Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
SLOVAQUIE
appel-offre

Slovaquie-Bratislava:Produits alimentaires divers

2023/S 18-048315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Slovaquie-Bratislava: Produits alimentaires divers 2023/S 018-048315 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Numéro national d'identification: 30845572 Adresse postale: Kutuzovova 8 Ville: Bratislava - mestská ?as? Nové Mesto Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 83247 Pays: Slovaquie Point(s) de contact: Ing. Peter Novák Courriel: peter.novak@mod.gov.sk Téléphone: +421 2960317667 Fax: +421 2960312510 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mosr.sk Adresse du profil d'acheteur: www.mod.gov.sk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministčre ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Potraviny na zabezpe?enie stravovania - DNS Numéro de référence: ÚpIA-EL3/1-39/2020-OdOTSaIKT
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Predmetom ?iastkových zákaziek bude nákup potravín na zabezpe?enie stravovania v rámci dynamického nákupného systému pod?a opisu predmetu zákazky sú?azných podkladov pre útvary a zariadenia Ministerstva obrany SR, ktoré sú ur?ené na prípravu teplej a studenej stravy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 134 206.28 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Výzva ?. 1-Trvanlivé potraviny-VÚ 2790 Zilina
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15400000 Huiles et graisses animales ou végétales 15600000 Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 15800000 Produits alimentaires divers 15900000 Boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
VÚ 2790 Zilina, Rajecká cesta 18, Zilina (sklad proviantu budova ?. 31, ) II.2.4)
II.2.4) Description des prestations:
Trvanlivé potraviny na obdobie 6 -tich mesiacov:
   1. Sóda-bicarbóna 100g20ks
   2. So? kuchynská500kg
   3. Drozdie susené (balenie 10 g)100ks 1/ 8
   4. Korenie ?ierne mleté (balenie 1 kg)5ks
   5. Nove cele korenie balenie 15 g5kg
   6. Korenie ?ierne celé (balenie 1 kg)3ks
   7. Rasca celá (balenie 1 kg)7ks
   8. Skorica mletá (balenie 20 g)10ks
   9. Majoránka5kg 10.Bobkový list (balenie 15 g)20ks 11.Korenie Gril-kura 500g3kg 12.Chilli korenie 20g10ks 13.Kari zmes ?ÍNA 500g3kg 14.Polievkové korenia 1L20ks 15.Grilovacie korenie 500g100ks 16.Gulásové korenie (balenie 50 g)100ks 17.Paprika mletá sladká ?ervená (balenie 1 kg)30ks 18.Vegeta - bez glutamánu 1 kg 50kg 19.Kurkruma mletá 500g1ks 20.Rasca mletá 500g3ks 21.Bujón slepa?í 1 kg 30kg 22.Bujón hubový 1kg 2kg 23.Bujón hovädzí 1 kg 60kg 24.Susené huby mix 100g20ks 25.Sirup cukrový ovocná príchu? 0,7 l PET100ks 26.Ovocné s?avy 100% (tetrapakové balenie 1 liter)800ks 27.?aj (ovocný, zelený - mix) 30 g )5kg 28.?aj ?ierny gastro (balenie 50 g)20kg 29.Káva Poprad extraspeciál 250g5ks 30.Káva Jakobs Velvet 200g5ks 31.BCAA Drink 250-330ml (Probrands bcaa alebo ekvivalent)300ks 32.Energetický nápoj (alupack 250 ml)800ks 33.Med (balenie 20 g)800ks 34.oblátka Mila 50 g 700ks 35.oblátka Vesna 50 g 700ks 36.oblátka Horalky 50 g 700ks 37.oblátka Kávenky 50 g 700ks 38.oblátka "Mäta" 50 g 700ks 39.oblátka Lina 60 g 700ks 40.?ok. Ty?inka Rumba 32 g 700ks 41.Oreo 110g700ks 42.Perník 60g slivkový 500ks 43.oblátka Fidorka 32 g 300ks 44.Susienky-Bebe dobré ráno (balenie 130 g)700ks 45.?ok. Ty?inka Snickers 50g 600ks 46.?okoláda mlie?na (balenie 100 g)300ks 47.?ok. Ty?inka Kofila 40 g700ks 48.Deli ty?inka 40 g700ks 