Connexion 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/09/2011
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Services d'agences de voyages et services similaires , Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, , services des agences de voyages , Services de voyages , Services de voyages d'affaires

2011/S 183-298392 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Hanzehogeschool Groningen, Postbus 30030, Inkoop-BedrijfsBureau,
Facilitair Bedrijf, PAYS-BAS-9700 RMGroningen. E-mail:
inkoop@org.hanze.nl.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.8.2011, 2011/S
163-269474)
Au lieu de:
II.5) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 22.9.2011
II.7) Nadere inlichtingen
De Hanzehogeschool Groningen (HG) is op zoek naar een leverancier die
vanuit zijn expertrol op eigen initiatief de HG zal voeden met innovatie.
De HG wil de meest geschikte leverancier voor deze opdracht vinden volgens
de principes van Best Value Procurement methodiek (prestatie inkoop).
Prestatie inkoop richt zich op de volgende onderscheidende onderdelen:
past performance, risico-analyse die door de leverancier wordt
aangeleverd, de toegevoegde waarde die door de leverancier wordt geboden,
de input vanuit interviews met sleutelfunctionarissen van de leverancier,
de prijs en tot slot de planning.Omdat dit een wezelijk andere wijze van
inkopen is nodigt de HG geinteresseerde leveranciers uit voor een
voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 22 september om 13:30 uur. Tijdens
deze bijeenkomst wordt de filosofie achter prestatie inkoop uiteen gezet,
alsmede de procesaanpak en wat er in dat kader van de inschrijvers
verwacht wordt. Tevens wordt een toelichting gegeven op de projectscope.
De HG streeft ernaar de aanbestedingsdocumenten op 22 september 2011
digitaal beschikbaar te stellen via de Aanbestedingswebsite:
www.commerce-hub.nl.Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk maandag 19
september 2011, 12:00uur aan te melden voor de bijeenkomst via
inkoop@org.hanze.nl. Gelieve bij de aanmelding op te geven met hoeveel
personen u de bijeenkomst bijwoont. Locatie bijeenkomst: Van Doorenveste,
Zernikeplein 11 te Groningen, ontvangst 13:30uur.
Lire:
II.5) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 29.9.2011
II.7) Nadere inlichtingen
De Hanzehogeschool Groningen (HG) is op zoek naar een leverancier die
vanuit zijn expertrol op eigen initiatief de HG zal voeden met innovatie.
De HG wil de meest geschikte leverancier voor deze opdracht vinden volgens
de principes van Best Value Procurement methodiek (prestatie inkoop).
Prestatie inkoop richt zich op de volgende onderscheidende onderdelen:
past performance, risico-analyse die door de leverancier wordt
aangeleverd, de toegevoegde waarde die door de leverancier wordt geboden,
de input vanuit interviews met sleutelfunctionarissen van de leverancier,
de prijs en tot slot de planning. Omdat dit een wezelijk andere wijze van
inkopen is nodigt de HG geinteresseerde leveranciers uit voor een
voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 22 september om 13:30 uur. Tijdens
deze bijeenkomst wordt de filosofie achter prestatie inkoop uiteen gezet,
alsmede de procesaanpak en wat er in dat kader van de inschrijvers
verwacht wordt. Tevens wordt een toelichting gegeven op de projectscope.
De HG streeft ernaar de aanbestedingsdocumenten op 29.9.2011 digitaal
beschikbaar te stellen via de Aanbestedingswebsite:
www.commerce-hub.nl.Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk maandag
19.9.2011, 12:00 uur aan te melden voor de bijeenkomst via
inkoop@org.hanze.nl. Gelieve bij de aanmelding op te geven met hoeveel
personen u de bijeenkomst bijwoont. Locatie bijeenkomst: Van Doorenveste,
Zernikeplein 11 te Groningen, ontvangst 13:30 uur.
 
 
C L A S S E    C P V
63000000 - Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages 
63510000 - Services d'agences de voyages et services similaires 
63515000 - Services de voyages 
79997000 - Services de voyages d'affaires