01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/10/2009
Date de péremption : 12/11/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Services de promotion, Services d'impression et de distribution, Services d'organisation d'événements

2009/S 200-286950 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Strada Stirbei Voda,
43, sector 1, attn: Monica Malcoci, RO-010103 Bucuresti. Tel. +40
213101629. E-mail: asistenta@apdrp.ro. Fax +40 213101629.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 30.9.2009, 2009/S
188-271011)
Objet: CPV: 79342200, 79824000, 79952000.
Services de promotion.
Services d'impression et de distribution.
Services d'organisation d'événements.
Au lieu de: III.2.3) Capacitatea tehnica, litera A.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) a finalizat,
în ultimii 3 ani împliniti la data termenului limita pentru depunerea
ofertei, cel putin 1 (un) contract de prestari servicii pentru dezvoltare
si implementare de actiuni de informare, la care participarea acestuia a
fost în valoare de cel putin echivalentul a 800 000 EUR (se va lua în
considerare cursul de schimb mentionat la punctul V.3 din cadrul Sectiunii
A - Fisa de date a achizitiei).
Lire: III.2.3) Capacitatea tehnica, litera A.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreuna) a finalizat,
în ultimii 3 ani împliniti la data termenului limita pentru depunerea
ofertei, contracte de prestari servicii pentru dezvoltare si implementare
de actiuni de informare, la care participarea acestuia a fost în valoare
cumulata de cel putin echivalentul a 800 000 EUR (se va lua în considerare
cursul de schimb mentionat la punctul V.3 din cadrul Sectiunii A - Fisa de
date a achizitiei).
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion 
79824000 - Services d'impression et de distribution 
79952000 - Services d'organisation d'événements