49.Croisant 55g mix príchute700ks 50.?ok. Ty?inka ?adové gastany 50g700ks 51.?okoláda horká 100 g700ks 52.?ok. Ty?inka koko 35 g 700ks 53.?ok. Ty?inka Nugát 32 g700ks 54.Neochutené ovsené vlo?ky 400g50ks 55.Oblátka Musli cereálna ty?inka mix 30g700ks 56.Ciniminis cereálna ty?inka 25g s ?okoládovou polevou700ks 57.Cocapic cereálna ty?inka 25 g 700ks 58.Kondenzované sladené mlieko 410 g 200ks 59.Granko 450 g 100ks 60.Nápoj Inst. Frapko 200g mix príchute200ks 61.Proteínová ty?inka (Sportbar)700ks 62.Susené ovocie studentská zmes (balenie 100 g)250ks 63.Ty?inky slané 50g DRU100ks 64.Chrumky arasidové 50g100ks 65.Cereálie musli (balenie 750 g) -ovocný mix50ks 66.Cereálie musli EMCO (balenie 750 g) mix50ks 67.Ochutené ovsené vlo?ky (balenie 150 g)50ks 2/ 8 68.Kyselina citrónová potravinárska70g 10ks 69.Citrónový koncentrát Solimon 100%25l 70.Salát tuniakový PRETO 5 kg 120kg 71.Treska v majonéze PRETO 5 kg 100kg 72.Salát parízsky PRETO 5 kg 100kg 73.Hydinový salát PRETO 5 kg 100kg 74.Salát pikantný PRETO 5 kg 100kg 75.Treska balená (balenie 140 g) -PVC kelímok PRETO800ks
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
výzva ?. 2 mlieko a mlie?ne výrobky pre VÚ 2790 Zilina
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers 03300000 Produits agricoles, de la chasse et de la pęche
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
VÚ 2790 Zilina, Rajecká cesta 18, Zilina (sklad proviantu budova ?. 31,
II.2.4) Description des prestations:
mlieko a mlie?ne výrobky na obdobie 6-tich mesiacov:
   1. Maslo 10g zivo?ísne hygienicky balené15 000ks
   2. Maslo 250g zivo?ísne HB10kg
   3. Smotana do kávy 10g 100ks
   4. Smotana na varenie 12% 1 l 100Lt
   5. Smotana na slahanie 30-33% zivo?ísna 1000ml zivo?ísna 100Lt
   6. Smotana kyslá 1 kg 50kg
   7. Tvaroh mäkký 250g termizovaný odtu?nený 50kg
   8. Tvaroh hrudkový 250g 35kg
   9. Zákysanka ,Acidofilné mlieko 230 ml600ks 10.Jogurt biely smotanový 5000g 5ks 11.Jogurt biely smotanový Holandia (rôzne príchute)150g500ks 12.Jogurt biely smotanový 150g Grécky jogurt500ks 13.Jogurt smotanový ochutený /ovocný ,?okoládový/145-g2 000ks 14.Actimel nápoj rôzne príchute 100ml500ks 15.Jogurtový nápoj proteínový difidrink 230 ml100ks 16.Puding ?okoláda, vanilka 200ml200ks 17.Pribiná?ik 80g kakao-vanilka500ks 18.Bryndza 1000g vedierko 10kg 19.Skyr vysoký obsah proteínu 0 - 0,1% tuku (rôzne príchute) 130g500ks 20.Syr tekovský udený 45% ziv. Tuk50kg 21.Syr Eidam plátky 45% zrejúci 100g300ks 22.Syr FETA/Balkánsky (TAMI) 200g50ks 23.Syr PARMEZÁN 180g5ks 24.Syr tvrdý 45% ziv. tuk /Eidam, hri?ovská tehla,Inovecká/ polotvrdý zrejúci plnotu?nýzivo?ísny syr 180kg 25.Syr tvrdý udený eidam 45 % ziv.tuk 180kg 26.Syr s modrou ples?ou /Niva valec/100kg 27.Syr tavený 120g/ syrokrém/ roztierate?ný tavený zivo?isný syr/ hygienicky balení / 8 ks v balení trojuholníky500ks 28.Syr tavený 150g/ syrokrém/ roztierate?ný tavený zivo?isný syr/ hygienicky balení / 3 ks v balení obd?zniky500ks 29.Syr s bielou ples?ou 120g/Hermelín, encián,/ mäkký syr s plies?ovou kôrou800ks 30.Syr tavený Lu?ina 120g 100% ?istá chu?500ks 31.Syr tavený 100g ?rievko kari?ka 500ks 32.Syr Kari?ka vedierko (1kg gastro balenie)50ks 33.Majonéza (5kg gastro balenie) 50kg 34.Tatárska omá?ka v hyg. bal. 30-50ml /Hellmans, Spak/800ks 35.Perla maslova 400 g 150ks 36.Rama 400g rastlinný tuk 150ks 3/ 8 37.Mozzarela 100-125g 600ks 38.Cottage cheese (bez príchute alebo s pazitkou), 180g min. 4%tuk300ks 39.Mlieko trvanlivé UHT 3,5%1 000ks 40.Mlieko trvanlivé UHT 1,5%1 000ks
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
výzva ?. 3 na predmet zákazky hydinové mäso" pre VÚ 2790 Zilina
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15100000 Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande 03100000 Produits agricoles et produits de l'horticulture 03300000 Produits agricoles, de la chasse et de la pęche
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
VÚ 2790 Zilina, Rajecká cesta 18, Zilina (sklad proviantu budova ?. 31
II.2.4) Description des prestations:
: hydinové mäso" pre VÚ 2790 Zilina na obdobie 6-tich mesiacov:
   1. Kuracie stehná s kozou a kos?ou kalibrované 260-280g trieda A hlboko zmrazené500kg
   2. Kuracie rezne celé, prsia bez hrudnej kosti, rebier a vidlicovej kosti a bez koze, kalibrované 150g, 180g, 200g, hlboko zmrazené, trieda A500kg
   3. Mor?acie prsia bez kosti a koze trieda A hlboko zmrazené300kg
   4. Kuracie stehná vykostené s kozou trieda A hlboko zmrazené 300kg
   5. Ka?acie stehná s kostou a kozou kalibrované hlboko zmrazené trieda 260-300g A200kg
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
výzva ?. 4 na predmet zákazky Mäso a mäsové výrobky pre VÚ 2790 Zilina
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03300000 Produits agricoles, de la chasse et de la pęche 15100000 Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
VÚ 2790 Zilina, Rajecká cesta 18, Zilina, sklad proviantu budova ?. 31
II.2.4) Description des prestations:
Mäso a mäsové výrobky pre VÚ 2790:
   1. Hovädzie zadné bez kosti kuch. úprava - býk 400kg
   2. Hovädzia rostenka - býk300kg
   3. Hovädzia falosná svie?ková -býk125kg
   4. Hovädzie predné bez kosti, krk - býk250kg
   5. Hovädzie drzky125kg
   6. Brav?ové stehno kuch. úprava600kg
   7. Brav?ové karé vykostené500kg
   8. Brav?ová krkovi?ka vykostená400kg
   9. Brav?ové plece bez kosti400kg 10.Brav?ový bô?ik bez kosti125kg 11.Brav?ová pe?e?25kg 12.Údená krkovi?ka bez kosti200kg 4/ 8 13."Dusená sunka brav?ová s obsahom ?istých svalových bielkovín najmenej 13 % hmotnos? min 85% mäsa"400kg 14.Mäkký mäsový výrobok - napríklad Sunková saláma 200kg 15.Mäkký mäsový výrobok napríklad Liptovská saláma, Jemná saláma a pod. 150kg 16.Mäkký mäsový výrobok - Parízská saláma50kg 17.Mäkký mäsový výrobok - Bratislavské párky250kg 18.Mäkký mäsový výrobok - napríklad Spisské, Viedenské párky, podiel min. 80% mäsa (ZTS) "Nariadenie rady (ES)?.509/2006" (ziadne náhrady)250kg 19.Hydinové párky100kg 20.Hydinová sunka200kg 21.Speká?ky150kg 22.Mäkký mäsový výrobok Kabanos, cesnaková a pod.100kg 23.Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok - napríklad Inovecká saláma, Turistická, Nitran a pod. 150kg 24."Trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok Malokarpatská saláma v 100 g výrobku vyrobené zo 135 g mäsa "150kg 25.Trvanlivé tepelne neopracované MV Krá?ovský uherák brav?ové a hov. mäso obsah mäsa, v 100 g výrobku vyrobené zo 135 g mäsa150kg 26.Klobása domáca brav?ová podiel min. 90% mäsa400kg 27.Oravská údená slanina400kg 28.Varený mäsový výrobok - Pastéty nekonzerv. - napr. pe?e?ový syr150kg 29.Varený mäsový výrobok -Tla?enka brav?ová200kg 30.Varený mäsový výrobok -Tla?enka hydinová100kg 31.Brav?ová sekaná75kg 32.Domáce jaternice100kg 33.Brav?ové rebrá udené 30kg 34.Koleno brav?ové udené zadné bez kosti60kg 35.Slanina oby?ajná udená20kg 36.Brav?ová mas? 25kg 37.Skvarky 50kg
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
výzva ?. 5 na predmet zákazky vajcia pre VÚ 2790 Zilina
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 OEufs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SK Slovensko Lieu principal d'exécution:
VÚ 2790 Zilina, Rajecká cesta 18, Zilina (sklad proviantu budova ?. 31
II.2.4) Description des prestations:
vajcia pre VÚ 2790 Zilina na obdobie 6-tich mesiacov-1.Vajcia podstie?kový chov ve?.:L19 000ks
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un systčme d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 180-508814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: výzva ?. 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Názov: trvanlivé potraviny
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 36019208 Adresse postale: Námestie SNP 11 Ville: Zvolen Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 96001 Pays: Slovaquie Courriel: inmedia@inmedia.sk Adresse internet: www.inmedia.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 38 601.08 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: výzva ?. 2
Lot nş: 2 Intitulé:
mlieko a mlie?ne výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 36019208 Adresse postale: Námestie SNP 11 Ville: Zvolen Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 96001 Pays: Slovaquie Courriel: inmedia@inmedia.sk Adresse internet: www.inmedia.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 13 949.45 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: výzva ?. 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Hydinové mäso
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 36019208 Adresse postale: Námestie SNP 11 Ville: Zvolen Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 96001 Pays: Slovaquie Courriel: inmedia@inmedia.sk Adresse internet: www.inmedia.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 807.40 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: výzva ?. 4
Lot nş: 4 Intitulé:
Mäso a mäsové výrobky
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: POZANA MEAT s.r.o.
Numéro national d'identification: 50909142 Adresse postale: Pribinova 176 Ville: Zvolen Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 96001 Pays: Slovaquie Courriel: pozanameat@gmail.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 39 483.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: výzva ?. 5
Lot nş: 5 Intitulé:
Vajcia
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INMEDIA, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 36019208 Adresse postale: Námestie SNP 11 Ville: Zvolen Code NUTS: SK Slovensko Code postal: 96001 Pays: Slovaquie Courriel: inmedia@inmedia.sk Adresse internet: www.inmedia.sk
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 876.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Úrad pre verejné obstarávanie Adresse postale: Ruzová dolina 10, P.O.BOX 98 Ville: Bratislava Code postal: 82005 Pays: Slovaquie Téléphone: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Adresse internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Potraviny na zabezpe?enie stravovania - DNS 25/01/2023 SVK National
 
 
C L A S S E    C P V
03100000 - Produits agricoles et produits de l'horticulture 
03142500 - Śufs 
03300000 - Produits agricoles, de la chasse et de la pęche 
15100000 - Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande 
15400000 - Huiles et graisses animales ou végétales 
15500000 - Produits laitiers 
15600000 - Produits de la minoterie, amidon et produits amylacés 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15900000 - Boissons, tabac et produits connexes