022.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: AA 3 din 06.09.2022 majoare valoare contract conform OG 64/2022.. Majorarea pretului contractului este de:18.18% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 12 893 835.25 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 15 238 433.26 RON "Servicii de elaborare PT, asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor si executie pentru realizarea obiectivelor de investitie: Revitalizarea spatiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobaza si amenajare park and ride" 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45223320 - Travaux de construction de parkings de dissuasion 
71311100 - Services d'assistance en génie civil