01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/09/2010
Date de péremption : 10/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2010/S 170-259873 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer & Scheepvaart, Postbus 5044, Afdeling
Inkoop, attn: dhr. N. Karremans, PAYS-BAS-2600 GADelft. E-mail:
dvs-aanbesteding@rws.nl.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   8. 7.2010, 2010/S
130-199309)Procédure incomplèteLa procédure de passation a été
interrompue.Le marché est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle
publication.
Autres informations complémentaires
Deze aanbesteding wordt door de aanbestedende dienst afgebroken. Tijdens
de inlichtingen zijn abusievelijk commerciele gegevens van een betrokken
leverancier bij de Nota van Inlichtingen gevoegd. Er zal vermoedelijk over
enkele weken een heraanbesteding plaatsvinden onder referentienummer
31046099, waarbij het aanbestedingsdocument is gewijzigd.
 
 
C L A S S E    C P V
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement