01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/07/2009
Date de péremption : 17/08/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Services d'impression et de livraison

2009/S 123-178494 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Phoenixgebouw - Koning Albert II-laan
19 bus 7, Saskia De Jaegher, B-1210 Brussel. Tel. +32 25536424. E-mail:
saskia.dejaegher@fb.vlaanderen.be. Fax +32 25535259.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 12.5.2009, 2009/S
90-130034)
Objet: CPV: 79823000.
Services d'impression et de livraison.
Overige nadere inlichtingen
Zoals voorzien in het bestek zijn de vragen en antwoorden beschikbaar op
de link vermeld in deze bekendmaking (adres van het kopersprofiel). Deze
gelden als officieel erratum bij het bestek.
Wie deze niet kan downloaden kan deze opvragen bij Mevr. Saskia De Jaegher
(contactgegevens bovenaan deze aankondiging) of bij Dhr. Bart De
Braekeleer (+32 25536446 - bart.debraekeleer@fb.vlaanderen.be).
 
 
C L A S S E    C P V
79823000 - Services d'impression et de livraison