Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Zal?u:Équipements médicaux

2023/S 186-580757  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 27/09/2023 S186 Roumanie-Zal?u: Équipements médicaux 2023/S 186-580757 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL SALAJ Numéro national d'identification: 4494764 Adresse postale: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12 Ville: Zalau Code NUTS: RO116 S?laj Code postal: 450058 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Maria Vultur Courriel: licitatiesj@cjsj.ro Téléphone: +40 0260614120 Fax: +40 0260661097 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cjsj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u" Numéro de référence: 4494764/2019/4
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u" Se vor achizitiona echipamente medicale descrise in caietul de sarcini structurate dupa cum urmeaza: Lotul 1 MONITORIZARE PACIENT Lotul 2 ECHIPAMENTE DE LABORATOR Lotul 3 RECUPERARE MEDICALA Lotul 4 OPTICA MEDICALA Lotul 5 EXPLORARI FUNCTIONALE Num?rul de zile p?n? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 13- a zi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 3 - RECUPERARE MEDICALA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Masa kinetoterapie Bobath-1 buc, Masa terapie si tratament-3 buc, Aparat de terapie laser de mare intensitate-2 buc, Aparat terapie unde de soc-1 buc, Aparat diatermie de contact- 1 buc, Aparat electroterapie, ultrasunete si vacuum-2 buc, Aparat magnetoterapie cu 4 canale-1 buc, Cada galvanica patrucelulara-1 buc, Aparat terapie unde scurte- 2 buc, Aparat terapie cu camp electromagnetic de mare intensitate-1 buc, Aparat procesare parafina - 1 buc, Aparat drenaj limfatic-2 buc, Banda de alergare-1 buc, Aparat de recuperare pasiva membru superior-1 buc, Aparat de recuperare pasiva membru inferior-1 buc
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL SALAJ Titlul proiectului: Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u
II.2.14) Informations complémentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 2: ECHIPAMENTE DE LABORATOR
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Centrifug? medie - 1 buc, Termostat/incubator - 1 buc, Autoclav vertical - 2 buc
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL SALAJ Titlul proiectului: Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u"
II.2.14) Informations complémentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 1: MONITORIZARE PACIENT
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Electrocardiograf - 1 buc, Monitor pacienti - 1 buc, Electrocardiograf - 1 buc, Holter EKG cu 5 fire - 1 buc, Holter TA - 1 buc, Aparat EKG - 1 buc, Cardiotocograf - 1 buc, Electromiograf - 1 buc, Pulsoximetru deget - 1 buc, Monitor pacienti - 1 buc, Electrocardiograf portabil cu 12 canale - 1 buc, C?rucior de resuscitare standard - 2 buc
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL SALAJ Titlul proiectului: Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u"
II.2.14) Informations complémentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 5 - EXPLORARI FUNCTIONALE
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Concentrator de oxigen - 2 buc, Aparat aerosoli-1 buc, Nebulizator electric spray-1 buc, Spirometru portabil cu ultrasunete - 1 buc, Spirometru- 1 buc,
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL SALAJ Titlul proiectului: Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u"
II.2.14) Informations complémentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT 4 - OPTICA MEDICALA
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO116 S?laj Lieu principal d'exécution:
Sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, Str. Simion Barnutiu, nr.67, Zalau, Jud. Salaj
II.2.4) Description des prestations:
Otoscop - 1 buc, Biomicroscop cu aplanometru-1 buc, Lampa cu picior reglabil - 1 buc, Trusa de lentile-1 buc, Laser capsulotomie-1 buc, Cabina completa pentru fototerapie-1 buc, Lampa UVB, banda ingusta- 1 buc, Optotip pentru distanta si pentru aproape-1 buc, Teste simt chromatic-1 buc, Diapazon medical- 2 buc
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL SALAJ Titlul proiectului: Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u"
II.2.14) Informations complémentaires Se va oferta fiecare produs aferent lotului
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 154-490863
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:completarea Documentului unic de achizitii European (DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici participan?i la procedur? (lider, asociat, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii) nu trebuie s? fie într-o situa?ie de conflict de interese, astfel cum sunt prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire în cadrul procedurii: se va prezenta declara?ia de neîncadrare în prevederile art. 60 de c?tre to?i participan?ii la procedur? de atribuire (ofertan?i, ofertan?i lideri ?i asocia?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i) - odata cu depunerea DUAE. Orice referire la avize/atestate/certificate si alte documente emise de anumite insititutii publice abilitate este înso?it? de men?iunea "sau echivalent". Ofertantul va depune declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Modul de departajare a ofertelor:
   1.  In cazul in care sa vor depune doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu aceleasi pret,la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte online la o data stabilita de catre comisie.Preturile noi ofertate nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de care comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta anterioara. Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic din cadrul Consiliului Jude?ean S?laj Adresse postale: P-?a 1 Decembrie 1918, nr.11 Ville: Zalau Code postal: 450058 Pays: Roumanie Fax: +40 260661097 Adresse internet: www.cjsj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Dotari specifice activitatii medicale pentru proiectul -"Dotarea cu aparatur? medical? la Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Zal?u" 27/09/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux